Kako parafrazirati v jeziku APA?

Vizualni prikaz besedila, ki se iz izvirne oblike pretvori v ustrezno parafrazirano različico v formatu APA.
Vizualni prikaz besedila, ki se iz izvirne oblike pretvori v ustrezno parafrazirano različico v formatu APA.

Eskritor 2024-02-12

Kako parafrazirati v formatu APA?

Če želite parafrazirati v formatu APA, upoštevajte naslednje korake:

 1. Pozorno preberite izvirno besedilo ter prepoznajte glavne ideje in ključne točke.
 2. Izvirno besedilo pustite ob strani in zamisli ponovite s svojimi besedami, pri čemer uporabite svojo stavčno strukturo in slog.
 3. Svojo parafrazo primerjajte z izvirnim besedilom in se prepričajte, da natančno predstavlja avtorjeve zamisli, ne da bi spremenila njegov namen.
 4. V besedilu navedite izvirni vir ideje ali informacije, ime avtorja in leto objave.
 5. Na koncu prispevka navedite seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA.

Če potrebujete več navdiha, kaj točno napisati, lahko vedno uporabite spletna orodja brez plagiatov, kot je  Eskritor.

Kako navesti parafraziranje v jeziku APA?

Pozorno preberite izvirno besedilo, da bi razumeli

 1. avtorjeve zamisli.
 2. Besedilo parafrazirajte s svojimi besedami, pri tem pa uporabljajte svojo stavčno strukturo in slog.
 3. Takoj za parafraziranim besedilom navedite citat v besedilu z imenom avtorja in letnico objave v oklepaju. Na primer: (Smith, 2010).
 4. Če je izvirno besedilo opremljeno s številkami strani, navedite tudi številke strani, na katerih so navedene posamezne informacije, ki ste jih parafrazirali. Na primer: (Smith, 2010, str. 35).
 5. Če v istem odstavku parafraziraš več virov, jih navedi po abecednem vrstnem redu po priimkih avtorjev, ločenih s podpičjem. Na primer: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Na koncu prispevka navedite celoten seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA. V seznamu literature je treba navesti ime avtorja, leto objave, naslov dela in podatke o objavi (npr. založnik in kraj izdaje za knjige, naslov revije, številka zvezka in izdaje ter obseg strani za članke).
 7. Dvakrat preverite, ali vaša parafraza natančno predstavlja avtorjeve ideje in ali je vaše navajanje pravilno oblikovano.
 8. Uporabite programsko opremo za odkrivanje plagiatorstva, kot sta Turnitin ali Grammarly, da ugotovite, kateri odlomki bi morda potrebovali dodatne popravke.
 9. Če niste prepričani, kako navesti določen vir, ali potrebujete več napotkov, poiščite pomoč v priročniku APA ali pri svojem inštruktorju.

Kateri so primeri učinkovitega parafraziranja v jeziku APA?

Tukaj je nekaj primerov učinkovitega parafraziranja v jeziku APA:

Izvirno besedilo: “Uporaba tehnologije v razredu je korenito spremenila način učenja učencev.”

Parafraza: “Vključevanje tehnologije v izobraževanje je povzročilo pomembne spremembe v učnem procesu.”

Izvirno besedilo: “Glede na najnovejše raziskave so družbeni mediji med mlajšimi generacijami vse bolj priljubljeni.”

Parafraza: “Mlajša generacija kaže vse večje zanimanje za družbene medije, kar dokazujejo tudi nedavne študije.”

Kako parafrazirati več avtorjev v jeziku APA?

Parafraziranje več avtorjev v skladu s standardom APA:

 1. V besedilu navedite vse avtorje, pri čemer zadnja dva avtorja ločite s simbolom “&”.
 2. Če so avtorji več kot trije, v vseh nadaljnjih navedbah uporabljajte samo ime prvega avtorja, ki mu sledi “et al.”.
 3. V seznamu referenc za vir navedite vse avtorje po vrstnem redu, kot so navedeni na naslovni strani, pri čemer vsako ime ločite z vejico in ampersandom pred priimkom.

Kako parafrazirati citat v jeziku APA?

Če želite parafrazirati citat v jeziku APA, upoštevajte naslednje korake:

 1. Pozorno preberite izvirni citat in določite glavno misel ali ključno točko.
 2. Izvirni citat pustite ob strani in idejo ali misel ponovite s svojimi besedami, pri čemer uporabite svojo stavčno strukturo in slog.
 3. Svojo parafrazo primerjajte z izvirnim citatom in se prepričajte, da natančno predstavlja avtorjevo idejo ali misel, ne da bi pri tem spremenil njen namen.
 4. V besedilu navedite izvirni vir citata z imenom avtorja in letnico objave.
 5. Na koncu prispevka navedite seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA.

Ali lahko parafraziraš celoten odstavek v jeziku APA?

Da, v jeziku APA je mogoče parafrazirati celoten odstavek. Pri parafraziranju krajšega odlomka ali citata ravnajte enako kot pri parafraziranju. Navedeni so naslednji koraki:

 • Pozorno preberite odstavek ter prepoznajte glavne ideje in ključne točke.
 • Preoblikujte jih s svojimi besedami in v svojem slogu ter uporabite svojo stavčno strukturo.
 • Preveri natančnost parafraze glede na izvirni odstavek.
 • Na koncu odstavka navedite navedbo v besedilu in seznam referenc za izvirni vir.
 • Pri obeh oblikah upoštevajte smernice formata APA.

Kako parafrazirati dolg stavek v jeziku APA?

 • Pri parafraziranju v jeziku APA razdelite dolg stavek na manjše dele.
 • Ohranijo prvotni pomen stavka in natančno predstavijo avtorjeve zamisli.
 • Preveri, ali parafraza natančno predstavlja avtorjeve zamisli, ne da bi pri tem spremenila njegov namen.
 • Na koncu parafraziranega stavka navedite citat v besedilu, na koncu prispevka pa seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA.

Ali lahko v formatu APA namesto parafraziranja uporabim neposredne citate?

 • Neposredni citati se lahko uporabljajo v formatu APA.
 • Neposredne navedbe uporabljajte le po potrebi.
 • Pri neposrednih citatih so potrebni narekovaji in navedba izvirnega vira v besedilu.
 • Na seznamu referenc je treba navesti izvirni vir.
 • Zaradi pretirane uporabe neposrednih citatov se lahko zdi, da se ne ukvarjate z izvirnim besedilom ali kritično razmišljate o avtorjevih idejah.
 • Na splošno je bolj priporočljivo parafraziranje, neposredni citati pa se uporabljajo le, če je izvirno besedilo posebej zapomnljivo ali pomembno za vašo trditev.

Ali je dovoljeno parafrazirati parafrazo nekoga drugega v formatu APA?

 • Parafraziranje tujega parafraza v formatu APA na splošno ni priporočljivo.
 • Parafraziranje tujega parafraza lahko privede do netočnosti ali sprememb pomena izvirnega besedila.
 • Bolje se je vrniti k izvirnemu viru in ga neposredno parafrazirati.
 • Če izvirni vir ni na voljo, navedite sekundarni vir na seznamu referenc in v besedilu ter jasno označite, da navajate sekundarni vir.
 • Prepričajte se, da je parafraza točna in ustrezno navedena v besedilu z imenom avtorja, letnico objave in številko strani (če je na voljo).
 • Vključite vnos v seznam referenc za izvirni vir in ločen vnos v seznam referenc za sekundarni vir, če ga navajate neposredno.

Kako lahko ugotovite, ali ste učinkovito parafrazirali v jeziku APA?

Ali ste v programu APA učinkovito parafrazirali, lahko ugotovite, če je vaša različica besedila napisana z vašimi besedami in natančno predstavlja glavne misli izvirnega besedila. Vaša različica ne sme biti preveč podobna izvirnemu besedilu in mora vključevati navedbo v besedilu, da se navede izvirni vir.

Kako preveriti pravilnost parafraze v jeziku APA?

 1. Pozorno preberite izvirno besedilo, da bi razumeli avtorjeve zamisli.
 2. Besedilo parafrazirajte s svojimi besedami, pri tem pa uporabljajte svojo stavčno strukturo in slog.
 3. Primerjajte parafrazo z izvirnim besedilom in se prepričajte, da natančno predstavlja avtorjeve zamisli, ne da bi natančno kopirali njegove besede ali besedne zveze.
 4. Preverite, ali niste izpustili nobene pomembne informacije ali spremenili pomena izvirnega besedila.
 5. Uporabite programsko opremo za odkrivanje plagiatorstva, kot sta Turnitin ali Grammarly, da ugotovite, kateri odlomki bi morda potrebovali dodatne popravke.
 6. Naj nekdo drug prebere izvirno besedilo in vašo parafrazo, da se prepričate, da vaša parafraza natančno predstavlja avtorjeve ideje.
 7. V parafrazo vnesite vse potrebne popravke, da zagotovite, da natančno predstavlja avtorjeve zamisli.
 8. V besedilu navedite izvirni vir ideje ali informacije, ime avtorja in leto objave.
 9. Na koncu prispevka navedite seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA.
 10. Če še vedno niste prepričani, ali je vaša parafraza pravilna, se posvetujte z inštruktorjem ali mentorjem za pisanje, ki vam bo dal napotke in povratne informacije.

Kakšna je razlika med povzemanjem in parafraziranjem v jeziku APA?

Povzemanje v sporazumu APA se nanaša na postopek ponovnega povzemanja glavnih idej in ključnih točk besedila z lastnimi besedami, pri čemer se ohrani prvotni pomen. Pri parafraziranju pa gre za to, da določeno misel ali odlomek iz besedila ponovite s svojimi besedami.

Povzemanje in parafraziranje vključujeta ponavljanje informacij iz besedila s svojimi besedami, vendar je povzemanje širše in splošnejše, medtem ko je parafraziranje bolj specifično in osredotočeno. Pri povzemanju se morate osredotočiti na glavne ideje in ključne točke besedila, pri parafraziranju pa na določeno idejo ali odlomek.

Kako se izogniti plagiatorstvu pri parafraziranju v jeziku APA?

 • Pri parafraziranju uporabljajte lastne besede in stavčno strukturo.
 • natančno predstavite avtorjeve ideje, ne da bi spremenili njihov namen.
 • pozorno preberite izvirno besedilo ter prepoznajte glavne ideje in ključne točke.
 • V besedilu navedite izvirni vir z imenom avtorja in letnico objave.
 • Na koncu prispevka vključite seznam referenc za izvirni vir v skladu s smernicami formata APA.
 • pri raziskovanju teme uporabite več virov, da se ne bi preveč zanašali na en sam vir.

Katere so najpogostejše napake, ki se jim je treba izogniti pri parafraziranju v jeziku APA?

Med najpogostejšimi napakami, ki se jim je treba izogniti pri parafraziranju v jeziku APA, so:

 1. Sprememba le nekaj besed v izvirnem besedilu.
 2. Uporaba sopomenk brez spreminjanja zgradbe stavka.
 3. Uporabite enako zgradbo stavka kot v izvirnem besedilu.
 4. ne navedeš navedbe v besedilu.

Kako dolga naj bo parafraza v jeziku APA?

Dolžina parafraze v sporazumu APA ni določena. Dolžina parafraze je odvisna od dolžine izvirnega besedila in stopnje podrobnosti, ki jo morate posredovati. Vendar ne smete pozabiti, da mora biti parafraza napisana z vašimi besedami in ne sme biti zgolj kopija izvirnega besedila.

Kateri so viri za učenje parafraziranja v jeziku APA?

Za učenje parafraziranja v jeziku APA je na voljo več virov, med drugim:

 1. Blog v slogu APA
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Knjige ali priročniki za akademsko pisanje
 4. univerzitetni centri za pisanje ali storitve tutorstva
 5. spletna orodja za parafraziranje (čeprav jih je treba uporabljati previdno in vedno dvakrat preveriti svoje delo).

Če bi po branju tega vodnika potrebovali pomoč, lahko preverite nekatere od teh virov, da bi se naučili več o parafraziranju v jeziku APA.

Kako lahko razširim stavek?

Kako uporabiti orodje za prepisovanje esejev?

Kako uporabiti orodje za preoblikovanje besedila, da bi se izognili plagiatorstvu?

Kako parafrazirati v jeziku MLA

Kako parafrazirati citat v besedilu?

Kdaj morate parafrazirati informacije?

Deli objavo

AI pisatelj

img

Eskritor

Ustvarjanje AI ustvarjene vsebine