Kaip perfrazuoti pagal APA?

Vaizdinis teksto, transformuoto iš originalios formos į tinkamai perfrazuotą versiją APA formatu, atvaizdas.
Vaizdinis teksto, transformuoto iš originalios formos į tinkamai perfrazuotą versiją APA formatu, atvaizdas.

Eskritor 2024-02-12

Kaip perfrazuoti APA formatu?

Norėdami perfrazuoti APA formatu, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidžiai perskaitykite originalų tekstą ir nurodykite pagrindines mintis bei svarbiausius dalykus.
 2. Atidėkite originalų tekstą ir perteikite mintis savais žodžiais, naudodami savo sakinių struktūrą ir stilių.
 3. Patikrinkite savo parafrazę pagal originalų tekstą, kad įsitikintumėte, jog ji tiksliai perteikia autoriaus idėjas, nekeisdama jų prasmės.
 4. Tekste nurodykite pirminį idėjos ar informacijos šaltinį, nurodydami autoriaus vardą ir pavardę bei publikavimo metus.
 5. Referato pabaigoje pateikite originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis.

Jei reikia daugiau įkvėpimo, ką tiksliai rašyti, visada galite pasinaudoti plagiato neturinčiomis internetinėmis priemonėmis, pavyzdžiui,  Eskritor.

Kaip cituoti perfrazavimą pagal APA?

Atidžiai perskaitykite originalo tekstą, kad suprastumėte

 1. autoriaus idėjos.
 2. Perfrazuokite tekstą savais žodžiais, naudodami savo sakinių struktūrą ir stilių.
 3. Iš karto po perfrazuoto teksto pateikite nuorodą tekste, skliausteliuose nurodydami autoriaus pavardę ir publikavimo metus. Pavyzdžiui: (Smith, 2010).
 4. Jei originaliame tekste yra puslapių numeriai, nurodykite konkrečios perfrazuotos informacijos puslapio (-ių) numerį (-ius). Pavyzdžiui: (Smith, 2010, p. 35).
 5. Jei toje pačioje pastraipoje perfrazuojate kelis šaltinius, šaltinius išvardykite abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę ir atskirkite juos kabliataškiais. Pavyzdžiui: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Straipsnio pabaigoje pateikite visą originalaus šaltinio nuorodų sąrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis. Literatūros sąrašo įraše turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, publikacijos metai, darbo pavadinimas ir publikacijos informacija (pvz., leidėjas ir vieta, jei tai knygos, žurnalo pavadinimas, tomas ir numerio numeris, puslapių apimtis, jei tai straipsniai).
 7. Dukart patikrinkite, ar parafrazėje tiksliai perteiktos autoriaus mintys ir ar teisingai suformatuotos citatos.
 8. Naudokitės plagijavimo aptikimo programine įranga, pavyzdžiui, „Turnitin” arba „Grammarly”, kad nustatytumėte ištraukas, kurias gali reikėti toliau taisyti.
 9. Jei nežinote, kaip nurodyti konkretų šaltinį, arba jums reikia daugiau patarimų, kreipkitės pagalbos į APA vadovą arba dėstytoją.

Kokie yra veiksmingo parafrazavimo pagal APA pavyzdžiai?

Pateikiame keletą efektyvaus parafrazavimo APA kalba pavyzdžių:

Originalus tekstas: „Technologijų naudojimas klasėje iš esmės pakeitė mokinių mokymosi būdą.”

Perfrazuojant: „Technologijų integravimas į švietimą lėmė reikšmingus mokymosi proceso pokyčius.”

Originalus tekstas: „Remiantis naujausiais tyrimais, socialinė žiniasklaida tampa vis populiaresnė tarp jaunosios kartos atstovų.”

Perfrazuojant: „Kaip rodo naujausi tyrimai, jaunoji karta vis labiau domisi socialine žiniasklaida.”

Kaip perfrazuoti kelis autorius pagal APA?

Kelių autorių parafrazavimas pagal APA:

 1. Visus autorius cituokite teksto citatoje, paskutinius du autorius atskirkite simboliu „&”.
 2. Jei autorių yra daugiau nei trys, visose tolesnėse citatose naudokite tik pirmojo autoriaus pavardę, po kurios rašoma „et al.”.
 3. Šaltinio literatūros sąrašo įraše išvardykite visus autorius tokia tvarka, kokia jie nurodyti tituliniame puslapyje, kiekvieną pavardę atskirkite kableliu, o prieš pavardę rašykite ampersandą.

Kaip perfrazuoti citatą pagal APA?

Norėdami perfrazuoti citatą pagal APA, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidžiai perskaitykite originalią citatą ir nurodykite pagrindinę mintį arba pagrindinį dalyką.
 2. Atmeskite originalią citatą ir perteikite mintį ar mintį savais žodžiais, naudodami savo sakinio struktūrą ir stilių.
 3. Patikrinkite, ar parafrazė atitinka originalią citatą ir ar tiksliai perteikia autoriaus mintį ar mintį, nekeičiant jos prasmės.
 4. Tekste nurodykite originalų citatos šaltinį, nurodydami autoriaus vardą ir pavardę bei publikavimo metus.
 5. Referato pabaigoje pateikite originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis.

Ar galite perfrazuoti visą pastraipą pagal APA?

Taip, APA galima perfrazuoti visą pastraipą. Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir perfrazuodami trumpesnę ištrauką ar citatą. Toliau pateikiami šie žingsniai:

 • Atidžiai perskaitykite pastraipą ir nurodykite pagrindines mintis bei pagrindinius punktus.
 • Perteikite juos savais žodžiais ir stiliumi, naudodami savo sakinio struktūrą.
 • Patikrinkite, ar parafrazė atitinka originalo pastraipą, kad įsitikintumėte, jog ji yra tiksli.
 • Pastraipos pabaigoje pateikite teksto citatą ir originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą.
 • Abiem atvejais laikykitės APA formato gairių.

Kaip perfrazuoti ilgą sakinį pagal APA?

 • Perfrazuodami pagal APA, ilgą sakinį suskaidykite į mažesnes dalis.
 • Išlaikyti pirminę sakinio prasmę ir tiksliai perteikti autoriaus mintis.
 • Patikrinkite, ar parafrazė atitinka originalų sakinį ir ar tiksliai perteikia autoriaus mintis, nekeičiant jų prasmės.
 • Parafrazuoto sakinio pabaigoje pateikite citatą tekste, o darbo pabaigoje – originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis.

Ar galiu naudoti tiesiogines citatas APA formatu, o ne perfrazuoti?

 • Tiesiogines citatas galima naudoti APA formatu.
 • Tiesioginės citatos turėtų būti naudojamos tik prireikus.
 • Tiesioginės citatos turi būti pažymėtos kabutėmis ir cituojamas pirminis šaltinis.
 • Turėtų būti pateikiamas pirminio šaltinio nuorodų sąrašo įrašas.
 • Dėl pernelyg dažno tiesioginių citatų naudojimo gali atrodyti, kad nesidomite originaliu tekstu ir kritiškai nesvarstote autoriaus idėjų.
 • Apskritai pirmenybė teikiama perfrazavimui, o tiesioginės citatos naudojamos tik tada, kai originalo formuluotė yra ypač įsimintina arba labai svarbi jūsų argumentams.

Ar galima perfrazuoti kito asmens parafrazę APA formatu?

 • APA formatu nerekomenduojama perfrazuoti kito asmens parafrazės.
 • Perfrazuojant kito asmens parafrazę gali atsirasti netikslumų arba pasikeisti originalaus teksto prasmė.
 • Geriau grįžti prie pirminio šaltinio ir perfrazuoti tiesiogiai.
 • Jei originalaus šaltinio nėra, antrinį šaltinį nurodykite nuorodų sąraše ir tekste, aiškiai nurodydami, kad cituojate antrinį šaltinį.
 • Užtikrinkite, kad parafrazė būtų tiksli ir tinkamai cituojama tekste, nurodant autoriaus vardą, pavardę, publikacijos metus ir puslapio numerį (jei yra).
 • Įtraukite originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą ir atskirą antrinio šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, jei jį cituojate tiesiogiai.

Kaip nustatyti, ar efektyviai perfrazavote pagal APA?

Ar veiksmingai perfrazavote APA programoje, galite pasakyti, jei teksto versiją parašėte savais žodžiais ir tiksliai perteikėte pagrindines originalaus teksto mintis. Jūsų versija neturėtų būti pernelyg panaši į originalų tekstą, be to, joje turėtų būti pateikta citata tekste, kad būtų galima nurodyti originalų šaltinį.

Kaip patikrinti, ar teisingai perfrazuojate pagal APA?

 1. Atidžiai perskaitykite originalų tekstą, kad suprastumėte autoriaus mintis.
 2. Perfrazuokite tekstą savais žodžiais, naudodami savo sakinių struktūrą ir stilių.
 3. Palyginkite parafrazę su originaliu tekstu, kad įsitikintumėte, jog joje tiksliai perteiktos autoriaus mintys, nekopijuojant tikslių jo žodžių ar formuluočių.
 4. Patikrinkite, ar nepraleidote jokios svarbios informacijos ir ar nepakeitėte originalaus teksto prasmės.
 5. Naudokitės plagijavimo aptikimo programine įranga, pavyzdžiui, „Turnitin” arba „Grammarly”, kad nustatytumėte ištraukas, kurias gali reikėti toliau taisyti.
 6. Paprašykite, kad kas nors kitas perskaitytų ir originalų tekstą, ir jūsų parafrazę, kad įsitikintumėte, jog jūsų parafrazė tiksliai perteikia autoriaus mintis.
 7. Atlikite reikiamus parafrazės pakeitimus, kad užtikrintumėte, jog ji tiksliai atspindi autoriaus idėjas.
 8. Tekste nurodykite pirminį idėjos ar informacijos šaltinį, nurodydami autoriaus vardą ir pavardę bei publikavimo metus.
 9. Referato pabaigoje pateikite originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis.
 10. Jei vis dar abejojate, ar jūsų parafrazė teisinga, kreipkitės į dėstytoją arba rašymo mokytoją, kad jis jums patartų ir pateiktų pastabų.

Kuo skiriasi apibendrinimas ir perfrazavimas pagal APA?

Apibendrinimas pagal APA – tai procesas, kurio metu savais žodžiais perpasakojamos pagrindinės teksto idėjos ir svarbiausi dalykai, išlaikant pirminę prasmę. Kita vertus, perfrazavimas – tai konkrečios minties ar teksto ištraukos perpasakojimas savais žodžiais.

Apibendrinant ir perfrazuojant reikia savais žodžiais perpasakoti teksto informaciją, tačiau apibendrinimas yra platesnis ir bendresnis, o perfrazavimas – konkretesnis ir tikslingesnis. Apibendrindami turėtumėte sutelkti dėmesį į pagrindines teksto idėjas ir svarbiausius dalykus, o perfrazuodami – į konkrečią mintį ar ištrauką.

Kaip išvengti plagijavimo perfrazuojant pagal APA?

 • Perfrazuodami vartokite savo žodžius ir sakinių struktūrą.
 • tiksliai perteikti autoriaus idėjas, nekeičiant jų prasmės.
 • Atidžiai perskaitykite originalų tekstą ir nustatykite pagrindines idėjas bei svarbiausius dalykus.
 • Tekste nurodykite originalų šaltinį, naudodami autoriaus vardą ir pavardę bei publikavimo metus.
 • Referato pabaigoje pateikite originalaus šaltinio nuorodų sąrašo įrašą, vadovaudamiesi APA formato gairėmis.
 • tyrinėdami temą naudokitės keliais šaltiniais, kad per daug nepasikliautumėte vienu šaltiniu.

Kokių dažniausiai daromų klaidų reikia vengti perfrazuojant pagal APA?

Keletas dažniausiai daromų klaidų, kurių reikia vengti perfrazuojant APA:

 1. Pakeisti tik keletą originalaus teksto žodžių.
 2. Sinonimų vartojimas nekeičiant sakinio struktūros.
 3. Naudokite tą pačią sakinio struktūrą kaip ir originaliame tekste.
 4. Nepateikėte citatos tekste.

Kokio ilgio parafrazė turėtų būti pagal APA?

APA nenustatytas parafrazės ilgis. Parafrazės ilgis priklausys nuo originalaus teksto ilgio ir išsamumo, kurį reikia perteikti. Tačiau būtina atminti, kad parafrazė turi būti parašyta jūsų žodžiais, o ne tiesiog originalaus teksto kopija.

Kokie šaltiniai padeda išmokti perfrazuoti pagal APA?

Yra keletas šaltinių, iš kurių galima išmokti perfrazuoti pagal APA, įskaitant:

 1. APA stiliaus dienoraštis
 2. „Purdue Online Writing Lab” (OWL)
 3. Akademinio rašymo knygos arba vadovai
 4. Universitetų rašymo centrai arba korepetitorių paslaugos
 5. internetinės perfrazavimo priemonės (nors jomis būtina naudotis atsargiai ir visada dukart patikrinti savo darbą).

Jei perskaičius šį vadovą jums prireiktų pagalbos, visada galite pasinaudoti šiais šaltiniais ir sužinoti daugiau apie parafrazavimą APA kalba.

Kaip išplėsti sakinį?

Kaip naudoti esė perrašymo įrankį?

Kaip naudoti perrašymo įrankį, kad išvengtumėte plagiato?

Kaip perfrazuoti pagal MLA

Kaip perfrazuoti citatą tekste?

Kada reikėtų perfrazuoti informaciją?

Bendrinti įrašą

AI Rašytojas

img

Eskritor

AI sugeneruoto turinio kūrimas