Kaj je GPT-3?

GPT-3 ali Generative Pre-trained Transformer 3 je model strojnega učenja nevronske mreže, ki je usposobljen za ustvarjanje vseh vrst besedila. Sam Altman, OpenAI SEO, je opisal razvoj GPT-3, tretje generacije “najsodobnejšega jezikovnega modela”. Prav tako je GPT-3 po mnenju nekaterih prvi korak pri iskanju umetne splošne inteligence.

GPT-3 ima več kot 175 milijard parametrov strojnega učenja, GPT-2 pa le 1,5 milijona parametrov. Pred GPT-3 je bil največji usposobljeni jezikovni model Microsoftov Turingov model za generiranje naravnega jezika (NLG), ki je imel 10 milijard parametrov. GPT-3 je bil usposobljen na več podatkovnih nizih z različnimi utežmi, vključno s Common Crawl, WebText2 in Wikipedijo.

openAI izdaja gpt-3

Zakaj je GPT-3 koristen?

Tukaj je seznam razlogov, zakaj je GPT-3 koristen:

Kakšna je zgodovina GPT-3?

Kaj lahko naredi GPT-3?

 1. Ustvarjanje jezikov: GPT-3 lahko na poziv ustvari besedilo, podobno človeškemu, zato je uporaben za aplikacije, kot so klepetalni roboti, ustvarjanje vsebine in celo kreativno pisanje.
 2. Jezikovni prevodi: To omogoča prevajanje besedila iz enega jezika v drugega, zato je uporaben za mednarodno komunikacijo in lokalizacijo.
 3. Dokončanje jezika: GPT-3 lahko dopolnjuje stavke ali odstavke na podlagi danega poziva, zato je uporaben za samodejno dopolnjevanje in povzemanje.
 4. Vprašanja in odgovori: GPT-3 lahko odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku, zato je uporaben za virtualne pomočnike in aplikacije za storitve za stranke.
 5. Dialog: Lahko se pogovarja z uporabniki, zato je uporaben za klepetalne robote in druge pogovorne agente.
 6. Ustvarjanje kode: GPT-3 lahko na podlagi opisov v naravnem jeziku generira odlomke kode, kar je uporabno za razvijalce in programerje.
 7. Analiza čustev: GPT-3 lahko analizira razpoloženje v danem besedilu, zato je uporaben za aplikacije, kot sta spremljanje družbenih medijev in analiza povratnih informacij strank.
 8. Ustvarjanje besedila: Ustvarja lahko besedilo v različne kategorije glede na njegovo vsebino, kar je uporabno za aplikacije, kot sta moderiranje vsebine in filtriranje nezaželene pošte.
 9. Povzetek: GPT-3 lahko povzame dolga besedila v krajša, pri čemer ohrani glavne ideje, zato je uporaben za aplikacije, kot sta združevanje novic in akademske raziskave.

Kako deluje GPT-3?

 1. Generativno predhodno usposabljanje: GPT-3 se najprej predhodno usposobi na veliki količini besedilnih podatkov z interneta, vključno s knjigami, članki in spletnimi stranmi. Med tem procesom model s pomočjo nevronske mreže analizira kontekst vsake besede ali besedne zveze in ustvari njeno predstavitev, ki napoveduje naslednjo besedo v stavku. GPT-3 izračuna, kako verjetno je, da se bo neka beseda pojavila v besedilu glede na drugo besedo v tem besedilu. Znana je kot pogojna verjetnost besed.
 2. Natančna nastavitev: Po končanem predhodnem usposabljanju ga natančno nastavimo za določene naloge tako, da ga izpostavimo manjši količini podatkov, specifičnih za posamezno nalogo. Ta postopek natančnega prilagajanja pomaga modelu, da se nauči, kako opraviti določeno nalogo, na primer prevajanje jezika ali ustvarjanje kode, kot je python, tako da prilagodi svoje algoritme, da se bolje prilagajajo novim podatkom.
 3. Analiza konteksta: GPT-3, ko dobi poziv ali vhodno besedilo, s pomočjo primerov in svojega transformatorskega omrežja analizira kontekst vsake besede ali besedne zveze in ustvari njeno predstavitev. To modelu pomaga razumeti pomen in razmerja med besedami v vhodnem besedilu.
 4. Ustvarjanje jezikov: Na podlagi kontekstualne analize vhodnega besedila ustvari človeku podobno besedilo kot odgovor na poziv. Model na podlagi razumevanja jezikovnih nalog ter odnosov med besedami in besednimi zvezami predvidi najverjetnejšo naslednjo besedo ali besedno zvezo.
 5. Iterativno izpopolnjevanje: GPT-3 lahko na podlagi istega vhodnega besedila ustvari več rezultatov, uporabnik pa lahko izbere najboljšega. Model se lahko uči tudi na podlagi povratnih informacij uporabnikov, da bi sčasoma izboljšal svoj rezultat in še izboljšal svojo sposobnost ustvarjanja človeku podobnega besedila.