Privacybeleid

Inleiding

Dit document, hierin het ‘Privacybeleid’ genoemd, beschrijft de soorten gegevens die we van onze gebruikers verzamelen, hoe we ze gebruiken en de maatregelen die we nemen om ze te beschermen. Dit beleid heeft uitsluitend betrekking op AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), beheerd en geëxploiteerd door TEXTINTEL FZE, en is toegankelijk via App Store of Play Store die ‘privacy’ in zijn URL bevat om de inhoud van de pagina weer te geven. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel en we doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Definities en interpretatie In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

 • Gegevens: Collectief alle informatie die je aan Eskritor verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Cookies: Een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt.

 • Gegevensbeschermingswetten: Elke toepasselijke wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Richtlijn 96/46/EG (Richtlijn Gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale implementerende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in België.

 • GDPR: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 • EU-cookiewetgeving: De Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011.

 • Gebruiker of jij: Elke derde partij die toegang heeft tot de Eskritor en niet ofwel (i) in dienst zijn van TEXTINTEL FZE en handelen in de uitoefening van hun dienstbetrekking of (ii) in dienst zijn als consultant of anderszins diensten verlenen aan TEXTINTEL FZE en toegang hebben tot de Eskritor in verband met het verlenen van dergelijke diensten.

 • Eskritor: De website of mobiele app die je momenteel gebruikt, https://www.eskritor.com/en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

 

Het privacybeleid koppelenOm ons Privacybeleid rechtstreeks vanuit de app te openen, navigeer je naar de sectie instellingen/overige waar je een link vindt naar het volledige beleid. Dit zorgt ervoor dat onze gebruikers onze privacypraktijken op elk moment gemakkelijk kunnen bekijken.

 

Toepassingsgebied van dit privacybeleidDit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van TEXTINTEL FZE en Gebruikers van Eskritor. Dit geldt niet voor websites of apps die toegankelijk zijn vanaf deze Eskritor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot links die we kunnen aanbieden naar websites van sociale media.

 

GegevensbeheerderIn het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is TEXTINTEL FZE de “verantwoordelijke voor de verwerking”. Dit betekent dat TEXTINTEL FZE bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw Gegevens worden verwerkt.

 

Verzamelde gegevens Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

 • Naam

 • Functie

 • Beroep

 • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers

 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

 • IP-adres (automatisch verzameld)

 • Type webbrowser en versie (automatisch verzameld)

 • Besturingssysteem (automatisch verzameld)

 • Fysiek adres

 • Gebruiksgegevens over hoe je Eskritor gebruikt

 • Gegevens over correspondentie die u met ons voert Naast de vermelde Gegevens kunnen we ook gegevens verzamelen over de transacties die u uitvoert via onze app, de inhoud waartoe u toegang hebt en alle andere interacties die u hebt met de app.

 

Hoe we gegevens verzamelen We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens worden ons door jou gegeven.

 • Gegevens worden ontvangen van andere bronnen.

 • Gegevens worden automatisch verzameld.

Door u aan ons verstrekte gegevens TEXTINTEL FZE verzamelt uw Gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via de Website, mobiele app, telefoon, post, e-mail of op een andere manier.

 • Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen.

 • Wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet verplicht bent om hierop te reageren).

 • Wanneer u onze services gebruikt.

Gegevens ontvangen van derden TEXTINTEL FZE ontvangt Gegevens over u van de volgende derden:

Automatisch verzamelde gegevens Voor zover je Eskritor bezoekt, verzamelen we je Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

 • We verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons de inhoud en de navigatie van de website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, de tijdstippen en de frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert.

 • Wij verzamelen uw Gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies, en hoe wij ze gebruiken op de Website, zie de paragraaf “Cookies” hieronder.

Ons gebruik van gegevensAlle of een deel van bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons nodig zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

 • Intern bijhouden van gegevens.

 • Verbetering van onze producten/services.

 • Verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn.

 • Contact opnemen voor marktonderzoek via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken.

Gegevens delen met derden Wij kunnen uw Gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen:

 • Onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs – Om ons in staat te stellen aan direct marketing te doen (zoals nieuwsbrieven of marketinge-mails voor producten en diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn).

 • Externe betalingsproviders die betalingen via de Website verwerken – om externe betalingsproviders in staat te stellen betalingen en terugbetalingen van gebruikers te verwerken.

 • We kunnen uw Gegevens ook delen met regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is of als reactie op een juridisch proces, om bescherming te bieden tegen misbruik of ongeautoriseerd gebruik van onze app, om onze wettelijke aansprakelijkheid te beperken en onze rechten te beschermen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van bezoekers van deze website of het publiek te beschermen.

 

Beleid voor het verwijderen van gegevensBij TEXTINTEL FZE respecteren we uw privacy en zetten we ons in voor het behoud ervan. Als u besluit geen gebruik meer te maken van onze diensten, kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Na ontvangst van een verzoek op support@transkriptor.comstarten we het proces om alle gebruikersspecifieke gegevens uit onze systemen te verwijderen. We streven ernaar om dergelijke verzoeken binnen 24 uur af te handelen, zodat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd. Dit beleid maakt deel uit van ons streven om te voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en om u controle te geven over uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevens veilig houden We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld:

 • Toegang tot je account wordt geregeld door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek zijn voor jou.

 • We slaan uw gegevens op beveiligde servers op.

 • Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen voor het omgaan met elk vermoeden van gegevensinbreuk. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw Gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots: support@transkriptor.com

 

Bewaren van gegevensTenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren we uw gegevens alleen op onze systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen. Zelfs als we uw Gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

 

Uw rechten U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:

 • Recht op toegang – het recht om te vragen (i) kopieën van de informatie die wij over u bewaren op elk moment, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u bewaren, zullen wij u daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. Wanneer het ons wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u vertellen waarom.

 • Recht op correctie – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht op wissen – het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens wissen of verwijderen uit onze systemen.

 • Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken – het recht om ons te “blokkeren” in het gebruik van uw Gegevens of om de manier waarop we uw Gegevens kunnen gebruiken te beperken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – het recht om te verzoeken dat we uw Gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.

 • Recht om bezwaar te maken – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.

 

Contact met ons opnemenAls u uw persoonlijke gegevens die via de app zijn verzameld, wilt bijwerken, controleren of verwijderen, of als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u een verzoek sturen naar support@transkriptor.com . We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

 

Koppelingen naar andere websitesEskritor kan van tijd tot tijd links naar andere websites aanbieden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt aangeraden het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u ze gebruikt.

 

Wijzigingen in dit privacybeleidWe behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen van de bijwerking, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel gebruiken en/of openbaar maken.

 

Kinderen jonger dan 16 jaarEskritor is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, maak dan geen gebruik van onze diensten en verstrek geen informatie aan ons via de Website. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via support@transkriptor.com .

 

Cookies en hoe we ze gebruikenDeze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. TEXTINTEL FZE gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren en om ons dienstenaanbod te verbeteren. We hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd. Voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie het gedeelte “Cookies” hieronder.

 

AlgemeenU mag uw rechten uit hoofde van dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

 

Contactgegevens Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: Email: support@transkriptor.com

 

Erkenning Door Eskritor te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.