Co je to AIDA Copywriting?

AIDA-copywriting

Koncept AIDA vznikl v roce 1898, kdy Elias St.Elmo Lewis, který byl nakonec uveden do reklamní síně slávy, napsal (anonymně) sloupek o třech reklamních principech, které se mu během jeho kariéry osvědčily. AIDA je zkratka, která představuje čtyři fáze přesvědčovacího sdělení nebo komunikačního procesu: AIDA označuje: pozornost, zájem, přání a akci. Tento vzorec pro psaní slouží jako rámec, který copywritera vede při vytváření přesvědčivé a účinné kopie.

Jaké jsou kroky Copywritingového vzorce AIDA?

Zde je rozpis jednotlivých fází copywritingového vzorce AIDA:

 • Pozor: Prvním cílem copywritingu je upoutat pozornost čtenáře. Obvykle toho autoři dosahují pomocí poutavých titulků, přesvědčivých úvodních vět nebo vizuálně atraktivních prvků. Cílem copywritera je zaujmout čtenáře a přimět ho, aby pokračoval ve čtení nebo se věnoval obsahu.
 • Zájem: Dalším krokem je vzbudit zájem čtenáře o to, co mu nabízíte. Jedná se o zdůraznění výhod, vlastností nebo jedinečných aspektů produktu nebo služby, které propagujete.
 • Touha: Poté, co copywriter zaujme čtenáře, se snaží vyvolat touhu nebo pocit, že chce produkt nebo službu. K dosažení tohoto cíle je třeba zdůraznit přínosy, prokázat hodnotu a vytvořit pocit naléhavosti. Copywriteři často používají přesvědčivý jazyk, vyprávění příběhů, sociální důkazy, svědectví nebo příklady, aby ve čtenáři vyvolali touhu.
 • Akce: Poslední fází modelu AIDA je přimět čtenáře k akci. Jedná se o výzvu k nákupu, přihlášení k odběru, registraci, stažení, kontaktování nebo k jakékoli požadované akci. Výzva k akci (CTA) by měla být jasná, přesvědčivá a snadno sledovatelná. Měla by čtenáře nasměrovat k požadované konverzi nebo dalšímu kroku.

Model AIDA je osvědčený rámec, který pomáhá copywriterům efektivně strukturovat jejich sdělení. Dodržováním této posloupnosti copywriteři upoutávají pozornost, budují zájem, vyvolávají touhu a podněcují cílovou skupinu k akci.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli je AIDA široce používaným rámcem, ne všechny copywritingy se musí striktně držet tohoto modelu. V závislosti na kontextu, publiku a cílech mohou copywriteři přístup AIDA modifikovat nebo přizpůsobit konkrétním situacím a cílům.

Jak používat model AIDA?

Upoutejte pozornost

Stejně jako v případě každé dobré vyzváněcí věty musíte svůj obsah otevřít háčkem. To je důležité zejména při psaní předmětů e-mailů a nadpisů článků, kde často soutěžíte se stovkami dalších.

Chcete-li vymyslet poutavou kopii, začněte tím, že se zamyslíte nad tím, co zajímá vaše publikum nebo osobu zákazníka.

Teď, když jste získali pozornost publika, je náročné ji udržet. Proč by měli pokračovat ve čtení vašeho e-mailu nebo příspěvku na blogu? Pro účely SEO to také podporuje čtenáře, aby se na stránce zdrželi déle a zapojili se do obsahu.

Vytvořit touhu

Chcete-li zvýšit svou důvěryhodnost, ukažte jim příklady práce, případové studie nebo reference, které jim pomohou postrčit je do další fáze.

Výzva k akci

Doplňte své sdělení nebo obsah jasným a stručným CTA. Řekněte přímo, jaké další kroky chcete, aby potenciální zájemce podnikl.

Jak psát příspěvky na blogu pro konverzi pomocí AIDA

Vedle digitálního marketingu využívají strategie obsahového marketingu marketingový vzorec AIDA.

Bez ohledu na to, kdy cílíte na zákazníky, chcete, aby čtenáři strávili na vašich stránkách více času. Postupujte podle níže uvedené šablony, abyste snížili míru odezvy, zvýšili zapojení a dokonce přiměli lidi, aby po přečtení vašeho příspěvku konvertovali.

 • Pozor: Používejte úderné názvy blogů, abyste vzbudili zájem o své téma.
 • Zájem: Uspokojte záměr vyhledávání a zapůsobte skvělým designem.
 • Touha: Napište kopii zaměřenou na výhody a uveďte užitečné zdroje.
 • Akce: Vložte odkazy na další obsah, tlačítka CTA na postranním panelu nebo formuláře pro zvýšení konverzí.

Pomocí rámce AIDA je možné zlepšit platformy sociálních médií, vstupní stránku a míru konverze a přilákat potenciální zákazníky. Díky efektivní technice copywritingu se zvyšuje povědomí o značce a kupující osoby jsou více přitahovány k vaší společnosti.

Při předávání marketingového sdělení se snažte dívat očima čtenáře. Používejte silná slova v e-mailovém marketingu, prodejních dopisech a příspěvcích na sociálních sítích, například na LinkedIn.

Co je to PAS Copywriting?

PAS je zkratka, která se běžně používá v copywritingu a představuje tři fáze přesvědčivého sdělení nebo komunikačního procesu: Problém, agitace, řešení. Jedná se o alternativní rámec k modelu AIDA, který je obzvláště účinný pro řešení bolestivých bodů a prezentaci řešení v kopii.

Zde je rozpis jednotlivých fází modelu copywritingu PAS:

 • Problém: V první fázi je třeba jasně identifikovat a definovat problém nebo bolestivý bod, se kterým se cílová skupina potýká. To zahrnuje pochopení jejich problémů, frustrací nebo potřeb.
 • Rozrušení: Jakmile je problém představen, copywriter se zaměří na rozrušení a zesílení bolesti čtenáře. Tato fáze zahrnuje rozpracování důsledků, dopadů nebo negativních výsledků problému. Zdůrazněním emocionálních a praktických důsledků problému vytváří copywriter pocit naléhavosti a motivuje čtenáře k hledání řešení.
 • Řešení: Závěrečnou fází modelu PAS je představení řešení problému. Copywriter představí produkt, službu nebo přístup, který účinně řeší identifikovaný problém.
Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Eskritorem hned teď!

Související články

Obrázek počítačové obrazovky zobrazující konverzaci s GPT-3, překrytý diagramy znázorňujícími kroky zpracování jazyka umělou inteligencí.
Eskritor

Jak GPT-3 funguje?

V následujících krocích je vysvětleno, jak GPT-3 pracuje při generování odpovědí: Proč je GPT-3 užitečný? Zde je seznam důvodů, proč je GPT-3 užitečný: Jaká je historie GPT-3? Vývoj systému GPT-3

Vizuální graf zobrazující údaje týkající se vlivu umělé inteligence na trh práce pro autory obsahu
Eskritor

Nahradí umělá inteligence autory obsahu?

Ano, spisovatelé s umělou inteligencí mohou nahradit některé spisovatele, ale nikdy nemohou nahradit dobré spisovatele. Nahradí určité typy pracovních míst. Generátory obsahu s umělou inteligencí mohou vytvářet základní obsah, který

Vizuální znázornění architektury ChatGPT s modelem transformátoru, který umožňuje porozumění jazyku a jeho generování.
Eskritor

Jak ChatGPT funguje?

ChatGPT je na vysoké úrovni model hlubokého učení, který používá neuronovou síť ke generování textu podobného lidskému. Konkrétní verze modelu ChatGPT-3 je založena na technice zvané transformátorová architektura. Tento typ