Hoe werkt ChatGPT?

Een visuele weergave van de architectuur van ChatGPT, met het transformatormodel dat taalbegrip en taalgeneratie mogelijk maakt

Op hoog niveau is ChatGPT een deep learning-model dat een neuraal netwerk gebruikt om mensachtige tekst te genereren. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, is gebaseerd op een techniek die transformatorarchitectuur wordt genoemd. Dit type architectuur stelt het model in staat patronen en structuren in taal te herkennen. Het doet dit door een reeks tokens te verwerken en een uitvoerreeks te genereren.

Het model nam een enorme dataset van tekst, waaronder boeken, artikelen, websites en meer. Tijdens het trainingsproces nam het model miljoenen voorbeelden van tekst op en werd gevraagd het volgende woord in elke reeks te voorspellen.

De manier van interactie met ChatGPT is het geven van een prompt of een vraag. Vervolgens genereert het model een reactie op basis van de patronen die het heeft geleerd van de trainingsgegevens. Het resultaat is een zeer intelligent hulpmiddel voor natuurlijke taalverwerking (NLP).

Wat betekent GPT (Generative Pre-trained Transformer)?

“Generatief” in GPT staat voor het vermogen om natuurlijke tekst in menselijke taal te genereren. “Voorgetraind” betekent dat het model reeds is getraind op een eindige dataset. “Transformer”, aan de andere kant, vertegenwoordigt de onderliggende machine-learning architectuur die GPT aandrijft.

Wat zijn de redenen om ChatGPT te gebruiken?

Als taalmodel getraind door OpenAI heeft ChatGPT een breed scala aan mogelijkheden en kan het veel verschillende taken uitvoeren. Hier zijn enkele van de dingen die ChatGPT kan doen:

 1. Vragen beantwoorden: ChatGPT kan reageren op vragen in natuurlijke taal en informatie verstrekken over een breed scala aan onderwerpen.
 2. Tekst genereren: Het kan mensachtige tekst genereren in verschillende stijlen en tonen, waardoor het nuttig is voor het maken van inhoud en het genereren van tekst.
 3. Tekst samenvatten: ChatGPT kan een beknopt overzicht geven van lange artikelen of documenten, waardoor de belangrijkste ideeën snel duidelijk worden.
 4. Tekst vertalen: Het heeft de mogelijkheid om tekst te vertalen van de ene taal naar de andere, waardoor het handig is om te communiceren met mensen die verschillende talen spreken.
 5. Genereer gedichten: ChatGPT kan originele gedichten maken in verschillende stijlen, met inspiratie en voorbeelden voor dichters en schrijvers.
 6. Schrijffeedback geven: ChatGPT analyseert geschriften en geeft feedback op factoren zoals grammatica, stijl en toon, zodat schrijvers hun werk kunnen verbeteren.

Hoe wordt ChatGPT opgeleid?

Een deep learning techniek genaamd transformer architecture trainde chatGPT. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, nam een enorme dataset van meer dan 45 terabytes aan tekst op.

Supervised Fine Tuning (SFT) Model

In de initiële ontwikkeling ontwikkelde het GPT-3 model zich door 40 aannemers te contracteren om een gesuperviseerde trainingsdataset te produceren, waarbij de invoer een bekende uitkomst heeft die het model kan leren. Inputs, of prompts, waren daadwerkelijke gebruikersinputs in de Open API.

Beloningsmodel

De volgende stap is het gebruik van een beloningsmodel om de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden te verbeteren. Het beloningsmodel evalueert de output van het SFT-model. Vervolgens kent het een score toe op basis van hoe goed het overeenkomt met de gewenste output.

Model van versterking leren

De laatste stap is het gebruik van een versterkingsleerbenadering om de prestaties van de GPT verder te verbeteren. Het Proximal Policy Optimization-algoritme houdt in dat de AI-chatbot interactie heeft met gebruikers in een gesimuleerde omgeving. Dan krijgt het een beloningssignaal op basis van hoe goed het presteert.

Evaluatie van de prestaties

De input van menselijke arbeiders traint het model. Daarom is het belangrijkste deel van de evaluatie gebaseerd op menselijke feedback, waarbij labelaars de kwaliteit van de modeluitvoer beoordelen.

Drie criteria op hoog niveau evalueren het model:

 • Behulpzaamheid: Het beoordelen van het vermogen van het model om instructies van gebruikers op te volgen en af te leiden.
 • Waarachtigheid: Op taken met een gesloten domein, het beoordelen van de neiging van het model tot hallucinaties (het verzinnen van feiten). Het model wordt getest met behulp van de TruthfulQA dataset.
 • Onschadelijkheid: Beoordelen of de uitvoer van het model gepast is, een beschermde klasse kleineert of denigrerende inhoud bevat.

Hoe gebruik je ChatGPT?

 1. Kies een ChatGPT API of Bibliotheek: Er zijn verschillende API’s en bibliotheken beschikbaar voor het gebruik van ChatGPT. Kies degene die het beste past bij uw behoeften en programmeerervaring.
 2. Maak een account aan en krijg een API-sleutel (indien van toepassing): Als je een API gebruikt, moet je een account aanmaken en een API-sleutel krijgen om ChatGPT te kunnen gebruiken. Volg de instructies van de API-provider.
 3. Installeer de vereiste bibliotheken (als u een bibliotheek gebruikt): Als je een bibliotheek zoals Hugging Face Transformers gebruikt, moet je de vereiste bibliotheken installeren in de programmeeromgeving.
 4. ChatGPT initialiseren: Zodra je de vereiste bibliotheken of API-sleutels hebt, initialiseer je het ChatGPT-model in het programma.
 5. De prompt invoeren: Om ChatGPT te gebruiken, is het nodig om een prompt te geven die de context of het onderwerp van het gesprek beschrijft als je een antwoord wilt genereren.
 6. Respons genereren: Na het geven van de prompt genereert het ChatGPT-model een antwoord op basis van de ingevoerde prompt en de context van de trainingsgegevens.
 7. Evalueer en verfijn het antwoord: De kwaliteit van het gegenereerde antwoord kan variëren, afhankelijk van de invoeropdracht en andere factoren. Controleer het antwoord, want het heeft nog steeds hulp nodig om feiten van verkeerde informatie te onderscheiden.
 8. Herhalen: Herhaal stap 5-7 zo vaak als nodig is om een gesprek of een reeks antwoorden te genereren die aan je behoeften voldoen.

Vaak gestelde vragen

Wat is OpenAI?

OpenAI is een non-profit onderzoeksbedrijf dat kunstmatige intelligentie (AI) wil ontwikkelen en sturen op manieren die de mensheid als geheel ten goede komen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië, en wordt gesteund door miljardenfinanciering van Microsoft.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een AI-tool van OpenAI’s meest recente taalmodel, en het betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van GPT-3.5. Zoals veel grote taalmodellen genereert het tekst in verschillende stijlen en voor verschillende doeleinden, maar met veel meer precisie, detail en samenhang. Het is de volgende generatie in OpenAI’s lijn van grote taalmodellen, met een sterke nadruk op interactieve conversaties. ChatGPT is de laatste stap in OpenAI’s iteratieve inzet van steeds veiligere en nuttigere generatieve AI-systemen.

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Eskritor!

Verwante artikelen

Een afbeelding van een computerscherm van een gesprek met GPT-3, met daaroverheen diagrammen die de taalverwerkingsstappen van de AI illustreren
Eskritor

Hoe werkt GPT-3?

De onderstaande stappen leggen uit hoe GPT-3 werkt om reacties te genereren: Waarom is GPT-3 nuttig? Hier is een lijst van redenen waarom GPT-3 nuttig is: Wat is de geschiedenis

Een visuele grafiek met gegevens over de impact van AI op de banenmarkt voor contentschrijvers
Eskritor

Zal AI inhoudsschrijvers vervangen?

Ja, AI-schrijvers kunnen sommige schrijvers vervangen, maar ze kunnen nooit goede schrijvers vervangen. Het zal bepaalde soorten schrijfwerk vervangen. AI-contentgeneratoren kunnen basiscontent genereren waarvoor geen origineel onderzoek of expertise nodig

Een visuele weergave van de architectuur van ChatGPT, met het transformatormodel dat taalbegrip en taalgeneratie mogelijk maakt
Eskritor

Hoe werkt ChatGPT?

Op hoog niveau is ChatGPT een deep learning-model dat een neuraal netwerk gebruikt om mensachtige tekst te genereren. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, is gebaseerd op een techniek