Hvordan parafraserer man en henvisning i teksten?

Parafrasere en henvisning i teksten

Parafrasering af en henvisning i teksten

Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du parafraserer et citat i teksten:

Trin 1: Læs den oprindelige kilde omhyggeligt

Før du kan parafrasere en henvisning i teksten,

 • Første gang er det afgørende at forstå betydningen af den oprindelige tekst fuldt ud.
 • Læs kilden omhyggeligt, og notér de vigtigste pointer og ideer.

Trin 2: Identificer de vigtigste punkter

Når du har læst den oprindelige kilde,

 • Identificer de vigtigste pointer og ideer, du vil bruge i din tekst.
 • Fremhæv eller understreg disse punkter for at gøre det lettere at identificere dem senere.

Trin 3: Læg den oprindelige kilde til side

Når du har identificeret de nøglepunkter, du vil bruge,

 • Læg den oprindelige kilde til side.
 • Det vil hjælpe dig med at undgå at kopiere den originale ordlyd og vil opmuntre dig til at bruge dine egne ord.

Trin 4: Omskriv de vigtigste punkter med dine egne ord

 • Brug de nøglepunkter, du har identificeret, og omskriv dem med dine egne ord.
 • Sørg for at bruge synonymer og alternative formuleringer for at formidle den samme mening.
 • Du kan også ændre sætningsstrukturen for at gøre den mere unik.

Trin 5: Sammenlign din parafrase med den originale kilde

Når du er færdig med at parafrasere,

 • Sammenlign dit arbejde med den originale kilde.
 • Sørg for, at du ikke ved et uheld har kopieret noget af den oprindelige ordlyd, og at meningen stadig er den samme.

Trin 6: Angiv kilden korrekt

 • Når du har omskrevet citatet i teksten, er det vigtigt at kreditere den oprindelige forfatter.
 • Sørg for at citere kilden korrekt i henhold til den citationsstil, du bruger.

Trin 7: Tjek for plagiering

Før du indsender dit arbejde,

 • Tjek for plagiat for at sikre, at du ikke utilsigtet har kopieret noget af den originale ordlyd.
 • Der findes adskillige onlineværktøjer, der kan hjælpe dig med at tjekke for plagiat, herunder Grammarly og Turnitin.
 • Du skal angive nok ord til at gøre det klart, hvilket værk du henviser til i din Works Cited-liste og referenceliste.

Trin 8: Revider og finpuds din parafrase

 • Til sidst skal du revidere og finpudse din parafrase efter behov.
 • Sørg for, at det flyder godt og er let at forstå. Bed eventuelt en ven eller kollega om at læse det igennem og give feedback.
person, der skriver på sin computer

Hvad er formatet for teksthenvisninger?

Når man parafraserer et citatformat i teksten, er det vigtigt at bruge korrekt formatering og citationsmetoder for at give kredit til den oprindelige forfatter. Her er nogle af de vigtigste elementer, du skal have med:

 1. Forfatterens efternavn: Navnet på forfatteren af den originale kilde skal stå i teksthenvisningen.
 2. Årstal for offentliggørelse: Udgivelsesåret for den originale kilde skal også stå i teksthenvisningen.
 3. Sidetal: Hvis du parafraserer et bestemt afsnit i den originale kilde, er det vigtigt at medtage sidetallene, hvor afsnittet kan findes.
 4. Citationstegn: Hvis du citerer en del af den originale kilde direkte, skal du bruge citationstegn omkring den citerede tekst for at indikere, at det ikke er dine originale ord.

Her er et eksempel på en tekstnær henvisning til en parafrase i American Psychological Associations APA-citationsstil:

Ifølge Smith (2015) kan vigtigheden af parafrasering i akademisk skrivning ikke overvurderes. Hun forklarer, at parafrasering giver skribenter mulighed for at bruge andres ideer, mens de stadig demonstrerer deres egen forståelse af materialet (s. 23).

I denne APA-stil er forfatterens navn (Smith), udgivelsesåret (2015) og sidetallet, hvor informationen kan findes (s. 23), alle inkluderet i citatet. Det er ikke nødvendigt med citationstegn, da dette er et parentetisk citat, ikke et direkte citat.

Hvorfor parafrasere i tekstcitater?

Parafrasering af teksthenvisninger er vigtig af flere grunde:

 1. Undgå plagiering: Når du bruger en andens ord eller ideer i din tekst uden at give dem ordentlig kredit, er det plagiat. Parafrasering giver dig mulighed for at bruge andres ideer og forskning, mens du stadig giver kredit til den oprindelige forfatter.
 2. At demonstrere forståelse: Parafrasering kræver, at du fuldt ud forstår meningen og formålet med den oprindelige tekst. Ved at sætte dine egne ord på det, viser du, at du har en klar forståelse af materialet.
 3. Integrering af kilder: Parafrasering giver dig mulighed for at integrere eksterne kilder i din egen tekst. Det kan være med til at understøtte dine argumenter og ideer og give dokumentation for dine påstande.
 4. Opfyldelse af akademiske standarder: I akademisk skrivning er det vigtigt at citere kilder korrekt og præcist. Parafrasering giver dig mulighed for at opfylde disse standarder og demonstrere din akademiske integritet.

Hvad er blokcitater, og hvordan bruger man dem?

Blokcitater i APA 7 henviser til direkte citater, der er 40 ord eller mere lange, og de er typisk indrykket fra venstre margen med 0,5 tommer. For at introducere et blokcitat kan du bruge en signalsætning eller parenteser, afhængigt af konteksten. Her er nogle typiske retningslinjer for brug af blokcitater i den 7. udgave:

 • Længde: Blokcitater bruges til direkte citater, der er 40 ord eller mere lange.
 • Indrykning: Blokcitater skal indrykkes fra venstre margen med 0,5 tommer.
 • Tegnsætning: Sæt punktum, komma eller semikolon efter den parentetiske henvisning eller den parafraserede information.
 • Citation: Citatet til et blokcitat inkluderer forfatterens efternavn, flere forfattere, udgivelsesåret og afsnitsnummeret, hvor informationen kan findes (hvis det er tilgængeligt).
 • Signal-sætning: En signalfrase kan bruges til at introducere et blokcitat ved at bruge forfatterens navn og udgivelsesåret.
 • Nyt afsnit: Hvis du har brug for at fortsætte det lange citat i et nyt afsnit, skal du indrykke det første ord i det nye afsnit med 0,5 tommer.

Her er et eksempel på et blokcitat:

Parafraseret information (forfatter, år, s. 2).

 • I MLA-stilen bruges blokcitater til direkte citater, der er fire eller flere linjer lange. Blokcitatet skal være indrykket en tomme fra venstre margen, og hele citatet skal være med dobbelt linjeafstand.
 • Ligesom i APA 7 indeholder MLA-citatet til et blokcitat forfatterens efternavn og sidetal. Hvis blokcitatet strækker sig over flere afsnit, skal hvert afsnit desuden indrykkes en tomme fra venstre margen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er parafrasering?

Parafrasering er processen med at omformulere en andens ideer eller ord med dine egne ord. Det indebærer, at man tager et bestemt tekstafsnit og omskriver det med andre ord og en anden sætningsstruktur, mens man stadig bevarer den samme betydning som den oprindelige tekst.

Hvorfor er parafrasering vigtig?

Parafrasering er en vigtig færdighed i akademisk skrivning, da det giver dig mulighed for at indarbejde ideer og forskning fra andre kilder i dit arbejde uden direkte at kopiere deres ord eller ideer. Det hjælper også med at undgå plagiat, som er den handling at bruge en andens arbejde uden at give dem ordentlig kredit.

Del indlægget:

Den nyeste AI.

Kom i gang med Eskritor nu!

Relaterede artikler

Et billede af en computerskærm, der viser en samtale med GPT-3, overlejret med diagrammer, der illustrerer AI'ens sprogbehandlingstrin.
Eskritor

Hvordan virker GPT-3?

Nedenstående trin forklarer, hvordan GPT-3 arbejder for at generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over årsager til, at GPT-3 er nyttigt: Hvad er historien om GPT-3?

Et visuelt diagram, der viser data relateret til AI's indvirkning på jobmarkedet for indholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte indholdsskrivere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte nogle forfattere, men de kan aldrig erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skriveopgaver. AI-indholdsgeneratorer kan generere grundlæggende indhold, som ikke kræver original forskning eller

En visuel repræsentation af ChatGPT's arkitektur med transformatormodellen, der gør det muligt at forstå og generere sprog.
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et højt niveau er ChatGPT en deep learning-model, der bruger et neuralt netværk til at generere menneskelignende tekst. Den specifikke version af modellen, ChatGPT-3, er baseret på en teknik,