Ktorá webová stránka dokáže zhrnúť odseky?

Vizuálne zobrazenie webovej stránky určené na zhustenie veľkého množstva písomného obsahu do prehľadných zhrnutí.

Naučte sa sumarizovať text a vytvárať originálny obsah pomocou výkonných algoritmov a nástrojov na parafrázovanie.

Aké sú najlepšie nástroje na sumarizáciu?

Existuje mnoho online nástrojov na generovanie súhrnov, ktoré sú k dispozícii na jedno kliknutie, ale nie všetky sú rovnaké. Tu sú niektoré z najlepších dostupných nástrojov na sumarizáciu:

1. ZhrnutieTáto stránka

SummarizeThis je bezplatný online nástroj na zhrnutie, ktorý dokáže vytvoriť zhrnutie akéhokoľvek zadaného textu. Nástroj umožňuje zvoliť dĺžku súhrnu, ktorá sa môže pohybovať od krátkych až po dlhé súhrny. Využíva pokročilé algoritmy na identifikáciu najdôležitejších viet v texte a vytvorenie zhrnutia, ktoré obsahuje kľúčové body.

SumarizovaťToto tiež poskytuje možnosť parafrázovať zhrnutie, ak chcete vytvoriť originálny obsah na základe zhrnutého textu.

2. TLDR

TLDR je bezplatný nástroj, ktorý vytvára krátke zhrnutia online článkov. Využíva spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) na identifikáciu kľúčových bodov článku a vytvorenie zhrnutia, ktoré má len niekoľko viet.

Zhrnutie je navrhnuté tak, aby poskytlo rýchly prehľad o článku bez toho, aby si používateľ musel prečítať celý text. TLDR poskytuje aj rozšírenie prehliadača, ktoré dokáže zhrnúť články na akejkoľvek webovej lokalite.

3. Nástroj na sumarizáciu článkov

Article Summarizer Tool je bezplatný online sumarizátor textu, ktorý dokáže vytvoriť súhrn akéhokoľvek online článku. Využíva pokročilé algoritmy na identifikáciu hlavných bodov článku a vytvorenie zhrnutia, ktoré je až o 80 % kratšie ako pôvodný článok.

Nástroj poskytuje možnosť prispôsobiť dĺžku súhrnu, čo vám umožní vytvoriť krátke alebo dlhé súhrny v závislosti od vašich potrieb. Okrem toho dokáže nástroj Article Summarizer Tool analyzovať článok a poskytnúť odhad času čítania pôvodného článku a zhrnutia.

4. Resoomer

Resoomer je nástroj na sumarizáciu, ktorý dokáže vytvoriť súhrn akéhokoľvek zadaného textu vrátane webových stránok, dokumentov a súborov PDF. Nástroj využíva výkonné algoritmy na identifikáciu hlavných bodov textu a vytvorenie zhrnutia, ktoré obsahuje najdôležitejšie informácie.

Resoomer poskytuje možnosť zvoliť si dĺžku zhrnutia a môže tiež zvýrazniť kľúčové vety v pôvodnom texte, aby sa ľahšie identifikovali hlavné body.

5. SMMRY

SMMRY je generátor súhrnov, ktorý dokáže vytvoriť súhrn akéhokoľvek vami zadaného textu vrátane článkov, webových stránok a dokumentov. Nástroj využíva pokročilé algoritmy na identifikáciu najdôležitejších viet v texte a vytvorenie zhrnutia, ktoré obsahuje kľúčové body.

SMMRY poskytuje možnosť výberu dĺžky súhrnu a môže tiež zmeniť poradie viet v súhrne, aby bol čitateľnejší.

6. Sumarizátor AI

AI Summarizer je online nástroj, ktorý využíva umelú inteligenciu na vytváranie súhrnov textu. Dokáže zhrnúť akýkoľvek typ textu vrátane výskumných prác, webových stránok a dokumentov. Nástroj využíva pokročilé algoritmy na analýzu textu a identifikáciu kľúčových bodov a v prípade potreby dokáže zhrnutie aj parafrázovať.

AI Summarizer poskytuje možnosť výberu dĺžky súhrnu vrátane dlhého textu a dlhých článkov a dokáže tiež analyzovať text na plagiátorstvo, aby sa zabezpečilo, že súhrn je originálny obsah.

ruky píšuce na počítači

Aké sú výhody používania súhrnného nástroja?

Používanie nástroja na sumarizáciu má mnoho výhod vrátane:

  • Úspora času: Sumarizačné nástroje dokážu rýchlo vytvoriť zhrnutie dlhšieho úryvku textu, čím vám ušetria čas a námahu.
  • Vytváranie originálneho obsahu: Zhrnutím úryvku textu môžete vytvoriť vlastný originálny obsah, ktorý vychádza z hlavných myšlienok pôvodného textu.
  • Identifikácia kľúčových bodov: Nástroje na sumarizáciu vám môžu pomôcť identifikovať najdôležitejšie informácie v súhrne textu.
  • Vyhýbanie sa plagiátorstvu: Sumarizačné nástroje vám pomôžu vyhnúť sa plagiátorstvu tým, že vytvoria originálny obsah na základe hlavných myšlienok pôvodného textu.

Ako efektívne zhrnúť text?

Tu je niekoľko tipov na efektívne zhrnutie textu:

  • Určite hlavné body: Predtým, ako začnete, identifikujte hlavné body textu. Pomôže vám to vytvoriť presnejšie zhrnutie.
  • Parafráza: Použite parafrázovanie na vytvorenie zhrnutia, ktoré je napísané vašimi vlastnými slovami.
  • Používajte kľúčové vety: Použite kľúčové vety pôvodného textu na vytvorenie zhrnutia, ktoré obsahuje najdôležitejšie informácie.
  • Používajte blokátor reklám: Pri sumarizácii online článkov používajte blokátor reklám, aby ste sa vyhli rozptyľovaniu.
  • Použite docx: Pri sumarizácii výskumných prác používajte formát .docx, aby ste zachovali formátovanie.

Často kladené otázky

Čo je to nástroj na sumarizáciu?

Nástroj na sumarizáciu je online nástroj, ktorý dokáže vytvoriť zhrnutie dlhšieho úryvku textu, napríklad výskumnej práce, článku alebo webovej stránky.

Ako fungujú nástroje na sumarizáciu?

Tieto nástroje využívajú výkonné algoritmy a nástroje na parafrázovanie na identifikáciu hlavných bodov textu a vytvorenie kratšieho a výstižnejšieho zhrnutia. Výsledné zhrnutie by malo obsahovať kľúčové body pôvodného textu v skrátenej podobe.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite s Eskritorom teraz!

Súvisiace články

Obrázok počítačovej obrazovky zobrazujúci konverzáciu s GPT-3, prekrytý diagramami znázorňujúcimi kroky spracovania jazyka umelou inteligenciou
Eskritor

Ako GPT-3 funguje?

Nižšie uvedené kroky vysvetľujú, ako GPT-3 funguje pri generovaní odpovedí: Prečo je GPT-3 užitočný? Tu je zoznam dôvodov, prečo je GPT-3 užitočný: Aká je história GPT-3? Vývoj GPT-3 je opakujúci

Vizuálny graf zobrazujúci údaje týkajúce sa vplyvu umelej inteligencie na trh práce pre autorov obsahu
Eskritor

Nahradí umelá inteligencia tvorcov obsahu?

Áno, autori s umelou inteligenciou môžu nahradiť niektorých autorov, ale nikdy nemôžu nahradiť dobrých autorov. Nahradí určité typy pracovných miest. Generátory obsahu s umelou inteligenciou môžu vytvárať základný obsah, ktorý

Vizuálne znázornenie architektúry ChatGPT s modelom transformátora, ktorý umožňuje porozumenie jazyku a jeho generovanie
Eskritor

Ako funguje ChatGPT?

Na vysokej úrovni je ChatGPT model hlbokého učenia, ktorý používa neurónovú sieť na generovanie textu podobného ľudskému. Konkrétna verzia modelu ChatGPT-3 je založená na technike nazývanej transformátorová architektúra. Tento typ