Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Tài liệu này, sau đây được gọi là ‘Chính sách quyền riêng tư’, nêu rõ các loại dữ liệu chúng tôi thu thập từ người dùng, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu đó. Chính sách này chỉ dành riêng cho AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), được quản lý và vận hành bởi TEXTINTEL FZE và có thể truy cập được thông qua App Store hoặc Play Store, có chứa ‘quyền riêng tư’ trong URL của nó để phản ánh nội dung của trang. Quyền riêng tư của bạn là điều tối quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Định nghĩa và giải thích Trong chính sách bảo mật này, các định nghĩa sau được sử dụng:

 • Dữ liệu: Tập hợp tất cả thông tin mà bạn gửi tới Eskritor . Định nghĩa này kết hợp, nếu có, các định nghĩa được cung cấp trong Luật bảo vệ dữ liệu.

 • Cookies: Một tệp văn bản nhỏ được Trang web này đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một số phần nhất định của Trang web và/hoặc khi bạn sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web.

 • Luật bảo vệ dữ liệu: Bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chỉ thị 96/46/EC (Chỉ thị bảo vệ dữ liệu) hoặc GDPR và mọi luật, quy định triển khai quốc gia cũng như luật pháp thứ cấp, đối với miễn là GDPR có hiệu lực ở Bỉ.

 • GDPR : Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679.

 • Luật Cookie của EU: Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị EC) năm 2003 được sửa đổi bởi Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị EC) (Sửa đổi) năm 2011.

 • Người dùng hoặc bạn: Bất kỳ bên thứ ba nào truy cập Eskritor và không phải là (i) được TEXTINTEL FZE và hành động trong quá trình làm việc của họ hoặc (ii) tham gia với tư cách là nhà tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ cho TEXTINTEL FZE và truy cập Eskritor liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

 • Eskritor : Trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn hiện đang sử dụng, https://www.eskritor.com/ và bất kỳ tên miền phụ nào của trang web này trừ khi bị loại trừ rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện riêng của chúng.

 

Liên kết Chính sách quyền riêng tưĐể truy cập Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trực tiếp từ ứng dụng, hãy điều hướng đến phần cài đặt/giới thiệu nơi bạn sẽ tìm thấy liên kết đến chính sách đầy đủ. Điều này đảm bảo rằng người dùng của chúng tôi có thể xem xét các biện pháp bảo mật của chúng tôi một cách dễ dàng bất kỳ lúc nào.

 

Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư nàyChính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các hành động của TEXTINTEL FZE và Người dùng Eskritor . Nó không mở rộng đến bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào có thể được truy cập từ Eskritor này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ liên kết nào chúng tôi có thể cung cấp cho các trang web truyền thông xã hội.

 

Người điều khiển dữ liệuVì mục đích của Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, TEXTINTEL FZE là “người kiểm soát dữ liệu”. Điều này có nghĩa là TEXTINTEL FZE xác định mục đích và cách thức xử lý Dữ liệu của bạn.

 

Dữ liệu được thu thập Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu sau, bao gồm Dữ liệu cá nhân, từ bạn:

 • Tên

 • Chức danh

 • Nghề nghiệp

 • Thông tin liên hệ như địa chỉ email và số điện thoại

 • Thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm

 • Địa chỉ IP (được thu thập tự động)

 • Loại và phiên bản trình duyệt web (được thu thập tự động)

 • Hệ điều hành (được thu thập tự động)

 • Địa chỉ vật lý

 • Dữ liệu sử dụng về cách bạn sử dụng Eskritor

 • Bản ghi thư từ bạn có với chúng tôi Ngoài Dữ liệu được đề cập, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua ứng dụng của chúng tôi, nội dung bạn truy cập và bất kỳ tương tác nào khác mà bạn có với ứng dụng.

 

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu Chúng tôi thu thập Dữ liệu theo các cách sau:

 • Dữ liệu được bạn cung cấp cho chúng tôi.

 • Dữ liệu được nhận từ các nguồn khác.

 • Dữ liệu được thu thập tự động.

Dữ liệu do bạn cung cấp cho chúng tôi TEXTINTEL FZE sẽ thu thập Dữ liệu của bạn theo một số cách, ví dụ:

 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua Trang web, ứng dụng di động, qua điện thoại, bài đăng, e-mail hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

 • Khi bạn đăng ký với chúng tôi và lập tài khoản để nhận sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

 • Khi bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu (mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời chúng).

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu nhận được từ bên thứ ba TEXTINTEL FZE sẽ nhận Dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba sau:

 • Hotjar

 • Google Analytics

 • giòn

 • Kiểu chữ

 • API YouTube * *Người dùng chọn tải tệp lên bằng tích hợp tải lên YouTube đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), có liên quan đến Chính sách quyền riêng tư Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Dữ liệu được thu thập tự động Trong phạm vi bạn truy cập Eskritor , chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu của bạn, ví dụ:

 • Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về việc bạn truy cập Trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải tiến nội dung và điều hướng của Trang web, đồng thời bao gồm địa chỉ IP của bạn, ngày, giờ và tần suất bạn truy cập Trang web cũng như cách bạn sử dụng và tương tác với nội dung của Trang web.

 • Chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu của bạn thông qua cookie, phù hợp với cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng trên Trang web, hãy xem phần bên dưới, có tiêu đề “Cookie”.

Việc sử dụng dữ liệu của chúng tôiBất kỳ hoặc tất cả Dữ liệu trên có thể được chúng tôi yêu cầu theo thời gian để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Cụ thể, Dữ liệu có thể được chúng tôi sử dụng vì những lý do sau:

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

 • Cải tiến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

 • Truyền qua email các tài liệu tiếp thị mà bạn có thể quan tâm.

 • Liên hệ vì mục đích nghiên cứu thị trường có thể được thực hiện bằng email, điện thoại, fax hoặc thư. Thông tin đó có thể được sử dụng để tùy chỉnh hoặc cập nhật Trang web.

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn với các nhóm người sau vì những lý do sau:

 • Nhân viên, đại lý và/hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi – Để cho phép chúng tôi tham gia tiếp thị trực tiếp (chẳng hạn như bản tin hoặc email tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm).

 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán được thực hiện qua Trang web – để cho phép nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán và hoàn tiền của người dùng.

 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn với các cơ quan quản lý khi pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng quy trình pháp lý, nhằm bảo vệ khỏi việc lạm dụng hoặc sử dụng trái phép ứng dụng của chúng tôi, để hạn chế trách nhiệm pháp lý và bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản , hoặc sự an toàn của khách truy cập trang web này hoặc công chúng.

 

Chính sách xóa dữ liệuTại TEXTINTEL FZE , chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết duy trì nó. Nếu bạn quyết định ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Khi nhận được yêu cầu tại support@transkriptor.com, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xóa tất cả dữ liệu cụ thể của người dùng khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn hoàn thành các yêu cầu đó trong vòng 24 giờ, đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa kịp thời. Chính sách này là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu và cung cấp cho bạn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

 

Giữ dữ liệu an toàn Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu của bạn, ví dụ:

 • Quyền truy cập vào tài khoản của bạn được kiểm soát bằng mật khẩu và tên người dùng dành riêng cho bạn.

 • Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu của bạn trên các máy chủ an toàn.

 • Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bao gồm các biện pháp xử lý mọi vi phạm dữ liệu bị nghi ngờ. Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi lạm dụng, mất mát hoặc truy cập trái phép nào vào Dữ liệu của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email này: support@transkriptor.com

 

Lưu trữ dữ liệuTrừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu của bạn trên hệ thống của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này hoặc cho đến khi bạn yêu cầu xóa Dữ liệu. Ngay cả khi chúng tôi xóa Dữ liệu của bạn, Dữ liệu đó vẫn có thể tồn tại trên phương tiện sao lưu hoặc lưu trữ vì mục đích pháp lý, thuế hoặc quy định.

 

Quyền lợi của bạn Bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu của mình:

 • Quyền truy cập – quyền yêu cầu (i) bản sao thông tin chúng tôi có về bạn bất cứ lúc nào, hoặc (ii) rằng chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin mà chúng tôi có về bạn, chúng tôi sẽ không tính phí bạn cho việc này, trừ khi yêu cầu của bạn “rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá đáng”. Khi chúng tôi được phép làm như vậy một cách hợp pháp, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao.

 • Quyền sửa – quyền yêu cầu sửa Dữ liệu của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • Quyền xóa – quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa Dữ liệu của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

 • Quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn – quyền “chặn” chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn hoặc giới hạn cách chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu đó.

 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu chúng tôi di chuyển, sao chép hoặc chuyển Dữ liệu của bạn.

 • Quyền phản đối – quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn, bao gồm cả trường hợp chúng tôi sử dụng dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của mình.

 

Liên hệ với chúng tôiNếu bạn muốn cập nhật, xác minh hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được thu thập thông qua ứng dụng hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi yêu cầu tới support@transkriptor.com. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý.

 

Liên kết đến các trang web khácĐôi khi, Eskritor có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn nên đọc chính sách bảo mật hoặc tuyên bố của các trang web khác trước khi sử dụng chúng.

 

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư nàyChúng tôi có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Những thay đổi và giải thích rõ ràng sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng nó đã được cập nhật để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ. Nó.

 

Trẻ em dưới 16 tuổiEskritor không nhằm vào trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi thông qua Trang web. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 16 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@transkriptor.com .

 

Cookie và cách chúng tôi sử dụng chúngTrang web này có thể đặt và truy cập một số Cookie nhất định trên máy tính của bạn. TEXTINTEL FZE sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trang web và cải thiện phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các Cookie này và đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ và tôn trọng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cookie chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, hãy xem phần bên dưới, có tiêu đề “Cookie”.

 

ChungBạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo chính sách bảo mật này cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền của mình theo chính sách bảo mật này khi chúng tôi tin rằng các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào thấy rằng bất kỳ điều khoản nào của chính sách quyền riêng tư này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì điều khoản hoặc điều khoản một phần đó, trong phạm vi được yêu cầu, sẽ bị coi là bị xóa và hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác của chính sách quyền riêng tư này sẽ không bị ảnh hưởng. Trừ khi có thỏa thuận khác, không có sự chậm trễ, hành động hoặc thiếu sót nào của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

 

Chi tiết liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Email: support@transkriptor.com

 

Nhìn nhận Bằng cách sử dụng Eskritor , bạn xác nhận rằng bạn đã đọc chính sách quyền riêng tư này và đồng ý bị ràng buộc bởi nó.