Πώς να εξαγάγετε λέξεις-κλειδιά από κείμενο στο Excel;

Μια εικόνα που απεικονίζει την εφαρμογή τύπων του Excel για τη διάκριση και την εξαγωγή λέξεων-κλειδιών από τμήματα κειμένου.

Πώς να εξαγάγετε λέξεις-κλειδιά από κείμενο στο Excel;

Είναι επίσης δυνατή η εξαγωγή κειμένου από ένα έγγραφο του Excel αντί για την απλή εξαγωγή λέξεων-κλειδιών. Ακολουθούν βασικά σεμινάρια για την εξαγωγή λέξεων-κλειδιών από το Excel για αρχάριους:

Χρήση της λειτουργίας Κείμενο σε στήλες:

 • Επιλέξτε τη στήλη που περιέχει το κείμενο από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε λέξεις-κλειδιά.
 • Μεταβείτε στην καρτέλα Δεδομένα και κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο σε στήλες.
 • Επιλέξτε Delimited και κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 • Επιλέξτε το διαχωριστικό που διαχωρίζει τις λέξεις-κλειδιά (π.χ. κενό, κόμμα) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 • Επιλέξτε το κελί προορισμού για τις λέξεις-κλειδιά και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Χρήση των λειτουργιών LEFT, RIGHT και MID:

Δείτε πώς μπορείτε να εξάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες LEFT, RIGHT και MID:

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LEFT για να εξαγάγετε τους πρώτους χαρακτήρες κάθε λέξης του κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RIGHT για να εξαγάγετε τους τελευταίους χαρακτήρες κάθε λέξης του κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MID για να εξαγάγετε χαρακτήρες από τη μέση κάθε λέξης του κειμένου.
 • Συνδυάστε τους εξαγόμενους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τον τελεστή CONCATENATE ή τον τελεστή “&” για να δημιουργήσετε τις λέξεις-κλειδιά.

Χρήση των λειτουργιών FIND και LEN:

 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FIND για να εντοπίσετε τη θέση κάθε διαχωριστικού στο κείμενο.
 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LEN για να προσδιορίσετε το μήκος κάθε λέξης-κλειδιού.
 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MID για να εξάγετε κάθε λέξη-κλειδί με βάση τις θέσεις των διαχωριστικών και τα μήκη των λέξεων-κλειδιών.

Χρήση πρόσθετων ή plugins τρίτων κατασκευαστών:

 • Υπάρχουν πολλά πρόσθετα και plugins τρίτων κατασκευαστών για το Excel που εξάγουν λέξεις-κλειδιά από κείμενο, όπως τα Power Pivot, Power Query και ASAP Utilities.

Γιατί πρέπει να εξάγετε λέξεις-κλειδιά από ένα κείμενο;

Η εξαγωγή λέξεων-κλειδιών από ένα κείμενο είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους:

 1. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO): Αν έχετε ιστότοπο ή ιστολόγιο, η χρήση σχετικών λέξεων-κλειδιών στο περιεχόμενό σας συμβάλλει στη βελτίωση της κατάταξής σας στις μηχανές αναζήτησης και διευκολύνει τους χρήστες να βρουν το περιεχόμενό σας.
 2. Ανάλυση δεδομένων: σας βοηθά να εντοπίσετε κοινά θέματα ή θεματικές ενότητες σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Αυτό είναι χρήσιμο για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση συναισθήματος και άλλους τύπους ανάλυσης δεδομένων.
 3. Κατηγοριοποίηση περιεχομένου: Κατηγοριοποιήστε και οργανώστε το περιεχόμενό σας πιο αποτελεσματικά. Αυτό διευκολύνει την εύρεση και ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών και σας βοηθά επίσης να εντοπίσετε κενά ή πλεονασμούς στο περιεχόμενό σας.
 4. Ανάλυση και σύνοψη κειμένου: χρησιμοποιείται επίσης για την περίληψη των κύριων σημείων ή θεμάτων ενός κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο για τη γρήγορη κατανόηση του περιεχομένου ενός εγγράφου ή άρθρου ή για τη δημιουργία μιας περίληψης ή μιας σύνοψης ενός μεγαλύτερου συγγράμματος.

Πώς να εξαγάγετε λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο API Extractor στην Python στο Excel;

 1. Εγκαταστήστε τα απαραίτητα πακέτα Python: Για να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο API εξαγωγής στην Python, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα απαραίτητα πακέτα Python. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο API που χρησιμοποιείτε, αλλά τα κοινά πακέτα περιλαμβάνουν τα requests, JSON και pandas.
 2. Αποκτήστε ένα κλειδί API: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο API, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα κλειδί API. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την εγγραφή για λογαριασμό στον ιστότοπο του παρόχου API και την τήρηση των οδηγιών του για την απόκτηση ενός κλειδιού API.
 3. Γράψτε κώδικα Python για την εξαγωγή λέξεων-κλειδιών: Χρησιμοποιώντας την τεκμηρίωση του API και τις γνώσεις σας στην Python, γράψτε κώδικα που στέλνει ένα αίτημα στο API και εξάγει τις σχετικές λέξεις-κλειδιά από την απάντηση. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση συναρτήσεων όπως η requests.get() για την αποστολή της αίτησης, η JSON.loads() για την ανάλυση της απάντησης JSON και η pandas για την οργάνωση των δεδομένων.
 4. Εισάγετε τον κώδικα Python στο Excel: Μόλις γράψετε τον κώδικα Python για την εξαγωγή λέξεων-κλειδιών, εισαγάγετε τον στο Excel χρησιμοποιώντας το πακέτο xlwings. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελείτε τον κώδικα Python απευθείας από το Excel και να εισάγετε τις λέξεις-κλειδιά που εξάγονται σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.
 5. Εκτελέστε τον κώδικα Python στο Excel: Μόλις εισαγάγετε τον κώδικα Python στο Excel, εκτελέστε τον κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ή πληκτρολογώντας μια εντολή σε ένα κελί. Στη συνέχεια, οι λέξεις-κλειδιά που εξάγονται θα προστεθούν στο φύλλο εργασίας, όπου μπορείτε να τις επεξεργαστείτε όπως χρειάζεται.

Πώς να εξαγάγετε οποιεσδήποτε λέξεις από μια πρόταση στο Excel;

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Developer.
 • Κάντε κλικ στο Visual Basic.
 • Κάντε κλικ στο “Insert” και στη συνέχεια στο “Module”.
 • Γράψτε τον κώδικα.
 • Κλείστε το VBA.
 • Γράψτε τον προσαρμοσμένο τύπο του Excel και πατήστε enter.

Προσαρμοσμένη φόρμουλα:

 • Για να εξαγάγετε την 1η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,1)
 • Για να εξαγάγετε τη 2η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,2)
 • Για να εξαγάγετε την 3η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,3)
 • Για να εξαγάγετε την 4η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,4)
 • Για να εξαγάγετε την 5η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,5)
 • Για να εξαγάγετε την 6η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,6)
 • Για να εξαγάγετε την 7η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,7)
 • Για να εξαγάγετε την 8η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,8)
 • Για να εξαγάγετε την 9η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,9)
 • Για να εξαγάγετε τη 10η λέξη ενός κειμένου γράψτε =ExtractWords(A2,10)

Εδώ A2 είναι το κελί όπου τοποθετούνται οι συμβολοσειρές κειμένου και 1…10 είναι ο αριθμός της σειράς των λέξεων. Με αυτόν τον τρόπο, εξάγετε την n-οστή λέξη οποιουδήποτε κειμένου ή πρότασης στο excel.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ChatGPT. Οι αλγόριθμοι των εργαλείων μηχανικής μάθησης επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες με την προηγμένη λειτουργία αναζήτησης.

Είναι ο προσαρμοσμένος τύπος το ίδιο με τον τύπο συστοιχίας;

Ένας προσαρμοσμένος τύπος είναι ένας τύπος που δημιουργείτε μόνοι σας χρησιμοποιώντας συναρτήσεις και τελεστές σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel ή το Google Sheets.

Από την άλλη πλευρά, ένας τύπος πίνακα είναι ένας τύπος που λειτουργεί με πολλαπλές τιμές σε έναν πίνακα ή μια σειρά κελιών. Ένας τύπος πίνακα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υπολογισμών σε πολλές γραμμές ή στήλες δεδομένων ταυτόχρονα και επιστρέφει έναν πίνακα τιμών αντί για μία μόνο τιμή.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Excel;

Το Excel είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν, να αναλύουν και να χειρίζονται δεδομένα σε μορφή πίνακα. Αποτελείται από ένα πλέγμα κελιών τοποθετημένων σε γραμμές και στήλες, όπου οι χρήστες εισάγουν και χειρίζονται κείμενο, αριθμούς, τύπους και άλλους τύπους δεδομένων.

Είναι οι λέξεις σταμάτημα και οι λέξεις-κλειδιά το ίδιο;

Όχι, οι λέξεις-κλειδιά και οι λέξεις-κλειδιά δεν είναι το ίδιο. Οι λέξεις-κλειδιά είναι κοινές λέξεις που αφαιρούνται από τα δεδομένα κειμένου για να μειωθεί ο θόρυβος, ενώ οι λέξεις-κλειδιά είναι συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με το θέμα που αναλύεται και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των κύριων θεμάτων ή εννοιών σε ένα κομμάτι κειμένου.

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Πάρτε αρχισμένος με Eskritor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Η εικόνα μιας οθόνης υπολογιστή που παρουσιάζει μια συνομιλία με το GPT-3, με διαγράμματα που απεικονίζουν τα βήματα επεξεργασίας της γλώσσας από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Eskritor

Πώς λειτουργεί το GPT-3;

Τα παρακάτω βήματα εξηγούν πώς λειτουργεί η GPT-3 για τη δημιουργία αποκρίσεων: Γιατί είναι χρήσιμη η GPT-3; Ακολουθεί μια λίστα με τους λόγους για τους οποίους η GPT-3 είναι χρήσιμη:

Ένα οπτικό διάγραμμα που εμφανίζει δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας για συγγραφείς περιεχομένου
Eskritor

Θα αντικαταστήσει η AI τους συντάκτες περιεχομένου;

Ναι, οι συγγραφείς τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αντικαταστήσουν ορισμένους συγγραφείς, αλλά δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν τους καλούς συγγραφείς. Θα αντικαταστήσει ορισμένους τύπους συγγραφικών εργασιών. Οι γεννήτριες περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης

Μια οπτική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του ChatGPT, με το μοντέλο του μετασχηματιστή που επιτρέπει την κατανόηση της γλώσσας και τις δυνατότητες παραγωγής της
Eskritor

Πώς λειτουργεί το ChatGPT;

Σε υψηλό επίπεδο, το ChatGPT είναι ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης που χρησιμοποιεί ένα νευρωνικό δίκτυο για τη δημιουργία κειμένου που μοιάζει με ανθρώπινο κείμενο. Η συγκεκριμένη έκδοση του μοντέλου, ChatGPT-3,

Μια οπτική αναπαράσταση ενός δείγματος επίσημου γραπτού κειμένου, με τμήματα που απεικονίζουν σαφώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
Eskritor

Πώς να παρουσιάσετε τα υπέρ και τα κατά σε επίσημο γραπτό λόγο;

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω οδηγό βήμα προς βήμα για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στη συγγραφική σας διαδικασία: Ποιοι είναι οι τύποι επίσημης γραφής;