Hoe parafraseren in APA?

Een visuele weergave van een tekst die wordt omgezet van de oorspronkelijke vorm in een gepaste geparafraseerde versie in APA-formaat
Een visuele weergave van een tekst die wordt omgezet van de oorspronkelijke vorm in een gepaste geparafraseerde versie in APA-formaat

Eskritor 2024-02-12

Hoe parafraseer je in APA formaat?

Om te parafraseren in APA formaat, volg je deze stappen:

 1. Lees de oorspronkelijke tekst zorgvuldig en identificeer de belangrijkste ideeën en kernpunten.
 2. Leg de oorspronkelijke tekst terzijde en herhaal de ideeën in je eigen woorden, met je eigen zinsbouw en stijl.
 3. Vergelijk je parafrase met de oorspronkelijke tekst om er zeker van te zijn dat het de ideeën van de auteur goed weergeeft zonder de bedoelde betekenis te veranderen.
 4. Vermeld de oorspronkelijke bron van het idee of de informatie in de tekst, met de naam van de auteur en het jaar van publicatie.
 5. Voeg aan het eind van je werkstuk een referentielijst toe voor de originele bron, volgens de richtlijnen van het APA-formaat.

Als je meer inspiratie nodig hebt over wat je precies moet schrijven, kun je altijd plagiaatvrije online tools gebruiken zoals  Eskritor .

Hoe parafraseren citeren in APA?

Lees de originele tekst zorgvuldig om te begrijpen

 1. de ideeën van de auteur.
 2. Parafraseer de tekst in je eigen woorden, met je eigen zinsbouw en stijl.
 3. Neem onmiddellijk na de geparafraseerde tekst een citaat op met de naam van de auteur en het jaar van publicatie tussen haakjes. Bijvoorbeeld: (Smith, 2010).
 4. Als de oorspronkelijke tekst paginanummers heeft, vermeld dan de paginanummers van de specifieke informatie die je hebt geparafraseerd. Bijvoorbeeld: (Smith, 2010, p. 35).
 5. Als je meerdere bronnen in dezelfde alinea parafraseert, vermeld dan de bronnen alfabetisch op achternaam van de auteur, gescheiden door puntkomma’s. Bijvoorbeeld: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Voeg aan het eind van je paper een volledige referentielijst toe voor de originele bron, volgens de richtlijnen van het APA-formaat. In de referentielijst moeten de naam van de auteur, het jaar van publicatie, de titel van het werk en publicatiegegevens (bv. uitgever en plaats voor boeken, tijdschrifttitel, volume en nummer, en paginabereik voor artikelen) worden vermeld.
 7. Dubbelcheck of je parafrase de ideeën van de auteur goed weergeeft en of je citaat correct is geformatteerd.
 8. Gebruik plagiaatdetectiesoftware, zoals Turnitin of Grammarly, om passages op te sporen die mogelijk nog moeten worden nagekeken.
 9. Als je niet zeker weet hoe je een bepaalde bron moet citeren of als je meer hulp nodig hebt, raadpleeg dan het APA-handboek of je docent voor hulp.

Wat zijn enkele voorbeelden van effectief parafraseren in APA?

Hier zijn enkele voorbeelden van effectief parafraseren in APA:

Oorspronkelijke tekst: “Het gebruik van technologie in de klas heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop leerlingen leren.”

Parafrase: “De integratie van technologie in het onderwijs heeft grote veranderingen teweeggebracht in het leerproces.”

Oorspronkelijke tekst: “Volgens het laatste onderzoek worden sociale media steeds populairder onder jongere generaties.”

Parafrase: “De jongere generatie toont een groeiende interesse in sociale media, zoals blijkt uit recente onderzoeken.”

Hoe parafraseer je meerdere auteurs in APA?

Meerdere auteurs parafraseren in APA:

 1. Citeer alle auteurs in je in-text citatie en gebruik het “&” symbool om de laatste twee auteurs te scheiden.
 2. Indien er meer dan drie auteurs zijn, gebruik dan alleen de naam van de eerste auteur gevolgd door “et al.” in alle volgende citaten.
 3. In je referentielijst voor de bron vermeld je alle auteurs in de volgorde waarin ze op de titelpagina staan, waarbij je elke naam scheidt met een komma en een ampersand voor de achternaam.

Hoe parafraseer je een citaat in APA?

Volg deze stappen om een citaat in APA te parafraseren:

 1. Lees het oorspronkelijke citaat zorgvuldig en identificeer de hoofdgedachte of het kernpunt.
 2. Leg het oorspronkelijke citaat terzijde en herhaal het idee of punt in je eigen woorden, met je eigen zinsbouw en stijl.
 3. Vergelijk je parafrase met het oorspronkelijke citaat om ervoor te zorgen dat het idee of punt van de auteur accuraat wordt weergegeven zonder de bedoelde betekenis te veranderen.
 4. Vermeld de oorspronkelijke bron van het citaat in de tekst, met de naam van de auteur en het jaar van publicatie.
 5. Voeg aan het eind van je werkstuk een referentielijst toe voor de originele bron, volgens de richtlijnen van het APA-formaat.

Kun je een hele paragraaf parafraseren in APA?

Ja, het is mogelijk om een hele paragraaf te parafraseren in APA. Volg dezelfde stappen als bij het parafraseren van een kortere passage of citaat. Hier zijn de stappen:

 • Lees de alinea zorgvuldig en identificeer de belangrijkste ideeën en kernpunten.
 • Herformuleer ze in uw eigen woorden en stijl, met uw eigen zinsbouw.
 • Vergelijk je parafrase met de oorspronkelijke paragraaf om de nauwkeurigheid te waarborgen.
 • Voeg een citaat toe aan het einde van de paragraaf en een referentielijst voor de oorspronkelijke bron.
 • Volg de APA richtlijnen voor beide.

Hoe parafraseer je een lange zin in APA?

 • Verdeel de lange zin in kleinere delen bij het parafraseren in APA.
 • De oorspronkelijke betekenis van de zin behouden en de ideeën van de auteur nauwkeurig weergeven.
 • Vergelijk je parafrase met de oorspronkelijke zin om er zeker van te zijn dat hij de ideeën van de auteur nauwkeurig weergeeft zonder de bedoelde betekenis ervan te veranderen.
 • Voeg een citaat toe aan het einde van de geparafraseerde zin en een referentielijst voor de oorspronkelijke bron aan het einde van het werkstuk, volgens de richtlijnen van het APA-formaat.

Kan ik directe citaten gebruiken in APA formaat in plaats van parafraseren?

 • Directe citaten kunnen in APA-formaat worden gebruikt
 • Rechtstreekse citaten mogen alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is
 • Directe citaten vereisen aanhalingstekens en bronvermelding in de tekst.
 • Een referentielijstvermelding voor de oorspronkelijke bron moet worden opgenomen
 • Overmatig gebruik van directe citaten kan de indruk wekken dat u zich niet bezighoudt met de oorspronkelijke tekst of kritisch nadenkt over de ideeën van de auteur.
 • Parafraseren heeft over het algemeen de voorkeur, waarbij je alleen directe citaten gebruikt als de originele tekst bijzonder gedenkwaardig of essentieel voor je argumentatie is.

Is het goed om iemand anders zijn parafrase in APA formaat te parafraseren?

 • Een parafrase van iemand anders is in het algemeen niet aan te raden in APA formaat.
 • De parafrase van iemand anders kan leiden tot onnauwkeurigheden of veranderingen in de betekenis van de oorspronkelijke tekst.
 • Het is beter terug te gaan naar de oorspronkelijke bron en direct te parafraseren
 • Als de originele bron niet beschikbaar is, citeer dan de secundaire bron in je referentielijst en in de tekst, en maak duidelijk dat je een secundaire bron citeert.
 • Zorg ervoor dat de parafrase nauwkeurig is en adequaat wordt geciteerd in de tekst met behulp van de naam van de auteur, het jaar van publicatie en het paginanummer (indien beschikbaar).
 • Voeg een vermelding toe in de referentielijst voor de originele bron en een aparte vermelding in de referentielijst voor de secundaire bron als je deze rechtstreeks citeert.

Hoe weet je of je effectief hebt geparafraseerd in APA?

Je kunt zien of je effectief hebt geparafraseerd in APA als je versie van de tekst in je eigen woorden is en de belangrijkste ideeën van de oorspronkelijke tekst nauwkeurig weergeeft. Jouw versie mag niet te veel lijken op de oorspronkelijke tekst, en moet een citaat in de tekst bevatten om de oorspronkelijke bron te vermelden.

Hoe controleer je of je parafrase correct is in APA?

 1. Lees de oorspronkelijke tekst zorgvuldig om de ideeën van de auteur te begrijpen.
 2. Parafraseer de tekst in je eigen woorden, met je eigen zinsbouw en stijl.
 3. Vergelijk je parafrase met de oorspronkelijke tekst om ervoor te zorgen dat hij de ideeën van de auteur nauwkeurig weergeeft zonder zijn exacte woorden of bewoordingen te kopiëren.
 4. Controleer of je geen belangrijke informatie hebt weggelaten of de betekenis van de oorspronkelijke tekst hebt veranderd.
 5. Gebruik plagiaatdetectiesoftware, zoals Turnitin of Grammarly, om passages op te sporen die mogelijk nog moeten worden nagekeken.
 6. Laat iemand anders zowel de originele tekst als je parafrase lezen om er zeker van te zijn dat je parafrase de ideeën van de auteur nauwkeurig weergeeft.
 7. Herzie je parafrase indien nodig, zodat hij de ideeën van de auteur nauwkeurig weergeeft.
 8. Vermeld de oorspronkelijke bron van het idee of de informatie in de tekst, met de naam van de auteur en het jaar van publicatie.
 9. Voeg aan het eind van je werkstuk een referentielijst toe voor de originele bron, volgens de richtlijnen van het APA-formaat.
 10. Als je nog steeds niet zeker weet of je parafrase correct is, overleg dan met je docent of een schrijfdocent voor begeleiding en feedback.

Wat is het verschil tussen samenvatten en parafraseren in APA?

Samenvatten in APA verwijst naar het proces van het herhalen van de belangrijkste ideeën en kernpunten van een tekst met je eigen woorden, terwijl de oorspronkelijke betekenis behouden blijft. Parafraseren daarentegen houdt in dat je een bepaald idee of een bepaalde passage uit een tekst in je eigen woorden weergeeft.

Samenvatten en parafraseren hebben te maken met het herhalen van informatie uit een tekst in je eigen woorden, maar samenvatten is breder en algemener, terwijl parafraseren specifieker en gerichter is. Bij samenvatten moet je je richten op de belangrijkste ideeën en kernpunten van de tekst, terwijl je bij parafraseren moet focussen op een specifiek idee of een specifieke passage.

Hoe voorkom je plagiaat bij het parafraseren in APA?

 • Gebruik je eigen woorden en zinsbouw bij het parafraseren
 • De ideeën van de auteur nauwkeurig weergeven zonder de bedoelde betekenis ervan te veranderen.
 • De oorspronkelijke tekst zorgvuldig lezen en de belangrijkste ideeën en kernpunten identificeren.
 • Citeer de oorspronkelijke bron in de tekst met de naam van de auteur en het jaar van publicatie.
 • Neem een referentielijst op voor de originele bron aan het einde van je paper, volgens de APA-richtlijnen.
 • Gebruik meerdere bronnen bij het onderzoeken van een onderwerp om te voorkomen dat je te veel op één bron vertrouwt.

Wat zijn enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het parafraseren in APA?

Enkele veel voorkomende fouten die u moet vermijden bij het parafraseren in APA zijn:

 1. Slechts een paar woorden in de oorspronkelijke tekst veranderen.
 2. Synoniemen gebruiken zonder de zinsbouw te veranderen.
 3. Met dezelfde zinsbouw als de oorspronkelijke tekst.
 4. Het niet opnemen van een citaat in de tekst.

Hoe lang moet een parafrase zijn in APA?

Er is geen vaste lengte voor een parafrase in APA. De lengte van uw parafrase hangt af van de lengte van de oorspronkelijke tekst en de mate van detail die u moet overbrengen. Het is echter essentieel om te onthouden dat je parafrase in je eigen woorden moet zijn en niet simpelweg een kopie van de oorspronkelijke tekst.

Wat zijn enkele bronnen om te leren parafraseren in APA?

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar om te leren hoe je moet parafraseren in APA, waaronder:

 1. APA stijl blog
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Academische schrijfboeken of handboeken
 4. Universitaire schrijfcentra of bijlesdiensten
 5. Online hulpmiddelen voor parafraseren (hoewel het essentieel is om deze met voorzichtigheid te gebruiken en je werk altijd dubbel te controleren)

Als je na het lezen van deze gids hulp kunt gebruiken, kun je altijd een van deze bronnen raadplegen om meer te leren over parafraseren in APA.

Hoe kan ik een zin uitbreiden?

Hoe gebruik je een herformuleringstool voor essays?

Hoe gebruik je een herformuleringstool om plagiaat te voorkomen?

Hoe te parafraseren in MLA

Hoe een citaat in de tekst parafraseren?

Wanneer moet u informatie parafraseren?

Post delen

AI Schrijver

img

Eskritor

Creëer AI gegenereerde inhoud