Miten tiivistää tarina

Yhteenveto tarinoista

Tarinan tiivistäminen

Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten tiivistää tarina tarjoamalla tiivistämisstrategioita:

Vaihe 1: Lue tarina perusteellisesti

 • Ensimmäinen askel tiivistelmän kirjoittamiseen on lukea tarina huolellisesti ja perusteellisesti lukustrategioina.
 • Käytä aikaa ja varmista, että ymmärrät juonen, hahmot, asetelman, konfliktin ja ratkaisun.
 • Lue tarvittaessa uudelleen.

Vaihe 2: Määritä pääkohdat

Tarinan lukemisen jälkeen,

 • Tunnista pääkohdat tai tapahtumat, jotka vievät juonta eteenpäin.
 • Nämä ovat ne keskeiset elementit, jotka haluat sisällyttää yhteenvetoosi.

Vaihe 3: Määritä tiivistelmän tarkoitus.

Ennen tarinan tiivistämistä,

 • Määritä tiivistelmän tarkoitus.
 • Onko tarkoitus antaa lyhyt yleiskatsaus tarinaan, korostaa juonen pääkohtia vai tiivistää analyysi teemasta?
 • Tarkoituksen tunteminen auttaa sinua keskittymään tiivistelmään sisällytettäviin olennaisiin tietoihin.

Vaihe 4: Kirjoita lyhyt johdanto

 • Aloita tiivistelmäsi lyhyellä johdannolla, joka sisältää tarinan nimen, kirjailijan ja päähenkilöt.
 • Tämä antaa lukijalle asiayhteyden ja auttaa häntä ymmärtämään tiivistelmän.

Vaihe 5: Yhteenveto juonesta

Yhteenvedon runko,

 • Tiivistä tarinan juoni selkeästi ja ytimekkäästi.
 • Keskity tärkeimpiin tapahtumiin ja vältä tarpeettomia yksityiskohtia ilman henkilökohtaisia mielipiteitä.
 • Käytä siirtymäsanoja yhdistämään juonen eri kohtia ja varmistamaan juonen sujuvuus.

Vaihe 6: Korosta keskeiset teemat

 • Jos tiivistelmän tarkoituksena on korostaa tarinan keskeisiä kohtia ja tärkeitä yksityiskohtia, sisällytä mukaan osio, jossa tiivistetään nämä teemat.
 • Tämän tulisi olla lyhyt analyysi, jossa tarkastellaan keskeisen ajatuksen syvempää merkitystä ja sen suhdetta reaalimaailmaan.

Vaihe 7: Yhteenveto

Kun on kyse loppupäätelmästä,

 • Päätä tiivistelmä lyhyeen johtopäätökseen, joka yhdistää juonen pääkohdat ja teemat.
 • Voit myös lisätä omia ajatuksiasi tai mielipiteitäsi tarinasta, mutta varmista, että ne ovat olennaisia ja tuovat lisäarvoa tiivistelmään.

Vaihe 8: Muokkaa ja tarkista

Kun olet kirjoittanut tiivistelmän,

 • Lue se uudelleen ja varmista, että se on selkeä, tiivis ja tarkka.
 • Muokkaa ja tarkista tarvittaessa ja varmista, että tiivistelmässä ei ole oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä.

P.S.: Älä unohda, että tiivistäminen on kuin uudelleenkerrontaa, joka perustuu kirjoitustaitoihisi.

nainen tiivistää juttua tietokoneellaan

Miten parantaa yhteenvetosi laatua?

Jos haluat kirjoittaa hyvän tiivistelmän tarinasta, on tärkeää pitää se tiiviinä, käyttää omia sanojasi, keskittyä päähenkilöihin ja olennaisiin tietoihin, olla objektiivinen, käyttää siirtymäsanoja sekä tarkistaa ja muokata. Tässä muutamia vinkkejä:

 1. Pidä se tiiviinä: Hyvä tiivistelmä on lyhyt ja ytimekäs. Vältä turhia yksityiskohtia ja keskity juonen pääkohdista ja teemoista.
 2. Käytä omia sanojasi: Käytä omia sanojasi juonen ja keskeisten tapahtumien välittämiseen, kun tiivistät tarinaa. Vältä kopioimasta ja liittämästä tekstiä alkuperäisestä tarinasta, sillä se voi johtaa plagiointiin.
 3. Keskity päähenkilöihin: Päähenkilöt ovat yleensä juonen liikkeellepaneva voima, joten varmista, että heidän tekojaan ja motiivejaan korostetaan tiivistelmässä.
 4. Sisällytä vain olennaiset tiedot: Kun tiivistät kaunokirjallisuutta, sisällytä vain juonen ja teemojen kannalta olennaiset tiedot. Vältä sisällyttämästä pieniä yksityiskohtia, jotka eivät lisää tiivistelmän arvoa.
 5. Ole objektiivinen: Kirjoittaessasi tiivistelmää on tärkeää olla objektiivinen ja välttää omien mielipiteidesi tai ennakkoluulojesi esittämistä. Pidä kiinni tosiasioista ja anna lukijan tehdä omat johtopäätöksensä.
 6. Käytä siirtymäsanoja: Käytä siirtymäsanoja, kuten ”ensin”, ”seuraavaksi”, ”sitten” ja ”lopuksi”, jotka auttavat yhdistämään eri juonikohdat toisiinsa ja varmistamaan juonen sujuvuuden.
 7. Tarkista ja muokkaa: Kun olet kirjoittanut tiivistelmän, lue se läpi ja varmista, että se on selkeä, tiivis ja tarkka.

Mitkä ovat tarinan elementit?

Tarinan elementit ovat olennaisia osia, joista kertomus koostuu. Näihin kuuluvat:

1. Hahmot

 • Tarinassa esiintyvät ihmiset, eläimet tai olennot vievät juonta eteenpäin.
 • Heillä on erityisiä piirteitä, persoonallisuuksia, motiiveja ja suhteita muihin hahmoihin.

2. Asetukset

 • Aika, paikka ja ilmapiiri, jossa tarina tapahtuu.
 • Tämä voi sisältää fyysisiä paikkoja, historiallisia aikakausia, kulttuurisia konteksteja ja muita yksityiskohtia, jotka luovat ajan ja paikan tuntua.

3. Tontti

 • Tapahtumien järjestys, joka muodostaa tarinan ja luo pääajatuksen.
 • Tämä sisältää johdannon, nousevan toiminnan, huipennuksen, laskevan toiminnan ja ratkaisun.
 • Juoneen liittyy yleensä jonkinlainen konflikti tai ongelma, joka hahmojen on ratkaistava.

4. Konflikti

 • Tärkein ongelma tai este, jonka hahmot kohtaavat tarinassa.
 • Tämä voi olla sisäinen tai ulkoinen konflikti, kuten henkilökohtainen kamppailu, yhteiskunnallinen ongelma tai vastapuoli.

5. Teema

 • Tarinan taustalla oleva viesti tai merkitys.
 • Tarina käsittelee usein yleismaailmallista tai abstraktia ajatusta, kuten rakkautta, menetystä, identiteettiä tai valtaa.

6. Näkökulma

 • Näkökulma, josta tarina kerrotaan.
 • Tämä voi olla ensimmäisen, toisen tai kolmannen persoonan näkökulma, ja se voi vaikuttaa lukijan käsitykseen hahmoista, juonesta ja teemasta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tarina?

Tarina on kertomus tai kertomus todellisista tai kuvitteellisista tapahtumista, jotka välitetään yleisölle eri viestintävälineiden, kuten kirjoitetun tekstin, puhutun sanan, visuaalisen median tai esityksen avulla. Tarinat voivat olla monessa muodossa, fiktiivisistä tarinoista, kuten romaaneista, novelleista tai näytelmistä, ei-fiktiivisiin tarinoihin, kuten elämäkertoihin, uutisraportteihin tai dokumentteihin.

Mikä on tarinan tarkoitus?

Tarinan tarkoituksena voi olla viihdyttää, tiedottaa, kouluttaa, vakuuttaa tai innostaa yleisöä. Hyvin kirjoitettu tiivistelmä antaa perusymmärryksen kirjallisuudesta, mediasta tai historiasta.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat