Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tento dokument, dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“, popisuje typy údajů, které shromažďujeme od našich uživatelů, způsob jejich použití a opatření, která přijímáme k jejich ochraně. Tyto zásady se vztahují výhradně na aplikaci AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), kterou spravuje a provozuje společnost TEXTINTEL FZE a která je přístupná prostřednictvím. App Store nebo Obchod Play , která v adrese URL obsahuje slovo „privacy“, aby odrážela obsah stránky. Vaše soukromí je pro nás nejdůležitější a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje.

Definice a výklad V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:

 • Údaje: Souhrnně všechny informace, které společnosti Eskritor poskytnete. Tato definice v příslušných případech zahrnuje definice uvedené v zákonech o ochraně údajů.

 • Soubory cookie: Cookies: Malý textový soubor, který tato webová stránka uloží do vašeho počítače, když navštívíte určité části webové stránky a/nebo když používáte určité funkce webové stránky.

 • Zákony o ochraně osobních údajů: Veškeré platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů, mimo jiné směrnice 96/46/ES (směrnice o ochraně osobních údajů) nebo GDPR, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony, nařízení a sekundární právní předpisy, a to po dobu platnosti GDPR v Belgii.

 • GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 • Zákon o souborech cookie EU: Nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 ve znění nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) (novela) z roku 2011.

 • Uživatel nebo vy: Jakákoli třetí strana, která má přístup k Eskritoru a není buď (i) zaměstnanci společnosti TEXTINTEL FZE, kteří jednají v rámci svého zaměstnání nebo (ii) je zaměstnán jako konzultant nebo jinak poskytuje služby společnosti TEXTINTEL FZE a v souvislosti s poskytováním těchto služeb přistupuje k Eskriptoru.

 • Eskritor: Eskript: Webové stránky nebo mobilní aplikace, které právě používáte, https://www.eskritor.com/, a všechny subdomény těchto stránek, pokud nejsou výslovně vyloučeny jejich vlastními podmínkami.

 

Propojení zásad ochrany osobních údajůChcete-li získat přístup k našim zásadám ochrany osobních údajů přímo z aplikace, přejděte do sekce Nastavení/O aplikaci, kde najdete odkaz na úplné znění zásad. To zajišťuje, že naši uživatelé mohou kdykoli snadno zkontrolovat naše postupy ochrany osobních údajů.

 

Rozsah působnosti těchto zásad ochrany osobních údajůTyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na činnost společnosti TEXTINTEL FZE a uživatelů Eskriptoru. Nevztahuje se na žádné webové stránky nebo aplikace, které jsou přístupné z tohoto Eskritoru, mimo jiné včetně odkazů, které můžeme poskytnout na webové stránky sociálních médií.

 

Správce údajůPro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je společnost TEXTINTEL FZE „správcem údajů“. To znamená, že společnost TEXTINTEL FZE určuje účely a způsob zpracování vašich údajů.

 

Shromážděná data Můžeme od vás shromažďovat následující údaje, které zahrnují osobní údaje:

 • Název

 • Název práce

 • Profese

 • Kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla

 • Demografické údaje, jako je poštovní směrovací číslo, preference a zájmy.

 • IP adresa (automaticky shromažďovaná)

 • Typ a verze webového prohlížeče (automaticky shromažďované údaje)

 • Operační systém (automaticky shromažďovaný)

 • Fyzická adresa

 • Údaje o používání aplikace Eskritor

 • Záznamy o korespondenci, kterou jste s námi vedli Kromě uvedených údajů můžeme shromažďovat také podrobnosti o transakcích, které prostřednictvím naší aplikace provedete, o obsahu, ke kterému získáte přístup, a o dalších interakcích, které s aplikací provedete.

 

Jak shromažďujeme údaje Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Údaje nám poskytujete vy.

 • Data jsou získávána z jiných zdrojů.

 • Data se shromažďují automaticky.

Údaje, které jste nám poskytli Společnost TEXTINTEL FZE bude vaše údaje shromažďovat různými způsoby, například:

 • Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem.

 • Když se u nás zaregistrujete a vytvoříte si účet pro příjem našich produktů/služeb.

 • když vyplníte dotazníky, které používáme pro výzkumné účely (ačkoli nejste povinni na ně odpovídat).

 • Když využíváte naše služby.

Údaje získané od třetích stran Společnost TEXTINTEL FZE obdrží údaje o vás od následujících třetích stran:

 • Hotjar

 • Google Analytics

 • Crisp

 • Typeform

 • Rozhraní API služby YouTube* *Uživatelé, kteří se rozhodnou nahrávat soubory pomocí integrace nahrávání na YouTube, souhlasí s tím, že budou dodržovat podmínky služby YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), které souvisejí se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automaticky shromažďovaná data V rozsahu, v jakém přistupujete na Eskritor, shromažďujeme vaše údaje automaticky, například:

 • Automaticky shromažďujeme některé informace o vaší návštěvě webových stránek. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah a navigaci na webových stránkách a zahrnují vaši IP adresu, datum, čas a frekvenci, s jakou na webové stránky přistupujete, a způsob, jakým používáte jejich obsah a jak s ním pracujete.

 • Vaše údaje shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookie v souladu s nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je na webových stránkách používáme, naleznete v níže uvedené části s názvem „Soubory cookie“.

Naše používání údajůKterékoli nebo všechny výše uvedené údaje můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Konkrétně můžeme údaje používat z následujících důvodů:

 • Vedení interních záznamů.

 • Zlepšení našich produktů/služeb.

 • zasílání marketingových materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem.

 • Kontakt pro účely průzkumu trhu, který může být proveden pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webových stránek.

Sdílení údajů s třetími stranami Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími skupinami osob z následujících důvodů:

 • Naši zaměstnanci, zástupci a/nebo odborní poradci – abychom mohli provádět přímý marketing (například zasílání newsletterů nebo marketingových e-mailů o námi poskytovaných produktech a službách, o kterých se domníváme, že vás zajímají).

 • Poskytovatelé plateb třetích stran, kteří zpracovávají platby provedené prostřednictvím webových stránek – aby poskytovatelé plateb třetích stran mohli zpracovávat platby uživatelů a vracet peníze.

 • Vaše údaje můžeme také sdílet s regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na soudní proces, za účelem ochrany před zneužitím nebo neoprávněným použitím naší aplikace, za účelem omezení naší právní odpovědnosti a ochrany našich práv nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti návštěvníků těchto webových stránek nebo veřejnosti.

 

Zásady mazání datVe společnosti TEXTINTEL FZE respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se ho zachovávat. Pokud se rozhodnete přestat využívat naše služby, můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Po obdržení žádosti na support@transkriptor.com, zahájíme proces odstraňování všech údajů specifických pro uživatele z našich systémů. Takové žádosti se snažíme vyřídit do 24 hodin, abychom zajistili rychlé odstranění vašich osobních údajů. Tyto zásady jsou součástí našeho závazku dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů a poskytnout vám kontrolu nad vašimi osobními údaji.

 

Zabezpečení dat K zabezpečení vašich údajů používáme technická a organizační opatření, například:

 • Přístup k vašemu účtu je řízen heslem a uživatelským jménem, které je pro vás jedinečné.

 • Vaše údaje ukládáme na zabezpečených serverech.

 • Technická a organizační opatření zahrnují opatření pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany údajů. Pokud máte podezření na zneužití, ztrátu nebo neoprávněný přístup k vašim údajům, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím této e-mailové adresy: support@transkriptor.com

 

Uchovávání datPokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání, uchováváme vaše údaje v našich systémech pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nepožádáte o jejich vymazání. I když vaše údaje vymažeme, mohou zůstat na záložních nebo archivních médiích pro právní, daňové nebo regulační účely.

 

Vaše práva V souvislosti se svými údaji máte následující práva:

 • Právo na přístup – právo žádat (i) kopie informací, které o vás uchováváme, nebo (ii) že tyto informace upravíme, aktualizujeme nebo vymažeme. Pokud vám poskytneme přístup k informacím, které o vás uchováváme, nebudeme vám za to účtovat žádné poplatky, ledaže by vaše žádost byla „zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená“. Pokud nám to zákon dovoluje, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody.

 • Právo na opravu – právo na opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

 • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali nebo odstranili z našich systémů.

 • Právo na omezení používání vašich údajů – právo „zablokovat“ nám používání vašich údajů nebo omezit způsob, jakým je můžeme používat.

 • Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat, abychom vaše údaje přesunuli, zkopírovali nebo přenesli.

 • Právo vznést námitku – právo vznést námitku proti používání vašich údajů, včetně případů, kdy je používáme pro naše oprávněné zájmy.

 

Kontaktujte násPokud si přejete aktualizovat, ověřit nebo vymazat své osobní údaje shromážděné prostřednictvím aplikace nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím žádost na adresu support@transkriptor.com . Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě.

 

Odkazy na další webové stránkySpolečnost Eskritor může čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Nad těmito webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na používání těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si před použitím jiných webových stránek přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajůVyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Změny a vysvětlení nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme podstatné změny, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme.

 

Děti mladší 16 letEskritor není určen pro děti mladší 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nepoužívejte prosím naše služby ani nám prostřednictvím webových stránek neposkytujte žádné informace. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto údaje vymažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli informace o dítěti mladším 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese. support@transkriptor.com .

 

Soubory cookie a jejich používáníTyto webové stránky mohou do vašeho počítače ukládat a zpřístupňovat určité soubory cookie. Společnost TEXTINTEL FZE používá soubory cookie ke zlepšení vašich zkušeností s používáním webových stránek a ke zlepšení nabídky našich služeb. Tyto soubory cookie jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky, abychom zajistili, že vaše soukromí bude vždy chráněno a respektováno. Podrobnější informace o souborech cookie, které používáme, a o účelech, k nimž je používáme, naleznete v části níže nazvané „Soubory cookie“.

 

ObecnéŽádná svá práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů nesmíte převést na jinou osobu. Naše práva podle těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme převést, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena. Pokud soud nebo příslušný orgán shledá, že některé ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo jeho část) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nebo jeho část v požadovaném rozsahu považováno za vymazané a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů tím nebude dotčena. Pokud není dohodnuto jinak, nebude žádné prodlení, úkon nebo opomenutí strany při uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku považováno za vzdání se tohoto nebo jiného práva nebo opravného prostředku.

 

Kontaktní údaje Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: Email: support@transkriptor.com

 

Poděkování Používáním Eskritoru potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.