Hvilket nettsted kan oppsummere avsnitt?

En visuell skildring av en nettside designet for å kondensere store mengder skrevet innhold til håndterbare sammendrag.

Lær hvordan du oppsummerer tekst og lager originalt innhold ved hjelp av kraftige algoritmer og parafraseringsverktøy.

Hva er de beste oppsummeringsverktøyene?

Det er mange online sammendragsgeneratorverktøy tilgjengelig med et enkelt klikk, men ikke alle er skapt like. Her er noen av de beste oppsummeringsverktøyene som er tilgjengelige:

1. Oppsummer dette

SummarizeThis er et gratis online sammendragsverktøy som kan lage en oppsummering av teksten du oppgir. Verktøyet lar deg velge sammendragslengden, som kan variere fra korte til lange sammendrag. Den bruker avanserte algoritmer for å identifisere de viktigste setningene i teksten og lage et sammendrag som inneholder nøkkelpunktene.

SummarizeThis gir også en mulighet til å parafrasere sammendraget hvis du vil lage originalt innhold basert på den oppsummerte teksten.

2. TLDR

TLDR er et gratis verktøy som lager korte sammendrag av nettartikler. Den bruker naturlig språkbehandling (NLP) for å identifisere nøkkelpunktene i en artikkel og lage et sammendrag som bare er noen få setninger langt.

Sammendraget er laget for å gi en rask oversikt over artikkelen uten at brukeren trenger å lese hele teksten. TLDR tilbyr også en nettleserutvidelse som kan oppsummere artikler på et hvilket som helst nettsted.

3. Verktøy for artikkelsammendrag

Artikkel Summarizer Tool er en gratis online tekst summarizer som kan lage et sammendrag av en hvilken som helst nettartikkel. Den bruker avanserte algoritmer for å identifisere hovedpunktene i artikkelen og lage et sammendrag som er opptil 80 % kortere enn den originale artikkelen.

Verktøyet gir en mulighet til å tilpasse sammendragslengden, slik at du kan lage sammendrag som er korte eller lange avhengig av dine behov. I tillegg kan Article Summarizer Tool analysere artikkelen og gi et estimat over lesetiden for den originale artikkelen og sammendraget.

4. Resoomer

Resoomer er et oppsummeringsverktøy som kan lage et sammendrag av all tekst du gir, inkludert nettsider, dokumenter og PDF-er. Verktøyet bruker kraftige algoritmer for å identifisere hovedpunktene i teksten og lage et sammendrag som inneholder den viktigste informasjonen.

Resoomer gir en mulighet til å velge oppsummeringslengden, og den kan også fremheve nøkkelsetningene i originalteksten for å gjøre det lettere å identifisere hovedpunktene.

5. SMMRY

SMMRY er en oppsummeringsgenerator som kan lage et sammendrag av all tekst du oppgir, inkludert artikler, nettsider og dokumenter. Verktøyet bruker avanserte algoritmer for å identifisere de viktigste setningene i teksten og lage et sammendrag som inneholder nøkkelpunktene.

SMMRY gir en mulighet til å velge sammendragslengden, og den kan også omorganisere setningene i sammendraget for å gjøre det mer lesbart.

6. AI Summarizer

AI Summarizer er et nettbasert verktøy som bruker kunstig intelligens til å lage sammendrag av tekst. Den kan oppsummere alle typer tekst, inkludert forskningsartikler, nettsider og dokumenter. Verktøyet bruker avanserte algoritmer for å analysere teksten og identifisere nøkkelpunktene, og det kan også parafrasere sammendraget om nødvendig.

AI Summarizer gir en mulighet til å velge sammendragslengden inkludert lang tekst og lange artikler, og den kan også analysere teksten for plagiering for å sikre at sammendraget er originalt innhold.

hender som skriver på datamaskinen

Hva er fordelene ved å bruke et oppsummeringsverktøy?

Å bruke et oppsummeringsverktøy har mange fordeler, inkludert:

  • Sparer tid: Oppsummeringsverktøy kan raskt lage et sammendrag av en lengre tekstpassasje, noe som sparer deg for tid og krefter.
  • Lage originalt innhold: Ved å oppsummere et stykke tekstpassasje kan du lage ditt eget originale innhold som er basert på hovedideene til originalteksten.
  • Identifisere nøkkelpunkter: Oppsummeringsverktøy kan hjelpe deg med å identifisere den viktigste informasjonen i et tekstsammendrag.
  • Unngå plagiering: Oppsummeringsverktøy kan hjelpe deg med å unngå plagiering ved å lage originalt innhold basert på hovedideene i originalteksten.

Hvordan oppsummere tekst effektivt?

Her er noen tips for å oppsummere tekst effektivt:

  • Identifiser hovedpunktene: Før du begynner, identifiser hovedpunktene i teksten. Dette vil hjelpe deg med å lage et mer nøyaktig sammendrag.
  • Parafrasering: Bruk parafrasering for å lage et sammendrag som er med dine egne ord.
  • Bruk nøkkelsetninger: Bruk nøkkelsetningene i originalteksten til å lage et sammendrag som inneholder den viktigste informasjonen.
  • Bruk annonseblokkering: Bruk en annonseblokkering mens du oppsummerer nettartikler for å unngå distraksjoner.
  • Bruk docx: Bruk .docx-formatet mens du oppsummerer forskningsartikler for å bevare formateringen.

ofte stilte spørsmål

Hva er et oppsummeringsverktøy?

Et oppsummeringsverktøy er et nettbasert verktøy som kan lage et sammendrag av en lengre tekstpassasje, for eksempel en forskningsartikkel, artikkel eller nettside.

Hvordan fungerer oppsummeringsverktøy?

Verktøyene bruker kraftige algoritmer og parafraseringsverktøy for å identifisere hovedpunktene i teksten og lage en kortere, mer konsis oppsummering. Det resulterende sammendraget bør inneholde hovedpunktene i den originale teksten i forkortet form.

Del innlegget:

State of the art AI

Kom i gang med Eskritor nå!

relaterte artikler

Et bilde av en dataskjerm som viser en samtale med GPT-3, overlagt med diagrammer som illustrerer AIs språkbehandlingstrinn
Eskritor

Hvordan fungerer GPT-3?

Trinnene nedenfor forklarer hvordan GPT-3 fungerer for å generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over grunner til at GPT-3 er nyttig: Hva er historien til GPT-3?

Et visuelt diagram som viser data relatert til AIs innvirkning på arbeidsmarkedet for innholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte innholdsforfattere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte noen forfattere, men de kan aldri erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skrivejobber. AI-innholdsgeneratorer kan generere grunnleggende innhold som ikke krever original forskning eller

En visuell representasjon av ChatGPTs arkitektur, med transformatormodellen som muliggjør språkforståelse og generasjonsevner
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et høyt nivå er ChatGPT en dyp læringsmodell som bruker et nevralt nettverk for å generere menneskelignende tekst. Den spesifikke versjonen av modellen, ChatGPT-3, er basert på en teknikk