Jak przedstawić argumenty za i przeciw w formalnym piśmie?

Wizualna reprezentacja przykładowego formalnego tekstu, z wyraźnie zaznaczonymi sekcjami ilustrującymi zalety i wady.

Możesz postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać plusy i minusy w swoim procesie pisania:

 1. Określ swój temat: Zacznij od wybrania treści do napisania. Może to być kwestia, argument lub koncepcja, którą chcesz zbadać.
 2. Zdefiniuj tezę: Opracuj jasną i zwięzłą tezę, która nakreśli stanowisko na dany temat.
 3. Burza mózgów plusów i minusów: Sporządź listę zalet i wad danego tematu. Weź pod uwagę punkt widzenia odbiorców i kontekst tematu. Następnie użyj mapy myśli lub innego narzędzia wizualnego, aby uporządkować myśli.
 4. Oceń zalety i wady: Oceń zalety i wady każdego punktu na liście plusów i minusów. Zastanów się, w jaki sposób każdy punkt odnosi się do tezy i czy wspiera lub podważa argument.
 5. Organizacja tekstu: Użyj podejścia „za i przeciw”, aby ustrukturyzować tekst. Rozpocznij od jasnego wstępu, w którym przedstawisz tezę i przegląd tematu. Użyj akapitów ciała, aby przedstawić zalety i wady tematu w logiczny i spójny sposób. Używaj również przejść, aby płynnie przechodzić między punktami i tworzyć jasny i skuteczny argument. Zakończ podsumowaniem głównych punktów i powtórzeniem tezy.
 6. Edycja i korekta: Edycja i korekta tekstu pod kątem błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Przejrzyj tekst pod kątem jasności, spójności i płynności. Wreszcie, upewnij się, że ostatnio edytowane pismo jest dobrze zorganizowane, a argumenty są poparte dowodami.
Zdjęcie przedstawia formalne pisanie na spotkaniu.

Jakie są rodzaje formalnego pisania?

Oto kilka najczęstszych rodzajów formalnego pisania:

 • Eseje akademickie: Są one pisane w celach akademickich, takich jak wykazanie się wiedzą lub argumentacja. Pisanie akademickie często ma określoną strukturę, w tym wstęp, akapity główne i zakończenie. Zazwyczaj jest napisany w formalnym tonie z jasnym stwierdzeniem tezy.
 • Prace badawcze: Prace badawcze są podobne do esejów akademickich, ale wymagają bardziej rozbudowanych badań i analizy źródeł. Prace badawcze często mają określoną strukturę, obejmującą streszczenie, wstęp, metodologię, wyniki, dyskusję i zakończenie.
 • Raporty biznesowe: Raporty biznesowe są pisane dla profesjonalnej publiczności i często zawierają analizę danych i zalecenia. Są one pisane dla celów wewnętrznych lub zewnętrznych. Co więcej, wymagają one formalnego tonu i przestrzegania określonych wytycznych dotyczących formatowania i struktury.
 • Dokumenty prawne: Dokumenty prawne obejmują umowy, briefy i inne akta prawne. Dokumenty te wymagają formalnego tonu i przestrzegania określonych wymogów prawnych i formatowania.

Jakie są Porady Pisania dla Skutecznego Pisania Pros i Cons?

Niektóre techniki poprawiają przejrzystość i wpływ tekstu. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak skonstruować skuteczne formalne pisanie za i przeciw:

 • Bądź zwięzły: Pisz zwięźle i na temat. Unikaj długich wyjaśnień lub zbyt skomplikowanego języka. Używaj jasnego, prostego języka angielskiego, aby argument był jak najbardziej zrozumiały.
 • Używaj przejść: Stosuj przejścia między argumentami za i przeciw, aby argumentacja była płynna. Przejścia pomagają poprowadzić czytelnika od jednego punktu do drugiego i stworzyć spójny i skuteczny argument.
 • Weź pod uwagę odbiorców: Zwróć uwagę na perspektywę odbiorców i skup się na najbardziej przekonujących argumentach.
 • Używaj skrótów i aplikacji: Aby pisanie było bardziej wydajne i skuteczne, rozważ używanie skrótów i aplikacji, które pomogą zaoszczędzić czas i zachować porządek. Na przykład, skorzystaj z aplikacji, która pomoże Ci zorganizować swoje badania lub śledzić źródła.
 • Ćwicz burzę mózgów: Poświęć trochę czasu na burzę mózgów przed rozpoczęciem pisania. Pomaga to w generowaniu pomysłów i organizowaniu myśli, co ułatwia stworzenie zwięzłego i przekonującego eseju za i przeciw.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest podejście „za i przeciw”?

Podejście „za i przeciw” to technika, która pozwala zbadać zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty danego tematu lub kwestii. Takie podejście jest przydatne w esejach argumentacyjnych, pracach badawczych i innych formach formalnego pisania. To dlatego, że pomaga Ci przedstawić zrównoważony i obiektywny pogląd na temat. Rozważając obie strony argumentu, można stworzyć bardziej przekonującą i przekonującą tezę, a także skuteczniejsze przejścia między punktami.

Co to jest Formal Writing?

Formalne pisanie odnosi się do stylu pisania, który jest zwykle używany w środowisku akademickim lub zawodowym, gdzie celem jest przekazanie informacji lub argumentów w jasny, zwięzły i obiektywny sposób.
Ten styl pisania często wiąże się z używaniem formalnego tonu, unikaniem slangu lub języka potocznego oraz przestrzeganiem określonych wytycznych dotyczących formatowania i struktury.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Zacznij korzystać z Eskritor już teraz!

Powiązane artykuły

Obraz ekranu komputera przedstawiający konwersację z GPT-3, na który nałożono diagramy ilustrujące etapy przetwarzania języka przez SI.
Eskritor

Jak działa GPT-3?

Poniższe kroki wyjaśniają, w jaki sposób GPT-3 generuje odpowiedzi: Dlaczego GPT-3 jest przydatny? Oto lista powodów, dla których GPT-3 jest przydatne: Jaka jest historia GPT-3? Rozwój GPT-3 jest procesem iteracyjnym.

Wizualny wykres przedstawiający dane związane z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy dla autorów treści.
Eskritor

Czy AI zastąpi pisarzy treści?

Tak, pisarze AI mogą zastąpić niektórych pisarzy, ale nigdy nie zastąpią dobrych pisarzy. Zastąpi on pewne rodzaje prac pisarskich. Generatory treści AI mogą generować podstawowe treści, które nie wymagają oryginalnych

Wizualna reprezentacja architektury ChatGPT, zawierająca model transformatora, który umożliwia zrozumienie i generowanie języka.
Eskritor

Jak działa ChatGPT?

Na wysokim poziomie, ChatGPT jest modelem głębokiego uczenia, który wykorzystuje sieć neuronową do generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Konkretna wersja modelu, ChatGPT-3, oparta jest na technice zwanej architekturą transformatorową. Ten