Mikä verkkosivusto voi tiivistää kappaleet?

Verkkosivun visuaalinen esitys, jonka tarkoituksena on tiivistää suuri määrä kirjallista sisältöä hallittaviksi tiivistelmiksi.

Opi tiivistämään tekstiä ja luomaan alkuperäistä sisältöä tehokkaiden algoritmien ja parafraasityökalujen avulla.

Mitkä ovat parhaat tiivistämistyökalut?

Verkossa on monia yhteenvetotyökaluja, joita voi käyttää yhdellä napsautuksella, mutta kaikki eivät ole samanarvoisia. Seuraavassa on joitakin parhaita saatavilla olevia tiivistystyökaluja:

1. YhteenvetoTämä

SummarizeThis on ilmainen online-yhteenvetotyökalu, joka voi luoda yhteenvedon mistä tahansa antamastasi tekstistä. Työkalun avulla voit valita yhteenvedon pituuden, joka voi vaihdella lyhyistä pitkiin yhteenvetoihin. Se käyttää kehittyneitä algoritmeja tunnistamaan tekstin tärkeimmät lauseet ja luomaan tiivistelmän, joka sisältää tärkeimmät kohdat.

TiivistäTämä tarjoaa myös mahdollisuuden tiivistelmän parafraasointiin, jos haluat luoda alkuperäistä sisältöä tiivistetyn tekstin pohjalta.

2. TLDR

TLDR on ilmainen työkalu, joka luo lyhyitä tiivistelmiä verkkoartikkeleista. Se käyttää luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) tunnistamaan artikkelin tärkeimmät kohdat ja luomaan vain muutaman lauseen mittaisen tiivistelmän.

Tiivistelmä on suunniteltu antamaan nopea yleiskatsaus artikkelista ilman, että käyttäjän tarvitsee lukea koko tekstiä. TLDR tarjoaa myös selainlaajennuksen, joka voi tiivistää minkä tahansa verkkosivuston artikkeleita.

3. Artikkelin tiivistystyökalu

Artikkelin tiivistystyökalu on ilmainen online-tekstin tiivistystyökalu, joka voi luoda yhteenvedon mistä tahansa verkkoartikkelista. Se käyttää kehittyneitä algoritmeja tunnistamaan artikkelin pääkohdat ja luomaan tiivistelmän, joka on jopa 80 % lyhyempi kuin alkuperäinen artikkeli.

Työkalu tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa yhteenvedon pituutta, jolloin voit luoda lyhyitä tai pitkiä yhteenvetoja tarpeidesi mukaan. Lisäksi artikkelin tiivistystyökalu voi analysoida artikkelin ja antaa arvion alkuperäisen artikkelin ja tiivistelmän lukemisajasta.

4. Resoomer

Resoomer on tiivistystyökalu, joka voi luoda tiivistelmän mistä tahansa antamastasi tekstistä, kuten verkkosivuista, asiakirjoista ja PDF-tiedostoista. Työkalu käyttää tehokkaita algoritmeja tunnistamaan tekstin pääkohdat ja luomaan tiivistelmän, joka sisältää tärkeimmät tiedot.

Resoomer tarjoaa mahdollisuuden valita tiivistelmän pituuden, ja se voi myös korostaa alkuperäisen tekstin keskeiset lauseet, jotta pääkohdat olisi helpompi tunnistaa.

5. SMMRY

SMMRY on tiivistelmän luoja, joka voi luoda tiivistelmän mistä tahansa antamastasi tekstistä, kuten artikkeleista, verkkosivuista ja asiakirjoista. Työkalu käyttää kehittyneitä algoritmeja tunnistamaan tekstin tärkeimmät lauseet ja luomaan tiivistelmän, joka sisältää tärkeimmät kohdat.

SMMRY tarjoaa mahdollisuuden valita yhteenvedon pituuden, ja se voi myös järjestää yhteenvedon lauseet uudelleen, jotta se olisi luettavampi.

6. AI Summarizer

AI Summarizer on verkkotyökalu, joka käyttää tekoälyä tekstin tiivistelmien luomiseen. Se voi tiivistää minkä tahansa tyyppistä tekstiä, kuten tutkimusasiakirjoja, verkkosivuja ja asiakirjoja. Työkalu käyttää kehittyneitä algoritmeja tekstin analysointiin ja keskeisten kohtien tunnistamiseen, ja se voi myös tarvittaessa muotoilla tiivistelmän uudelleen.

AI Summarizer tarjoaa mahdollisuuden valita tiivistelmän pituuden, mukaan lukien pitkä teksti ja pitkät artikkelit, ja se voi myös analysoida tekstin plagioinnin varalta varmistaakseen, että tiivistelmä on alkuperäistä sisältöä.

kädet kirjoittavat tietokoneella

Mitä hyötyä yhteenvetotyökalun käytöstä on?

Yhteenvetotyökalun käyttämisestä on monia etuja, kuten:

  • Ajan säästäminen: Yhteenvetotyökalut voivat luoda nopeasti yhteenvedon pidemmästä tekstikappaleesta, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
  • Alkuperäisen sisällön luominen: Tiivistämällä tekstikappaleen voit luoda omaa alkuperäistä sisältöä, joka perustuu alkuperäisen tekstin pääajatuksiin.
  • Avainkohtien tunnistaminen: Tiivistystyökalut voivat auttaa sinua tunnistamaan tekstin tiivistelmän tärkeimmät tiedot.
  • Plagioinnin välttäminen: Luomalla alkuperäisen tekstin pääajatuksiin perustuvaa alkuperäistä sisältöä.

Miten tiivistää tekstiä tehokkaasti?

Seuraavassa on muutamia vinkkejä tekstin tehokkaaseen tiivistämiseen:

  • Tunnista pääkohdat: Ennen kuin aloitat, tunnista tekstin pääkohdat. Tämä auttaa sinua luomaan tarkemman yhteenvedon.
  • Parafraasi: Käytä parafraasia luodaksesi yhteenvedon, joka on omin sanoin.
  • Käytä keskeisiä lauseita: Käytä alkuperäisen tekstin avainvirkkeitä luodaksesi tiivistelmän, joka sisältää tärkeimmät tiedot.
  • Käytä mainosten estoa: Käytä mainosten estoohjelmaa, kun teet yhteenvetoa verkkoartikkeleista, jotta vältät häiriötekijät.
  • Käytä docx-tiedostoa: Käytä .docx-muotoa, kun teet yhteenvetoja tutkimusasiakirjoista, jotta muotoilu säilyy.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yhteenvetotyökalu?

Yhteenvetotyökalu on verkkotyökalu, jolla voi luoda yhteenvedon pidemmästä tekstikatkelmasta, kuten tutkimustyöstä, artikkelista tai verkkosivusta.

Miten yhteenvetotyökalut toimivat?

Työkalut käyttävät tehokkaita algoritmeja ja parafraasityökaluja tekstin pääkohdat tunnistamiseen ja lyhyemmän, ytimekkäämmän tiivistelmän luomiseen. Tuloksena syntyvän tiivistelmän tulisi sisältää alkuperäisen tekstin keskeiset kohdat lyhennetyssä muodossa.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat