Integritetspolicy

Inledning

I detta dokument, som hädanefter kallas ”Integritetspolicy”, beskrivs vilka typer av uppgifter vi samlar in från våra användare, hur vi använder dem och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dem. Denna policy gäller uteslutande AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), som hanteras och drivs av TEXTINTEL FZE, och är tillgänglig via App Store eller Play Store , som innehåller ”privacy” i sin URL för att återspegla innehållet på sidan. Din integritet är av största vikt för oss, och vi är fast beslutna att skydda din personliga information.

Definitioner och tolkning I denna integritetspolicy används följande definitioner:

 • Data: Kollektivt all information som du skickar till Eskritor. Denna definition omfattar, i tillämpliga fall, de definitioner som anges i dataskyddslagarna.

 • Cookies: En liten textfil som placeras på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och/eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen.

 • Lagar om dataskydd: Alla tillämpliga lagar som rör behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46/EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och alla nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge som GDPR är i kraft i Belgien.

 • GDPR: Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

 • EU:s lagstiftning om kakor: Föreskrifterna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003, ändrade genom föreskrifterna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) (ändring) 2011.

 • Användare eller du: Alla tredje parter som har åtkomst till Eskritor och inte är någon av (i) är anställd av TEXTINTEL FZE och agerar inom ramen för sin anställning eller (ii) anlitas som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till TEXTINTEL FZE och får tillgång till Eskritor i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.

 • Eskritor: Den webbplats eller mobilapp som du för närvarande använder, https://www.eskritor.com/och alla underdomäner på denna webbplats om de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

 

Länka till integritetspolicynFör att komma åt vår integritetspolicy direkt från appen, navigera till avsnittet Inställningar/om där du hittar en länk till den fullständiga policyn. Detta säkerställer att våra användare enkelt kan granska vår integritetspolicy när som helst.

 

Tillämpningsområde för denna integritetspolicyDenna integritetspolicy gäller endast för TEXTINTEL FZE och Eskritor användares agerande. Det gäller inte för webbplatser eller appar som kan nås från denna Eskritor, inklusive, men inte begränsat till, eventuella länkar som vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.

 

PersonuppgiftsansvarigVid tillämpning av tillämplig dataskyddslagstiftning är TEXTINTEL FZE ”personuppgiftsansvarig”. Det innebär att TEXTINTEL FZE bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt dina uppgifter ska behandlas.

 

Insamlade uppgifter Vi kan samla in följande uppgifter, som inkluderar personuppgifter, från dig:

 • Namn

 • Yrkestitel

 • Yrke

 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och telefonnummer

 • Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen

 • IP-adress (samlas in automatiskt)

 • Typ av webbläsare och version (samlas in automatiskt)

 • Operativsystem (samlas in automatiskt)

 • Fysisk adress

 • Användningsdata om hur du använder Eskritor

 • Register över korrespondens som du har med oss Utöver de nämnda uppgifterna kan vi också samla in information om de transaktioner du genomför via vår app, det innehåll du får tillgång till och alla andra interaktioner du har med appen.

 

Hur vi samlar in uppgifter Vi samlar in data på följande sätt:

 • Uppgifterna lämnas till oss av dig.

 • Uppgifterna kommer från andra källor.

 • Uppgifterna samlas in automatiskt.

Uppgifter som du lämnar till oss TEXTINTEL FZE kommer att samla in dina uppgifter på ett antal olika sätt, t.ex:

 • När du kontaktar oss via webbplatsen, mobilappen, via telefon, post, e-post eller på något annat sätt.

 • När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter/tjänster.

 • När du fyller i enkäter som vi använder i forskningssyfte (även om du inte är skyldig att svara på dem).

 • När du använder våra tjänster.

Uppgifter som erhållits från tredje part TEXTINTEL FZE kommer att ta emot Data om dig från följande tredje parter:

Uppgifter som samlas in automatiskt I den utsträckning som du använder Eskritor samlar vi in dina uppgifter automatiskt, t.ex:

 • Vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att förbättra webbplatsens innehåll och navigering och omfattar din IP-adress, datum, tider och frekvens för din åtkomst till webbplatsen samt hur du använder och interagerar med dess innehåll.

 • Vi kommer att samla in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet ”Cookies” nedan.

Vår användning av dataAlla eller några av ovanstående uppgifter kan behövas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan uppgifterna användas av oss av följande skäl:

 • Intern registerföring.

 • Förbättring av våra produkter/tjänster.

 • Sändning via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig.

 • Kontakt för marknadsundersökningar, vilket kan ske via e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen.

Delning av uppgifter med tredje part Vi kan komma att dela dina uppgifter med följande grupper av personer av följande skäl:

 • Våra anställda, ombud och/eller professionella rådgivare – För att vi ska kunna ägna oss åt direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev eller e-postmeddelanden om produkter och tjänster som tillhandahålls av oss och som vi tror kan vara av intresse för dig).

 • Tredjepartsbetalningsleverantörer som behandlar betalningar som görs via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredjepartsbetalningsleverantörer att behandla användarnas betalningar och återbetalningar.

 • Vi kan också dela dina uppgifter med tillsynsmyndigheter när det krävs enligt lag eller som svar på en rättslig process, för att skydda mot missbruk eller obehörig användning av vår app, för att begränsa vårt juridiska ansvar och skydda våra rättigheter, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för besökare på denna webbplats eller allmänheten.

 

Policy för radering av uppgifterPå TEXTINTEL FZE respekterar vi din integritet och är fast beslutna att upprätthålla den. Om du bestämmer dig för att sluta använda våra tjänster kan du begära att dina personuppgifter raderas. Efter mottagande av en begäran till support@transkriptor.comkommer vi att påbörja processen med att radera alla användarspecifika uppgifter från våra system. Vi strävar efter att slutföra sådana förfrågningar inom 24 timmar och se till att dina personuppgifter tas bort omedelbart. Denna policy är en del av vårt åtagande att följa dataskyddsbestämmelserna och att ge dig kontroll över dina personuppgifter.

 

Att hålla data säkra Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, t.ex:

 • Tillgången till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.

 • Vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar.

 • Tekniska och organisatoriska åtgärder inkluderar åtgärder för att hantera eventuella misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via den här e-postadressen: support@transkriptor.com

 

Lagring av uppgifterOm inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag kommer vi endast att lagra dina uppgifter i våra system under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller tills du begär att uppgifterna ska raderas. Även om vi raderar dina uppgifter kan de finnas kvar på backup- eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regulatoriska ändamål.

 

Dina rättigheter Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:

 • Rätt till tillgång – rätt att begära (i) kopior av den information som vi har om dig när som helst, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi ger dig tillgång till de uppgifter vi har om dig kommer vi inte att ta ut någon avgift för detta, såvida inte din begäran är ”uppenbart ogrundad eller överdriven”. Om vi har laglig rätt att göra det kan vi avslå din begäran. Om vi avslår din begäran kommer vi att berätta varför.

 • Rätt till rättelse – rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

 • Rätt till radering – rätten att begära att vi raderar eller tar bort dina uppgifter från våra system.

 • Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter – rätten att ”blockera” oss från att använda dina uppgifter eller begränsa det sätt på vilket vi kan använda dem.

 • Rätt till dataportabilitet – rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.

 • Rätt att invända – rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter, inklusive när vi använder dem för våra legitima intressen.

 

Kontakta ossOm du vill uppdatera, verifiera eller radera någon av dina personuppgifter som samlats in via appen, eller om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen skicka en begäran till support@transkriptor.com . Vi kommer att besvara din begäran inom en rimlig tidsram.

 

Länkar till andra webbplatserEskritor kan, från tid till annan, tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa andra webbplatsers sekretesspolicy eller uttalande innan du använder dem.

 

Ändringar av denna integritetspolicyVi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter det att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar den.

 

Barn under 16 årEskritor riktar sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 år. Om du är under 16 år får du inte använda våra tjänster eller lämna någon information till oss via webbplatsen. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personlig information från ett barn under 16 år utan att ha verifierat föräldrarnas samtycke raderar vi informationen. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på support@transkriptor.com .

 

Cookies och hur vi använder demDen här webbplatsen kan placera och få tillgång till vissa cookies på din dator. TEXTINTEL FZE använder cookies för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av tjänster. Vi har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas och respekteras vid alla tidpunkter. För mer detaljerad information om de cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem, se avsnittet nedan med rubriken ”Cookies”.

 

AllmäntDu får inte överföra dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy om vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas. Om en domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna integritetspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses vara borttagen och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna integritetspolicy kommer inte att påverkas. Om inte annat avtalats ska en parts dröjsmål, agerande eller underlåtenhet att utöva en rättighet eller ett rättsmedel inte anses utgöra ett avstående från denna, eller någon annan, rättighet eller rättsmedel.

 

Kontaktuppgifter Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på: E-post: support@transkriptor.com

 

Bekräftelse Genom att använda Eskritor bekräftar du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att vara bunden av den.