Jak podsumować historię

Podsumuj historie

Podsumowanie historii

Oto przewodnik krok po kroku, jak podsumować historię, przedstawiając strategie podsumowujące:

Krok 1: Dokładnie przeczytaj historię

 • Pierwszym krokiem do napisania streszczenia historii jest jej uważne i dokładne przeczytanie w ramach strategii czytania.
 • Nie spiesz się i upewnij się, że rozumiesz fabułę, postacie, otoczenie, konflikt i rozwiązanie.
 • Jeśli to konieczne, przeczytaj ponownie.

Krok 2: Określenie głównych punktów

Po przeczytaniu historii,

 • Zidentyfikuj główne punkty lub wydarzenia, które napędzają fabułę.
 • Powinny to być kluczowe elementy, które chcesz zawrzeć w swoim podsumowaniu.

Krok 3: Określenie celu podsumowania

Przed podsumowaniem historii,

 • Określ cel podsumowania.
 • Czy ma to na celu przedstawienie krótkiego przeglądu historii, podkreślenie głównych punktów fabuły lub skondensowanie analizy tematu?
 • Znajomość celu pomoże skupić się na istotnych informacjach, które należy uwzględnić w podsumowaniu.

Krok 4: Napisz krótkie wprowadzenie

 • Rozpocznij streszczenie od krótkiego wprowadzenia, które zawiera tytuł historii, autora i głównych bohaterów.
 • Zapewni to czytelnikom kontekst i pomoże im zrozumieć podsumowanie.

Krok 5: Podsumowanie fabuły

W treści podsumowania,

 • Podsumuj fabułę historii w jasny i zwięzły sposób.
 • Skoncentruj się na głównych wydarzeniach i unikaj zbędnych szczegółów, nie wstawiając osobistych opinii.
 • Użyj słów przejściowych, aby połączyć różne punkty fabuły i zapewnić płynny przepływ.

Krok 6: Podkreślenie kluczowych tematów

 • Jeśli celem podsumowania jest podkreślenie kluczowych punktów i ważnych szczegółów historii, dołącz sekcję podsumowującą te tematy.
 • Powinna to być krótka analiza, która bada głębsze znaczenie głównej idei i jej związek z rzeczywistym światem.

Krok 7: Zakończenie podsumowania

Jeśli chodzi o część podsumowującą,

 • Zakończ podsumowanie krótką konkluzją, która łączy główne punkty fabuły i tematy.
 • Możesz także dołączyć własne przemyślenia lub opinie na temat historii, ale upewnij się, że są one istotne i dodają wartości do podsumowania.

Krok 8: Edytuj i poprawiaj

Po napisaniu podsumowania,

 • Przeczytaj go ponownie i upewnij się, że jest jasny, zwięzły i dokładny.
 • Edytuj i poprawiaj w razie potrzeby oraz upewnij się, że podsumowanie jest wolne od błędów ortograficznych i gramatycznych.

P.S.: Nie zapominaj, że podsumowanie jest jak powtórzenie w oparciu o twoje umiejętności pisania.

Kobieta streszczająca historię na komputerze

Jak poprawić jakość podsumowania?

Jeśli chcesz napisać dobre streszczenie historii, ważne jest, aby było ono zwięzłe, używaj własnych słów, skup się na głównych bohaterach i istotnych informacjach, bądź obiektywny, używaj słów przejściowych oraz poprawiaj i edytuj. Oto kilka wskazówek:

 1. Niech będzie zwięzłe: Dobre podsumowanie powinno być krótkie i na temat. Unikaj zbędnych szczegółów i skup się na głównych punktach fabuły i tematach.
 2. Używaj własnych słów: Podsumowując historię, używaj własnych słów, aby przekazać fabułę i kluczowe wydarzenia. Unikaj kopiowania i wklejania tekstu z oryginalnej historii, ponieważ może to prowadzić do plagiatu.
 3. Skup się na głównych bohaterach: Główni bohaterowie są zazwyczaj siłą napędową fabuły, więc upewnij się, że podkreślisz ich działania i motywacje w swoim streszczeniu.
 4. Uwzględniaj tylko istotne informacje: Podsumowując beletrystykę, uwzględniaj tylko te informacje, które są istotne dla fabuły i tematów. Unikaj uwzględniania drobnych szczegółów, które nie wnoszą wartości dodanej do podsumowania.
 5. Bądź obiektywny: Podczas pisania podsumowania ważne jest, aby być obiektywnym i unikać wprowadzania własnych opinii lub uprzedzeń. Trzymaj się faktów i pozwól czytelnikowi wyciągnąć własne wnioski.
 6. Używaj słów przejściowych: Używaj słów przejściowych, takich jak „pierwszy”, „następny”, „potem” i „na końcu”, aby pomóc połączyć różne punkty fabuły i zapewnić płynny przepływ.
 7. Poprawianie i edytowanie: Po napisaniu podsumowania przeczytaj je i upewnij się, że jest jasne, zwięzłe i dokładne.

Jakie są elementy fabuły?

Elementy opowieści to podstawowe składniki, które składają się na narrację. Należą do nich:

1. Postacie

 • Ludzie, zwierzęta lub istoty, które zamieszkują historię, napędzają fabułę.
 • Mają określone cechy, osobowości, motywacje i relacje z innymi postaciami.

2. Ustawienie

 • Czas, miejsce i atmosfera, w których rozgrywa się historia.
 • Może to obejmować fizyczne lokalizacje, okresy historyczne, konteksty kulturowe i inne szczegóły, które tworzą poczucie czasu i miejsca.

3. Działka

 • Sekwencja wydarzeń, które składają się na fabułę i tworzą główną myśl.
 • Obejmuje to wprowadzenie, narastającą akcję, punkt kulminacyjny, opadającą akcję i rozwiązanie.
 • Fabuła zazwyczaj obejmuje jakąś formę konfliktu lub problemu, który bohaterowie muszą przezwyciężyć.

4. Konflikt

 • Główny problem lub przeszkoda, przed którą stają bohaterowie.
 • Może to być konflikt wewnętrzny lub zewnętrzny, taki jak walka osobista, kwestia społeczna lub antagonista.

5. Temat

 • Podstawowe przesłanie lub znaczenie historii.
 • Często jest to uniwersalna lub abstrakcyjna idea, którą historia eksploruje, taka jak miłość, strata, tożsamość lub władza.

6. Punkt widzenia

 • Perspektywa, z której opowiadana jest historia.
 • Może to być pierwszoosobowy, drugoosobowy lub trzecioosobowy punkt widzenia, który może wpłynąć na zrozumienie przez czytelnika postaci, fabuły i tematu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest opowieść?

Historia to narracja lub relacja z wydarzeń, rzeczywistych lub wyimaginowanych, która jest przekazywana odbiorcom za pośrednictwem różnych form mediów, takich jak tekst pisany, słowo mówione, media wizualne lub przedstawienie. Historie mogą przybierać różne formy, od fikcyjnych historii, takich jak powieści, opowiadania lub sztuki teatralne, po historie niefikcyjne, takie jak biografie, reportaże lub filmy dokumentalne.

Jaki jest cel opowieści?

Celem opowieści może być dostarczanie rozrywki, informowanie, edukowanie, przekonywanie lub inspirowanie odbiorców. Dobrze napisane streszczenie zapewnia podstawowe zrozumienie literatury, mediów lub historii.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Zacznij korzystać z Eskritor już teraz!

Powiązane artykuły

Obraz ekranu komputera przedstawiający konwersację z GPT-3, na który nałożono diagramy ilustrujące etapy przetwarzania języka przez SI.
Eskritor

Jak działa GPT-3?

Poniższe kroki wyjaśniają, w jaki sposób GPT-3 generuje odpowiedzi: Dlaczego GPT-3 jest przydatny? Oto lista powodów, dla których GPT-3 jest przydatne: Jaka jest historia GPT-3? Rozwój GPT-3 jest procesem iteracyjnym.

Wizualny wykres przedstawiający dane związane z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy dla autorów treści.
Eskritor

Czy AI zastąpi pisarzy treści?

Tak, pisarze AI mogą zastąpić niektórych pisarzy, ale nigdy nie zastąpią dobrych pisarzy. Zastąpi on pewne rodzaje prac pisarskich. Generatory treści AI mogą generować podstawowe treści, które nie wymagają oryginalnych

Wizualna reprezentacja architektury ChatGPT, zawierająca model transformatora, który umożliwia zrozumienie i generowanie języka.
Eskritor

Jak działa ChatGPT?

Na wysokim poziomie, ChatGPT jest modelem głębokiego uczenia, który wykorzystuje sieć neuronową do generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Konkretna wersja modelu, ChatGPT-3, oparta jest na technice zwanej architekturą transformatorową. Ten