Ako prezentovať výhody a nevýhody vo formálnom písaní?

Vizuálne znázornenie ukážky formálneho písomného prejavu s jasne zvýraznenými časťami, ktoré ilustrujú klady a zápory.

Podľa nižšie uvedeného sprievodcu sa môžete krok za krokom naučiť, ako používať výhody a nevýhody v procese písania:

 1. Určite si tému: Začnite výberom obsahu na písanie. Môže to byť problém, argument alebo koncept, ktorý chcete preskúmať.
 2. Definujte tézu: Vypracujte jasnú a stručnú tézu, ktorá vyjadruje postoj k téme.
 3. Zhodnoťte výhody a nevýhody: Urobte si zoznam výhod a nevýhod témy. Zvážte pohľad publika a kontext témy. Potom použite myšlienkovú mapu alebo iný vizuálny nástroj na usporiadanie myšlienok.
 4. Zhodnoťte výhody a nevýhody: Posúďte výhody a nevýhody každého bodu zoznamu výhod a nevýhod. Zvážte, ako každý bod súvisí s tézou a či podporuje alebo oslabuje argument.
 5. Usporiadajte písanie: Pri štruktúrovaní textu použite prístup „za“ a „proti“. Začnite jasným úvodom, v ktorom uvediete tézu a prehľad témy. Pomocou hlavných odsekov logicky a súvisle prezentujte klady a zápory témy. Používajte tiež prechody, aby ste plynule prechádzali medzi jednotlivými bodmi a vytvorili jasnú a účinnú argumentáciu. Na záver zhrňte hlavné body a zopakujte tézu.
 6. Upravujte a revidujte: Upravte a opravte písmo, aby ste v ňom našli gramatické, pravopisné a interpunkčné chyby. Skontrolujte, či je písanie jasné, ucelené a plynulé. Nakoniec sa uistite, že posledný upravený text je dobre organizovaný a že argumenty sú podložené dôkazmi.
Na obrázku je zobrazené formálne písanie na stretnutí.

Aké sú typy formálneho písania?

Tu sú niektoré z najbežnejších typov formálneho písania:

 • Akademické eseje: Tieto eseje sa píšu na akademické účely, napríklad na preukázanie vedomostí alebo argumentáciu. Akademické písanie má často špecifickú štruktúru vrátane úvodu, hlavných odsekov a záveru. Zvyčajne sa píše formálnym tónom s jasnou tézou.
 • Výskumné práce: Výskumné práce sú podobné akademickým esejam, ale vyžadujú si rozsiahlejší výskum a analýzu zdrojov. Výskumné práce majú často špecifickú štruktúru, ktorá zahŕňa abstrakt, úvod, metodiku, výsledky, diskusiu a záver.
 • Obchodné správy: Obchodné správy sa píšu pre odborné publikum a často obsahujú analýzu údajov a odporúčania. Sú písané buď na interné, alebo externé účely. Okrem toho si vyžadujú formálny tón a dodržiavanie špecifických pravidiel formátovania a štruktúry.
 • Právne dokumenty: Právne dokumenty zahŕňajú zmluvy, spisy a iné právne dokumenty. Tieto dokumenty si vyžadujú formálny tón a dodržiavanie špecifických právnych požiadaviek a formátovania.

Aké sú tipy na efektívne písanie kladov a záporov?

Niektoré techniky zlepšujú zrozumiteľnosť a pôsobivosť písania. Tu je niekoľko praktických tipov na vytvorenie efektívneho formálneho textu pre a proti:

 • Buďte struční: Píšte stručne a výstižne. Vyhnite sa zdĺhavým vysvetleniam alebo príliš komplikovanému jazyku. Používajte jasnú a jednoduchú angličtinu, aby bol argument čo najzrozumiteľnejší.
 • Používajte prechody: Používajte prechody medzi argumentmi pre a proti, aby argumentácia plynula hladko. Prechody pomáhajú viesť čitateľa od jedného bodu k druhému a vytvárajú ucelený a účinný argument.
 • Zvážte publikum: Venujte pozornosť pohľadu publika a zamerajte sa na najpresvedčivejšie argumenty.
 • Používanie skratiek a aplikácií: Ak chcete, aby bolo písanie efektívnejšie a účinnejšie, zvážte používanie skratiek a aplikácií, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a udržať si prehľad. Použite napríklad aplikáciu, ktorá vám pomôže organizovať váš výskum alebo sledovať vaše zdroje.
 • Precvičte si brainstorming: Pred začatím písania strávte nejaký čas brainstormingom. To pomáha pri tvorbe myšlienok a organizovaní myšlienok, čo uľahčuje vytvorenie stručnej a presvedčivej eseje pre a proti.

Často kladené otázky

Aké sú výhody a nevýhody prístupu?

Prístup „za a proti“ je technika, ktorá umožňuje preskúmať pozitívne aj negatívne aspekty témy alebo problému. Tento prístup je užitočný pri argumentačných esejach, výskumných prácach a iných formách formálneho písania. Pomáha vám to totiž prezentovať vyvážený a objektívny pohľad na tému. Zvážením oboch strán argumentu je možné vytvoriť presvedčivejšiu a presvedčivejšiu tézu, ako aj účinnejšie prechody medzi jednotlivými bodmi.

Čo je formálne písanie?

Formálne písanie sa vzťahuje na štýl písania, ktorý sa zvyčajne používa v akademickom alebo odbornom prostredí a ktorého cieľom je jasne, stručne a objektívne odovzdať informácie alebo argumenty.
Tento štýl písania často zahŕňa používanie formálneho tónu, vyhýbanie sa slangu alebo hovorovému jazyku a dodržiavanie osobitných pokynov pre formátovanie a štruktúru.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite s Eskritorom teraz!

Súvisiace články

Obrázok počítačovej obrazovky zobrazujúci konverzáciu s GPT-3, prekrytý diagramami znázorňujúcimi kroky spracovania jazyka umelou inteligenciou
Eskritor

Ako GPT-3 funguje?

Nižšie uvedené kroky vysvetľujú, ako GPT-3 funguje pri generovaní odpovedí: Prečo je GPT-3 užitočný? Tu je zoznam dôvodov, prečo je GPT-3 užitočný: Aká je história GPT-3? Vývoj GPT-3 je opakujúci

Vizuálny graf zobrazujúci údaje týkajúce sa vplyvu umelej inteligencie na trh práce pre autorov obsahu
Eskritor

Nahradí umelá inteligencia tvorcov obsahu?

Áno, autori s umelou inteligenciou môžu nahradiť niektorých autorov, ale nikdy nemôžu nahradiť dobrých autorov. Nahradí určité typy pracovných miest. Generátory obsahu s umelou inteligenciou môžu vytvárať základný obsah, ktorý

Vizuálne znázornenie architektúry ChatGPT s modelom transformátora, ktorý umožňuje porozumenie jazyku a jeho generovanie
Eskritor

Ako funguje ChatGPT?

Na vysokej úrovni je ChatGPT model hlbokého učenia, ktorý používa neurónovú sieť na generovanie textu podobného ľudskému. Konkrétna verzia modelu ChatGPT-3 je založená na technike nazývanej transformátorová architektúra. Tento typ