Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Käesolevas dokumendis (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kirjeldatakse, milliseid andmeid me oma kasutajatelt kogume, kuidas me neid kasutame ja milliseid meetmeid me nende kaitsmiseks võtame. Käesolev poliitika kehtib ainult AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app) kohta, mida haldab ja haldab TEXTINTEL FZE ning mis on kättesaadav aadressil App Store või Play Store , mille URL sisaldab sõna “privaatsus”, et kajastada lehe sisu. Teie privaatsus on meie jaoks esmatähtis ja me oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele.

Mõisted ja tõlgendamine Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • Andmed: Kogu teave, mida esitate Eskritorile. Käesolev määratlus hõlmab vajaduse korral andmekaitseseadustes sätestatud määratlusi.

 • Küpsised: Väike tekstifail, mille see veebisait paigutab teie arvutisse, kui külastate veebisaidi teatud osi ja/või kasutate veebisaidi teatud funktsioone.

 • Andmekaitseseadused: Kõik kohaldatavad isikuandmete töötlemisega seotud seadused, sealhulgas, kuid mitte ainult, direktiiv 96/46/EÜ (andmekaitsedirektiiv) või GDPR, ning kõik siseriiklikud rakendusaktid, määrused ja teiseseid õigusakte seni, kuni GDPR kehtib Belgias.

 • GDPR: Andmekaitse üldmäärus (EL) 2016/679.

 • ELi küpsiste seadus: Eraelu puutumatuse ja elektroonilise side (EÜ direktiiv) määrused 2003, mida on muudetud eraelu puutumatuse ja elektroonilise side (EÜ direktiiv) (muudatus) määrustega 2011. aastal.

 • Kasutaja või sina: Kõik kolmandad isikud, kes pääsevad Eskritorile ligi ja kes ei ole kas (i) kes on TEXTINTEL FZEi teenistuses ja tegutsevad oma tööülesannete täitmisel või (ii) kes on tööle võetud konsultandina või osutab muul viisil teenuseid TEXTINTEL FZEile ja kellel on seoses selliste teenuste osutamisega juurdepääs Eskritorile.

 • Eskritor: Veebisait või mobiilirakendus, mida te praegu kasutate, https://www.eskritor.com/ja kõik selle veebisaidi alamdomeenid, välja arvatud juhul, kui see on nende enda tingimustega selgesõnaliselt välistatud.

 

Privaatsuspoliitika linkimineMeie privaatsuspoliitikaga tutvumiseks otse rakendusest minge seadete/Ülesannete sektsiooni, kust leiate lingi täielikule poliitikale. See tagab, et meie kasutajad saavad igal ajal hõlpsasti tutvuda meie privaatsustavadega.

 

Käesoleva privaatsuspoliitika reguleerimisalaKäesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult TEXTINTEL FZEi ja Eskritori kasutajate tegevuse kohta. See ei laiene ühelegi veebisaidile või rakendusele, millele on võimalik sellest Eskritorist pääseda, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes lingid, mida me võime pakkuda sotsiaalmeedia veebisaitidele.

 

Andmete vastutav töötlejaKohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses on TEXTINTEL FZE “vastutav töötleja”. See tähendab, et TEXTINTEL FZE määrab kindlaks, millistel eesmärkidel ja mil viisil teie andmeid töödeldakse.

 

Kogutud andmed Me võime koguda teilt järgmisi andmeid, mis sisaldavad isikuandmeid:

 • Nimi

 • Ametikoha nimetus

 • Amet

 • Kontaktandmed, nagu e-posti aadressid ja telefoninumbrid

 • Demograafilised andmed, nagu postiindeks, eelistused ja huvid.

 • IP-aadress (automaatselt kogutud)

 • Veebibrauseri tüüp ja versioon (automaatselt kogutud)

 • Operatsioonisüsteem (automaatselt kogutud)

 • Füüsiline aadress

 • Kasutusandmed Eskritori kasutamise kohta

 • Teie ja meie kirjavahetuse andmed Lisaks mainitud andmetele võime koguda andmeid ka üksikasjade kohta, mis puudutavad teie tehinguid meie rakenduse kaudu, sisu, millele te juurde pääsete, ja mis tahes muud suhtlust, mida te rakendusega teete.

 

Kuidas me andmeid kogume Me kogume andmeid järgmistel viisidel:

 • Andmed on meile antud teie poolt.

 • Andmed saadakse muudest allikatest.

 • Andmeid kogutakse automaatselt.

Teie poolt meile antud andmed TEXTINTEL FZE kogub teie andmeid mitmel viisil, näiteks:

 • Kui võtate meiega ühendust veebilehe, mobiilirakenduse, telefoni, posti, e-posti või mis tahes muul viisil.

 • Kui registreerite end meie juures ja loote konto, et saada meie tooteid/teenuseid.

 • Kui täidate uuringuid, mida me kasutame teadustöö eesmärgil (kuigi te ei ole kohustatud neile vastama).

 • Kui kasutate meie teenuseid.

Kolmandatelt isikutelt saadud andmed TEXTINTEL FZE saab teie kohta andmeid järgmistelt kolmandatelt isikutelt:

Automaatselt kogutud andmed Kuivõrd te kasutate Eskritorit, kogume teie andmeid automaatselt, näiteks:

 • Me kogume automaatselt mõningaid andmeid teie veebilehe külastuse kohta. See teave aitab meil parandada veebisaidi sisu ja navigeerimist ning hõlmab teie IP-aadressi, kuupäeva, kellaaega ja sagedust, mil te veebisaidile sisenete, ning seda, kuidas te seda kasutate ja selle sisuga suhtlete.

 • Me kogume teie andmeid automaatselt küpsiste abil vastavalt teie brauseri küpsiste seadetele. Lisateavet küpsiste kohta ja selle kohta, kuidas me neid veebisaidil kasutame, leiate alljärgnevast jaotisest “Küpsised”.

Meie andmete kasutamineMe võime aeg-ajalt nõuda ükskõik milliseid või kõiki eespool nimetatud andmeid, et pakkuda teile meie veebisaidi kasutamisel parimat võimalikku teenust ja kogemust. Konkreetselt võime andmeid kasutada järgmistel põhjustel:

 • Sisemine arvestuse pidamine.

 • Meie toodete/teenuste täiustamine.

 • teile huvipakkuvate turundusmaterjalide edastamine e-posti teel.

 • Kontakt turu-uuringu eesmärgil, mida võib teha e-posti, telefoni, faksi või posti teel. Sellist teavet võib kasutada veebisaidi kohandamiseks või ajakohastamiseks.

Andmete jagamine kolmandate isikutega Me võime jagada teie andmeid järgmiste isikute rühmadega järgmistel põhjustel:

 • Meie töötajad, esindajad ja/või kutsenõustajad – et võimaldada meil tegeleda otseturundusega (näiteks uudiskirjad või meie poolt pakutavate toodete ja teenuste turundussõnumid, mis meie arvates pakuvad teile huvi).

 • Kolmandate osapoolte makseteenuse pakkujad, kes töötlevad veebilehe kaudu tehtud makseid – et võimaldada kolmandate osapoolte makseteenuse pakkujatel töödelda kasutajate makseid ja tagasimakseid.

 • Samuti võime jagada teie andmeid reguleerivate asutustega, kui seda nõuab seadus või vastuseks õiguslikule menetlusele, et kaitsta meie rakenduse väärkasutuse või volitamata kasutamise eest, piirata meie õiguslikku vastutust ja kaitsta meie õigusi või kaitsta selle veebisaidi külastajate või avalikkuse õigusi, vara või turvalisust.

 

Andmete kustutamise poliitikaTEXTINTEL FZEis austame teie privaatsust ja oleme pühendunud selle säilitamisele. Kui te otsustate lõpetada meie teenuste kasutamise, võite taotleda oma isikuandmete kustutamist. Taotluse saamisel aadressil support@transkriptor.comalgatame kõigi kasutajakohaste andmete kustutamise meie süsteemidest. Meie eesmärk on täita sellised taotlused 24 tunni jooksul, tagades, et teie isikuandmed eemaldatakse kiiresti. See poliitika on osa meie kohustusest järgida andmekaitse-eeskirju ja anda teile kontroll oma isikuandmete üle.

 

Andmete turvalisuse tagamine Kasutame teie andmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, näiteks:

 • Juurdepääsu teie kontole kontrollivad parool ja kasutajanimi, mis on teie jaoks unikaalne.

 • Me salvestame teie andmeid turvalistes serverites.

 • Tehnilised ja korralduslikud meetmed hõlmavad meetmeid, mis on ette nähtud iga oletatava andmekaitserikkumise korral. Kui kahtlustate andmete väärkasutamist, kadumist või volitamata juurdepääsu, andke meile sellest kohe teada, võttes meiega ühendust selle e-posti aadressi kaudu: support@transkriptor.com

 

Andmete säilitamineKui seadusega ei ole ette nähtud või lubatud pikemat säilitamisperioodi, säilitame teie andmeid oma süsteemides ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, või kuni te taotlete andmete kustutamist. Isegi kui me teie andmed kustutame, võivad need õiguslikel, maksu- või regulatiivsetel eesmärkidel säilida varundus- või arhiveerimisandmetel.

 

Teie õigused Teil on järgmised õigused seoses teie andmetega:

 • Juurdepääsuõigus – õigus taotleda (i) koopiaid teie kohta käivatest andmetest, mis meil on teie kohta olemas, või (ii) et me muudame, ajakohastame või kustutame sellist teavet. Kui anname teile juurdepääsu teie kohta käivatele andmetele, ei võta me selle eest tasu, välja arvatud juhul, kui teie taotlus on “ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane”. Kui meil on seadusega lubatud seda teha, võime teie taotluse tagasi lükata. Kui me keeldume teie taotlusest, teatame teile selle põhjused.

 • Õigus andmete parandamisele – õigus lasta oma andmeid parandada, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud.

 • Õigus kustutada – õigus nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie andmed meie süsteemidest.

 • Õigus piirata teie andmete kasutamist – õigus “blokeerida” meid teie andmete kasutamisel või piirata nende kasutamise viisi.

 • Õigus andmete ülekantavusele – õigus taotleda, et me liigutaksime, kopeeriksime või edastaksime teie andmeid.

 • Õigus esitada vastuväiteid – õigus esitada vastuväiteid teie andmete kasutamisele, sealhulgas juhul, kui me kasutame neid oma õigustatud huvides.

 

Meiega kontakteerumineKui soovite oma rakenduse kaudu kogutud isikuandmeid ajakohastada, kontrollida või kustutada või kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, saatke palun taotlus aadressil support@transkriptor.com . Me vastame teie taotlusele mõistliku aja jooksul.

 

Lingid teistele veebisaitideleEskritor võib aeg-ajalt pakkuda linke teistele veebisaitidele. Meil puudub kontroll selliste veebisaitide üle ja me ei vastuta nende veebisaitide sisu eest. Käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma selliste veebisaitide kasutamist. Soovitame teil enne nende kasutamist lugeda teiste veebisaitide privaatsuspoliitikat või -deklaratsiooni.

 

Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasseMe jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Muudatused ja selgitused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist veebilehel. Kui me teeme käesolevasse poliitikasse olulisi muudatusi, teavitame teid siinkohal selle ajakohastamisest, et te oleksite teadlikud sellest, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millistel asjaoludel me neid kasutame ja/või avalikustame.

 

Alla 16-aastased lapsedEskritor ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt. Kui olete alla 16-aastane, ärge kasutage meie teenuseid ega edastage meile veebilehe kaudu mingit teavet. Kui me saame teada, et oleme kogunud või saanud alla 16-aastase lapse isikuandmeid ilma vanemate nõusolekut kontrollimata, kustutame need andmed. Kui usute, et meil võib olla teavet alla 16-aastase lapse kohta või tema kohta, võtke meiega ühendust aadressil support@transkriptor.com .

 

Küpsised ja kuidas me neid kasutameSee veebisait võib teie arvutisse paigutada teatud küpsiseid ja neile juurde pääseda. TEXTINTEL FZE kasutab küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutamise kogemust ja meie teenuste valikut. Oleme need küpsised hoolikalt välja valinud ja võtnud meetmeid, et tagada teie privaatsuse kaitse ja austamine igal ajal. Üksikasjalikumat teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta leiate alljärgnevast jaotisest “Küpsised”.

 

ÜldineTe ei tohi oma käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi kellelegi teisele isikule üle anda. Me võime oma käesolevast privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi üle anda, kui me põhjendatult usume, et see ei mõjuta teie õigusi. Kui mõni kohus või pädev asutus leiab, et käesoleva privaatsuspoliitika mõni säte (või osa sellest) on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, loetakse see säte või osa sellest nõutud ulatuses kustutatuks ning see ei mõjuta käesoleva privaatsuspoliitika teiste sätete kehtivust ja jõustatavust. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei loeta ühegi poole viivitust, tegevust või tegevusetust ühegi õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamisel sellest või mõnest muust õigusest või õiguskaitsevahendist loobumiseks.

 

Kontaktandmed Kui teil on küsimusi või muresid seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust aadressil: E-post: support@transkriptor.com

 

Kinnitus Eskritori kasutamisega kinnitate, et olete lugenud käesolevat privaatsuspoliitikat ja nõustute sellega, et see on teile siduv.