Hvordan oppsummere en historie

Oppsummer historier

Oppsummering av en historie

Her er en trinn-for-trinn-guide for hvordan du oppsummerer en historie ved å gi oppsummeringsstrategier:

Trinn 1: Les historien grundig

 • Det første trinnet for å oppsummere å skrive en historie er å lese den nøye og grundig som lesestrategier.
 • Ta deg god tid og sørg for at du forstår handlingen, karakterene, omgivelsene, konflikten og løsningen.
 • Les om nødvendig på nytt.

Trinn 2: Identifiser hovedpunktene

Etter å ha lest historien,

 • Identifiser hovedpunktene eller hendelsene som driver handlingen fremover.
 • Dette bør være nøkkelelementene du ønsker å inkludere i sammendraget ditt.

Trinn 3: Bestem formålet med sammendraget

Før du oppsummerer historien,

 • Bestem formålet med sammendraget.
 • Er det for å gi en kort oversikt over historien, fremheve hovedpoengene i handlingen, eller fortette en analyse av temaet?
 • Å vite formålet vil hjelpe deg med å fokusere på den relevante informasjonen som skal inkluderes i sammendraget.

Trinn 4: Skriv en kort introduksjon

 • Start sammendraget med en kort introduksjon som inkluderer tittelen på historien, forfatteren og hovedpersonene.
 • Dette vil gi leserne kontekst og hjelpe dem å forstå sammendraget.

Trinn 5: Oppsummer plottet

I selve sammendraget,

 • Oppsummer handlingen i historien på en klar og kortfattet måte.
 • Fokuser på hovedhendelsene og unngå unødvendige detaljer uten å legge inn en personlig mening.
 • Bruk overgangsord for å koble sammen de ulike plottpunktene og sikre en jevn flyt.

Trinn 6: Fremhev nøkkeltemaene

 • Hvis formålet med sammendraget ditt er å fremheve nøkkelpunktene og viktige detaljer i historien, inkluderer du en del som oppsummerer disse temaene.
 • Dette bør være en kort analyse som utforsker den dypere betydningen av den sentrale ideen og hvordan den forholder seg til den virkelige verden.

Trinn 7: Avslutt sammendraget

Når det kommer til konklusjonsdelen,

 • Avslutt sammendraget med en kort konklusjon som binder sammen hovedpoengene og temaene.
 • Du kan også inkludere dine egne tanker eller meninger om historien, men sørg for at de er relevante og gir verdi til sammendraget.

Trinn 8: Rediger og revider

Når du har skrevet sammendraget,

 • Les den på nytt og sørg for at den er klar, konsis og nøyaktig.
 • Rediger og revider etter behov, og sørg for at sammendraget er fritt for stave- og grammatikkfeil.

PS: Ikke glem at oppsummering er som å gjenfortelle basert på dine skriveferdigheter.

kvinne som oppsummerer en historie på datamaskinen hennes

Hvordan forbedre kvaliteten på sammendraget ditt?

Skal du skrive en god oppsummering av en historie, er det viktig å holde den kortfattet, bruke dine egne ord, fokusere på hovedpersonene og relevant informasjon, være objektiv, bruke overgangsord og revidere og redigere. Her er noen tips:

 1. Hold det kortfattet: En god oppsummering bør være kort og saklig. Unngå unødvendige detaljer og fokuser på hovedpoengene og temaene.
 2. Bruk dine egne ord: Mens du oppsummerer en historie, bruk dine egne ord for å formidle handlingen og viktige hendelser. Unngå å kopiere og lime inn tekst fra den originale historien, da dette kan føre til plagiering .
 3. Fokuser på hovedpersonene: Hovedpersonene er vanligvis drivkraften bak handlingen, så sørg for å fremheve handlingene og motivasjonene deres i sammendraget ditt.
 4. Inkluder kun relevant informasjon: Når du oppsummerer fiksjon, inkluderer du kun informasjon som er relevant for handlingen og temaene. Unngå å inkludere mindre detaljer som ikke gir verdi til sammendraget.
 5. Vær objektiv: Når du skriver et sammendrag, er det viktig å være objektiv og unngå å legge inn dine egne meninger eller skjevheter. Hold deg til fakta og la leseren trekke sine egne konklusjoner.
 6. Bruk overgangsord: Bruk overgangsord som «først», «neste», «deretter» og «til slutt» for å hjelpe til med å koble sammen de forskjellige plottpunktene og sikre en jevn flyt.
 7. Revider og rediger: Når du har skrevet sammendraget, les det over og sørg for at det er klart, konsist og nøyaktig.

Hva er historieelementene?

Elementene i en historie er de essensielle komponentene som utgjør en fortelling. Disse inkluderer:

1. Karakterer

 • Menneskene, dyrene eller vesenene som bor i historien driver handlingen fremover.
 • De har spesifikke egenskaper, personligheter, motivasjoner og forhold til andre karakterer.

2. Innstilling

 • Tiden, stedet og atmosfæren som historien foregår i.
 • Dette kan inkludere fysiske steder, historiske perioder, kulturelle kontekster og andre detaljer som skaper en følelse av tid og sted.

3. Plott

 • Hendelsesforløpet som utgjør historien og skaper hovedideen.
 • Dette inkluderer introduksjon, stigende handling, klimaks, fallende handling og oppløsning.
 • Plottet involverer vanligvis en form for konflikt eller problem som karakterene må overvinne.

4. Konflikt

 • Hovedproblemet eller hindringen som karakterene møter i historien.
 • Dette kan være en intern eller ekstern konflikt, for eksempel en personlig kamp, ​​samfunnsspørsmål eller antagonist.

5. Tema

 • Det underliggende budskapet eller meningen med historien.
 • Dette er ofte en universell eller abstrakt idé som historien utforsker, for eksempel kjærlighet, tap, identitet eller makt.

6. Synspunkt

 • Perspektivet som historien fortelles fra.
 • Dette kan være førstepersons, andrepersons eller tredjepersons synspunkt, og det kan påvirke leserens forståelse av karakterene, plottet og temaet.

ofte stilte spørsmål

Hva er en historie?

En historie er en fortelling eller beretning om hendelser, reelle eller imaginære, som formidles til et publikum gjennom ulike former for medier som skrevet tekst, talt ord, visuelle medier eller performance. Historier kan ha mange former, fra fiktive historier som romaner, noveller eller skuespill, til ikke-fiktive historier som biografier, nyhetsreportasjer eller dokumentarer.

Hva er hensikten med en historie?

Hensikten med en historie kan være å underholde, informere, utdanne, overtale eller inspirere publikum. Et velskrevet sammendrag gir en grunnleggende forståelse av et stykke litteratur, media eller historie.

Del innlegget:

State of the art AI

Kom i gang med Eskritor nå!

relaterte artikler

Et bilde av en dataskjerm som viser en samtale med GPT-3, overlagt med diagrammer som illustrerer AIs språkbehandlingstrinn
Eskritor

Hvordan fungerer GPT-3?

Trinnene nedenfor forklarer hvordan GPT-3 fungerer for å generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over grunner til at GPT-3 er nyttig: Hva er historien til GPT-3?

Et visuelt diagram som viser data relatert til AIs innvirkning på arbeidsmarkedet for innholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte innholdsforfattere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte noen forfattere, men de kan aldri erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skrivejobber. AI-innholdsgeneratorer kan generere grunnleggende innhold som ikke krever original forskning eller

En visuell representasjon av ChatGPTs arkitektur, med transformatormodellen som muliggjør språkforståelse og generasjonsevner
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et høyt nivå er ChatGPT en dyp læringsmodell som bruker et nevralt nettverk for å generere menneskelignende tekst. Den spesifikke versjonen av modellen, ChatGPT-3, er basert på en teknikk