Miten parafrasoida tekstissä oleva viittaus?

Tekstissä olevan lainauksen parafraasointi

Tekstissä olevan viittauksen parafraasointi

Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten tekstissä oleva viittaus muotoillaan:

Vaihe 1: Lue alkuperäinen lähde huolellisesti

Ennen kuin voit parafratisoida tekstissä olevan viittauksen,

 • Ensimmäisellä kerralla on ratkaisevan tärkeää ymmärtää täysin alkuperäisen tekstin merkitys.
 • Lue lähde huolellisesti ja merkitse muistiin tärkeimmät kohdat ja ajatukset.

Vaihe 2: Tunnista keskeiset kohdat

Kun olet lukenut alkuperäisen lähteen,

 • Tunnista keskeiset kohdat ja ideat, joita haluat käyttää kirjoituksessasi.
 • Korosta tai alleviivaa nämä kohdat, jotta ne on helpompi tunnistaa myöhemmin.

Vaihe 3: Laita alkuperäinen lähde sivuun

Kun olet tunnistanut tärkeimmät kohdat, joita haluat käyttää,

 • Laita alkuperäinen lähde sivuun.
 • Tämä auttaa sinua välttämään alkuperäisen sanamuodon kopioimista ja kannustaa sinua käyttämään omia sanojasi.

Vaihe 4: Kirjoita keskeiset kohdat uudelleen omin sanoin.

 • Kirjoita ne uudelleen omin sanoin käyttäen tunnistamiasi avainkohtia.
 • Varmista, että käytät synonyymejä ja vaihtoehtoisia sanamuotoja saman merkityksen välittämiseksi.
 • Voit myös muuttaa lauserakennetta, jotta siitä tulisi ainutlaatuisempi.

Vaihe 5: Vertaa parafraasi alkuperäiseen lähteeseen.

Kun olet lopettanut parafraasit,

 • Vertaa työtäsi alkuperäiseen lähteeseen.
 • Varmista, ettet ole vahingossa kopioinut mitään alkuperäisestä sanamuodosta ja että merkitys on edelleen sama.

Vaihe 6: Mainitse lähde oikein

 • Tekstin sisäisen viittauksen parafraasoimisen jälkeen on tärkeää mainita alkuperäistä kirjoittajaa.
 • Varmista, että viittaat lähteeseen oikein käyttämäsi viittaustyylin mukaisesti.

Vaihe 7: Tarkista plagioinnin varalta

Ennen työn lähettämistä,

 • Tarkista plagioinnin varalta, ettet ole vahingossa kopioinut mitään alkuperäistä sanamuotoa.
 • Käytettävissä on lukuisia verkkotyökaluja, kuten Grammarly ja Turnitin, joiden avulla voit tarkistaa plagioinnin.
 • Sinun on annettava riittävästi sanoja, jotta teos, johon viittaat, käy selvästi ilmi lähdeluettelosta ja lähdeluettelosta.

Vaihe 8: Tarkista ja hienosäädä parafraasi.

 • Tarkista ja hienosäädä parafraasi tarvittaessa.
 • Varmista, että se sujuu hyvin ja on helposti ymmärrettävissä. Pyydä tarvittaessa ystävää tai kollegaa lukemaan se läpi ja antamaan palautetta.
tietokoneella kirjoittava henkilö

Mikä on tekstissä olevien viittausten muoto?

Tekstissä olevan viittausmuodon parafraasissa on tärkeää käyttää asianmukaista muotoilua ja viittausmenetelmiä, jotta alkuperäistä kirjoittajaa voidaan kunnioittaa. Seuraavassa on joitakin keskeisiä elementtejä:

 1. Tekijän sukunimi: Alkuperäisen lähteen tekijän nimi on mainittava tekstissä.
 2. Julkaisuvuosi: Alkuperäisen lähteen julkaisuvuosi on myös mainittava tekstissä.
 3. Sivunumerot: Jos parafratisoit alkuperäisen lähteen tiettyä kohtaa, on tärkeää ilmoittaa sivunumerot, joista kyseinen kohta löytyy.
 4. Lainausmerkit: Jos lainaat suoraan alkuperäisen lähteen osaa, sinun on käytettävä lainausmerkkejä lainatun tekstin ympärillä osoittaaksesi, että se ei ole alkuperäisiä sanojasi.

Seuraavassa on esimerkki tekstissä olevasta viittauksesta, jossa käytetään American Psychological Associationin APA-viittaustyyliä:

Smithin (2015) mukaan parafrasoinnin merkitystä akateemisessa kirjoittamisessa ei voi liioitella. Hän selittää, että parafraasien avulla kirjoittajat voivat käyttää toisten ajatuksia ja osoittaa samalla, että he ymmärtävät materiaalin (s. 23).

Tässä APA-tyylissä tekijän nimi (Smith), julkaisuvuosi (2015) ja sivunumero, jolta tiedot löytyvät (s. 23), sisältyvät kaikki viittaukseen. Lainausmerkkejä ei tarvita, koska kyseessä on sulkeisviittaus, ei suora lainaus.

Miksi tekstin sisäinen viittaus?

Tekstissä olevien viittausten muotoilu on tärkeää useista syistä:

 1. Plagioinnin välttäminen: Kun käytät kirjoituksessasi jonkun toisen sanoja tai ajatuksia antamatta heille kunnollista tunnustusta, kyseessä on plagiointi. Parafraasien avulla voit käyttää toisten ideoita ja tutkimustuloksia ja antaa samalla kunnian alkuperäiselle kirjoittajalle.
 2. Ymmärryksen osoittaminen: Parafrasointi edellyttää, että ymmärrät täysin alkuperäisen tekstin merkityksen ja tarkoituksen. Ilmaisemalla asian omin sanoin osoitat, että ymmärrät materiaalin selkeästi.
 3. Lähteiden yhdistäminen: Parafraasien avulla voit sisällyttää ulkopuolisia lähteitä omaan kirjoitukseesi. Tämä voi auttaa tukemaan väitteitäsi ja ajatuksiasi ja antamaan todisteita väitteidesi tueksi.
 4. Akateemisten standardien täyttäminen: Akateemisessa kirjoittamisessa on tärkeää mainita lähteet oikein ja tarkasti. Parafraasien avulla voit täyttää nämä vaatimukset ja osoittaa akateemista rehellisyyttäsi.

Mitä ovat lohkolausekkeet ja miten niitä käytetään?

APA 7:ssä lainausmerkeillä tarkoitetaan suoria lainauksia, jotka ovat vähintään 40 sanaa pitkiä, ja ne on tyypillisesti sisennetty vasemmasta marginaalista 0,5 tuumaa. Lohkolainauksen johdantona voit käyttää merkkilauseen tai sulkuja asiayhteydestä riippuen. Seuraavassa on joitakin tyypillisiä ohjeita 7. painoksen lainausmerkkien käytöstä:

 • Pituus: Lainausmerkit: Lainausmerkit käytetään suorissa lainauksissa, joiden pituus on vähintään 40 sanaa.
 • Syvennys: Lainausmerkit on sisennyttävä vasemmasta marginaalista 0,5 tuumaa.
 • Välimerkit: Laita piste, pilkku tai puolipiste sulkeisviittauksen tai parafratisoidun tiedon jälkeen.
 • Viittaus: Lainausmerkit sisältävät tekijän sukunimen, useamman tekijän, julkaisuvuoden ja kappaleen numeron, josta tiedot löytyvät (jos saatavilla).
 • Merkkilause: Merkkilausetta voidaan käyttää johdantolauseena, jossa käytetään tekijän nimeä ja julkaisuvuotta.
 • Uusi kappale: Jos haluat jatkaa pitkää lainausta uudessa kappaleessa, sisennä uuden kappaleen ensimmäistä sanaa 0,5 tuumaa.

Tässä on esimerkki lohkolainauksesta:

Lyhennetty tieto (Tekijä, vuosi, s. 2).

 • MLA-tyylissä lohkolainauksia käytetään suorissa lainauksissa, jotka ovat vähintään neljän rivin pituisia. Lainausmerkit on sisennyttävä yhden tuuman päähän vasemmasta marginaalista, ja koko lainausmerkit on kirjoitettava kaksirivisinä.
 • Kuten APA 7:ssä, myös MLA:ssa lohkositaattien sitaatissa on tekijän sukunimi ja sivunumero. Lisäksi jos lohkositaatti ulottuu useampaan kappaleeseen, jokainen kappale on sisennyttävä yhden tuuman verran vasemmasta marginaalista.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on parafraasointi?

Parafrasointi tarkoittaa toisen ajatusten tai sanojen uudelleenmuotoilua omin sanoin. Siinä otetaan tietty tekstin osa ja kirjoitetaan se uudelleen käyttäen eri sanoja ja lauserakennetta, mutta säilyttäen kuitenkin sama merkitys kuin alkuperäisessä tekstissä.

Miksi parafrasointi on tärkeää?

Parafrasointi on tärkeä taito akateemisessa kirjoittamisessa, sillä sen avulla voit sisällyttää muista lähteistä peräisin olevia ideoita ja tutkimustuloksia työhösi kopioimatta suoraan heidän sanojaan tai ajatuksiaan. Se auttaa myös välttämään plagiointia, joka tarkoittaa toisen henkilön työn käyttämistä ilman asianmukaista kunnianosoitusta.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat