Политика за поверителност

Въведение

В този документ, наричан по-долу „Политика за поверителност“, са описани видовете данни, които събираме от нашите потребители, как ги използваме и какви мерки предприемаме за тяхната защита. Тази политика се отнася изключително за AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), управляван и експлоатиран от TEXTINTEL FZE, и е достъпен чрез Магазин за приложения или Play Store , която съдържа „privacy“ в своя URL адрес, за да отрази съдържанието на страницата. Вашата поверителност е от първостепенно значение за нас и ние се ангажираме да защитаваме личната ви информация.

Определения и тълкуване В тази политика за поверителност се използват следните определения:

 • Данни: Съвкупно цялата информация, която предоставяте на Eskritor. Това определение включва, когато е приложимо, определенията, предвидени в законите за защита на данните.

 • Бисквитки: Малък текстов файл, поставен на Вашия компютър от този Уебсайт, когато посещавате определени части на Уебсайта и/или когато използвате определени функции на Уебсайта.

 • Закони за защита на данните: Всички приложими закони, свързани с обработката на лични данни, включително, но не само, Директива 96/46/ЕО (Директива за защита на данните) или GDPR, както и всички национални закони, подзаконови актове и вторично законодателство по прилагането им, докато GDPR е в сила в Белгия.

 • GDPR: Общият регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

 • Закон за бисквитките на ЕС: Наредбите за защита на личните данни и електронните съобщения (Директива на ЕО) от 2003 г., изменени с Наредбите за защита на личните данни и електронните съобщения (Директива на ЕО) (изменение) от 2011 г.

 • Потребител или вие: Всяка трета страна, която има достъп до Eskritor и не е (i) наети от Транскриптор и действащи в рамките на своята работа или (ii) ангажиран като консултант или предоставящ по друг начин услуги на TEXTINTEL FZE и имащ достъп до Eskritor във връзка с предоставянето на такива услуги.

 • Eskritor: Уебсайтът или мобилното приложение, което използвате в момента, https://www.eskritor.com/, както и всички поддомейни на този сайт, освен ако това не е изрично изключено от техните собствени правила и условия.

 

Свързване на политиката за поверителностЗа да получите достъп до нашата Политика за поверителност директно от приложението, отидете в раздела Настройки/Обявления, където ще намерите връзка към пълната политика. Това гарантира, че нашите потребители могат лесно да преглеждат нашите практики за поверителност по всяко време.

 

Обхват на тази политика за поверителностТази политика за поверителност се отнася само за действията на TEXTINTEL FZE и потребителите на Eskritor. Това не се отнася за уебсайтове или приложения, до които може да се получи достъп от този Eskritor, включително, но не само, всякакви връзки, които можем да предоставим към уебсайтове на социални медии.

 

Администратор на данниЗа целите на приложимите закони за защита на данните TEXTINTEL FZE е „администратор на данни“. Това означава, че TEXTINTEL FZE определя целите и начина, по който се обработват вашите данни.

 

Събрани данни Възможно е да събираме от вас следните Данни, които включват лични данни:

 • Име

 • Длъжност

 • Професия

 • Информация за контакт, като имейл адреси и телефонни номера

 • Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси

 • IP адрес (събира се автоматично)

 • Тип и версия на уеб браузъра (събират се автоматично)

 • Операционна система (събира се автоматично)

 • Физически адрес

 • Данни за използването на Eskritor

 • Запис на кореспонденцията, която сте водили с нас В допълнение към споменатите данни можем да събираме и подробности за транзакциите, които извършвате чрез нашето приложение, за съдържанието, до което имате достъп, и за всякакви други взаимодействия, които имате с приложението.

 

Как събираме данни Събираме Данни по следните начини:

 • Данните ни се предоставят от вас.

 • Данните се получават от други източници.

 • Данните се събират автоматично.

Данни, предоставени ни от Вас TEXTINTEL FZE ще събира Вашите данни по различни начини, например:

 • Когато се свържете с нас чрез Уебсайта, мобилното приложение, по телефона, по пощата, по имейл или по друг начин.

 • Когато се регистрирате при нас и създавате акаунт, за да получавате нашите продукти/услуги.

 • Когато попълвате анкети, които използваме за изследователски цели (въпреки че не сте задължени да отговаряте на тях).

 • Когато използвате нашите услуги.

Данни, получени от трети страни Транскриптор ще получава данни за вас от следните трети страни:

 • Hotjar

 • Google Analytics

 • Хрупкав

 • Typeform

 • API *Потребителите, които избират да качват файлове чрез интеграцията за качване в YouTube, се съгласяват да бъдат обвързани с Условията за ползване на YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), които са свързани с Политиката за поверителност на Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Автоматично събрани данни Доколкото имате достъп до Eskritor, ние събираме вашите Данни автоматично, например:

 • Автоматично събираме определена информация за Вашето посещение на Уебсайта. Тази информация ни помага да подобряваме съдържанието и навигацията на Уебсайта и включва Вашия IP адрес, датата, времето и честотата на достъп до Уебсайта, както и начина, по който използвате и взаимодействате със съдържанието му.

 • Ние събираме Вашите данни автоматично чрез бисквитки в съответствие с настройките за бисквитки на Вашия браузър. За повече информация относно „бисквитките“ и начина, по който ги използваме на Уебсайта, вижте раздела по-долу, озаглавен „Бисквитки“.

Нашето използване на данниВсички или част от горепосочените данни могат да бъдат изисквани от нас от време на време, за да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване и преживяване при използването на нашия Уебсайт. По-конкретно, данните могат да бъдат използвани от нас по следните причини:

 • Вътрешно водене на документация.

 • Подобряване на нашите продукти/услуги.

 • Предаване по електронна поща на маркетингови материали, които може да представляват интерес за вас.

 • Свързване за целите на пазарно проучване, което може да се осъществи чрез имейл, телефон, факс или поща. Тази информация може да се използва за персонализиране или актуализиране на Уебсайта.

Споделяне на данни с трети страни Можем да споделяме вашите Данни със следните групи хора по следните причини:

 • Нашите служители, агенти и/или професионални консултанти – за да ни дадете възможност да участваме в директен маркетинг (като бюлетини или маркетингови имейли за продукти и услуги, предоставяни от нас, които смятаме, че ще представляват интерес за вас).

 • Доставчици на плащания от трети страни, които обработват плащания, извършени чрез Уебсайта – за да могат доставчиците на плащания от трети страни да обработват плащанията и възстановяванията на потребителите.

 • Можем също така да споделим вашите Данни с регулаторни органи, когато това се изисква от закона или в отговор на съдебен процес, за да се защитим от злоупотреба или неразрешено използване на нашето приложение, да ограничим нашата правна отговорност и да защитим нашите права, или да защитим правата, собствеността или безопасността на посетителите на този уебсайт или на обществеността.

 

Политика за изтриване на данниВ TEXTINTEL FZE уважаваме поверителността ви и се ангажираме да я запазим. Ако решите да спрете да използвате нашите услуги, можете да поискате изтриване на личните си данни. При получаване на заявка в support@transkriptor.com, ние ще започнем процеса на изтриване на всички специфични за потребителя данни от нашите системи. Стремим се да изпълняваме такива искания в рамките на 24 часа, като гарантираме, че личната ви информация ще бъде премахната незабавно. Настоящата политика е част от нашия ангажимент да спазваме разпоредбите за защита на данните и да ви осигурим контрол върху вашата лична информация.

 

Поддържане на сигурността на данните Ние ще използваме технически и организационни мерки за защита на вашите Данни, например:

 • Достъпът до вашия акаунт се контролира с уникална за вас парола и потребителско име.

 • Съхраняваме вашите данни на защитени сървъри.

 • Техническите и организационните мерки включват мерки за справяне с всяко съмнение за нарушение на сигурността на данните. Ако подозирате злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп до вашите данни, моля, уведомете ни незабавно, като се свържете с нас чрез този имейл адрес: support@transkriptor.com

 

Запазване на данниОсвен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение, ние ще съхраняваме вашите Данни в нашите системи само за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в тази политика за поверителност, или докато не поискате Данните да бъдат изтрити. Дори ако изтрием Вашите Данни, те могат да останат на резервни или архивни носители за правни, данъчни или регулаторни цели.

 

Вашите права Имате следните права във връзка с вашите данни:

 • Право на достъп – право на искане (i) копия от информацията, която съхраняваме за вас по всяко време, или (ii) да променяме, актуализираме или изтриваме такава информация. Ако ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за вас, няма да ви таксуваме за това, освен ако искането ви не е „явно неоснователно или прекомерно“. Когато имаме законово право да го направим, можем да откажем искането ви. Ако откажем искането ви, ще ви съобщим причините за това.

 • Право на коригиране – правото да поискате коригиране на Вашите данни, ако те са неточни или непълни.

 • Право на изтриване – правото да поискате да изтрием или премахнем вашите Данни от нашите системи.

 • Право на ограничаване на използването на вашите Данни – правото да ни „забраните“ да използваме вашите Данни или да ограничите начина, по който можем да ги използваме.

 • Право на преносимост на данните – правото да поискате да преместим, копираме или прехвърлим вашите данни.

 • Право на възражение – право на възражение срещу използването на вашите Данни от наша страна, включително когато ги използваме за нашите законни интереси.

 

Свързване с насАко желаете да актуализирате, проверите или изтриете личните си данни, събрани чрез приложението, или ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, моля, изпратете заявка до support@transkriptor.com . Ще отговорим на искането ви в разумен срок.

 

Връзки към други уебсайтовеОт време на време Eskritor може да предоставя връзки към други уебсайтове. Ние нямаме контрол върху такива уебсайтове и не носим отговорност за съдържанието им. Настоящата политика за поверителност не се отнася за използването на такива уебсайтове. Съветваме ви да се запознаете с политиката за поверителност или декларацията за поверителност на други уебсайтове, преди да ги използвате.

 

Промени в тази политика за поверителностЗапазваме си правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време. Промените и разясненията влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще ви уведомим тук, че тя е актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, я използваме и/или разкриваме.

 

Деца на възраст под 16 годиниEskritor не е предназначен за деца под 16 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, не използвайте нашите услуги и не ни предоставяйте никаква информация чрез Уебсайта. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от дете под 16 години без проверка на родителското съгласие, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че разполагаме с информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на адрес support@transkriptor.com .

 

Бисквитки и как ги използвамеТози Уебсайт може да постави и да има достъп до определени Бисквитки на Вашия компютър. TEXTINTEL FZE използва „бисквитки“, за да подобри Вашето преживяване при използването на Уебсайта и да подобри нашата гама от услуги. Внимателно сме подбрали тези Бисквитки и сме предприели стъпки, за да гарантираме, че поверителността ви е защитена и зачитана по всяко време. За по-подробна информация относно бисквитките, които използваме, и целите, за които ги използваме, вижте раздела по-долу, озаглавен „Бисквитки“.

 

Обща информацияНямате право да прехвърляте правата си по тази политика за поверителност на друго лице. Можем да прехвърлим правата си по тази политика за поверителност, когато основателно смятаме, че вашите права няма да бъдат засегнати. Ако някой съд или компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на тази политика за поверителност (или част от някоя разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от нея ще се счита за заличена, доколкото това е необходимо, като това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби на тази политика за поверителност. Освен ако не е уговорено друго, никакво забавяне, действие или бездействие от страна на дадена страна при упражняване на дадено право или средство за защита няма да се счита за отказ от това или друго право или средство за защита.

 

Данни за контакт Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази политика за поверителност, моля, свържете се с нас на следния адрес: Имейл: support@transkriptor.com

 

Потвърждение Използвайки Eskritor, вие потвърждавате, че сте прочели тази политика за поверителност и се съгласявате да бъдете обвързани с нея.