Hvordan trekke ut nøkkelord fra tekst i Excel?

Et bilde som illustrerer bruken av Excel-formler for å skille og trekke ut nøkkelord fra tekstblokker.

Hvordan trekke ut nøkkelord fra tekst i Excel?

Det er også mulig å trekke ut tekst fra et Excel- dokument i stedet for bare nøkkelorduttrekk. Her er grunnleggende veiledninger for å trekke ut nøkkelord fra Excel for nybegynnere:

Bruke tekst til kolonner-funksjonen:

 • Velg kolonnen som inneholder teksten du vil trekke ut nøkkelord fra.
 • Gå til fanen Data og klikk på Tekst til kolonner.
 • Velg Avgrenset og klikk Neste.
 • Velg skilletegnet som skiller søkeordene (f.eks. mellomrom, komma) og klikk Neste.
 • Velg målcellen for søkeordene og klikk Fullfør.

Bruk av funksjonene VENSTRE, HØYRE og MIDTE:

Slik kan du trekke ut tekst ved å bruke funksjonene VENSTRE, HØYRE og MIDTE:

 • Bruk VENSTRE-funksjonen for å trekke ut de første tegnene i hvert ord i teksten.
 • Bruk HØYRE-funksjonen for å trekke ut de siste tegnene i hvert ord i teksten.
 • Bruk MID-funksjonen til å trekke ut tegn fra midten av hvert ord i teksten.
 • Kombiner de utpakkede tegnene ved å bruke CONCATENATE- eller «&»-operatoren for å lage nøkkelordene.

Bruk av funksjonene FINN og LEN:

 • Bruk FINN-funksjonen for å finne posisjonen til hvert skilletegn i teksten.
 • Bruk LEN-funksjonen til å bestemme lengden på hvert nøkkelord.
 • Bruk MID-funksjonen til å trekke ut hvert nøkkelord basert på skilletegnposisjonene og nøkkelordlengdene.

Bruk av tredjeparts tillegg eller plugins:

 • Det er mange tredjeparts tillegg og plugins tilgjengelig for Excel som trekker ut nøkkelord fra tekst, for eksempel Power Pivot, Power Query og ASAP Utilities.

Hvorfor bør du trekke ut nøkkelord fra en tekst?

Nøkkelorduttrekking fra en tekst er nyttig av flere grunner:

 1. Søkemotoroptimalisering (SEO): Hvis du har et nettsted eller en blogg, vil bruk av relevante søkeord i innholdet ditt bidra til å forbedre søkemotorrangeringene dine og gjøre det lettere for folk å finne innholdet ditt.
 2. Dataanalyse: Å trekke ut nøkkelord fra en tekst hjelper deg med å identifisere vanlige temaer eller emner i et stort datasett. Dette er nyttig for markedsundersøkelser , sentimentanalyse og andre typer dataanalyse.
 3. Innholdskategorisering: Ved å trekke ut nøkkelord fra tekst, kategoriser og organiser innholdet ditt mer effektivt. Dette gjør det enklere å finne og hente spesifikke opplysninger og hjelper deg også med å identifisere hull eller redundanser i innholdet ditt.
 4. Tekstanalyse og oppsummering: Å trekke ut nøkkelord brukes også til å oppsummere hovedpunktene eller temaene i et tekststykke. Dette er nyttig for raskt å forstå innholdet i et dokument eller en artikkel, eller for å lage et sammendrag eller sammendrag av et lengre skrift.

Hvordan trekke ut nøkkelord ved å bruke et tilpasset ekstraksjons-API i Python i Excel?

 1. Installer de nødvendige Python-pakkene: For å bruke et tilpasset uttrekks-API i Python, må du installere de nødvendige Python-pakkene. Dette varierer avhengig av det spesifikke API-et du bruker, men vanlige pakker inkluderer forespørsler, JSON og pandaer.
 2. Skaff en API-nøkkel: For å få tilgang til API-en, må du få en API-nøkkel. Dette innebærer vanligvis å registrere seg for en konto på API-leverandørens nettsted og følge deres instruksjoner for å få en API-nøkkel.
 3. Skriv Python-kode for å trekke ut nøkkelord: Bruk API-dokumentasjonen og kunnskapen din om Python, skriv kode som sender en forespørsel til APIen og trekker ut de relevante nøkkelordene fra svaret. Dette innebærer å bruke funksjoner som requests.get() for å sende forespørselen, JSON.loads() for å analysere JSON-svaret, og pandaer for å organisere dataene.
 4. Importer Python-koden til Excel: Når du har skrevet Python-koden for å trekke ut nøkkelord, importerer du den til Excel ved å bruke xlwings-pakken. Dette lar deg kjøre Python-koden direkte fra Excel og importere de utpakkede søkeordene til et Excel-regneark.
 5. Kjør Python-koden i Excel: Når du har importert Python-koden til Excel, kjør den ved å klikke på en knapp eller skrive en kommando i en celle. De utpakkede nøkkelordene vil deretter bli lagt til i regnearket, hvor du manipulerer dem etter behov.

Hvordan trekke ut noen ord fra en setning i Excel?

 • Klikk på Utvikler-fanen.
 • Klikk på Visual Basic.
 • Klikk «Sett inn» og deretter «Modul».
 • Skriv koden.
 • Lukk VBA.
 • Skriv den tilpassede Excel-formelen og trykk enter.

Egendefinert formel:

 • For å trekke ut det første ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,1)
 • For å trekke ut det andre ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,2)
 • For å trekke ut det tredje ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,3)
 • For å trekke ut det fjerde ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,4)
 • For å trekke ut det femte ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,5)
 • For å trekke ut det sjette ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,6)
 • For å trekke ut det syvende ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,7)
 • For å trekke ut det åttende ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,8)
 • For å trekke ut det niende ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,9)
 • For å trekke ut det 10. ordet i en tekst, skriv =ExtractWords(A2,10)

Her er A2 cellen hvor tekststrengene er plassert. og 1…10 er nummeret på ordrekkefølgen. På denne måten trekker du ut det n-te ordet i en tekst eller setning i excel.

For mer detaljert informasjon, se ChatGPT. Maskinlæringsverktøys algoritmer lar brukere finne mer informasjon med deres avanserte søkefunksjon.

Er tilpasset formel det samme med matriseformel?

En egendefinert formel er en formel du lager selv ved hjelp av funksjoner og operatorer i et regnearkprogram, for eksempel Excel eller Google Sheets.

På den annen side er en matriseformel en formel som opererer på flere verdier i en matrise eller et celleområde. En matriseformel brukes til å utføre beregninger på flere rader eller kolonner med data samtidig, og den returnerer en matrise med verdier i stedet for én enkelt verdi.

ofte stilte spørsmål

Hva er Excel?

Excel er et regnearkprogram utviklet av Microsoft som lar brukere organisere, analysere og manipulere data i et tabellformat. Den består av et rutenett med celler ordnet i rader og kolonner, der brukere legger inn og manipulerer tekst, tall, formler og andre typer data.

Er stoppord og nøkkelord det samme?

Nei, stoppord og nøkkelord er ikke det samme. Stoppord er vanlige ord som fjernes fra tekstdata for å redusere støy, mens nøkkelord er spesifikke ord eller fraser som er relevante for emnet som analyseres og brukes til å identifisere hovedtemaene eller konseptene i et tekststykke.

Del innlegget:

State of the art AI

Kom i gang med Eskritor nå!

relaterte artikler

Et bilde av en dataskjerm som viser en samtale med GPT-3, overlagt med diagrammer som illustrerer AIs språkbehandlingstrinn
Eskritor

Hvordan fungerer GPT-3?

Trinnene nedenfor forklarer hvordan GPT-3 fungerer for å generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over grunner til at GPT-3 er nyttig: Hva er historien til GPT-3?

Et visuelt diagram som viser data relatert til AIs innvirkning på arbeidsmarkedet for innholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte innholdsforfattere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte noen forfattere, men de kan aldri erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skrivejobber. AI-innholdsgeneratorer kan generere grunnleggende innhold som ikke krever original forskning eller

En visuell representasjon av ChatGPTs arkitektur, med transformatormodellen som muliggjør språkforståelse og generasjonsevner
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et høyt nivå er ChatGPT en dyp læringsmodell som bruker et nevralt nettverk for å generere menneskelignende tekst. Den spesifikke versjonen av modellen, ChatGPT-3, er basert på en teknikk