Wat betekent GPT (Generative Pre-trained Transformer)?

“Generatief” in GPT staat voor het vermogen om natuurlijke tekst in menselijke taal te genereren. “Voorgetraind” betekent dat het model reeds is getraind op een eindige dataset. Zoals je een boek of misschien meerdere boeken leest voordat je gevraagd wordt er vragen over te beantwoorden. “Transformer’ staat voor de onderliggende machine-learning architectuur die GPT aanstuurt.

chatGPT

Waarom zou u ChatGPT gebruiken?

Als taalmodel getraind door OpenAI heeft ChatGPT een breed scala aan mogelijkheden en kan het veel verschillende taken uitvoeren. Hier zijn enkele van de dingen die ChatGPT kan doen:

 1. Vragen beantwoorden: ChatGPT kan reageren op vragen in natuurlijke taal en informatie verstrekken over een breed scala aan onderwerpen.
 2. Tekst genereren: Het kan mensachtige tekst genereren in verschillende stijlen en tonen, waardoor het nuttig is voor het maken van inhoud en het genereren van tekst.
 3. Tekst samenvatten: ChatGPT kan een beknopt overzicht geven van lange artikelen of documenten, waardoor de belangrijkste ideeën snel duidelijk worden.
 4. Tekst vertalen: Het kan tekst vertalen van de ene taal naar de andere, waardoor het handig is om te communiceren met mensen die verschillende talen spreken.
 5. Genereer gedichten: ChatGPT kan originele gedichten maken in verschillende stijlen, met inspiratie en voorbeelden voor dichters en schrijvers.
 6. Schrijffeedback geven: ChatGPT kan schrijven analyseren en feedback geven over factoren als grammatica, stijl en toon, zodat schrijvers hun werk kunnen verbeteren.

Hoe werkt ChatGPT?

Op hoog niveau is ChatGPT een deep learning-model dat een neuraal netwerk gebruikt om mensachtige tekst te genereren. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, is gebaseerd op een techniek die transformatorarchitectuur wordt genoemd. Dit type architectuur stelt het model in staat patronen en structuren in taal te herkennen. Het doet dit door een reeks tokens te verwerken en een uitvoerreeks te genereren.

Het model nam een enorme dataset van tekst, waaronder boeken, artikelen, websites en meer. Tijdens het trainingsproces nam het model miljoenen voorbeelden van tekst op en werd gevraagd het volgende woord in elke reeks te voorspellen.

Wanneer u communiceert met ChatGPT, geeft u het een prompt of vraag, en het model genereert een antwoord op basis van de patronen die het heeft geleerd uit de trainingsgegevens. Het resultaat is een zeer intelligent hulpmiddel voor natuurlijke taalverwerking (NLP).

Hoe wordt ChatGPT opgeleid?

Een deep learning techniek genaamd transformer architecture trainde chatGPT. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, nam een enorme dataset van meer dan 45 terabytes aan tekst op.

Supervised Fine Tuning (SFT) Model

Bij de eerste ontwikkeling werd het GPT-3-model verfijnd door 40 contractanten in te huren om een gecontroleerde trainingsdataset te creëren, waarbij de input een bekende output heeft waarvan het model kan leren. Inputs, of prompts, waren daadwerkelijke gebruikersinputs in de Open API.

Beloningsmodel

De volgende stap is het gebruik van een beloningsmodel om de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden te verbeteren. Het beloningsmodel evalueert de output van het SFT-model. Vervolgens kent het een score toe op basis van hoe goed het overeenkomt met de gewenste output.

Model van versterking leren

De laatste stap is het gebruik van een versterkingsleerbenadering om de prestaties van de GPT verder te verbeteren. Proximal Policy Optimization is de naam van het algoritme. Dit houdt in dat de AI-chatbot interactie heeft met gebruikers in een gesimuleerde omgeving. Dan krijgt het een beloningssignaal op basis van hoe goed het presteert.

Evaluatie van de prestaties

De input van menselijke arbeiders traint het model. Daarom wordt de kern van de evaluatie gevoed door menselijke feedback. Dit betekent dat arbeiders de kwaliteit van de modeloutputs beoordelen.

Drie criteria op hoog niveau evalueren het model:

Hoe gebruik je ChatGPT?

 1. Kies een ChatGPT API of Bibliotheek: Er zijn verschillende API’s en bibliotheken beschikbaar voor het gebruik van ChatGPT. Kies degene die het beste past bij uw behoeften en programmeerervaring.
 2. Maak een account aan en krijg een API sleutel (indien van toepassing): Als u een API gebruikt, moet u een account aanmaken en een API-sleutel krijgen om ChatGPT te kunnen gebruiken. Volg de instructies van de API-provider.
 3. Installeer de vereiste bibliotheken (als u een bibliotheek gebruikt): Als u een bibliotheek zoals Hugging Face Transformers gebruikt, moet u de vereiste bibliotheken installeren in uw programmeeromgeving.
 4. ChatGPT initialiseren: Zodra u de vereiste bibliotheken of API-sleutels hebt, kunt u het ChatGPT-model in uw programma initialiseren.
 5. Voer uw prompt in: Om ChatGPT te gebruiken, moet u een prompt geven die de context of het onderwerp van het gesprek beschrijft als u een antwoord wilt genereren.
 6. Antwoord genereren: Zodra u de prompt hebt gegeven, genereert het ChatGPT-model een antwoord op basis van de ingevoerde prompt en de context van zijn trainingsgegevens.
 7. Evalueer en verfijn het antwoord: De kwaliteit van het gegenereerde antwoord kan variëren, afhankelijk van de invoeropdracht en andere factoren. Controleer het antwoord, want het heeft nog steeds hulp nodig om feiten van verkeerde informatie te onderscheiden.
 8. Herhalen: U kunt stappen 5-7 zo vaak als nodig herhalen om een gesprek of een reeks antwoorden te genereren die aan uw behoeften voldoen.

Vaak gestelde vragen

Wat is OpenAI?

OpenAI is een non-profit onderzoeksbedrijf dat kunstmatige intelligentie (AI) wil ontwikkelen en sturen op manieren die de mensheid als geheel ten goede komen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië, en wordt gesteund door miljardenfinanciering van Microsoft.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een ai tool van OpenAI’s meest recente taalmodel, en het betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van GPT-3.5. Het is de volgende generatie in OpenAI’s lijn van grote taalmodellen, met een sterke nadruk op interactieve gesprekken. ChatGPT is de laatste stap in OpenAI’s iteratieve inzet van steeds veiligere en nuttigere generatieve AI-systemen.