Bagaimana untuk Parafrasa dalam APA?

Perwakilan visual teks yang diubah daripada bentuk asalnya kepada versi yang diparafrasa dengan betul dalam format APA
Perwakilan visual teks yang diubah daripada bentuk asalnya kepada versi yang diparafrasa dengan betul dalam format APA

Eskritor 2024-02-12

Bagaimanakah anda menghuraikan dalam format APA?

Untuk menghuraikan dalam format APA, ikuti langkah berikut:

 1. Baca teks asal dengan teliti dan kenal pasti idea utama dan perkara utama.
 2. Ketepikan teks asal dan nyatakan semula idea dalam perkataan anda sendiri, menggunakan struktur dan gaya ayat anda sendiri.
 3. Semak parafrasa anda terhadap teks asal untuk memastikan ia mewakili idea pengarang dengan tepat tanpa mengubah maksud yang dimaksudkan.
 4. Petik sumber asal idea atau maklumat dalam teks, menggunakan nama pengarang dan tahun penerbitan.
 5. Sertakan entri senarai rujukan untuk sumber asal pada penghujung kertas anda, mengikut garis panduan format APA.

Jika anda memerlukan lebih banyak inspirasi tentang perkara yang hendak ditulis dengan tepat, anda sentiasa boleh menggunakan alatan dalam talian bebas plagiarisme seperti Eskritor .

Bagaimana untuk memetik parafrasa dalam APA?

Baca teks asal dengan teliti untuk memahami

 1. idea pengarang.
 2. Parafrasa teks dalam perkataan anda sendiri, menggunakan struktur dan gaya ayat anda sendiri.
 3. Sertakan petikan dalam teks sejurus selepas teks yang diparafrasa, menggunakan nama pengarang dan tahun penerbitan dalam kurungan. Contohnya: (Smith, 2010).
 4. Jika teks asal mempunyai nombor halaman, masukkan nombor halaman maklumat khusus yang anda parafrasakan. Contohnya: (Smith, 2010, hlm. 35).
 5. Jika anda menghuraikan berbilang sumber dalam perenggan yang sama, senaraikan sumber mengikut abjad dengan nama akhir pengarang, dipisahkan dengan koma bertitik. Contohnya: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Sertakan entri senarai rujukan penuh untuk sumber asal pada penghujung kertas anda, mengikut garis panduan format APA. Entri senarai rujukan hendaklah mengandungi nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk karya, dan maklumat penerbitan (cth, penerbit dan lokasi buku, tajuk jurnal, jilid dan nombor terbitan, dan julat halaman untuk artikel).
 7. Semak semula sama ada parafrasa anda mewakili idea pengarang dengan tepat dan petikan anda diformat dengan betul.
 8. Gunakan perisian pengesanan plagiarisme, seperti Turnitin atau Grammarly, untuk mengenal pasti mana-mana petikan yang mungkin memerlukan semakan lanjut.
 9. Jika anda tidak pasti cara untuk memetik sumber tertentu atau memerlukan lebih banyak panduan, rujuk manual APA atau pengajar anda untuk mendapatkan bantuan.

Apakah beberapa contoh parafrasa yang berkesan dalam APA?

Berikut ialah beberapa contoh parafrasa yang berkesan dalam APA:

Teks asal: “Penggunaan teknologi dalam bilik darjah telah merevolusikan cara pelajar belajar.”

Parafrasa: “Pengintegrasian teknologi ke dalam pendidikan telah membawa perubahan ketara dalam proses pembelajaran.”

Teks asal: “Menurut penyelidikan terkini, media sosial semakin popular di kalangan generasi muda.”

Parafrasa: “Generasi muda menunjukkan minat yang semakin meningkat dalam media sosial, seperti yang dibuktikan oleh kajian baru-baru ini.”

Bagaimana untuk menghuraikan berbilang pengarang dalam APA?

Untuk menghuraikan berbilang pengarang dalam APA:

 1. Petik semua pengarang dalam petikan dalam teks anda, menggunakan simbol “&” untuk memisahkan dua pengarang terakhir.
 2. Jika terdapat lebih daripada tiga pengarang, gunakan hanya nama pengarang pertama diikuti dengan “et al.” dalam semua petikan berikutnya.
 3. Dalam entri senarai rujukan anda untuk sumber, senaraikan semua pengarang dalam susunan mereka muncul pada halaman tajuk, pisahkan setiap nama dengan koma dan ampersand sebelum nama akhir.

Bagaimana untuk menghuraikan petikan dalam APA?

Untuk menghuraikan petikan dalam APA, ikuti langkah berikut:

 1. Baca petikan asal dengan teliti dan kenal pasti idea utama atau perkara utama.
 2. Ketepikan petikan asal dan nyatakan semula idea atau titik dalam perkataan anda sendiri, menggunakan struktur dan gaya ayat anda sendiri.
 3. Semak parafrasa anda terhadap petikan asal untuk memastikan ia mewakili idea atau perkara pengarang dengan tepat tanpa mengubah maksud yang dimaksudkan.
 4. Petik sumber asal petikan dalam teks, menggunakan nama pengarang dan tahun penerbitan.
 5. Sertakan entri senarai rujukan untuk sumber asal pada penghujung kertas anda, mengikut garis panduan format APA.

Bolehkah anda menghuraikan keseluruhan perenggan dalam APA?

Ya, adalah mungkin untuk menghuraikan keseluruhan perenggan dalam APA. Ikut langkah yang sama seperti semasa menghuraikan petikan atau petikan yang lebih pendek. Berikut adalah langkah-langkahnya:

 • Baca perenggan dengan teliti dan kenal pasti idea utama dan perkara utama.
 • Nyatakan semula dengan perkataan dan gaya anda sendiri, menggunakan struktur ayat anda sendiri.
 • Semak parafrasa anda terhadap perenggan asal untuk memastikan ketepatan.
 • Sertakan petikan dalam teks pada akhir perenggan dan entri senarai rujukan untuk sumber asal.
 • Ikuti garis panduan format APA untuk kedua-duanya.

Bagaimana untuk menghuraikan ayat yang panjang dalam APA?

 • Pecahkan ayat yang panjang kepada bahagian yang lebih kecil apabila menghuraikan dalam APA.
 • Mengekalkan maksud asal ayat dan mewakili idea pengarang dengan tepat.
 • Semak parafrasa anda terhadap ayat asal untuk memastikan ia mewakili idea pengarang dengan tepat tanpa mengubah maksud yang dimaksudkan.
 • Sertakan petikan dalam teks pada akhir ayat yang diparafrasa dan entri senarai rujukan untuk sumber asal di penghujung kertas, mengikut garis panduan format APA.

Bolehkah saya menggunakan petikan langsung dalam format APA dan bukannya membuat parafrasa?

 • Sebut harga langsung boleh digunakan dalam format APA
 • Petikan langsung hanya boleh digunakan apabila perlu
 • Petikan langsung memerlukan tanda petikan dan petikan dalam teks sumber asal
 • Entri senarai rujukan untuk sumber asal hendaklah disertakan
 • Penggunaan petikan langsung yang berlebihan boleh menyebabkan anda kelihatan seperti tidak terlibat dengan teks asal atau berfikir secara kritis tentang idea pengarang
 • Parafrasa biasanya diutamakan, menggunakan petikan langsung hanya apabila perkataan asal sangat diingati atau penting untuk hujah anda.

Adakah boleh menghuraikan parafrasa orang lain dalam format APA?

 • Menghuraikan parafrasa orang lain secara amnya tidak disyorkan dalam format APA
 • Menghuraikan parafrasa orang lain boleh menyebabkan ketidaktepatan atau perubahan dalam makna teks asal
 • Adalah lebih baik untuk kembali kepada sumber asal dan parafrasa secara langsung
 • Jika sumber asal tidak tersedia, sebutkan sumber sekunder dalam senarai rujukan dan dalam teks anda, dengan jelas bahawa anda memetik sumber sekunder
 • Pastikan parafrasa adalah tepat dan dipetik secukupnya dalam teks menggunakan nama pengarang, tahun penerbitan dan nombor halaman (jika ada)
 • Sertakan entri senarai rujukan untuk sumber asal dan entri senarai rujukan berasingan untuk sumber sekunder jika anda memetiknya secara langsung

Bagaimanakah anda boleh mengetahui sama ada anda telah membuat parafrasa dengan berkesan dalam APA?

Anda boleh mengetahui sama ada anda telah membuat parafrasa dengan berkesan dalam APA jika versi teks anda menggunakan perkataan anda sendiri dan mewakili idea utama teks asal dengan tepat. Versi anda tidak boleh terlalu serupa dengan teks asal, dan ia harus menyertakan petikan dalam teks untuk memberi kredit kepada sumber asal.

Bagaimana untuk menyemak sama ada parafrasa anda betul dalam APA?

 1. Baca teks asal dengan teliti untuk memahami idea pengarang.
 2. Parafrasa teks dalam perkataan anda sendiri, menggunakan struktur dan gaya ayat anda sendiri.
 3. Bandingkan parafrasa anda dengan teks asal untuk memastikan ia mewakili idea pengarang dengan tepat tanpa menyalin perkataan atau frasa yang tepat.
 4. Pastikan anda tidak meninggalkan sebarang maklumat kritikal atau menukar maksud teks asal.
 5. Gunakan perisian pengesanan plagiarisme, seperti Turnitin atau Grammarly, untuk mengenal pasti mana-mana petikan yang mungkin memerlukan semakan lanjut.
 6. Minta orang lain membaca kedua-dua teks asal dan parafrasa anda untuk memastikan parafrasa anda mewakili idea pengarang dengan tepat.
 7. Buat sebarang semakan yang diperlukan pada parafrasa anda untuk memastikan ia mewakili idea pengarang dengan tepat.
 8. Petik sumber asal idea atau maklumat dalam teks, menggunakan nama pengarang dan tahun penerbitan.
 9. Sertakan entri senarai rujukan untuk sumber asal pada penghujung kertas anda, mengikut garis panduan format APA.
 10. Jika anda masih tidak pasti sama ada parafrasa anda betul, rujuk dengan pengajar anda atau tutor penulisan untuk mendapatkan bimbingan dan maklum balas.

Apakah perbezaan antara meringkaskan dan parafrasa dalam APA?

Rumusan dalam APA merujuk kepada proses menyatakan semula idea utama dan perkara utama teks menggunakan perkataan anda sendiri sambil mengekalkan maksud asal. Parafrasa, sebaliknya, melibatkan menyatakan semula idea atau petikan tertentu daripada teks dengan perkataan anda sendiri.

Walaupun meringkaskan dan menghurai kata melibatkan menyatakan semula maklumat daripada teks dengan perkataan anda sendiri, meringkaskan adalah lebih luas dan lebih umum, manakala parafrasa lebih khusus dan terfokus. Semasa meringkaskan, anda harus menumpukan pada idea utama dan perkara utama teks, manakala semasa membuat parafrasa, anda harus menumpukan pada idea atau petikan tertentu.

Bagaimanakah anda mengelakkan plagiarisme semasa membuat parafrasa dalam APA?

 • Gunakan perkataan dan struktur ayat anda sendiri semasa menghuraikan
 • Mewakili idea pengarang dengan tepat tanpa mengubah maksud yang dimaksudkan
 • Baca teks asal dengan teliti dan kenal pasti idea utama dan perkara utama
 • Petik sumber asal dalam teks menggunakan nama pengarang dan tahun penerbitan
 • Sertakan entri senarai rujukan untuk sumber asal pada penghujung kertas anda, mengikut garis panduan format APA
 • Gunakan berbilang sumber semasa menyelidik topik untuk mengelakkan terlalu bergantung pada satu sumber

Apakah beberapa kesilapan biasa yang perlu dielakkan semasa membuat parafrasa dalam APA?

Beberapa kesilapan biasa yang perlu dielakkan semasa menguraikan dalam APA termasuk:

 1. Menukar hanya beberapa perkataan dalam teks asal.
 2. Menggunakan sinonim tanpa mengubah struktur ayat.
 3. Menggunakan struktur ayat yang sama seperti teks asal.
 4. Gagal memasukkan petikan dalam teks.

Berapa lama parafrasa harus berada dalam APA?

Tiada panjang yang ditetapkan untuk parafrasa dalam APA. Panjang parafrasa anda akan bergantung pada panjang teks asal dan tahap perincian yang perlu anda sampaikan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa parafrasa anda hendaklah dalam perkataan anda sendiri dan bukan sekadar salinan teks asal.

Apakah beberapa sumber untuk mempelajari cara menghuraikan dalam APA?

Terdapat beberapa sumber yang tersedia untuk mempelajari cara menghuraikan dalam APA, termasuk:

 1. Blog Gaya APA
 2. Makmal Penulisan Dalam Talian Purdue (OWL)
 3. Buku atau manual penulisan akademik
 4. Pusat penulisan universiti atau perkhidmatan tunjuk ajar
 5. Alat parafrasa dalam talian (walaupun penting untuk menggunakannya dengan berhati-hati dan sentiasa menyemak semula kerja anda)

Jika anda boleh menggunakan sedikit bantuan selepas membaca panduan ini, anda sentiasa boleh menyemak beberapa sumber ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang parafrasa dalam APA.

Bagaimana Saya Boleh Kembangkan Ayat?

Bagaimana Menggunakan Alat Kata Semula untuk Esei?

Bagaimana Menggunakan Alat Kata Semula untuk Mengelakkan Plagiarisme?

Bagaimana untuk Parafrasa dalam MLA

Bagaimana untuk Menghuraikan Petikan Dalam Teks?

Bilakah Anda Perlu Menghuraikan Maklumat?

Kongsi Siaran

AI Penulis

img

Eskritor

Mencipta kandungan AI dijana