Hur man sammanfattar en berättelse

Sammanfatta berättelser

Sammanfatta en berättelse

Här är en steg-för-steg-guide om hur man sammanfattar en berättelse med hjälp av sammanfattningsstrategier:

Steg 1: Läs berättelsen noggrant

 • Det första steget för att sammanfatta en berättelse är att läsa den noggrant och grundligt som lässtrategier.
 • Ta god tid på dig och se till att du förstår handlingen, karaktärerna, miljön, konflikten och upplösningen.
 • Vid behov, gör omläsning.

Steg 2: Identifiera de viktigaste punkterna

Efter att ha läst berättelsen,

 • Identifiera de viktigaste punkterna eller händelserna som driver handlingen framåt.
 • Dessa bör vara de viktigaste elementen som du vill inkludera i din sammanfattning.

Steg 3: Bestäm syftet med sammanfattningen

Innan du sammanfattar berättelsen,

 • Bestäm syftet med sammanfattningen.
 • Är det för att ge en kort översikt över berättelsen, lyfta fram de viktigaste punkterna i handlingen eller sammanfatta en analys av temat?
 • Att känna till syftet hjälper dig att fokusera på den relevanta information som ska ingå i din sammanfattning.

Steg 4: Skriv en kort introduktion

 • Börja din sammanfattning med en kort introduktion som innehåller titeln på berättelsen, författaren och huvudpersonerna.
 • Detta ger läsarna sammanhang och hjälper dem att förstå sammanfattningen.

Steg 5: Sammanfatta handlingen

I huvuddelen av sammanfattningen,

 • Sammanfatta handlingen i berättelsen på ett tydligt och koncist sätt.
 • Fokusera på de viktigaste händelserna och undvik onödiga detaljer utan att lägga in en personlig åsikt.
 • Använd övergångsord för att koppla samman de olika punkterna i handlingen och säkerställa ett smidigt flöde.

Steg 6: Lyft fram de viktigaste temana

 • Om syftet med din sammanfattning är att lyfta fram de viktigaste punkterna och viktiga detaljerna i berättelsen, inkludera ett avsnitt som sammanfattar dessa teman.
 • Detta bör vara en kort analys som utforskar den djupare innebörden av den centrala idén och hur den relaterar till den verkliga världen.

Steg 7: Avsluta sammanfattningen

När det gäller avslutningsdelen,

 • Avsluta sammanfattningen med en kort slutsats som knyter ihop de viktigaste punkterna och temana i handlingen.
 • Du kan också inkludera dina egna tankar eller åsikter om berättelsen, men se till att de är relevanta och tillför mervärde till sammanfattningen.

Steg 8: Redigera och se över

När du har skrivit sammanfattningen,

 • Läs igenom den igen och se till att den är tydlig, kortfattad och korrekt.
 • Redigera och revidera vid behov, och se till att sammanfattningen är fri från stavfel och grammatiska fel.

P.S.: Glöm inte att sammanfatta är som att återberätta baserat på dina skrivkunskaper.

kvinna som sammanfattar en berättelse på sin dator

Hur kan du förbättra kvaliteten på din sammanfattning?

Om du vill skriva en bra sammanfattning av en berättelse är det viktigt att hålla den kortfattad, använda dina egna ord, fokusera på huvudpersonerna och relevant information, vara objektiv, använda övergångsord samt omarbeta och redigera. Här är några tips:

 1. Håll det kortfattat: En bra sammanfattning ska vara kort och kärnfull. Undvik onödiga detaljer och fokusera på de viktigaste punkterna i handlingen och teman.
 2. Använd dina egna ord: När du sammanfattar en berättelse ska du använda dina egna ord för att förmedla handlingen och viktiga händelser. Undvik att kopiera och klistra in text från originalberättelsen, eftersom detta kan leda till plagiering.
 3. Fokusera på huvudpersonerna: Huvudpersonerna är oftast den drivande kraften bakom handlingen, så se till att lyfta fram deras handlingar och motiv i din sammanfattning.
 4. Inkludera endast relevant information: När du sammanfattar skönlitteratur ska du bara ta med information som är relevant för handlingen och teman. Undvik att ta med mindre detaljer som inte tillför något mervärde till sammanfattningen.
 5. Var objektiv: När du skriver en sammanfattning är det viktigt att vara objektiv och undvika att lägga in dina egna åsikter eller fördomar. Håll dig till fakta och låt läsaren dra sina egna slutsatser.
 6. Använd övergångsord: Använd övergångsord som ”först”, ”nästa”, ”sedan” och ”slutligen” för att koppla ihop de olika punkterna i handlingen och säkerställa ett smidigt flöde.
 7. Revidera och redigera: När du har skrivit din sammanfattning bör du läsa igenom den och se till att den är tydlig, koncis och korrekt.

Vilka är Story Elements?

Elementen i en berättelse är de väsentliga beståndsdelar som utgör en berättelse. Bland dessa kan nämnas

1. Tecken

 • De människor, djur eller varelser som lever i berättelsen driver handlingen framåt.
 • De har specifika egenskaper, personligheter, motiv och relationer med andra karaktärer.

2. Inställning

 • Den tid, plats och atmosfär där berättelsen utspelar sig.
 • Det kan handla om fysiska platser, historiska perioder, kulturella sammanhang och andra detaljer som skapar en känsla av tid och plats.

3. Tomt

 • Den sekvens av händelser som utgör berättelsen och skapar huvudidén.
 • Detta inkluderar introduktion, stigande handling, klimax, fallande handling och upplösning.
 • Handlingen innefattar vanligtvis någon form av konflikt eller problem som karaktärerna måste övervinna.

4. Konflikt

 • Det största problemet eller hindret som karaktärerna ställs inför i berättelsen.
 • Det kan vara en inre eller yttre konflikt, t.ex. en personlig kamp, en samhällsfråga eller en antagonist.

5. Tema

 • Det underliggande budskapet eller meningen med berättelsen.
 • Detta är ofta en universell eller abstrakt idé som berättelsen utforskar, t.ex. kärlek, förlust, identitet eller makt.

6. Synvinkel

 • Det perspektiv ur vilket historien berättas.
 • Det kan vara en första-, andra- eller tredjepersonssynvinkel, och det kan påverka läsarens förståelse av karaktärerna, handlingen och temat.

Ofta ställda frågor

Vad är en berättelse?

En berättelse är ett narrativ eller en redogörelse för händelser, verkliga eller imaginära, som kommuniceras till en publik genom olika former av media såsom skriven text, talat ord, visuella media eller performance. Berättelser kan se ut på många olika sätt, från fiktiva berättelser som romaner, noveller eller pjäser, till icke-fiktiva berättelser som biografier, nyhetsrapporter eller dokumentärer.

Vad är syftet med en Story?

Syftet med en berättelse kan vara att underhålla, informera, utbilda, övertyga eller inspirera publiken. En välskriven sammanfattning ger en grundläggande förståelse för ett stycke litteratur, media eller historia.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som