Jaké webové stránky umí shrnout odstavce?

Vizuální znázornění webové stránky určené ke shrnutí velkého množství psaného obsahu do srozumitelných souhrnů.

Naučte se shrnovat text a vytvářet originální obsah pomocí výkonných algoritmů a nástrojů pro parafrázování.

Jaké jsou nejlepší shrnující nástroje?

Existuje mnoho online nástrojů pro generování přehledů, které lze vytvořit jediným kliknutím, ale ne všechny jsou si rovny. Zde jsou některé z nejlepších dostupných shrnujících nástrojů:

1. ShrnutíTento

SummarizeThis je bezplatný online nástroj, který dokáže vytvořit shrnutí jakéhokoli zadaného textu. Nástroj umožňuje zvolit délku souhrnu, která může být od krátkých až po dlouhé souhrny. Pomocí pokročilých algoritmů identifikuje nejdůležitější věty v textu a vytvoří shrnutí, které obsahuje klíčové body.

ShrnoutTento nástroj také nabízí možnost parafrázovat shrnutí, pokud chcete na základě shrnutého textu vytvořit původní obsah.

2. TLDR

TLDR je bezplatný nástroj, který vytváří krátké souhrny online článků. Využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k identifikaci klíčových bodů článku a vytvoření shrnutí, které má jen několik vět.

Shrnutí je navrženo tak, aby poskytlo rychlý přehled o článku, aniž by uživatel musel číst celý text. TLDR také nabízí rozšíření prohlížeče, které dokáže shrnout články na libovolném webu.

3. Nástroj pro shrnutí článků

Article Summarizer Tool je bezplatný online shrnovač textu, který dokáže vytvořit shrnutí jakéhokoli online článku. Pomocí pokročilých algoritmů identifikuje hlavní body článku a vytvoří shrnutí, které je až o 80 % kratší než původní článek.

Nástroj nabízí možnost přizpůsobení délky souhrnu, takže můžete vytvářet krátké nebo dlouhé souhrny podle svých potřeb. Nástroj Article Summarizer Tool navíc dokáže analyzovat článek a poskytnout odhad doby čtení původního článku a shrnutí.

4. Resoomer

Resoomer je shrnující nástroj, který dokáže vytvořit shrnutí jakéhokoli zadaného textu, včetně webových stránek, dokumentů a souborů PDF. Nástroj využívá výkonné algoritmy k identifikaci hlavních bodů textu a vytvoření shrnutí, které obsahuje nejdůležitější informace.

Resoomer nabízí možnost zvolit délku shrnutí a také umí zvýraznit klíčové věty v původním textu, aby bylo snazší identifikovat hlavní body.

5. SMMRY

SMMRY je generátor shrnutí, který dokáže vytvořit shrnutí jakéhokoli zadaného textu, včetně článků, webových stránek a dokumentů. Nástroj využívá pokročilé algoritmy k identifikaci nejdůležitějších vět v textu a vytvoření shrnutí, které obsahuje klíčové body.

SMMRY nabízí možnost zvolit délku souhrnu a také může změnit pořadí vět v souhrnu, aby byl čitelnější.

6. Sumarizátor umělé inteligence

AI Summarizer je online nástroj, který využívá umělou inteligenci k vytváření souhrnů textu. Dokáže shrnout jakýkoli typ textu, včetně výzkumných prací, webových stránek a dokumentů. Nástroj využívá pokročilé algoritmy k analýze textu a identifikaci klíčových bodů a v případě potřeby dokáže shrnutí parafrázovat.

AI Summarizer nabízí možnost zvolit délku shrnutí včetně dlouhého textu a dlouhých článků a také dokáže analyzovat text na plagiátorství, aby zajistil, že shrnutí je originální obsah.

ruce píšící na počítači

Jaké jsou výhody používání shrnujícího nástroje?

Použití shrnujícího nástroje má mnoho výhod, včetně:

  • Úspora času: Nástroje pro shrnutí mohou rychle vytvořit shrnutí delšího úryvku textu, což šetří váš čas a námahu.
  • Vytváření originálního obsahu: Shrnutím úryvku textu můžete vytvořit vlastní originální obsah, který vychází z hlavních myšlenek původního textu.
  • Identifikace klíčových bodů: Nástroje pro shrnutí vám mohou pomoci identifikovat nejdůležitější informace v textu.
  • Vyvarování se plagiátorství: Shrnující nástroje vám pomohou vyhnout se plagiátorství tím, že vytvoříte originální obsah založený na hlavních myšlenkách původního textu.

Jak efektivně shrnout text?

Zde je několik tipů pro efektivní shrnutí textu:

  • Určete hlavní body: Než začnete, určete hlavní body textu. To vám pomůže vytvořit přesnější shrnutí.
  • Parafráze: Použijte parafrázování k vytvoření shrnutí, které je psáno vašimi vlastními slovy.
  • Používejte klíčové věty: Použijte klíčové věty původního textu a vytvořte shrnutí, které bude obsahovat nejdůležitější informace.
  • Použijte blokátor reklam: Při shrnování online článků používejte blokátor reklam, abyste se vyhnuli rozptylování.
  • Použijte docx: Při shrnutí výzkumných prací používejte formát .docx, abyste zachovali formátování.

Často kladené otázky

Co je to shrnující nástroj?

Shrnující nástroj je online nástroj, který dokáže vytvořit shrnutí delší pasáže textu, například výzkumné práce, článku nebo webové stránky.

Jak fungují shrnující nástroje?

Tyto nástroje využívají výkonné algoritmy a nástroje pro parafrázování, které identifikují hlavní body textu a vytvářejí kratší a stručnější shrnutí. Výsledné shrnutí by mělo obsahovat klíčové body původního textu ve zkrácené podobě.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Eskritorem hned teď!

Související články

Obrázek počítačové obrazovky zobrazující konverzaci s GPT-3, překrytý diagramy znázorňujícími kroky zpracování jazyka umělou inteligencí.
Eskritor

Jak GPT-3 funguje?

V následujících krocích je vysvětleno, jak GPT-3 pracuje při generování odpovědí: Proč je GPT-3 užitečný? Zde je seznam důvodů, proč je GPT-3 užitečný: Jaká je historie GPT-3? Vývoj systému GPT-3

Vizuální graf zobrazující údaje týkající se vlivu umělé inteligence na trh práce pro autory obsahu
Eskritor

Nahradí umělá inteligence autory obsahu?

Ano, spisovatelé s umělou inteligencí mohou nahradit některé spisovatele, ale nikdy nemohou nahradit dobré spisovatele. Nahradí určité typy pracovních míst. Generátory obsahu s umělou inteligencí mohou vytvářet základní obsah, který

Vizuální znázornění architektury ChatGPT s modelem transformátoru, který umožňuje porozumění jazyku a jeho generování.
Eskritor

Jak ChatGPT funguje?

ChatGPT je na vysoké úrovni model hlubokého učení, který používá neuronovou síť ke generování textu podobného lidskému. Konkrétní verze modelu ChatGPT-3 je založena na technice zvané transformátorová architektura. Tento typ