GPT-3 là gì?

GPT-3 , hay Generative Pre-training Transformer 3, là một mô hình máy học mạng thần kinh được đào tạo để tạo bất kỳ loại văn bản nào. OpenAI SEO, Sam Altman đã mô tả sự phát triển của GPT-3, một “mô hình ngôn ngữ tiên tiến” thế hệ thứ ba. Ngoài ra, theo một số người , GPT-3 là bước đầu tiên trong hành trình tìm kiếm Trí tuệ nhân tạo tổng hợp.

GPT-3 có hơn 175 tỷ tham số học máy trong khi GPT-2 chỉ có 1,5 triệu tham số. Trước GPT-3, mô hình ngôn ngữ được đào tạo lớn nhất là mô hình Tạo ngôn ngữ tự nhiên Turing (NLG) của Microsoft, có 10 tỷ tham số. GPT-3 đã được đào tạo trên một số tập dữ liệu, mỗi tập có trọng số khác nhau, bao gồm Thu thập thông tin chung, WebText2 và Wikipedia.

openAI phát hành gpt-3

Tại sao GPT-3 hữu ích?

Dưới đây là danh sách các lý do tại sao GPT-3 lại hữu ích:

Lịch sử của GPT-3 là gì?

GPT-3 có thể làm gì?

 1. Tạo ngôn ngữ: GPT-3 có thể tạo văn bản giống con người để phản hồi lời nhắc, làm cho nó hữu ích cho các ứng dụng như chatbot, tạo nội dung và thậm chí là viết sáng tạo.
 2. Dịch ngôn ngữ: Nó có khả năng dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, rất hữu ích cho giao tiếp quốc tế và bản địa hóa.
 3. Hoàn thành ngôn ngữ: GPT-3 có thể hoàn thành các câu hoặc đoạn văn dựa trên lời nhắc đã cho, làm cho nó hữu ích cho việc tự động hoàn thành và tóm tắt.
 4. Q&A: GPT-3 có thể trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, khiến nó trở nên hữu ích cho các ứng dụng trợ lý ảo và dịch vụ khách hàng.
 5. Đối thoại: Nó có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện qua lại với người dùng, làm cho nó hữu ích cho chatbot và các tác nhân đàm thoại khác.
 6. Tạo mã: GPT-3 có thể tạo các đoạn mã dựa trên mô tả ngôn ngữ tự nhiên, làm cho nó hữu ích cho các nhà phát triển và lập trình viên.
 7. Phân tích tình cảm: GPT-3 có thể phân tích tình cảm của một văn bản nhất định, làm cho nó hữu ích cho các ứng dụng như giám sát phương tiện truyền thông xã hội và phân tích phản hồi của khách hàng.
 8. Tạo văn bản: Nó có thể tạo văn bản thành các danh mục khác nhau dựa trên nội dung của nó, làm cho nó hữu ích cho các ứng dụng như kiểm duyệt nội dung và lọc thư rác.
 9. Tóm tắt: GPT-3 có thể tóm tắt văn bản dài thành văn bản ngắn hơn trong khi vẫn giữ nguyên các ý chính, khiến nó trở nên hữu ích cho các ứng dụng như tổng hợp tin tức và nghiên cứu học thuật.

GPT-3 hoạt động như thế nào?

 1. Đào tạo trước tạo: GPT-3 trước tiên được đào tạo trước trên một lượng lớn dữ liệu văn bản từ internet, bao gồm sách, bài báo và trang web. Trong quá trình này, mô hình sử dụng mạng thần kinh biến áp để phân tích ngữ cảnh của từng từ hoặc cụm từ và tạo ra một biểu diễn của nó để dự đoán từ tiếp theo trong câu. GPT-3 tính toán khả năng một số từ có thể xuất hiện trong văn bản với từ còn lại trong văn bản này. Nó được gọi là xác suất có điều kiện của các từ.
 2. Tinh chỉnh: Sau khi quá trình đào tạo trước hoàn tất, nó sẽ được tinh chỉnh cho các tác vụ cụ thể bằng cách hiển thị nó với một lượng nhỏ dữ liệu dành riêng cho tác vụ. Quá trình tinh chỉnh này giúp mô hình học cách thực hiện một tác vụ cụ thể, chẳng hạn như dịch ngôn ngữ hoặc tạo mã như python, bằng cách điều chỉnh các thuật toán của nó để phù hợp hơn với dữ liệu mới.
 3. Phân tích ngữ cảnh: Khi được cung cấp lời nhắc hoặc văn bản nhập, GPT-3 sử dụng các trường hợp và mạng máy biến áp của nó để phân tích ngữ cảnh của từng từ hoặc cụm từ và tạo ra biểu diễn của từ hoặc cụm từ đó. Điều này giúp mô hình hiểu ý nghĩa và mối quan hệ giữa các từ trong văn bản đầu vào.
 4. Tạo ngôn ngữ: Dựa trên phân tích ngữ cảnh của văn bản đầu vào, nó tạo ra văn bản giống con người để đáp lại lời nhắc. Mô hình sử dụng sự hiểu biết của nó về các nhiệm vụ ngôn ngữ và mối quan hệ giữa các từ và cụm từ để dự đoán từ hoặc cụm từ có khả năng nhất sẽ xuất hiện tiếp theo.
 5. Tinh chỉnh lặp đi lặp lại: GPT-3 có thể tạo nhiều đầu ra dựa trên cùng một văn bản đầu vào, cho phép người dùng chọn đầu ra tốt nhất. Mô hình cũng có thể được đào tạo dựa trên phản hồi từ người dùng để cải thiện đầu ra của nó theo thời gian, tiếp tục tinh chỉnh khả năng tạo văn bản giống con người.