APA'da Paraphrase Nasıl Yapılır?

Bir metnin orijinal halinden APA formatında uygun bir şekilde açımlanmış haline dönüştürülmesinin görsel bir temsili
Bir metnin orijinal halinden APA formatında uygun bir şekilde açımlanmış haline dönüştürülmesinin görsel bir temsili

Eskritor 2024-02-12

APA formatında nasıl açıklama yaparsınız?

APA formatında başka kelimelerle ifade etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Orijinal metni dikkatlice okuyun ve ana fikirleri ve kilit noktaları belirleyin.
 2. Orijinal metni bir kenara koyun ve fikirleri kendi cümle yapınızı ve tarzınızı kullanarak kendi kelimelerinizle yeniden ifade edin.
 3. Açıklamanızı orijinal metinle karşılaştırarak yazarın fikirlerini amaçlanan anlamı değiştirmeden doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.
 4. Fikrin veya bilginin orijinal kaynağını, yazarın adını ve yayın yılını kullanarak metin içinde belirtin.
 5. APA format kurallarına uygun olarak, makalenizin sonuna orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin.

Tam olarak ne yazacağınız konusunda daha fazla ilhama ihtiyacınız varsa, Eskritor gibi intihal içermeyen çevrimiçi araçları her zaman kullanabilirsiniz.

APA’da paraphrasing nasıl alıntılanır?

Anlamak için orijinal metni dikkatlice okuyun

 1. yazarın fikirleri.
 2. Metni kendi cümle yapınızı ve üslubunuzu kullanarak kendi kelimelerinizle yorumlayınız.
 3. Açıklamalı metinden hemen sonra, yazarın adını ve parantez içinde yayın yılını kullanarak bir metin içi alıntı ekleyin. Örneğin: (Smith, 2010).
 4. Orijinal metinde sayfa numaraları varsa, yorumladığınız belirli bilgilerin sayfa numaralarını ekleyin. Örneğin: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Aynı paragrafta birden fazla kaynaktan alıntı yapıyorsanız, kaynakları yazarın soyadına göre alfabetik olarak ve noktalı virgülle ayırarak listeleyin. Örneğin: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Çalışmanızın sonuna APA format kurallarına uygun olarak orijinal kaynak için tam bir referans listesi girişi ekleyin. Referans listesi girişi yazarın adını, yayın yılını, çalışmanın başlığını ve yayın bilgilerini (örneğin, kitaplar için yayıncı ve yer, makaleler için dergi başlığı, cilt ve sayı numarası ve sayfa aralığı) içermelidir.
 7. Paraphrase’inizin yazarın fikirlerini doğru bir şekilde temsil ettiğini ve alıntınızın doğru biçimlendirildiğini iki kez kontrol edin.
 8. Turnitin veya Grammarly gibi intihal tespit yazılımlarını kullanarak gözden geçirilmesi gerekebilecek bölümleri belirleyin.
 9. Belirli bir kaynağa nasıl atıfta bulunacağınızdan emin değilseniz veya daha fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa, yardım için APA kılavuzuna veya eğitmeninize danışın.

APA’da etkili başka kelimelerle ifade etmenin bazı örnekleri nelerdir?

İşte APA’da etkili başka kelimelerle ifade etmenin bazı örnekleri:

Orijinal metin: “Sınıfta teknoloji kullanımı öğrencilerin öğrenme biçiminde devrim yaratmıştır.”

Paraphrase: “Teknolojinin eğitime entegrasyonu öğrenme sürecinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir.”

Orijinal metin: “Son araştırmalara göre sosyal medya genç nesiller arasında giderek daha popüler hale geliyor.”

Başka bir deyişle : “Son zamanlarda yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi, genç nesil sosyal medyaya giderek artan bir ilgi gösteriyor.”

APA’da birden fazla yazar nasıl başka kelimelerle ifade edilir?

APA’da birden fazla yazardan alıntı yapmak:

 1. Son iki yazarı ayırmak için “&” sembolünü kullanarak tüm yazarları metin içi alıntınızda belirtin.
 2. Üçten fazla yazar varsa, sonraki tüm alıntılarda yalnızca ilk yazarın adını ve ardından “ve ark.” ifadesini kullanın.
 3. Kaynak için referans listesi girişinizde, tüm yazarları başlık sayfasında göründükleri sırayla listeleyin, her adı virgülle ve soyadından önce bir ve işareti ile ayırın.

APA’da bir alıntı nasıl başka kelimelerle ifade edilir?

APA’da bir alıntıyı başka kelimelerle ifade etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Orijinal alıntıyı dikkatlice okuyun ve ana fikri veya kilit noktayı belirleyin.
 2. Orijinal alıntıyı bir kenara koyun ve kendi cümle yapınızı ve tarzınızı kullanarak fikri veya noktayı kendi kelimelerinizle yeniden ifade edin.
 3. Açıklamanızı orijinal alıntıyla karşılaştırarak yazarın fikrini veya amacını değiştirmeden doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.
 4. Yazarın adını ve yayın yılını kullanarak alıntının orijinal kaynağına metin içinde atıfta bulunun.
 5. APA format kurallarına uygun olarak, makalenizin sonuna orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin.

APA’da bir paragrafın tamamını başka kelimelerle ifade edebilir misiniz?

Evet, APA’da bir paragrafın tamamını başka kelimelerle ifade etmek mümkündür. Daha kısa bir pasajı veya alıntıyı açıklarken izlediğiniz adımların aynısını izleyin. İşte adımlar:

 • Paragrafı dikkatlice okuyun ve ana fikirleri ve kilit noktaları belirleyin.
 • Bunları kendi kelimeleriniz ve tarzınızla, kendi cümle yapınızı kullanarak yeniden ifade edin.
 • Doğruluğundan emin olmak için yorumunuzu orijinal paragrafla karşılaştırarak kontrol edin.
 • Paragrafın sonuna bir metin içi alıntı ve orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin.
 • Her ikisi için de APA format yönergelerini izleyin.

APA’da uzun bir cümle nasıl yeniden ifade edilir?

 • APA’da açıklama yaparken uzun cümleyi daha küçük parçalara ayırın.
 • Cümlenin orijinal anlamını koruyun ve yazarın fikirlerini doğru bir şekilde temsil edin.
 • Açıklamanızı orijinal cümleyle karşılaştırarak yazarın fikirlerini, amaçlanan anlamı değiştirmeden doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.
 • APA format kurallarına uygun olarak, başka kelimelerle ifade edilen cümlenin sonuna bir metin içi alıntı ve makalenin sonuna orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin.

APA formatında başka kelimelerle ifade etmek yerine doğrudan alıntılar kullanabilir miyim?

 • Doğrudan alıntılar APA formatında kullanılabilir
 • Doğrudan alıntılar yalnızca gerekli olduğunda kullanılmalıdır
 • Doğrudan alıntılar tırnak işareti ve orijinal kaynağın metin içi alıntılanmasını gerektirir
 • Orijinal kaynak için bir referans listesi girişi eklenmelidir
 • Doğrudan alıntıların aşırı kullanımı, orijinal metinle ilgilenmiyormuş veya yazarın fikirleri hakkında eleştirel düşünmüyormuş gibi görünmenize neden olabilir
 • Doğrudan alıntılar yalnızca orijinal ifadenin özellikle akılda kalıcı veya argümanınız için gerekli olduğu durumlarda kullanılarak, genellikle başka kelimelerle ifade etme tercih edilir.

APA formatında bir başkasının yorumunu başka bir şekilde ifade etmek doğru mudur?

 • APA formatında bir başkasının başka sözcüklerle ifade edilmesi genellikle önerilmez
 • Başkasının yorumunu başka bir şekilde ifade etmek, orijinal metnin anlamında yanlışlıklara veya değişikliklere yol açabilir
 • Orijinal kaynağa geri dönmek ve doğrudan başka kelimelerle ifade etmek daha iyidir
 • Orijinal kaynak mevcut değilse, ikincil kaynağa referans listenizde ve metin içinde atıfta bulunun ve ikincil bir kaynaktan alıntı yaptığınızı açıkça belirtin
 • Açıklamanın doğru olduğundan ve yazarın adını, yayın yılını ve sayfa numarasını (varsa) kullanarak metin içinde yeterli şekilde alıntılandığından emin olun
 • Orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ve doğrudan alıntı yapıyorsanız ikincil kaynak için ayrı bir referans listesi girişi ekleyin

APA’da etkili bir şekilde başka kelimelerle ifade edip etmediğinizi nasıl anlarsınız?

APA’da etkili bir şekilde başka kelimelerle ifade edip etmediğinizi, metin versiyonunuzun kendi kelimelerinizle olması ve orijinal metnin ana fikirlerini doğru bir şekilde temsil etmesinden anlayabilirsiniz. Sizin versiyonunuz orijinal metne çok benzememeli ve orijinal kaynağa atıfta bulunmak için bir metin içi alıntı içermelidir.

APA’da paraphrase’inizin doğru olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

 1. Yazarın fikirlerini anlamak için orijinal metni dikkatlice okuyun.
 2. Metni kendi cümle yapınızı ve üslubunuzu kullanarak kendi kelimelerinizle yorumlayınız.
 3. Açıklamanızı orijinal metinle karşılaştırarak yazarın fikirlerini birebir kopyalamadan doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.
 4. Herhangi bir kritik bilgiyi atlamadığınızı veya orijinal metnin anlamını değiştirmediğinizi kontrol edin.
 5. Turnitin veya Grammarly gibi intihal tespit yazılımlarını kullanarak gözden geçirilmesi gerekebilecek bölümleri belirleyin.
 6. Yorumunuzun yazarın fikirlerini doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olmak için başka birinin hem orijinal metni hem de yorumunuzu okumasını sağlayın.
 7. Yazarın fikirlerini doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olmak için yorumunuzda gerekli düzeltmeleri yapın.
 8. Fikrin veya bilginin orijinal kaynağını, yazarın adını ve yayın yılını kullanarak metin içinde belirtin.
 9. APA format kurallarına uygun olarak, makalenizin sonuna orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin.
 10. Açıklamanızın doğru olup olmadığı konusunda hala emin değilseniz, rehberlik ve geri bildirim için eğitmeninize veya bir yazma öğretmenine danışın.

APA’da özetleme ve başka kelimelerle ifade etme arasındaki fark nedir?

APA’da özetleme, orijinal anlamı koruyarak bir metnin ana fikirlerini ve kilit noktalarını kendi kelimelerinizi kullanarak yeniden ifade etme sürecini ifade eder. Diğer yandan, başka kelimelerle ifade etme, bir metindeki belirli bir fikri veya pasajı kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmeyi içerir.

Özetleme ve açımlama, bir metindeki bilgileri kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmeyi içerirken, özetleme daha geniş ve geneldir, açımlama ise daha spesifik ve odaklıdır. Özetleme yaparken metnin ana fikirlerine ve kilit noktalarına odaklanmanız gerekirken, açımlama yaparken belirli bir fikre veya pasaja odaklanmanız gerekir.

APA’da paraphrasing yaparken intihalden nasıl kaçınırsınız?

 • Başka kelimelerle ifade ederken kendi kelimelerinizi ve cümle yapınızı kullanın
 • Yazarın fikirlerini, amaçlanan anlamlarını değiştirmeden doğru bir şekilde temsil etmek
 • Orijinal metni dikkatlice okuyun ve ana fikirleri ve kilit noktaları belirleyin
 • Yazarın adını ve yayın yılını kullanarak orijinal kaynağa metin içinde atıfta bulunun
 • APA format kurallarına uygun olarak, makalenizin sonuna orijinal kaynak için bir referans listesi girişi ekleyin
 • Bir konuyu araştırırken tek bir kaynağa çok fazla güvenmekten kaçınmak için birden fazla kaynak kullanın

APA’da paraphrasing yaparken kaçınılması gereken bazı yaygın hatalar nelerdir?

APA’da başka kelimelerle ifade ederken kaçınılması gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

 1. Orijinal metinde sadece birkaç kelimenin değiştirilmesi.
 2. Cümle yapısını değiştirmeden eş anlamlı kelimeler kullanmak.
 3. Orijinal metinle aynı cümle yapısını kullanmak.
 4. Metin içi alıntı yapmamak.

APA’da bir paraphrase ne kadar uzun olmalıdır?

APA’da paraphrase için belirlenmiş bir uzunluk yoktur. Açıklamanızın uzunluğu, orijinal metnin uzunluğuna ve aktarmanız gereken ayrıntı düzeyine bağlı olacaktır. Ancak, paraphrase’inizin kendi kelimelerinizle olması ve orijinal metnin basit bir kopyası olmaması gerektiğini unutmamak önemlidir.

APA’da nasıl paraphrase yapılacağını öğrenmek için bazı kaynaklar nelerdir?

APA’da nasıl paraphrase yapılacağını öğrenmek için çeşitli kaynaklar mevcuttur:

 1. APA Stil Blogu
 2. Purdue Çevrimiçi Yazma Laboratuvarı (OWL)
 3. Akademik yazım kitapları veya kılavuzları
 4. Üniversite yazma merkezleri veya özel ders hizmetleri
 5. Çevrimiçi başka kelimelerle ifade etme araçları (ancak bunları dikkatli kullanmak ve çalışmanızı her zaman iki kez kontrol etmek çok önemlidir)

Bu kılavuzu okuduktan sonra biraz yardıma ihtiyacınız olursa, APA’da başka kelimelerle ifade etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için her zaman bu kaynaklardan bazılarına göz atabilirsiniz.

Bir Cümleyi Nasıl Genişletebilirim?

Denemeler için Yeniden İfade Aracı Nasıl Kullanılır?

İntihali Önlemek için Yeniden Yazma Aracı Nasıl Kullanılır?

MLA’da Paraphrase Nasıl Yapılır

Bir Metin İçi Alıntı Nasıl Paraphrase Edilir?

Bir Bilgiyi Ne Zaman Başka Bir Şekilde İfade Etmelisiniz?

Yazıyı Paylaş

AI Yazarı

img

Eskritor

Yapay zeka ile içerik oluşturun