Jak wyodrębnić słowa kluczowe z tekstu w Excelu?

Obraz ilustrujący zastosowanie formuł programu Excel do rozróżniania i wyodrębniania słów kluczowych z bloków tekstu.

Jak wyodrębnić słowa kluczowe z tekstu w Excelu?

Możliwe jest również wyodrębnienie tekstu z dokumentu Excel zamiast tylko wyodrębniania słów kluczowych. Oto podstawowe tutoriale do wyodrębniania słów kluczowych z Excela dla początkujących:

Korzystanie z funkcji Tekst do kolumn:

 • Zaznacz kolumnę zawierającą tekst, z którego chcesz wyodrębnić słowa kluczowe.
 • Przejdź na kartę Dane i kliknij opcję Tekst do kolumn.
 • Wybierz Delimited i kliknij Next.
 • Wybierz delimiter oddzielający słowa kluczowe (np. spacja, przecinek) i kliknij Dalej.
 • Wybierz komórkę docelową dla słów kluczowych i kliknij przycisk Zakończ.

Korzystanie z funkcji LEFT, RIGHT i MID:

Oto jak można wyodrębnić tekst za pomocą funkcji LEFT, RIGHT i MID:

 • Użyj funkcji LEWO, aby wyodrębnić kilka pierwszych znaków każdego słowa w tekście.
 • Użyj funkcji PRAWDA, aby wyodrębnić kilka ostatnich znaków każdego słowa w tekście.
 • Użyj funkcji MID, aby wyodrębnić znaki ze środka każdego słowa w tekście.
 • Połącz wyodrębnione znaki za pomocą operatora CONCATENATE lub „&”, aby utworzyć słowa kluczowe.

Korzystanie z funkcji FIND i LEN:

 • Użyj funkcji ZNAJDŹ, aby zlokalizować pozycję każdego delimitera w tekście.
 • Użyj funkcji LEN, aby określić długość każdego słowa kluczowego.
 • Użyj funkcji MID, aby wyodrębnić każde słowo kluczowe na podstawie pozycji delimitera i długości słowa kluczowego.

Korzystanie z dodatków lub wtyczek innych firm:

 • Istnieje wiele dodatków i wtyczek firm trzecich dostępnych dla programu Excel, które wyodrębniają słowa kluczowe z tekstu, takich jak Power Pivot, Power Query i ASAP Utilities.

Dlaczego powinieneś wyodrębnić słowa kluczowe z tekstu?

Ekstrakcja słów kluczowych z tekstu jest przydatna z kilku powodów:

 1. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): Jeśli masz stronę internetową lub bloga, używanie odpowiednich słów kluczowych w treści pomaga poprawić rankingi w wyszukiwarkach i ułatwić ludziom znalezienie twoich treści.
 2. Analiza danych: Wyodrębnienie słów kluczowych z tekstu pomaga w identyfikacji wspólnych tematów lub zagadnień w dużym zbiorze danych. Jest to przydatne do badania rynku, analizy sentymentu i innych rodzajów analizy danych.
 3. Kategoryzacja treści: Wyodrębniając słowa kluczowe z tekstu, kategoryzuj i organizuj swoje treści bardziej efektywnie. Ułatwia to znalezienie i odtworzenie konkretnych informacji, a także pomaga zidentyfikować luki lub redundancje w treści.
 4. Analiza i streszczanie tekstu: Wyodrębnianie słów kluczowych służy również do podsumowania głównych punktów lub tematów fragmentu tekstu. Jest to przydatne do szybkiego zrozumienia treści dokumentu lub artykułu, albo do stworzenia streszczenia lub podsumowania dłuższego fragmentu tekstu.

Jak wyodrębnić słowa kluczowe za pomocą A Custom Extractor API w Pythonie w Excelu?

 1. Zainstaluj niezbędne pakiety Pythona: Aby użyć niestandardowego API ekstraktora w Pythonie, musisz zainstalować niezbędne pakiety Pythona. Różni się to w zależności od konkretnego API, którego używasz, ale wspólne pakiety obejmują żądania, JSON i pandas.
 2. Uzyskaj klucz API: Aby uzyskać dostęp do interfejsu API, należy uzyskać klucz API. Zazwyczaj wiąże się to z założeniem konta na stronie dostawcy API i postępowaniem zgodnie z ich instrukcjami dotyczącymi uzyskania klucza API.
 3. Napisz kod w języku Python, aby wyodrębnić słowa kluczowe: Korzystając z dokumentacji API i swojej znajomości Pythona, napisz kod, który wysyła żądanie do API i wyodrębnia odpowiednie słowa kluczowe z odpowiedzi. Wiąże się to z wykorzystaniem funkcji takich jak requests.get() do wysyłania żądania, JSON.loads() do parsowania odpowiedzi JSON oraz pandas do porządkowania danych.
 4. Zaimportuj kod Pythona do Excela: Po napisaniu kodu Pythona do wyodrębniania słów kluczowych, zaimportuj go do Excela za pomocą pakietu xlwings. Pozwala to na uruchomienie kodu Pythona bezpośrednio z programu Excel i zaimportowanie wyodrębnionych słów kluczowych do arkusza Excel.
 5. Uruchomienie kodu Pythona w programie Excel: Po zaimportowaniu kodu Pythona do programu Excel uruchom go, klikając przycisk lub wpisując polecenie w komórce. Wyodrębnione słowa kluczowe zostaną następnie dodane do arkusza, gdzie manipulujesz nimi w razie potrzeby.

Jak wyodrębnić dowolne słowa ze zdania w Excelu?

 • Kliknij na zakładkę Developer.
 • Kliknij na Visual Basic.
 • Kliknij „Wstaw”, a następnie „Moduł”.
 • Napisz kod.
 • Zamknij VBA.
 • Napisz niestandardową formułę programu Excel i naciśnij enter.

Custom Formula:

 • Aby wyodrębnić pierwsze słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,1)
 • Aby wyodrębnić drugie słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,2)
 • Aby wyodrębnić trzecie słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,3)
 • Aby wyodrębnić 4 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,4)
 • Aby wyodrębnić 5 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,5)
 • Aby wyodrębnić 6 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,6)
 • Aby wyodrębnić siódme słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,7)
 • Aby wyodrębnić 8 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,8)
 • Aby wyodrębnić 9 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,9)
 • Aby wyodrębnić 10 słowo tekstu napisz =ExtractWords(A2,10)

Tutaj A2 to komórka, w której znajdują się ciągi tekstowe. a 1…10 to numer kolejności słów. W ten sposób wyodrębnij n-te słowo dowolnego tekstu lub zdania w Excelu.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w ChatGPT. Algorytmy narzędzi uczenia maszynowego pozwalają użytkownikom znaleźć więcej informacji dzięki funkcji zaawansowanego wyszukiwania.

Czy Formuła niestandardowa jest taka sama jak Formuła tablicowa?

Formuła niestandardowa to formuła, którą tworzysz samodzielnie przy użyciu funkcji i operatorów w programie arkusza kalkulacyjnego, takim jak Excel lub Google Sheets.

Z drugiej strony formuła tablicowa to formuła, która operuje na wielu wartościach w tablicy lub zakresie komórek. Formuła tablicowa służy do wykonywania obliczeń na wielu wierszach lub kolumnach danych jednocześnie i zwraca tablicę wartości zamiast pojedynczej wartości.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Excel?

Excel to program arkusza kalkulacyjnego opracowany przez firmę Microsoft, który umożliwia użytkownikom organizowanie, analizowanie i manipulowanie danymi w formacie tabelarycznym. Składa się z siatki komórek ułożonych w wierszach i kolumnach, gdzie użytkownicy wprowadzają i manipulują tekstem, liczbami, formułami i innymi typami danych.

Czy stopwords i słowa kluczowe to to samo?

Nie, stopwords i słowa kluczowe to nie to samo. Stopwords to zwykłe słowa, które są usuwane z danych tekstowych w celu zmniejszenia szumu, podczas gdy słowa kluczowe to specyficzne słowa lub frazy, które są istotne dla analizowanego tematu i używane do identyfikacji głównych tematów lub koncepcji w kawałku tekstu.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Zacznij korzystać z Eskritor już teraz!

Powiązane artykuły

Obraz ekranu komputera przedstawiający konwersację z GPT-3, na który nałożono diagramy ilustrujące etapy przetwarzania języka przez SI.
Eskritor

Jak działa GPT-3?

Poniższe kroki wyjaśniają, w jaki sposób GPT-3 generuje odpowiedzi: Dlaczego GPT-3 jest przydatny? Oto lista powodów, dla których GPT-3 jest przydatne: Jaka jest historia GPT-3? Rozwój GPT-3 jest procesem iteracyjnym.

Wizualny wykres przedstawiający dane związane z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy dla autorów treści.
Eskritor

Czy AI zastąpi pisarzy treści?

Tak, pisarze AI mogą zastąpić niektórych pisarzy, ale nigdy nie zastąpią dobrych pisarzy. Zastąpi on pewne rodzaje prac pisarskich. Generatory treści AI mogą generować podstawowe treści, które nie wymagają oryginalnych

Wizualna reprezentacja architektury ChatGPT, zawierająca model transformatora, który umożliwia zrozumienie i generowanie języka.
Eskritor

Jak działa ChatGPT?

Na wysokim poziomie, ChatGPT jest modelem głębokiego uczenia, który wykorzystuje sieć neuronową do generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Konkretna wersja modelu, ChatGPT-3, oparta jest na technice zwanej architekturą transformatorową. Ten