Vilken webbplats kan sammanfatta stycken?

En visuell beskrivning av en webbsida som är utformad för att sammanfatta stora mängder skriftligt innehåll till hanterbara sammanfattningar.

Lär dig att sammanfatta text och skapa originalinnehåll med hjälp av kraftfulla algoritmer och parafraseringsverktyg.

Vilka är de bästa sammanfattningsverktygen?

Det finns många verktyg för att generera sammanfattningar online, men alla är inte lika bra. Här är några av de bästa sammanfattningsverktygen som finns:

1. Sammanfatta detta

SummarizeThis är ett gratis sammanfattningsverktyg online som kan skapa en sammanfattning av en text som du tillhandahåller. Verktyget låter dig välja sammanfattningens längd, som kan variera från korta till långa sammanfattningar. Den använder avancerade algoritmer för att identifiera de viktigaste meningarna i texten och skapa en sammanfattning som innehåller de viktigaste punkterna.

SammanfattaDetta ger också möjlighet att parafrasera sammanfattningen om du vill skapa originalinnehåll baserat på den sammanfattade texten.

2. TLDR

TLDR är ett kostnadsfritt verktyg som skapar korta sammanfattningar av artiklar på nätet. Den använder naturlig språkbehandling (NLP) för att identifiera de viktigaste punkterna i en artikel och skapa en sammanfattning som bara är några meningar lång.

Sammanfattningen är utformad för att ge en snabb överblick över artikeln utan att användaren behöver läsa hela texten. TLDR tillhandahåller också ett webbläsartillägg som kan sammanfatta artiklar på vilken webbplats som helst.

3. Verktyg för sammanfattning av artiklar

Article Summarizer Tool är en gratis online textsammanfattning som kan skapa en sammanfattning av alla online-artiklar. Den använder avancerade algoritmer för att identifiera de viktigaste punkterna i artikeln och skapa en sammanfattning som är upp till 80 % kortare än originalartikeln.

Verktyget ger möjlighet att anpassa sammanfattningens längd, så att du kan skapa sammanfattningar som är korta eller långa beroende på dina behov. Dessutom kan Article Summarizer Tool analysera artikeln och ge en uppskattning av lästiden för originalartikeln och sammanfattningen.

4. Återställare

Resoomer är ett sammanfattningsverktyg som kan skapa en sammanfattning av all text du tillhandahåller, inklusive webbsidor, dokument och PDF-filer. Verktyget använder kraftfulla algoritmer för att identifiera de viktigaste punkterna i texten och skapa en sammanfattning som innehåller den viktigaste informationen.

Resoomer ger möjlighet att välja sammanfattningens längd, och den kan också markera de viktigaste meningarna i originaltexten för att göra det lättare att identifiera de viktigaste punkterna.

5. SMMRY

SMMRY är en sammanfattningsgenerator som kan skapa en sammanfattning av all text du tillhandahåller, inklusive artiklar, webbsidor och dokument. Verktyget använder avancerade algoritmer för att identifiera de viktigaste meningarna i texten och skapa en sammanfattning som innehåller de viktigaste punkterna.

SMMRY ger möjlighet att välja sammanfattningens längd, och kan också ändra ordningen på meningarna i sammanfattningen för att göra den mer lättläst.

6. AI-sammanfattning

AI Summarizer är ett onlineverktyg som använder artificiell intelligens för att skapa sammanfattningar av text. Den kan sammanfatta alla typer av text, inklusive forskningsrapporter, webbsidor och dokument. Verktyget använder avancerade algoritmer för att analysera texten och identifiera de viktigaste punkterna, och det kan också parafrasera sammanfattningen om det behövs.

AI Summarizer ger möjlighet att välja sammanfattningslängd inklusive lång text och långa artiklar, och den kan också analysera texten för plagiering för att säkerställa att sammanfattningen är originalinnehåll.

händer som skriver på dator

Vilka är fördelarna med att använda ett sammanfattningsverktyg?

Att använda ett sammanfattningsverktyg har många fördelar, bland annat

  • Sparar tid: Sammanfattningsverktyg kan snabbt skapa en sammanfattning av ett längre textavsnitt, vilket sparar tid och ansträngning.
  • Skapa eget innehåll: Genom att sammanfatta ett textavsnitt kan du skapa ditt eget originalinnehåll som bygger på de viktigaste idéerna i originaltexten.
  • Identifiera de viktigaste punkterna: Sammanfattningsverktyg kan hjälpa dig att identifiera den viktigaste informationen i en textsammanfattning.
  • Undvik plagiering: Sammanfattningsverktyg kan hjälpa dig att undvika plagiering genom att skapa originalinnehåll baserat på de viktigaste idéerna i originaltexten.

Hur sammanfattar man en text på ett effektivt sätt?

Här är några tips på hur du sammanfattar en text på ett effektivt sätt:

  • Identifiera de viktigaste punkterna: Innan du börjar, identifiera de viktigaste punkterna i texten. Detta hjälper dig att skapa en mer korrekt sammanfattning.
  • Parafrasera: Använd parafrasering för att skapa en sammanfattning som är med dina egna ord.
  • Använd nyckelmeningar: Använd nyckelmeningarna i originaltexten för att skapa en sammanfattning som innehåller den viktigaste informationen.
  • Använd annonsblockerare: Använd en annonsblockerare när du sammanfattar online-artiklar för att undvika distraktioner.
  • Använd docx: Använd .docx-formatet när du sammanfattar forskningsrapporter för att bevara formateringen.

Ofta ställda frågor

Vad är ett sammanfattningsverktyg?

Ett sammanfattningsverktyg är ett onlineverktyg som kan skapa en sammanfattning av ett längre textavsnitt, t.ex. en forskningsrapport, artikel eller webbsida.

Hur fungerar verktyg för sammanfattning?

Verktygen använder kraftfulla algoritmer och parafraseringsverktyg för att identifiera de viktigaste punkterna i texten och skapa en kortare, mer koncis sammanfattning. Den resulterande sammanfattningen ska innehålla de viktigaste punkterna i originaltexten i en förkortad form.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som