Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności”, określa rodzaje danych, które zbieramy od naszych użytkowników, sposób ich wykorzystania oraz środki, które podejmujemy w celu ich ochrony. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), zarządzanego i obsługiwanego przez TEXTINTEL FZE, i jest dostępna poprzez App Store lub Play Store , która zawiera „prywatność” w swoim adresie URL, aby odzwierciedlić zawartość strony. Prywatność użytkowników jest dla nas najważniejsza i dokładamy wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe.

Definicje i interpretacja W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

 • Dane: Zbiorczo wszystkie informacje, które użytkownik przesyła do Eskritor. Definicja ta obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych.

 • Pliki cookie: Niewielki plik tekstowy umieszczany na komputerze użytkownika przez niniejszą Witrynę, gdy użytkownik odwiedza określone części Witryny i/lub gdy korzysta z określonych funkcji Witryny.

 • Przepisy dotyczące ochrony danych: Wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych osobowych, w tym między innymi dyrektywa 96/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub GDPR oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, regulacje i akty prawa wtórnego, tak długo, jak GDPR obowiązuje w Belgii.

 • GDPR: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.

 • Prawo UE dotyczące plików cookie: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 as amended by the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011.

 • Użytkownik lub Ty: Każda osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Eskritor i nie jest albo (i) zatrudnieni przez TEXTINTEL FZE i działający w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) zaangażowany jako konsultant lub w inny sposób świadczący usługi na rzecz TEXTINTEL FZE i uzyskujący dostęp do Eskritor w związku ze świadczeniem takich usług.

 • Eskritor: Strona internetowa lub aplikacja mobilna, z której aktualnie korzystasz, https://www.eskritor.com/oraz wszelkie subdomeny tej witryny, o ile nie zostało to wyraźnie wykluczone w ich własnych warunkach.

 

Powiązanie z polityką prywatnościAby uzyskać dostęp do naszej Polityki prywatności bezpośrednio z aplikacji, przejdź do sekcji ustawień/informacji, gdzie znajdziesz link do pełnej wersji polityki. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą w każdej chwili łatwo zapoznać się z naszymi praktykami w zakresie prywatności.

 

Zakres niniejszej polityki prywatnościNiniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań TEXTINTEL FZE i Użytkowników Eskritor. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych ani aplikacji, do których można uzyskać dostęp z tego Eskritora, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać na stronach mediów społecznościowych.

 

Administrator danychDla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych TEXTINTEL FZE jest „administratorem danych”. Oznacza to, że TEXTINTEL FZE określa cele i sposób przetwarzania Danych Użytkownika.

 

Gromadzone dane Możemy gromadzić od użytkownika następujące dane, w tym dane osobowe:

 • Imię

 • Nazwa stanowiska

 • Zawód

 • Informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów

 • Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania

 • Adres IP (zbierany automatycznie)

 • Typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie)

 • System operacyjny (zbierany automatycznie)

 • Adres fizyczny

 • Dane dotyczące sposobu korzystania z Eskritor

 • Rejestr korespondencji prowadzonej z nami przez użytkownika Oprócz wymienionych Danych możemy również gromadzić szczegółowe informacje na temat transakcji przeprowadzanych przez użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji, treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp, oraz wszelkich innych interakcji użytkownika z aplikacją.

 

Jak zbieramy dane Gromadzimy dane w następujący sposób:

 • Dane są nam przekazywane przez użytkownika.

 • Dane są otrzymywane z innych źródeł.

 • Dane są gromadzone automatycznie.

Dane przekazane nam przez użytkownika TEXTINTEL FZE będzie gromadzić dane użytkownika na wiele sposobów, na przykład:

 • Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Witryny, aplikacji mobilnej, telefonu, poczty, poczty e-mail lub w inny sposób.

 • Podczas rejestracji i zakładania konta w celu otrzymywania naszych produktów/usług.

 • Gdy użytkownik wypełnia ankiety, które wykorzystujemy do celów badawczych (choć użytkownik nie jest zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi).

 • Podczas korzystania z naszych usług.

Dane otrzymywane od stron trzecich TEXTINTEL FZE będzie otrzymywać dane użytkownika od następujących stron trzecich:

 • Hotjar

 • Google Analytics

 • Chrupkość

 • Typeform

 • API YouTube* *Użytkownicy, którzy zdecydują się na przesyłanie plików za pomocą integracji przesyłania YouTube, wyrażają zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usługi YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), które są powiązane z Polityką prywatności Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Dane gromadzone automatycznie W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Eskritor, będziemy zbierać jego Dane automatycznie, na przykład:

 • Automatycznie zbieramy pewne informacje o wizycie użytkownika w Witrynie. Informacje te pomagają nam wprowadzać ulepszenia do zawartości Strony i nawigacji, a także obejmują Twój adres IP, datę, godziny i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Strony oraz sposób, w jaki korzystasz z jej zawartości i wchodzisz z nią w interakcję.

 • Dane użytkownika będą gromadzone automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w przeglądarce użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies oraz o tym, w jaki sposób wykorzystujemy je na Stronie, znajduje się w poniższej sekcji zatytułowanej „Pliki cookies”.

Wykorzystywanie przez nas danychNiektóre lub wszystkie powyższe Dane mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia Ci jak najlepszej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być wykorzystywane przez nas z następujących powodów:

 • Wewnętrzne prowadzenie dokumentacji.

 • Ulepszanie naszych produktów/usług.

 • Przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą zainteresować użytkownika.

 • Kontakt do celów badania rynku, który może być realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny.

Udostępnianie danych stronom trzecim Możemy udostępniać dane użytkownika następującym grupom osób z następujących powodów:

 • Nasi pracownicy, agenci i/lub profesjonalni doradcy – Aby umożliwić nam angażowanie się w marketing bezpośredni (taki jak biuletyny lub marketingowe wiadomości e-mail dotyczące produktów i usług świadczonych przez nas, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika).

 • Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych, którzy przetwarzają płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny – w celu umożliwienia zewnętrznym dostawcom usług płatniczych przetwarzania płatności i zwrotów dokonywanych przez użytkowników.

 • Możemy również udostępniać dane użytkownika organom regulacyjnym, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na proces sądowy, w celu ochrony przed niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem naszej aplikacji, w celu ograniczenia naszej odpowiedzialności prawnej i ochrony naszych praw lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób odwiedzających tę witrynę lub społeczeństwa.

 

Polityka usuwania danychW TEXTINTEL FZE szanujemy prywatność użytkowników i zobowiązujemy się do jej zachowania. Jeśli użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z naszych usług, może zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Po otrzymaniu wniosku na adres support@transkriptor.comrozpoczniemy proces usuwania wszystkich danych użytkownika z naszych systemów. Staramy się realizować takie żądania w ciągu 24 godzin, zapewniając niezwłoczne usunięcie danych osobowych użytkownika. Niniejsza polityka jest częścią naszego zobowiązania do przestrzegania przepisów o ochronie danych i zapewnienia użytkownikowi kontroli nad jego danymi osobowymi.

 

Bezpieczeństwo danych Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych użytkownika, na przykład:

 • Dostęp do konta jest kontrolowany przez hasło i nazwę użytkownika, które są unikalne dla użytkownika.

 • Dane użytkownika przechowujemy na bezpiecznych serwerach.

 • Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. W przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do Danych użytkownika, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: support@transkriptor.com

 

Przechowywanie danychO ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać dane użytkownika w naszych systemach wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu zażądania przez użytkownika usunięcia danych. Nawet jeśli usuniemy dane użytkownika, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

 

Prawa użytkownika Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych:

 • Prawo dostępu – prawo do żądania (i) kopii informacji, które posiadamy na temat użytkownika w dowolnym momencie, lub (ii) modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy Państwu dostęp do informacji, które przechowujemy na Państwa temat, nie będziemy pobierać za to opłat, chyba że Państwa żądanie jest „ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.” W przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odmówimy przyjęcia wniosku, poinformujemy Cię o powodach.

 • Prawo do sprostowania – prawo do sprostowania danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia lub usunięcia danych użytkownika z naszych systemów.

 • Prawo do ograniczenia korzystania przez nas z Danych użytkownika – prawo do „zablokowania” korzystania przez nas z Danych użytkownika lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przekazania danych użytkownika.

 • Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych użytkownika, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

 

Kontakt z namiJeśli chcesz zaktualizować, zweryfikować lub usunąć swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem aplikacji lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, wyślij prośbę na adres support@transkriptor.com. . Odpowiemy na Twoje żądanie w rozsądnym terminie.

 

Linki do innych stron internetowychEskritor może od czasu do czasu udostępniać linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami i nie odpowiadamy za ich zawartość. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania przez użytkownika z takich stron internetowych. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatnościZastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej polityki, powiadomimy użytkownika tutaj o jej aktualizacji, aby był świadomy tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je wykorzystujemy i/lub ujawniamy.

 

Dzieci w wieku poniżej 16 latEskritor nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy nie korzystać z naszych usług ani nie przekazywać nam żadnych informacji za pośrednictwem Strony. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej 16 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem support@transkriptor.com .

 

Pliki cookie i sposób ich wykorzystaniaTa Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do pewnych plików Cookies na Twoim komputerze. TEXTINTEL FZE wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z Witryny i ulepszyć zakres naszych usług. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że prywatność użytkownika jest chroniona i szanowana przez cały czas. Bardziej szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów, dla których ich używamy, znajdują się w poniższej sekcji zatytułowanej „Pliki cookie”.

 

OgólneUżytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie wpłynie to na Twoje prawa. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia, w wymaganym zakresie, zostanie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności nie zostanie naruszona. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka prawnego.

 

Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: Email: support@transkriptor.com.

 

Potwierdzenie Korzystając z serwisu Eskritor, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i wyraża zgodę na jej przestrzeganie.