Kako parafrazirati u APA?

Vizualni prikaz teksta koji se pretvara iz izvornog oblika u prikladno parafraziranu verziju u APA formatu
Vizualni prikaz teksta koji se pretvara iz izvornog oblika u prikladno parafraziranu verziju u APA formatu

Eskritor 2024-02-12

Kako parafrazirate u APA formatu?

Da biste parafrazirali u APA formatu, slijedite ove korake:

 1. Pažljivo pročitajte izvorni tekst i prepoznajte glavne ideje i ključne točke.
 2. Ostavite izvorni tekst sa strane i ponovite ideje vlastitim riječima, koristeći vlastitu strukturu i stil rečenice.
 3. Usporedite svoju parafrazu s izvornim tekstom kako biste bili sigurni da točno predstavlja autorove ideje bez mijenjanja njihovog namjeravanog značenja.
 4. Citirajte izvorni izvor ideje ili informacija u tekstu, koristeći ime autora i godinu izdanja.
 5. Uključite unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju vašeg rada, slijedeći smjernice APA formata.

Ako trebate više inspiracije o tome što točno napisati, uvijek možete koristiti online alate za zaštitu od plagijata kao što su Eskritor.

Kako citirati parafraziranje u APA?

Pažljivo pročitajte izvorni tekst da biste razumjeli

 1. autorove ideje.
 2. Parafrazirajte tekst vlastitim riječima, koristeći vlastitu rečeničnu strukturu i stil.
 3. Uključite citat u tekstu odmah nakon parafraziranog teksta, koristeći ime autora i godinu izdanja u zagradi. Na primjer: (Smith, 2010).
 4. Ako izvorni tekst ima brojeve stranica, uključite brojeve stranica konkretnih informacija koje ste parafrazirali. Na primjer: (Smith, 2010., str. 35).
 5. Ako parafrazirate više izvora u istom odlomku, navedite izvore abecednim redom prema prezimenu autora, odvojenim točkom i zarezom. Na primjer: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Uključite puni unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju vašeg rada, slijedeći smjernice za format APA. Unos popisa literature treba sadržavati ime autora, godinu izdanja, naslov djela i podatke o izdanju (npr. izdavač i mjesto za knjige, naslov časopisa, svezak i broj izdanja te raspon stranica za članke).
 7. Još jednom provjerite predstavlja li vaša parafraza ideje autora i je li vaš citat ispravno formatiran.
 8. Upotrijebite softver za otkrivanje plagijata, kao što je Turnitin ili Grammarly, kako biste identificirali sve odlomke za koje je možda potrebna dodatna revizija.
 9. Ako niste sigurni kako citirati određeni izvor ili trebate više smjernica, potražite pomoć u APA priručniku ili svom instruktoru.

Koji su neki od primjera učinkovitog parafraziranja u APA?

Evo nekoliko primjera učinkovitog parafraziranja u APA:

Izvorni tekst: “Korištenje tehnologije u učionici revolucioniralo je način na koji učenici uče.”

Parafraza: “Integracija tehnologije u obrazovanje donijela je značajne promjene u procesu učenja.”

Izvorni tekst: “Prema najnovijim istraživanjima, društveni mediji postaju sve popularniji među mlađim generacijama.”

Parafraza: “Mlađa generacija pokazuje sve veći interes za društvene medije, kao što svjedoče nedavne studije.”

Kako parafrazirati više autora u APA?

Da parafraziramo više autora u APA:

 1. Citirajte sve autore u citatu u tekstu, koristeći simbol “&” za odvajanje posljednja dva autora.
 2. Ako postoji više od tri autora, upotrijebite samo ime prvog autora nakon kojeg slijedi “et al.” u svim narednim citatima.
 3. U svom unosu popisa referenci za izvor, navedite sve autore redoslijedom kojim se pojavljuju na naslovnoj stranici, odvajajući svako ime zarezom i znakom & ispred prezimena.

Kako parafrazirati citat u APA?

Da biste parafrazirali citat u APA, slijedite ove korake:

 1. Pažljivo pročitajte izvorni citat i prepoznajte glavnu ideju ili ključnu točku.
 2. Ostavite izvorni citat sa strane i ponovno izrazite ideju ili poentu vlastitim riječima, koristeći vlastitu strukturu rečenice i stil.
 3. Usporedite svoju parafrazu s izvornim citatom kako biste bili sigurni da točno predstavlja autorovu ideju ili poantu bez promjene njezinog namjeravanog značenja.
 4. U tekstu navedite izvorni izvor citata, koristeći ime autora i godinu izdanja.
 5. Uključite unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju vašeg rada, slijedeći smjernice APA formata.

Možete li parafrazirati cijeli odlomak u APA?

Da, moguće je parafrazirati cijeli odlomak u APA. Slijedite iste korake kao kada parafrazirate kraći odlomak ili citat. Evo koraka:

 • Pažljivo pročitajte odlomak i prepoznajte glavne ideje i ključne točke.
 • Ponovite ih vlastitim riječima i stilom, koristeći vlastitu rečeničnu strukturu.
 • Usporedite svoju parafrazu s izvornim odlomkom kako biste osigurali točnost.
 • Uključite citat u tekstu na kraju odlomka i unos popisa referenci za izvorni izvor.
 • Slijedite smjernice APA formata za oboje.

Kako parafrazirati dugu rečenicu u APA?

 • Rastavite dugu rečenicu na manje dijelove kada parafrazirate u APA.
 • Zadržati izvorno značenje rečenice i točno predstaviti autorove ideje.
 • Usporedite svoju parafrazu s izvornom rečenicom kako biste bili sigurni da točno predstavlja autorove ideje bez mijenjanja njihovog namjeravanog značenja.
 • Uključite citat u tekstu na kraju parafrazirane rečenice i unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju rada, slijedeći smjernice za format APA.

Mogu li koristiti izravne citate u APA formatu umjesto parafraziranja?

 • Izravni citati mogu se koristiti u APA formatu
 • Izravne navodnike treba koristiti samo kada je to potrebno
 • Izravni citati zahtijevaju navodnike i citate izvornog izvora u tekstu
 • Treba uključiti popis referenci za izvorni izvor
 • Pretjerano korištenje izravnih citata može učiniti da se ne bavite izvornim tekstom ili da kritički razmišljate o autorovim idejama
 • Općenito se preferira parafraziranje, korištenje izravnih citata samo kada je izvorna formulacija posebno nezaboravna ili bitna za vaš argument.

Je li u redu parafrazirati tuđu parafrazu u APA formatu?

 • Parafraziranje tuđe parafraze općenito se ne preporučuje u APA formatu
 • Parafraziranje tuđe parafraze može dovesti do netočnosti ili promjene značenja izvornog teksta
 • Bolje je vratiti se izvornom izvoru i izravno parafrazirati
 • Ako izvorni izvor nije dostupan, navedite sekundarni izvor u svom popisu referenci iu tekstu, jasno dajući do znanja da citirate sekundarni izvor
 • Provjerite je li parafraza točna i adekvatno navedena u tekstu koristeći ime autora, godinu izdanja i broj stranice (ako je dostupan)
 • Uključite unos popisa referenci za izvorni izvor i zaseban unos popisa referenci za sekundarni izvor ako ga izravno citirate

Kako možete znati jeste li učinkovito parafrazirali u APA?

Možete znati jeste li učinkovito parafrazirali u APA ako je vaša verzija teksta napisana vašim riječima i ako točno predstavlja glavne ideje izvornog teksta. Vaša verzija ne bi smjela biti previše slična izvornom tekstu i trebala bi sadržavati citat u tekstu kako bi se odala zasluga izvornom izvoru.

Kako provjeriti je li vaša parafraza točna u APA?

 1. Pažljivo pročitajte izvorni tekst kako biste razumjeli autorove zamisli.
 2. Parafrazirajte tekst vlastitim riječima, koristeći vlastitu rečeničnu strukturu i stil.
 3. Usporedite svoju parafrazu s izvornim tekstom kako biste bili sigurni da točno predstavlja autorove ideje bez kopiranja točnih riječi ili fraza.
 4. Provjerite jeste li izostavili kritične informacije ili promijenili značenje izvornog teksta.
 5. Upotrijebite softver za otkrivanje plagijata, kao što je Turnitin ili Grammarly, kako biste identificirali sve odlomke za koje je možda potrebna dodatna revizija.
 6. Neka netko drugi pročita i izvorni tekst i vašu parafrazu kako biste bili sigurni da vaša parafraza točno predstavlja autorove ideje.
 7. Napravite sve potrebne izmjene svoje parafraze kako biste bili sigurni da točno predstavlja autorove ideje.
 8. Citirajte izvorni izvor ideje ili informacija u tekstu, koristeći ime autora i godinu izdanja.
 9. Uključite unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju vašeg rada, slijedeći smjernice APA formata.
 10. Ako još uvijek niste sigurni je li vaša parafraza točna, posavjetujte se sa svojim instruktorom ili učiteljem pisanja za smjernice i povratne informacije.

Koja je razlika između sažimanja i parafraziranja u APA?

Sažimanje u APA odnosi se na proces ponovnog izražavanja glavnih ideja i ključnih točaka teksta korištenjem vlastitih riječi uz zadržavanje izvornog značenja. Parafraziranje, s druge strane, uključuje ponovno izražavanje određene ideje ili odlomka iz teksta vlastitim riječima.

Dok sažimanje i parafraziranje uključuje ponavljanje informacija iz teksta vlastitim riječima, sažimanje je šire i općenitije, dok je parafraziranje specifičnije i fokusiranije. Prilikom sažimanja trebali biste se usredotočiti na glavne ideje i ključne točke teksta, dok biste se prilikom parafraziranja trebali usredotočiti na određenu ideju ili odlomak.

Kako izbjeći plagijat prilikom parafraziranja u APA?

 • Prilikom parafraziranja koristite vlastite riječi i strukturu rečenice
 • Točno predstavite autorove ideje bez promjene njihovog smisla
 • Pažljivo pročitajte izvorni tekst i identificirajte glavne ideje i ključne točke
 • Citirajte izvorni izvor u tekstu uz ime autora i godinu izdanja
 • Uključite unos popisa referenci za izvorni izvor na kraju vašeg rada, slijedeći smjernice APA formata
 • Koristite više izvora kada istražujete temu kako biste izbjegli pretjerano oslanjanje na jedan izvor

Koje su uobičajene pogreške koje treba izbjegavati prilikom parafraziranja u APA?

Neke uobičajene pogreške koje treba izbjegavati prilikom parafraziranja u APA uključuju:

 1. Mijenjanje samo nekoliko riječi u izvornom tekstu.
 2. Korištenje sinonima bez promjene strukture rečenice.
 3. Korištenje iste strukture rečenice kao izvorni tekst.
 4. Neuspjeh uključivanja citata u tekst.

Koliko bi parafraza trebala biti u APA?

Ne postoji određena duljina parafraze u APA. Duljina vaše parafraze ovisit će o duljini izvornog teksta i razini detalja koje trebate prenijeti. Međutim, važno je upamtiti da vaša parafraza treba biti vašim vlastitim riječima, a ne samo kopija izvornog teksta.

Koji su neki resursi za učenje kako parafrazirati u APA?

Postoji nekoliko dostupnih izvora za učenje kako parafrazirati u APA, uključujući:

 1. Blog APA stila
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Akademske knjige ili priručnike za pisanje
 4. Sveučilišni centri za pisanje ili usluge podučavanja
 5. Online alati za parafraziranje (iako ih je bitno koristiti s oprezom i uvijek dvaput provjeravati svoj rad)

Ako bi vam trebala pomoć nakon čitanja ovog vodiča, uvijek možete provjeriti neke od ovih izvora da biste saznali više o parafraziranju u APA.

Kako mogu proširiti rečenicu?

Kako koristiti alat za preoblikovanje eseja?

Kako koristiti alat za preformuliranje da biste izbjegli plagijat?

Kako parafrazirati u MLA

Kako parafrazirati citat u tekstu?

Kada biste trebali parafrazirati informacije?

Zajedničko korištenje objave

AI pisac

img

Eskritor

Stvaranje AI generiranog sadržaja