Cum să parafrazezi în APA?

O reprezentare vizuală a unui text transformat din forma sa originală într-o versiune parafrazată corespunzător în format APA
O reprezentare vizuală a unui text transformat din forma sa originală într-o versiune parafrazată corespunzător în format APA

Eskritor 2024-02-12

Cum se parafrazează în format APA?

Pentru a parafraza în format APA, urmați acești pași:

 1. Citiți cu atenție textul original și identificați ideile principale și punctele cheie.
 2. Puneți deoparte textul original și redați ideile în propriile cuvinte, folosind propria structură a propozițiilor și propriul stil.
 3. Verificați parafraza dvs. în raport cu textul original pentru a vă asigura că reprezintă cu acuratețe ideile autorului, fără a schimba sensul intenționat al acestuia.
 4. Citați sursa originală a ideii sau a informațiilor în text, folosind numele autorului și anul publicării.
 5. Includeți o listă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, conform indicațiilor din formatul APA.

Dacă aveți nevoie de mai multă inspirație cu privire la ce anume să scrieți, puteți folosi întotdeauna instrumente online fără plagiat, cum ar fi Eskritor .

Cum se citează parafrazarea în APA?

Citiți cu atenție textul original pentru a înțelege

 1. ideile autorului.
 2. Parafrazați textul în propriile cuvinte, folosind propria structură și propriul stil de propoziție.
 3. Includeți o citare în text imediat după textul parafrazat, folosind numele autorului și anul publicării în paranteze. De exemplu: (Smith, 2010).
 4. În cazul în care textul original are numere de pagină, includeți numărul (numerele) de pagină al(e) informațiilor specifice pe care le-ați parafrazat. De exemplu: (Smith, 2010, p. 35).
 5. Dacă parafrazați mai multe surse în același paragraf, listați sursele în ordine alfabetică după numele de familie al autorului, separate prin punct și virgulă. De exemplu: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Includeți o listă completă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, respectând instrucțiunile formatului APA. Lista de referințe trebuie să includă numele autorului, anul publicării, titlul lucrării și informații despre publicație (de exemplu, editorul și locația pentru cărți, titlul revistei, numărul volumului și al numărului, precum și numărul de pagini pentru articole).
 7. Verificați de două ori dacă parafraza dvs. reprezintă corect ideile autorului și dacă citarea este formatată corect.
 8. Folosiți un software de detectare a plagiatului, cum ar fi Turnitin sau Grammarly, pentru a identifica pasajele care ar putea necesita o revizuire suplimentară.
 9. Dacă nu sunteți sigur cum să citați o anumită sursă sau dacă aveți nevoie de mai multe îndrumări, consultați manualul APA sau profesorul dumneavoastră pentru ajutor.

Care sunt câteva exemple de parafrazare eficientă în APA?

Iată câteva exemple de parafrazare eficientă în APA:

Textul original: „Utilizarea tehnologiei în clasă a revoluționat modul în care elevii învață.”

Parafrazare: „Integrarea tehnologiei în educație a adus schimbări semnificative în procesul de învățare.”

Textul original: „Potrivit ultimelor cercetări, social media devine din ce în ce mai populară în rândul generațiilor tinere.”

Parafrazare: „Generația tânără manifestă un interes tot mai mare pentru social media, după cum reiese din studii recente.”

Cum se parafrazează mai mulți autori în APA?

Pentru a parafraza mai mulți autori în APA:

 1. Citați toți autorii în citatele din text, folosind simbolul „&” pentru a separa ultimii doi autori.
 2. În cazul în care există mai mult de trei autori, utilizați doar numele primului autor urmat de „et al.” în toate citările ulterioare.
 3. În lista de referințe a sursei, enumerați toți autorii în ordinea în care apar pe pagina de titlu, separând fiecare nume cu o virgulă și cu o virgulă înainte de numele de familie.

Cum se parafrazează un citat în APA?

Pentru a parafraza un citat în APA, urmați acești pași:

 1. Citiți cu atenție citatul original și identificați ideea principală sau punctul cheie.
 2. Lăsați deoparte citatul original și redați ideea sau punctul de vedere în propriile cuvinte, folosind propria structură și propriul stil de propoziție.
 3. Verificați parafraza dvs. în raport cu citatul original pentru a vă asigura că reprezintă cu exactitate ideea sau punctul de vedere al autorului, fără a-i schimba sensul.
 4. Citați sursa originală a citatului în text, folosind numele autorului și anul publicării.
 5. Includeți o listă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, conform indicațiilor din formatul APA.

Puteți parafraza un întreg paragraf în APA?

Da, este posibil să parafrazați un întreg paragraf în APA. Urmați aceiași pași ca atunci când parafrazați un pasaj sau un citat mai scurt. Iată care sunt pașii:

 • Citiți cu atenție paragraful și identificați ideile principale și punctele cheie.
 • Reformulați-le în propriile cuvinte și în propriul stil, folosind propria structură a propozițiilor.
 • Verificați parafraza dvs. în comparație cu paragraful original pentru a vă asigura de acuratețe.
 • Includeți o citare în text la sfârșitul paragrafului și o intrare în lista de referințe pentru sursa originală.
 • Urmați liniile directoare privind formatul APA pentru ambele.

Cum să parafrazezi o propoziție lungă în APA?

 • Împărțiți propoziția lungă în părți mai mici atunci când parafrazați în APA.
 • Păstrați sensul original al propoziției și reprezentați cu acuratețe ideile autorului.
 • Verificați parafraza dvs. în comparație cu propoziția originală pentru a vă asigura că reprezintă cu exactitate ideile autorului fără a schimba sensul intenționat al acestora.
 • Includeți o citare în text la sfârșitul propoziției parafrazate și o listă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, respectând recomandările formatului APA.

Pot folosi citate directe în format APA în loc de parafraze?

 • Citatele directe pot fi folosite în format APA
 • Citatele directe ar trebui folosite numai atunci când este necesar
 • Citatele directe necesită ghilimele și citate în text ale sursei originale.
 • Trebuie inclusă o listă de referințe pentru sursa originală.
 • Folosirea excesivă a citatelor directe poate da impresia că nu te implici în textul original sau că nu gândești critic ideile autorului.
 • În general, se preferă parafrazarea, folosind citate directe doar atunci când textul original este deosebit de memorabil sau important pentru argumentul dumneavoastră.

Este în regulă să parafrazezi o parafrază a altcuiva în format APA?

 • Parafrazarea parafrazei altcuiva nu este în general recomandată în formatul APA
 • Parafrazarea parafrazei altcuiva poate duce la inexactități sau modificări ale sensului textului original
 • Este mai bine să vă întoarceți la sursa originală și să parafrazați direct.
 • Dacă sursa originală nu este disponibilă, citați sursa secundară în lista de referințe și în text, precizând clar că citați o sursă secundară.
 • Asigurați-vă că parafraza este exactă și citată corect în text, folosind numele autorului, anul publicării și numărul paginii (dacă este disponibil).
 • Includeți o intrare în lista de referințe pentru sursa originală și o intrare separată în lista de referințe pentru sursa secundară, dacă o citați direct.

Cum vă puteți da seama dacă ați parafrazat eficient în APA?

Vă puteți da seama dacă ați parafrazat în mod eficient în APA dacă versiunea dvs. a textului este în propriile dvs. cuvinte și reprezintă cu acuratețe ideile principale ale textului original. Versiunea dvs. nu trebuie să fie prea asemănătoare cu textul original și trebuie să includă o citare în text pentru a da credit sursei originale.

Cum să verificați dacă parafrazarea este corectă în APA?

 1. Citiți cu atenție textul original pentru a înțelege ideile autorului.
 2. Parafrazați textul în propriile cuvinte, folosind propria structură și propriul stil de propoziție.
 3. Comparați parafraza dvs. cu textul original pentru a vă asigura că reprezintă cu acuratețe ideile autorului, fără a copia cuvintele sau formulările exacte ale acestuia.
 4. Verificați dacă nu ați omis nicio informație importantă sau dacă nu ați schimbat sensul textului original.
 5. Folosiți un software de detectare a plagiatului, cum ar fi Turnitin sau Grammarly, pentru a identifica pasajele care ar putea necesita o revizuire suplimentară.
 6. Puneți pe altcineva să citească atât textul original, cât și parafraza dvs. pentru a vă asigura că parafraza dvs. reprezintă cu exactitate ideile autorului.
 7. Efectuați toate revizuirile necesare la parafraza dvs. pentru a vă asigura că aceasta reprezintă cu exactitate ideile autorului.
 8. Citați sursa originală a ideii sau a informațiilor în text, folosind numele autorului și anul publicării.
 9. Includeți o listă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, conform indicațiilor din formatul APA.
 10. Dacă nu sunteți încă sigur că parafrazarea este corectă, consultați-vă cu instructorul sau cu un tutore de scriere pentru îndrumare și feedback.

Care este diferența dintre rezumat și parafrazare în APA?

Rezumatul în APA se referă la procesul de reafirmare a ideilor principale și a punctelor cheie ale unui text folosind propriile cuvinte, păstrând în același timp sensul original. Pe de altă parte, parafrazarea presupune reformularea unei anumite idei sau a unui pasaj dintr-un text în propriile cuvinte.

În timp ce atât rezumatul, cât și parafrazarea implică reformularea informațiilor dintr-un text în propriile cuvinte, rezumatul este mai larg și mai general, în timp ce parafrazarea este mai specifică și mai concentrată. Atunci când rezumați, trebuie să vă concentrați asupra ideilor principale și a punctelor cheie ale textului, în timp ce atunci când parafrazați, trebuie să vă concentrați asupra unei idei sau a unui pasaj specific.

Cum evitați plagiatul atunci când parafrazați în APA?

 • Folosiți propriile cuvinte și structura propoziției atunci când parafrazați
 • Reprezintă cu acuratețe ideile autorului fără a schimba sensul intenționat al acestora
 • Citiți cu atenție textul original și identificați ideile principale și punctele cheie
 • Citați sursa originală în text, folosind numele autorului și anul publicării.
 • Includeți o listă de referințe pentru sursa originală la sfârșitul lucrării, respectând recomandările formatului APA.
 • Folosiți mai multe surse atunci când cercetați un subiect pentru a evita să vă bazați prea mult pe o singură sursă

Care sunt câteva greșeli comune care trebuie evitate atunci când se parafrazează în APA?

Unele greșeli comune care trebuie evitate atunci când parafrazați în APA includ:

 1. Schimbarea doar a câtorva cuvinte din textul original.
 2. Utilizarea sinonimelor fără a schimba structura propoziției.
 3. Utilizarea aceleiași structuri de propoziții ca și în textul original.
 4. Neincluderea unei citate în text.

Cât de lungă trebuie să fie o parafrază în APA?

Nu există o lungime prestabilită pentru o parafrază în APA. Lungimea parafrazei va depinde de lungimea textului original și de nivelul de detaliu pe care trebuie să îl transmiteți. Cu toate acestea, este esențial să vă amintiți că parafraza trebuie să fie făcută cu propriile dumneavoastră cuvinte și nu o simplă copie a textului original.

Care sunt câteva resurse pentru a învăța cum să parafrazeziem în APA?

Există mai multe resurse disponibile pentru a învăța cum să parafrazezi în APA, inclusiv:

 1. Stilul APA Blog
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Cărți sau manuale de scriere academică
 4. Centre de scriere sau servicii de meditații la universitate
 5. Instrumente de parafrazare online (deși este important să le folosiți cu prudență și să vă verificați întotdeauna de două ori munca).

Dacă aveți nevoie de ajutor după ce ați citit acest ghid, puteți consulta oricând unele dintre aceste resurse pentru a afla mai multe despre parafrazarea în APA.

Cum pot extinde o propoziție?

Cum să utilizați un instrument de reformulare pentru eseuri?

Cum să folosiți un instrument de reformulare pentru a evita plagiatul?

Cum să parafrazezi în MLA

Cum să parafrazezi o citare în text?

Când ar trebui să parafrazați informațiile?

Distribuie postarea

AI Scriitor

img

Eskritor

Crearea conținutului generat AI