Hur extraherar man nyckelord från text i Excel?

En bild som illustrerar tillämpningen av Excel-formler för att urskilja och extrahera nyckelord från textblock.

Hur extraherar man nyckelord från text i Excel?

Det är också möjligt att extrahera text från ett Excel-dokument istället för att bara extrahera nyckelord. Här finns grundläggande handledningar för nybörjare om hur man extraherar nyckelord från Excel:

Använda funktionen Text till kolumner:

 • Välj den kolumn som innehåller den text som du vill extrahera nyckelord från.
 • Gå till fliken Data och klicka på Text till kolumner.
 • Välj Delimited och klicka på Nästa.
 • Välj den avgränsare som skiljer nyckelorden åt (t.ex. mellanslag, kommatecken) och klicka på Nästa.
 • Välj målcellen för nyckelorden och klicka på Slutför.

Använda funktionerna LEFT, RIGHT och MID:

Så här kan du extrahera text med hjälp av funktionerna LEFT, RIGHT och MID:

 • Använd funktionen LEFT för att extrahera de första tecknen i varje ord i texten.
 • Använd funktionen RIGHT för att extrahera de sista tecknen av varje ord i texten.
 • Använd MID-funktionen för att extrahera tecken från mitten av varje ord i texten.
 • Kombinera de extraherade tecknen med hjälp av CONCATENATE eller ”&”-operatorn för att skapa nyckelorden.

Använda funktionerna FIND och LEN:

 • Använd funktionen FIND för att hitta positionen för varje avgränsare i texten.
 • Använd funktionen LEN för att bestämma längden på varje nyckelord.
 • Använd MID-funktionen för att extrahera varje nyckelord baserat på positioner för avgränsare och nyckelordslängder.

Användning av tillägg eller plugins från tredje part:

 • Det finns många tillägg och plugins från tredje part för Excel som extraherar nyckelord från text, till exempel Power Pivot, Power Query och ASAP Utilities.

Varför ska du extrahera nyckelord från en text?

Att extrahera nyckelord ur en text är användbart av flera skäl:

 1. Sökmotoroptimering (SEO): Om du har en webbplats eller blogg kan du använda relevanta nyckelord i ditt innehåll för att förbättra din sökmotorrankning och göra det lättare för människor att hitta ditt innehåll.
 2. Analys av data: Att extrahera nyckelord från en text hjälper dig att identifiera gemensamma teman eller ämnen i en stor datamängd. Detta är användbart för marknadsundersökningar, känslighetsanalyser och andra typer av dataanalyser.
 3. Kategorisering av innehåll: Genom att extrahera nyckelord från text kan du kategorisera och organisera ditt innehåll mer effektivt. Detta gör det lättare att hitta och hämta specifik information och hjälper dig också att identifiera luckor eller överflödigheter i ditt innehåll.
 4. Textanalys och sammanfattning: Det går också att extrahera nyckelord för att sammanfatta huvudpunkterna eller teman i en text. Detta är användbart för att snabbt förstå innehållet i ett dokument eller en artikel, eller för att skapa en sammanfattning av en längre text.

Hur extraherar man nyckelord med hjälp av ett anpassat extractor API i Python i Excel?

 1. Installera de nödvändiga Python-paketen: För att använda ett anpassat extractor API i Python måste du installera de nödvändiga Pythonpaketen. Detta varierar beroende på vilket API du använder, men vanliga paket är requests, JSON och pandas.
 2. Skaffa en API-nyckel: För att få tillgång till API måste du skaffa en API-nyckel. Detta innebär vanligtvis att du registrerar dig för ett konto på API-leverantörens webbplats och följer deras instruktioner för att få en API-nyckel.
 3. Skriv Python-kod för att extrahera nyckelord: Med hjälp av API-dokumentationen och dina kunskaper i Python skriver du kod som skickar en begäran till API:et och extraherar relevanta nyckelord från svaret. Detta innebär att du använder funktioner som requests.get() för att skicka begäran, JSON.loads() för att analysera JSON-svaret och pandas för att organisera data.
 4. Importera Pythonkoden till Excel: När du har skrivit Pythonkoden för att extrahera nyckelord importerar du den till Excel med hjälp av paketet xlwings. Detta gör det möjligt att köra Pythonkoden direkt från Excel och importera de utdragna nyckelorden till ett Excel-arbetsblad.
 5. Kör Pythonkoden i Excel: När du har importerat Pythonkoden till Excel kan du köra den genom att klicka på en knapp eller skriva ett kommando i en cell. De extraherade nyckelorden läggs sedan till i arbetsbladet, där du kan manipulera dem efter behov.

Hur extraherar man ord från en mening i Excel?

 • Klicka på fliken Utvecklare.
 • Klicka på Visual Basic.
 • Klicka på ”Infoga” och sedan på ”Modul”.
 • Skriv koden.
 • Stäng VBA-programmet.
 • Skriv den anpassade Excel-formeln och tryck på Enter.

Anpassad formel:

 • För att extrahera det första ordet i en text skriv =ExtractWords(A2,1)
 • För att extrahera det andra ordet i en text skriv =ExtractWords(A2,2)
 • För att extrahera det tredje ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,3)
 • För att extrahera det fjärde ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,4)
 • För att extrahera det femte ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,5)
 • För att extrahera det sjätte ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,6)
 • För att extrahera det sjunde ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,7)
 • För att extrahera det åttonde ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,8)
 • För att extrahera det 9:e ordet i en text skriv =ExtractWords(A2,9)
 • För att extrahera det tionde ordet i en text skriver du =ExtractWords(A2,10)

Här är A2 cellen där textsträngarna placeras och 1…10 är numret på ordföljden. På det här sättet kan du extrahera det nionde ordet i en text eller mening i excel.

Mer detaljerad information finns i ChatGPT. Algoritmerna i verktyg för maskininlärning gör det möjligt för användarna att hitta mer information med hjälp av deras avancerade sökfunktion.

Är anpassad formel samma sak som Array Formula?

En anpassad formel är en formel som du skapar själv med hjälp av funktioner och operatörer i ett kalkylprogram, till exempel Excel eller Google Sheets.

Å andra sidan är en matrisformel en formel som används på flera värden i en matris eller ett cellområde. En matrisformel används för att utföra beräkningar på flera rader eller kolumner med data samtidigt och returnerar en matris med värden i stället för ett enda värde.

Ofta ställda frågor

Vad är Excel?

Excel är ett kalkylprogram utvecklat av Microsoft som gör det möjligt för användare att organisera, analysera och manipulera data i tabellformat. Den består av ett rutnät av celler i rader och kolumner där användaren kan mata in och manipulera text, siffror, formler och andra typer av data.

Är stoppord och nyckelord samma sak?

Nej, stoppord och nyckelord är inte samma sak. Stoppord är vanliga ord som tas bort från textdata för att minska bruset, medan nyckelord är specifika ord eller fraser som är relevanta för det ämne som analyseras och som används för att identifiera huvudteman eller begrepp i en text.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som