Jak prezentovat výhody a nevýhody ve formálním psaní?

Vizuální znázornění vzorové formální písemné práce s jasně zvýrazněnými částmi ilustrujícími klady a zápory.

V níže uvedeném průvodci se krok za krokem dozvíte, jak používat výhody a nevýhody při psaní:

 1. Určete své téma: Začněte výběrem obsahu pro psaní. Může se jednat o problém, argument nebo koncept, který chcete prozkoumat.
 2. Definujte tezi: Vypracujte jasnou a stručnou tezi, která nastíní postoj k tématu.
 3. Proveďte brainstorming výhod a nevýhod: Udělejte si seznam výhod a nevýhod tématu. Zvažte pohled publika a kontext tématu. Poté použijte myšlenkovou mapu nebo jiný vizuální nástroj k uspořádání myšlenek.
 4. Zhodnoťte výhody a nevýhody: Zhodnoťte výhody a nevýhody každého bodu seznamu výhod a nevýhod. Zvažte, jak jednotlivé body souvisejí s tezí a zda podporují, nebo podkopávají argumentaci.
 5. Uspořádejte psaní: Pro strukturování textu použijte přístup „pro a proti“. Začněte jasným úvodem, který představí tezi a poskytne přehled o tématu. Pomocí hlavních odstavců logicky a souvisle představte klady a zápory tématu. Používejte také přechody, abyste plynule přecházeli mezi jednotlivými body a vytvořili jasnou a účinnou argumentaci. Na závěr shrňte hlavní body a zopakujte tezi.
 6. Upravujte a revidujte: Upravte a zkontrolujte, zda v textu nejsou gramatické, pravopisné a interpunkční chyby. Zkontrolujte srozumitelnost, soudržnost a plynulost psaného textu. Nakonec se ujistěte, že poslední upravený text je dobře organizovaný a že argumenty jsou podloženy důkazy.
Na obrázku je zobrazeno formální psaní na schůzce.

Jaké jsou typy formálního psaní?

Zde jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů formálního psaní:

 • Akademické eseje: Tyto eseje jsou psány pro akademické účely, například k prokázání znalostí nebo k argumentaci. Akademické psaní má často specifickou strukturu, která zahrnuje úvod, hlavní odstavce a závěr. Obvykle je psána formálním tónem s jasnou tezí.
 • Výzkumné práce: Výzkumné práce jsou podobné akademickým esejím, ale vyžadují rozsáhlejší výzkum a analýzu zdrojů. Výzkumné práce mají často určitou strukturu, která zahrnuje abstrakt, úvod, metodiku, výsledky, diskusi a závěr.
 • Obchodní zprávy: Obchodní zprávy jsou psány pro odborné publikum a často obsahují analýzu dat a doporučení. Jsou psány buď pro interní, nebo externí účely. Kromě toho vyžadují formální tón a dodržování specifických pravidel pro formátování a strukturu.
 • Právní dokumenty: Právní dokumenty zahrnují smlouvy, spisy a další právní podání. Tyto dokumenty vyžadují formální tón a dodržování specifických právních požadavků a formátování.

Jaké jsou tipy pro efektivní psaní kladů a záporů?

Některé techniky zlepšují srozumitelnost a působivost psaného textu. Zde je několik praktických tipů, jak sestavit efektivní formální písemný projev pro a proti:

 • Buďte struční: Pište stručně a výstižně. Vyhněte se dlouhým vysvětlením nebo příliš složitému jazyku. Používejte jasnou a jednoduchou angličtinu, aby byla argumentace co nejsrozumitelnější.
 • Použijte přechody: Používejte přechody mezi argumenty pro a proti, aby argumentace plynule navazovala. Přechody pomáhají vést čtenáře od jednoho bodu k druhému a vytvářejí ucelený a účinný argument.
 • Vezměte v úvahu publikum: Věnujte pozornost pohledu publika a zaměřte se na nejpřesvědčivější argumenty.
 • Používání zkratek a aplikací: Aby bylo psaní efektivnější a účinnější, zvažte používání zkratek a aplikací, které vám pomohou ušetřit čas a udržet si přehled. Použijte například aplikaci, která vám pomůže organizovat výzkum nebo sledovat zdroje.
 • Procvičte si brainstorming: Než začnete psát, věnujte nějaký čas brainstormingu. To pomáhá při vytváření nápadů a uspořádání myšlenek, což usnadňuje vytvoření stručné a přesvědčivé eseje pro a proti.

Často kladené otázky

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Přístup „pro a proti“ je technika, která umožňuje prozkoumat jak pozitivní, tak negativní aspekty tématu nebo problému. Tento přístup je užitečný pro argumentační eseje, výzkumné práce a další formy formálního psaní. To proto, že vám pomůže prezentovat vyvážený a objektivní pohled na dané téma. Zvážíme-li obě strany argumentu, můžeme vytvořit přesvědčivější a přesvědčivější tezi a také účinnější přechody mezi jednotlivými body.

Co je to formální psaní?

Formální psaní označuje styl psaní, který se obvykle používá v akademickém nebo odborném prostředí a jehož cílem je sdělit informace nebo argumenty jasným, stručným a objektivním způsobem.
Tento styl psaní často zahrnuje používání formálního tónu, vyhýbání se slangu nebo hovorovému jazyku a dodržování specifických pravidel pro formátování a strukturu.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Eskritorem hned teď!

Související články

Obrázek počítačové obrazovky zobrazující konverzaci s GPT-3, překrytý diagramy znázorňujícími kroky zpracování jazyka umělou inteligencí.
Eskritor

Jak GPT-3 funguje?

V následujících krocích je vysvětleno, jak GPT-3 pracuje při generování odpovědí: Proč je GPT-3 užitečný? Zde je seznam důvodů, proč je GPT-3 užitečný: Jaká je historie GPT-3? Vývoj systému GPT-3

Vizuální graf zobrazující údaje týkající se vlivu umělé inteligence na trh práce pro autory obsahu
Eskritor

Nahradí umělá inteligence autory obsahu?

Ano, spisovatelé s umělou inteligencí mohou nahradit některé spisovatele, ale nikdy nemohou nahradit dobré spisovatele. Nahradí určité typy pracovních míst. Generátory obsahu s umělou inteligencí mohou vytvářet základní obsah, který

Vizuální znázornění architektury ChatGPT s modelem transformátoru, který umožňuje porozumění jazyku a jeho generování.
Eskritor

Jak ChatGPT funguje?

ChatGPT je na vysoké úrovni model hlubokého učení, který používá neuronovou síť ke generování textu podobného lidskému. Konkrétní verze modelu ChatGPT-3 je založena na technice zvané transformátorová architektura. Tento typ