Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi:

 1. Määrittele aiheesi: Aloita valitsemalla kirjoitettava sisältö. Tämä voi olla asia, väite tai käsite, jota haluat tutkia.
 2. Määrittele väitelause: Laadi selkeä ja ytimekäs väitelause, jossa hahmotellaan kanta aiheeseen.
 3. Aivoriihi hyviä ja huonoja puolia: Tee luettelo aiheen eduista ja haitoista. Ota huomioon yleisön näkökulma ja aiheen konteksti. Käytä sitten ajatusten järjestämiseen miellekarttaa tai muuta visuaalista työkalua.
 4. Arvioi edut ja haitat: Arvioi kunkin plussat ja miinukset sisältävän kohdan edut ja haitat. Mieti, miten kukin kohta liittyy väitelauseeseen ja tukeeko vai heikentääkö se väitettä.
 5. Järjestä kirjoitus: Käytä kirjoituksen jäsentämiseen hyviä ja huonoja puolia. Aloita selkeällä johdannolla, jossa esitellään väitelause ja luodaan yleiskatsaus aiheeseen. Esittele aiheen hyvät ja huonot puolet loogisesti ja johdonmukaisesti kappaleiden avulla. Käytä myös siirtymiä siirtyäksesi sujuvasti eri kohtien välillä ja luodaksesi selkeän ja tehokkaan argumentaation. Tee lopuksi yhteenveto pääkohdista ja esitä tutkielma uudelleen.
 6. Muokkaa ja tarkista: Muokkaa ja tarkista kirjoitusta kielioppi-, oikeinkirjoitus- ja välimerkkivirheiden varalta. Tarkista kirjoituksen selkeys, johdonmukaisuus ja sujuvuus. Varmista lopuksi, että viimeiseksi muokattu kirjoitus on hyvin organisoitu ja että väitteitä tuetaan todisteilla.
Kuvassa on muodollinen kirjoitus kokouksessa.

Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit?

Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja:

 • Akateemiset esseet: Nämä kirjoitetaan akateemista tarkoitusta varten, kuten tiedon osoittamiseksi tai jonkin asian perustelemiseksi. Akateemisella kirjoituksella on usein tietty rakenne, johon kuuluu johdanto, kappaleet ja johtopäätös. Se on yleensä kirjoitettu muodolliseen sävyyn ja siinä on selkeä väitelause.
 • Tutkimusasiakirjat: Tutkimusasiakirjat ovat samanlaisia kuin akateemiset esseet, mutta ne edellyttävät laajempaa tutkimusta ja lähteiden analysointia. Tutkimusasiakirjoilla on usein tietty rakenne, johon kuuluvat tiivistelmä, johdanto, metodologia, tulokset, keskustelu ja johtopäätökset.
 • Yritysraportit: Liiketoimintaraportit kirjoitetaan ammattiyleisölle, ja ne sisältävät usein tietojen analysointia ja suosituksia. Ne kirjoitetaan joko sisäisiin tai ulkoisiin tarkoituksiin. Lisäksi ne edellyttävät muodollista sävyä ja tiettyjen muotoilua ja rakennetta koskevien ohjeiden noudattamista.
 • Oikeudelliset asiakirjat: Oikeudellisia asiakirjoja ovat sopimukset, kirjelmät ja muut oikeudelliset asiakirjat. Nämä asiakirjat edellyttävät muodollista sävyä ja tiettyjen oikeudellisten vaatimusten ja muotoilujen noudattamista.

Mitkä ovat kirjoitusvinkit tehokkaaseen hyvät ja huonot puolet -kirjoittamiseen?

Tietyt tekniikat parantavat kirjoituksen selkeyttä ja vaikuttavuutta. Seuraavassa on joitakin käytännön vinkkejä tehokkaan virallisen esittelyn laatimiseen:

 • Ole ytimekäs: Pidä kirjoituksesi tiiviinä ja ytimekkäänä. Vältä pitkäveteisiä selityksiä tai liian monimutkaista kieltä. Käytä selkeää ja yksinkertaista englantia, jotta argumentti olisi mahdollisimman helposti ymmärrettävissä.
 • Käytä siirtymiä: Käytä siirtymiä puolesta- ja vastaan-argumenttien välillä, jotta argumentti kulkee sujuvasti. Siirtymät auttavat ohjaamaan lukijaa kohdasta toiseen ja luomaan yhtenäisen ja tehokkaan argumentin.
 • Mieti yleisöä: Kiinnitä huomiota yleisön näkökulmaan ja keskity vakuuttavimpiin argumentteihin.
 • Käytä lyhenteitä ja sovelluksia: Jos haluat tehostaa kirjoittamista, harkitse lyhenteiden ja sovellusten käyttöä, jotta säästät aikaa ja pysyt järjestyksessä. Käytä esimerkiksi sovellusta, joka auttaa sinua järjestämään tutkimuksesi tai seuraamaan lähteitäsi.
 • Harjoittele aivoriihiä: Vietä aikaa aivoriihessä ennen kirjoittamisen aloittamista. Tämä auttaa ideoiden tuottamisessa ja ajatusten järjestämisessä, mikä helpottaa tiiviin ja vakuuttavan esityksen laatimista.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat hyvät ja huonot puolet?

Hyvät ja huonot puolet -lähestymistapa on tekniikka, jonka avulla voidaan tutkia sekä aiheen tai asian myönteisiä että kielteisiä puolia. Tämä lähestymistapa on käyttökelpoinen argumentoivissa esseissä, tutkimusartikkeleissa ja muissa muodollisissa kirjoituksissa. Se auttaa sinua esittämään tasapainoisen ja objektiivisen näkemyksen aiheesta. Tarkastelemalla argumentin molempia puolia on mahdollista laatia vakuuttavampi ja vakuuttavampi väitelause sekä tehokkaampia siirtymiä kohtien välillä.

Mitä on virallinen kirjoittaminen?

Virallinen kirjoittaminen tarkoittaa kirjoitustyyliä, jota käytetään tyypillisesti akateemisissa tai ammatillisissa yhteyksissä, joissa tarkoituksena on välittää tietoa tai väitteitä selkeällä, tiiviillä ja objektiivisella tavalla.
Tähän kirjoitustyyliin kuuluu usein muodollinen sävy, slangin ja puhekielen välttäminen sekä tiettyjen muotoilua ja rakennetta koskevien ohjeiden noudattaminen.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat