Čo je AIDA Copywriting?

AIDA-copywriting

Koncept AIDA vznikol v roku 1898, keď Elias St. Elmo Lewis, ktorý bol nakoniec uvedený do reklamnej siene slávy, napísal (anonymne) stĺpček o troch reklamných princípoch, ktoré považoval za užitočné počas svojej kariéry. AIDA je skratka, ktorá predstavuje štyri fázy presvedčivého posolstva alebo komunikačného procesu: AIDA je označenie pre symboly: Attention (pozornosť), Interest (záujem), Desire (túžba) a Action (akcia). Tento vzorec písania slúži ako rámec, ktorý copywritera vedie pri tvorbe presvedčivej a účinnej kópie.

Aké sú kroky AIDA Copywriting Formula?

Tu je rozdelenie jednotlivých fáz vo vzorci AIDA copywritingu:

 • Pozor: Prvým cieľom copywritingu je upútať pozornosť čitateľa. Autori to zvyčajne dosahujú prostredníctvom pútavých titulkov, presvedčivých úvodných viet alebo vizuálne príťažlivých prvkov. Cieľom copywritera je zaujať čitateľa a prinútiť ho pokračovať v čítaní alebo sa venovať obsahu.
 • Záujem: Ďalším krokom je vzbudiť záujem čitateľa o to, čo mu ponúkate. Ide o zdôraznenie výhod, vlastností alebo jedinečných aspektov produktu alebo služby, ktoré propagujete.
 • Túžba: Po zaujatí čitateľa sa copywriter snaží vyvolať túžbu alebo pocit, že chce produkt alebo službu. Dosiahnutie tohto cieľa zahŕňa zdôraznenie výhod, preukázanie hodnoty a vytvorenie pocitu naliehavosti. Copywriteri často používajú presvedčivý jazyk, rozprávanie príbehov, sociálne dôkazy, svedectvá alebo príklady, aby v čitateľovi vyvolali túžbu.
 • Akcia: Poslednou fázou modelu AIDA je podnietiť čitateľa k akcii. Ide o výzvu na nákup, predplatné, registráciu, stiahnutie, kontakt alebo akúkoľvek požadovanú akciu. Výzva k akcii (CTA) by mala byť jasná, presvedčivá a ľahko sledovateľná. Mal by čitateľa viesť k požadovanej konverzii alebo ďalšiemu kroku.

Model AIDA je osvedčený rámec, ktorý pomáha copywriterom efektívne štruktúrovať svoje posolstvá. Dodržiavaním tejto postupnosti copywriteri upútajú pozornosť, vzbudia záujem, vyvolajú túžbu a podnietia cieľové publikum k akcii.

Je dôležité poznamenať, že hoci je AIDA široko používaným rámcom, nie každý copywriting sa musí striktne držať tohto modelu. V závislosti od kontextu, publika a cieľov môžu copywriteri upraviť alebo prispôsobiť prístup AIDA tak, aby vyhovoval konkrétnym situáciám a cieľom.

Ako používať model AIDA?

Upútajte pozornosť

Tak ako pri každej dobrej výzve, aj tu musíte obsah otvoriť háčikom. To je dôležité najmä pri písaní predmetov e-mailov a nadpisov článkov, kde často súťažíte so stovkami ďalších.

Ak chcete vymyslieť pútavú kópiu, začnite premýšľať o tom, čo zaujíma vaše publikum alebo osobnosť zákazníka.

Teraz, keď ste získali pozornosť publika, je náročné si ju udržať. Prečo by mali pokračovať v čítaní vášho e-mailu alebo príspevku na blogu? Na účely SEO to tiež podporuje čitateľov, aby sa na stránke zdržali dlhšie a zapojili sa do vášho obsahu.

Vytvárať túžbu

Ak chcete zvýšiť svoju dôveryhodnosť, prezentujte príklad práce, prípadové štúdie alebo referencie, aby ste ich posunuli do ďalšej fázy.

Výzva na akciu

Doplňte svoje stanovisko alebo obsah jasným a stručným CTA. Povedzte priamo, aké ďalšie kroky má potenciálny potenciálny záujemca podniknúť.

Ako písať príspevky do blogu pre konverziu s AIDA

Popri digitálnom marketingu využívajú stratégie obsahového marketingu marketingový vzorec AIDA.

Bez ohľadu na to, kedy sa zameriavate na zákazníkov, chcete, aby čitatelia strávili na vašej stránke viac času. Postupujte podľa nižšie uvedenej šablóny, aby ste znížili mieru odskočenia, zvýšili angažovanosť a dokonca prinútili ľudí konvertovať po prečítaní vášho príspevku.

 • Pozor: Používajte úderné názvy blogov, aby ste vzbudili záujem o vašu tému.
 • Záujem: Uspokojte zámer vyhľadávania a zaujmite skvelým dizajnom.
 • Túžba: Napíšte kópiu zameranú na výhody a uveďte užitočné zdroje.
 • Akcia: Ak chcete zvýšiť počet konverzií, zahrňte odkazy na iný obsah, tlačidlá CTA na bočnom paneli alebo formuláre.

Pomocou rámca AIDA je možné zlepšiť platformy sociálnych médií, vstupnú stránku a mieru konverzie a prilákať potenciálnych zákazníkov. Vďaka účinnej technike copywritingu sa zvyšuje povedomie o značke a kupujúce osoby sú viac priťahované k vašej spoločnosti.

Pri podávaní marketingového posolstva sa snažte pozerať očami čitateľa. Používajte silné slová v e-mailovom marketingu, predajných listoch a príspevkoch v sociálnych médiách, napríklad na LinkedIn.

Čo je to PAS Copywriting?

PAS je skratka, ktorá sa bežne používa v copywritingu na označenie troch fáz presvedčivého posolstva alebo komunikačného procesu: Problém, agitácia, riešenie. Je to alternatívny rámec k modelu AIDA a je obzvlášť účinný pri riešení bolestivých bodov a prezentovaní riešení v kópii.

Tu je rozpis jednotlivých fáz modelu copywritingu PAS:

 • Problém: V prvej fáze je potrebné jasne identifikovať a definovať problém alebo bolestivý bod, s ktorým sa cieľová skupina stretáva. To zahŕňa pochopenie ich problémov, frustrácie alebo potrieb.
 • Rozrušenie: Po uvedení problému sa copywriter zameriava na rozrušenie a zosilnenie čitateľovej bolesti. Táto fáza zahŕňa rozpracovanie dôsledkov, vplyvu alebo negatívnych výsledkov problému. Zdôraznením emocionálnych a praktických dôsledkov problému copywriter vytvára pocit naliehavosti a motivuje čitateľa k hľadaniu riešenia.
 • Riešenie: Záverečnou fázou modelu PAS je predstavenie riešenia problému. Copywriter predstaví produkt, službu alebo prístup, ktorý účinne rieši identifikovaný problém.
Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite s Eskritorom teraz!

Súvisiace články

Obrázok počítačovej obrazovky zobrazujúci konverzáciu s GPT-3, prekrytý diagramami znázorňujúcimi kroky spracovania jazyka umelou inteligenciou
Eskritor

Ako GPT-3 funguje?

Nižšie uvedené kroky vysvetľujú, ako GPT-3 funguje pri generovaní odpovedí: Prečo je GPT-3 užitočný? Tu je zoznam dôvodov, prečo je GPT-3 užitočný: Aká je história GPT-3? Vývoj GPT-3 je opakujúci

Vizuálny graf zobrazujúci údaje týkajúce sa vplyvu umelej inteligencie na trh práce pre autorov obsahu
Eskritor

Nahradí umelá inteligencia tvorcov obsahu?

Áno, autori s umelou inteligenciou môžu nahradiť niektorých autorov, ale nikdy nemôžu nahradiť dobrých autorov. Nahradí určité typy pracovných miest. Generátory obsahu s umelou inteligenciou môžu vytvárať základný obsah, ktorý

Vizuálne znázornenie architektúry ChatGPT s modelom transformátora, ktorý umožňuje porozumenie jazyku a jeho generovanie
Eskritor

Ako funguje ChatGPT?

Na vysokej úrovni je ChatGPT model hlbokého učenia, ktorý používa neurónovú sieť na generovanie textu podobného ľudskému. Konkrétna verzia modelu ChatGPT-3 je založená na technike nazývanej transformátorová architektúra. Tento typ