Hogyan kell parafrazálni az APA-ban?

Egy szöveg vizuális ábrázolása, amely az eredeti formából egy APA-formátumú, megfelelően parafrazált változatba kerül.
Egy szöveg vizuális ábrázolása, amely az eredeti formából egy APA-formátumú, megfelelően parafrazált változatba kerül.

Eskritor 2024-02-12

Hogyan kell APA-formátumban parafrazálni?

Az APA-formátumú parafrázishoz kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Olvassa el figyelmesen az eredeti szöveget, és azonosítsa a fő gondolatokat és a kulcspontokat.
 2. Tegye félre az eredeti szöveget, és fogalmazza újra a gondolatokat saját szavaival, saját mondatszerkezetét és stílusát használva.
 3. Ellenőrizze a parafrázist az eredeti szöveggel, hogy a szerző gondolatait pontosan, a szándékolt jelentés megváltoztatása nélkül adja vissza.
 4. Az ötlet vagy információ eredeti forrását a szövegben a szerző nevével és a megjelenés évével jelölje meg.
 5. A dolgozat végén az APA-formátum irányelveit követve csatolja az eredeti forrás hivatkozási listáját.

Ha több inspirációra van szüksége ahhoz, hogy pontosan mit is írjon, bármikor használhat plágiummentes online eszközöket, mint például a Eskritor .

Hogyan kell idézni a parafrázist az APA-ban?

Olvassa el figyelmesen az eredeti szöveget, hogy megértse

 1. a szerző elképzelései.
 2. Parafrazálja a szöveget saját szavaival, a saját mondatszerkezetét és stílusát használva.
 3. Közvetlenül a parafrazált szöveg után tegyen szövegközi idézetet, zárójelben a szerző nevével és a kiadás évével. Például: (Smith, 2010).
 4. Ha az eredeti szöveg oldalszámmal rendelkezik, adja meg a parafrazált információk oldalszámát (oldalszámait). Például: (Smith, 2010, 35. o.).
 5. Ha egy bekezdésben több forrást parafrazál, a forrásokat a szerző vezetékneve szerint, ábécérendben, pontosvesszővel elválasztva sorolja fel. Például: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. A dolgozat végén az eredeti forrás teljes hivatkozási listáját az APA-formátumra vonatkozó irányelvek szerint írja be. A hivatkozási lista bejegyzésének tartalmaznia kell a szerző nevét, a publikáció évét, a mű címét és a publikációra vonatkozó információkat (pl. könyvek esetében a kiadó és a hely, cikkek esetében a folyóirat címe, kötet- és számszáma, valamint az oldalszám).
 7. Ellenőrizze, hogy a parafrázisa pontosan tükrözi-e a szerző gondolatait, és hogy az idézet helyesen van-e formázva.
 8. Használjon plágiumkereső szoftvert, például a Turnitint vagy a Grammarlyt, hogy azonosítsa azokat a részeket, amelyek további átdolgozást igényelnek.
 9. Ha bizonytalan vagy abban, hogyan kell egy adott forrást idézni, vagy további útmutatásra van szüksége, forduljon az APA kézikönyvhöz vagy az oktatójához segítségért.

Milyen példák vannak a hatékony parafrazálásra az APA-ban?

Íme néhány példa a hatékony APA-parafrázisra:

Eredeti szöveg: „A technológia használata az osztályteremben forradalmasította a diákok tanulási módját”.

Parafrázis: „A technológia integrálása az oktatásba jelentős változásokat hozott a tanulási folyamatban”.

Eredeti szöveg: „A legújabb kutatások szerint a közösségi média egyre népszerűbb a fiatalabb generációk körében.”

Parafrázis: „A fiatalabb generáció egyre nagyobb érdeklődést mutat a közösségi média iránt, amint azt a közelmúltban készült tanulmányok is bizonyítják”.

Hogyan parafrazáljunk több szerzőt az APA-ban?

Több szerző APA-parafrázisa:

 1. A szöveges idézetben az összes szerzőt idézze, az utolsó két szerzőt az „&” szimbólummal elválasztva.
 2. Háromnál több szerző esetén csak az első szerző nevét használja, amelyet az „et al.” szó követ minden további idézetben.
 3. A forráshoz tartozó hivatkozási listában az összes szerzőt a címlapon szereplő sorrendben sorolja fel, az egyes neveket vesszővel elválasztva, a vezetéknév előtt pedig egy nagykötőjellel.

Hogyan parafrazáljunk egy idézetet az APA-ban?

Ha APA-parafrázist szeretne használni egy idézetre, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Olvassa el figyelmesen az eredeti idézetet, és azonosítsa a fő gondolatot vagy a kulcspontot.
 2. Tegye félre az eredeti idézetet, és fogalmazza újra a gondolatot vagy a lényeget a saját szavaival, a saját mondatszerkezetét és stílusát használva.
 3. Ellenőrizze a parafrázist az eredeti idézet alapján, hogy pontosan adja vissza a szerző gondolatát vagy mondanivalóját anélkül, hogy megváltoztatná a szándékolt jelentést.
 4. Az idézet eredeti forrását a szövegben a szerző nevével és a megjelenés évével jelölje meg.
 5. A dolgozat végén az APA-formátum irányelveit követve csatolja az eredeti forrás hivatkozási listáját.

Tudsz egy egész bekezdést APA nyelven átfogalmazni?

Igen, az APA-ban egy egész bekezdést át lehet fogalmazni. Kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint egy rövidebb szakasz vagy idézet parafrazálásakor. Íme a lépések:

 • Olvassa el figyelmesen a bekezdést, és azonosítsa a fő gondolatokat és a kulcspontokat.
 • Fogalmazza újra őket saját szavaival és stílusában, saját mondatszerkezetét használva.
 • Ellenőrizze a parafrázist az eredeti bekezdéssel, hogy megbizonyosodjon a pontosságról.
 • A bekezdés végére tegyen egy szövegközi idézetet, és az eredeti forrásra vonatkozó hivatkozási lista bejegyzést.
 • Mindkét esetben kövesse az APA formátumra vonatkozó irányelveket.

Hogyan parafrazáljunk egy hosszú mondatot az APA-ban?

 • A hosszú mondatot kisebb részekre bontsa, amikor APA-ban parafrazál.
 • Tartsa meg a mondat eredeti jelentését, és pontosan adja vissza a szerző gondolatait.
 • Ellenőrizze a parafrázist az eredeti mondattal, hogy a szerző gondolatait pontosan, a szándékolt jelentés megváltoztatása nélkül adja vissza.
 • A parafrazált mondat végére tegyen szövegközi idézetet, a dolgozat végén pedig az APA-formátum irányelveit követve tegyen hivatkozási listát az eredeti forrásról.

Használhatok közvetlen idézeteket az APA-formátumban parafrázis helyett?

 • A közvetlen idézetek APA formátumban is használhatók.
 • Közvetlen idézőjeleket csak szükség esetén szabad használni
 • A közvetlen idézetekhez idézőjelek és az eredeti forrás szöveges idézése szükséges.
 • Az eredeti forrásra vonatkozó hivatkozási lista bejegyzést kell csatolni.
 • A közvetlen idézetek túlzott használata azt a látszatot keltheti, mintha nem foglalkozna az eredeti szöveggel, vagy nem gondolkodna kritikusan a szerző gondolatairól.
 • Általában előnyben részesítjük a parafrázist, és csak akkor használunk közvetlen idézeteket, ha az eredeti szöveg különösen emlékezetes vagy fontos az érvelés szempontjából.

Szabad-e parafrazálni valaki más parafrázisát APA-formátumban?

 • Más parafrázisának átírása általában nem ajánlott az APA formátumban.
 • Ha valaki más parafrázisát parafrazálja, az pontatlanságokhoz vagy az eredeti szöveg jelentésének megváltoztatásához vezethet.
 • Jobb, ha visszamegyünk az eredeti forráshoz, és közvetlenül parafrazáljuk.
 • Ha az eredeti forrás nem áll rendelkezésre, akkor a másodlagos forrásra hivatkozzon a hivatkozási listában és a szövegben, egyértelművé téve, hogy másodlagos forrásra hivatkozik.
 • Győződjön meg arról, hogy a parafrázis pontos és megfelelően hivatkozik a szövegben a szerző nevével, a kiadás évével és az oldalszámmal (ha van).
 • Tartalmazzon egy hivatkozási lista bejegyzést az eredeti forráshoz, és egy külön hivatkozási lista bejegyzést a másodlagos forráshoz, ha azt közvetlenül idézi.

Honnan tudod, hogy hatékonyan parafrazáltál-e az APA-ban?

Az APA-ban akkor tudhatja meg, hogy hatékonyan parafrazált-e, ha a szöveg saját szavaival fogalmaz, és pontosan tükrözi az eredeti szöveg fő gondolatait. Az Ön változata nem lehet túlságosan hasonló az eredeti szöveghez, és tartalmaznia kell egy szövegközi hivatkozást, hogy az eredeti forrásnak hitelt adjon.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a parafrázis helyes-e az APA-ban?

 1. Olvassa el figyelmesen az eredeti szöveget, hogy megértse a szerző gondolatait.
 2. Parafrazálja a szöveget saját szavaival, a saját mondatszerkezetét és stílusát használva.
 3. Hasonlítsa össze parafrázisát az eredeti szöveggel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az pontosan tükrözi a szerző gondolatait anélkül, hogy pontosan lemásolná a szerző szavait vagy megfogalmazását.
 4. Ellenőrizze, hogy nem hagyott-e ki fontos információt, illetve nem változtatta-e meg az eredeti szöveg jelentését.
 5. Használjon plágiumkereső szoftvert, például a Turnitint vagy a Grammarlyt, hogy azonosítsa azokat a részeket, amelyek további átdolgozást igényelnek.
 6. Kérjen meg valakit, hogy olvassa el az eredeti szöveget és a parafrázist is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a parafrázisa pontosan tükrözi a szerző gondolatait.
 7. Végezze el a szükséges módosításokat a parafrázison, hogy az pontosan tükrözze a szerző gondolatait.
 8. Az ötlet vagy információ eredeti forrását a szövegben a szerző nevével és a megjelenés évével jelölje meg.
 9. A dolgozat végén az APA-formátum irányelveit követve csatolja az eredeti forrás hivatkozási listáját.
 10. Ha még mindig bizonytalan abban, hogy a parafrázis helyes-e, forduljon az oktatójához vagy egy írástanárhoz útmutatásért és visszajelzésért.

Mi a különbség az összefoglaló és a parafrazálás között az APA-ban?

Az összefoglaló az APA-ban egy szöveg fő gondolatainak és kulcspontjainak saját szavakkal történő újrafogalmazására utal, miközben az eredeti jelentéstartalom megmarad. A parafrazálás viszont egy adott gondolat vagy szövegrészlet saját szavakkal történő átfogalmazását jelenti.

Míg az összegzés és a parafrázis egyaránt magában foglalja a szövegből származó információk saját szavakkal történő átfogalmazását, az összegzés szélesebb körű és általánosabb, míg a parafrázis konkrétabb és célzottabb. Összefoglaláskor a szöveg fő gondolataira és kulcspontjaira kell összpontosítania, míg parafrazáláskor egy adott gondolatra vagy szövegrészletre kell összpontosítania.

Hogyan kerülhető el a plágium, ha az APA-ban parafrazálsz?

 • Használja saját szavait és mondatszerkezetét, amikor parafrazál.
 • A szerző gondolatainak pontos ábrázolása a szándékolt jelentés megváltoztatása nélkül.
 • Olvassa el figyelmesen az eredeti szöveget, és azonosítsa a fő gondolatokat és a kulcspontokat.
 • Az eredeti forrást a szövegben a szerző nevével és a kiadás évével kell feltüntetni.
 • A dolgozat végén az APA-formátum irányelveit követve csatolja az eredeti forrás hivatkozási listáját.
 • Használjon több forrást egy téma kutatásakor, hogy ne hagyatkozzon túlságosan egyetlen forrásra.

Melyek azok a gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az APA-ban történő parafrazáláskor?

Néhány gyakori hiba, amelyet az APA-ban történő parafrazáláskor el kell kerülni:

 1. Csak néhány szó megváltoztatása az eredeti szövegben.
 2. Szinonimák használata a mondatszerkezet megváltoztatása nélkül.
 3. Az eredeti szöveggel azonos mondatszerkezetet használva.
 4. A szövegben történő idézés elmulasztása.

Milyen hosszúnak kell lennie egy parafrázisnak az APA-ban?

Az APA-ban nincs meghatározott hosszúságú parafrázis. A parafrázis hossza az eredeti szöveg hosszától és az átadni kívánt részletességtől függ. Fontos azonban, hogy a parafrázisnak az Ön saját szavaival kell készülnie, nem pedig az eredeti szöveg egyszerű másolatával.

Melyek azok a források, amelyekből megtanulhatja, hogyan kell APA-parafrázisokat használni?

Számos forrás áll rendelkezésre az APA-parafrázisok megtanulásához, többek között:

 1. APA stílus blog
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Akadémiai írásbeli könyvek vagy kézikönyvek
 4. Egyetemi íróközpontok vagy tutori szolgáltatások
 5. Online parafrazáló eszközök (bár fontos, hogy ezeket óvatosan használd, és mindig ellenőrizd kétszer a munkádat).

Ha az útmutató elolvasása után segítségre van szüksége, bármikor megnézheti ezeket a forrásokat, hogy többet tudjon meg az APA szerinti parafrazálásról.

Hogyan bővíthetek ki egy mondatot?

Hogyan használjunk átfogalmazási eszközt esszékhez?

Hogyan használjunk átfogalmazási eszközt a plágium elkerülése érdekében?

Hogyan kell az MLA-ban parafrazálni

Hogyan kell átfogalmazni egy szövegközi idézetet?

Mikor kell átfogalmazni az információt?

Megosztás Bejegyzés

AI író

img

Eskritor

AI létrehozott tartalom létrehozása