Hoe een citaat in de tekst parafraseren?

Een citaat in de tekst parafraseren

Een citaat in de tekst parafraseren

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het parafraseren van een citaat:

Stap 1: Lees de originele bron zorgvuldig

Voordat je kunt parafraseren, moet je een citaat in de tekst gebruiken,

 • De eerste keer is het cruciaal om de betekenis van de oorspronkelijke tekst volledig te begrijpen.
 • Lees de bron zorgvuldig en noteer de belangrijkste punten en ideeën.

Stap 2: Bepaal de kernpunten

Als je de originele bron hebt gelezen,

 • Identificeer de belangrijkste punten en ideeën die je in je schrijven wilt gebruiken.
 • Markeer of onderstreep deze punten zodat je ze later gemakkelijker kunt terugvinden.

Stap 3: Zet de originele bron opzij

Zodra je de belangrijkste punten hebt geïdentificeerd die je wilt gebruiken,

 • Leg de oorspronkelijke bron opzij.
 • Dit zal je helpen om de originele tekst niet te kopiëren en zal je aanmoedigen om je eigen woorden te gebruiken.

Stap 4: Herschrijf de belangrijkste punten in je eigen woorden

 • Herschrijf de belangrijkste punten die je hebt geïdentificeerd in je eigen woorden.
 • Zorg ervoor dat je synoniemen en alternatieve formuleringen gebruikt om dezelfde betekenis over te brengen.
 • Je kunt ook de zinsbouw veranderen om het unieker te maken.

Stap 5: Vergelijk je parafrase met de originele bron

Als je klaar bent met parafraseren,

 • Vergelijk je werk met de originele bron.
 • Zorg ervoor dat je niet per ongeluk iets van de oorspronkelijke tekst hebt gekopieerd en dat de betekenis nog steeds hetzelfde is.

Stap 6: Citeer de bron correct

 • Na het parafraseren van de in-text citatie is het essentieel om de oorspronkelijke auteur te vermelden.
 • Zorg ervoor dat je de bron correct citeert volgens de citatiestijl die je gebruikt.

Stap 7: Controleren op plagiaat

Voordat je je werk instuurt,

 • Controleer op plagiaat om er zeker van te zijn dat je niet per ongeluk iets van de originele tekst hebt gekopieerd.
 • Er zijn talloze online hulpmiddelen beschikbaar om je te helpen bij het controleren op plagiaat, zoals Grammarly en Turnitin.
 • Geef voldoende woorden om duidelijk te maken naar welk werk je verwijst in je lijst met geciteerde werken en je referentielijst.

Stap 8: Herzie en verfijn je parafrase

 • Herzie en verfijn ten slotte je parafrase als dat nodig is.
 • Zorg ervoor dat het goed stroomt en gemakkelijk te begrijpen is. Vraag eventueel een vriend of collega om het te lezen en feedback te geven.
persoon die op haar computer typt

Wat is het formaat van citaten in de tekst?

Bij het parafraseren van een citaat in de tekst is het belangrijk om de juiste opmaak en citeermethoden te gebruiken om de oorspronkelijke auteur te vermelden. Hier zijn enkele belangrijke elementen om op te nemen:

 1. Achternaam auteur: De naam van de auteur van de originele bron moet in de tekstcitaat staan.
 2. Jaar van publicatie: Het jaar van publicatie van de originele bron moet ook in de tekstcitaat staan.
 3. Paginanummers: Als je een specifiek gedeelte van de originele bron parafraseert, is het belangrijk om de paginanummers te vermelden waar dat gedeelte kan worden gevonden.
 4. Aanhalingstekens: Als je een gedeelte van de originele bron rechtstreeks citeert, moet je aanhalingstekens gebruiken rond de geciteerde tekst om aan te geven dat het niet jouw originele woorden zijn.

Hier is een voorbeeld van een citaat in de tekst voor een parafrase, waarbij de APA-citeerstijl van de American Psychological Association wordt gebruikt:

Volgens Smith (2015) kan het belang van parafraseren in academisch schrijven niet genoeg worden benadrukt. Ze legt uit dat parafraseren schrijvers in staat stelt om de ideeën van anderen te gebruiken terwijl ze toch hun eigen begrip van het materiaal laten zien (p. 23).

In deze APA-stijl zijn de naam van de auteur (Smith), het jaar van publicatie (2015) en het paginanummer waar de informatie kan worden gevonden (p. 23) allemaal opgenomen in de citatie. Aanhalingstekens zijn niet nodig, omdat dit een citaat tussen haakjes is en geen direct citaat.

Waarom In-text citeren parafraseren?

Het parafraseren van tekstcitaten is om verschillende redenen belangrijk:

 1. Plagiaat vermijden: Als je de woorden of ideeën van iemand anders gebruikt in je schrijven zonder de eer aan hen te geven, is er sprake van plagiaat. Met parafraseren kun je de ideeën en het onderzoek van anderen gebruiken, terwijl je nog steeds de oorspronkelijke auteur vermeldt.
 2. Begrip tonen: Parafraseren vereist dat je de betekenis en het doel van de oorspronkelijke tekst volledig begrijpt. Door het in je eigen woorden te zeggen, laat je zien dat je het materiaal goed begrijpt.
 3. Bronnen integreren: Met parafraseren kun je externe bronnen integreren in je eigen schrijven. Dit kan helpen om je argumenten en ideeën te ondersteunen en bewijs te leveren om je beweringen te staven.
 4. Voldoen aan academische normen: Bij academisch schrijven is het belangrijk om bronnen correct en nauwkeurig te citeren. Door te parafraseren kun je aan deze normen voldoen en je academische integriteit tonen.

Wat zijn blokcitaten en hoe gebruik je ze?

Blokcitaten in APA 7 verwijzen naar directe citaten van 40 of meer woorden, en ze worden meestal ingesprongen vanaf de linkerkantlijn met 0,5 inch. Om een blokcitaat te introduceren kun je een signaalzin of haakjes gebruiken, afhankelijk van de context. Hier zijn enkele typische richtlijnen voor het gebruik van blokcitaten in de 7e editie:

 • Lengte: Blokcitaten worden gebruikt voor directe citaten van 40 woorden of meer.
 • Inspringen: Blokcitaten moeten 0,5 inch inspringen vanaf de linkerkantlijn.
 • Interpunctie: Plaats een punt, komma of puntkomma na het citaat of de geparafraseerde informatie.
 • Citeren: Het citaat voor een blokcitaat bevat de achternaam van de auteur, meerdere auteurs, het jaar van publicatie en het paragraafnummer waar de informatie gevonden kan worden (indien beschikbaar).
 • Signaalzin: Een signaalzin kan gebruikt worden om een blokcitaat te introduceren door de naam van de auteur en het jaar van publicatie te gebruiken.
 • Nieuwe alinea: Als je het lange citaat moet voortzetten in een nieuwe alinea, laat het eerste woord van de nieuwe alinea dan 0,5 inch inspringen.

Hier is een voorbeeld van een blokcitaat:

Geparafraseerde informatie (Auteur, Jaar, p. 2).

 • In MLA-stijl worden blokcitaten gebruikt voor directe citaten van vier of meer regels. Het blokcitaat moet één inch inspringen vanaf de linkerkantlijn, en het hele citaat moet dubbel gespatieerd zijn.
 • Net als bij APA 7 bevat het citaat voor een blokcitaat in MLA-citaat de achternaam van de auteur en het paginanummer. Bovendien, als het blokcitaat meerdere alinea’s overspant, moet elke alinea één inch inspringen vanaf de linkerkantlijn.

Vaak gestelde vragen

Wat is parafraseren?

Parafraseren is het herhalen van andermans ideeën of woorden in je eigen woorden. Het houdt in dat je een bepaald tekstgedeelte herschrijft met andere woorden en een andere zinsbouw, terwijl de betekenis hetzelfde blijft als in de oorspronkelijke tekst.

Waarom is parafraseren belangrijk?

Parafraseren is een belangrijke vaardigheid in academisch schrijven, omdat je hiermee ideeën en onderzoek uit andere bronnen in je werk kunt opnemen zonder hun woorden of ideeën direct te kopiëren. Het helpt ook om plagiaat te voorkomen, wat het gebruiken van het werk van iemand anders is zonder de juiste credits te geven.

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Eskritor!

Verwante artikelen

Een afbeelding van een computerscherm van een gesprek met GPT-3, met daaroverheen diagrammen die de taalverwerkingsstappen van de AI illustreren
Eskritor

Hoe werkt GPT-3?

De onderstaande stappen leggen uit hoe GPT-3 werkt om reacties te genereren: Waarom is GPT-3 nuttig? Hier is een lijst van redenen waarom GPT-3 nuttig is: Wat is de geschiedenis

Een visuele grafiek met gegevens over de impact van AI op de banenmarkt voor contentschrijvers
Eskritor

Zal AI inhoudsschrijvers vervangen?

Ja, AI-schrijvers kunnen sommige schrijvers vervangen, maar ze kunnen nooit goede schrijvers vervangen. Het zal bepaalde soorten schrijfwerk vervangen. AI-contentgeneratoren kunnen basiscontent genereren waarvoor geen origineel onderzoek of expertise nodig

Een visuele weergave van de architectuur van ChatGPT, met het transformatormodel dat taalbegrip en taalgeneratie mogelijk maakt
Eskritor

Hoe werkt ChatGPT?

Op hoog niveau is ChatGPT een deep learning-model dat een neuraal netwerk gebruikt om mensachtige tekst te genereren. De specifieke versie van het model, ChatGPT-3, is gebaseerd op een techniek