Milloin sinun pitäisi muotoilla tietoja uudelleen?

Kuva, jossa kuvataan erilaisia tilanteita, kuten tutkimus- tai esitystilanteita, joissa tiedon parafraasointi on välttämätöntä ja hyödyllistä.

Parafraasia tulisi käyttää silloin, kun haluat tietoa lähteestä, mutta et voi käyttää sitä sanatarkasti. Seuraavassa on muutamia tilanteita, joissa sinun kannattaa harkita parafraasointia:

 1. Plagioinnin välttämiseksi
  • Parafraasointi auttaa välttämään plagiointia, kun toistat tiedot omin sanoin.
  • Tämä on erityisen tärkeää akateemisessa kirjoittamisessa tai sisältöä luotaessa.
 2. Monimutkaisten tietojen yksinkertaistaminen
  • Parafraasointi voi auttaa tekemään monimutkaisesta tiedosta helpommin ymmärrettävää lukijoille.
  • Tämä on hyödyllistä, kun kirjoitat teknisiä asiakirjoja tai tieteellisiä tutkimusasiakirjoja.
 3. Lisätäksesi vaihtelua kirjoitukseesi
  • Parafrasointi voi myös auttaa lisäämään vaihtelua kirjoitukseesi käyttämällä erilaisia sanoja ja lauserakenteita.

Milloin lainata, parafrasoida tai tiivistää?

Parafraasointi on arvokas työkalu kirjoittajille, mutta se ei aina ole paras vaihtoehto. Asiayhteydestä riippuen voi olla tarkoituksenmukaisempaa lainata tai tiivistää tiedot sen sijaan. Seuraavassa on muutamia tilanteita, joissa sinun kannattaa harkita kunkin tekniikan käyttöä:

Milloin lainata:

Lainaaminen tarkoittaa lähteen sanojen käyttämistä täsmällisesti. Lainausta kannattaa harkita, kun:

 • Alkuperäinen sanamuoto on erityisen mieleenpainuva tai vaikuttava.
 • Lähteen sanat ovat tunnettuja tai niitä on siteerattu usein.
 • Lähteen sanoja käytetään analyysiin tai kritiikkiin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sitaattien liiallinen käyttö voi saada kirjoituksesi näyttämään hajanaiselta ja heikentää omaa ääntäsi.

Milloin parafraasi:

Parafraasointi on tiedon uudelleenmuotoilua omin sanoin alkuperäisen merkityksen säilyttäen. Parafraasointia kannattaa harkita silloin, kun:

 • Sinun on välitettävä lähteen ajatukset täsmällisemmin tai tiiviimmin.
 • Haluat välttää liikaa lainausmerkkejä.
 • Sinun on vältettävä käyttämästä samaa sanamuotoa kuin alkuperäisessä lähteessä.

Muista mainita alkuperäislähde, vaikka parafratisoisitkin.

Milloin tiivistää:

Tiivistäminen tarkoittaa lyhyen yhteenvedon antamista lähteen pääkohdista. Yhteenvetoa kannattaa harkita silloin, kun:

 • Lähde sisältää paljon tietoa, ja haluat tiivistää sen.
 • Haluat antaa lukijalle nopean yleiskuvan lähteen pääkohdista.
 • Haluat vertailla ja vertailla useita lähteitä.

On tärkeää huomata, että liian tiivis yhteenveto voi jättää pois tärkeitä yksityiskohtia tai vivahteita, joten sisällytä olennaisimmat tiedot.

nainen kirjoittaa tietokoneella ja tekee muistiinpanoja

Miten parafrasoida tekstiä?

Tässä on vaiheittainen opas, joka auttaa sinua muotoilemaan tietoja tehokkaasti:

 1. Lue alkuperäinen teksti huolellisesti
  • Ennen kuin aloitat parafrasoinnin, varmista, että ymmärrät alkuperäisen tekstin perusteellisesti.
  • Lue se useita kertoja ja korosta keskeiset kohdat.
 2. Jaottele teksti pienempiin osiin
  • Tunnista pääajatukset ja jaa teksti pienempiin osiin.
  • Näin on helpompi analysoida tietoja ja muotoilla ne uudelleen omin sanoin.
 3. Analysoi tiedot
  • Analysoi tiedot ja yritä ymmärtää niiden merkitys.
  • Mieti, miten voisit muotoilla sen uudelleen niin, että yleisösi ymmärtää sen helpommin.
 4. Käytä synonyymejä ja erilaisia lauserakenteita
  • Käytä synonyymejä avainsanojen tilalla ja yritä käyttää erilaisia lauserakenteita saman merkityksen välittämiseksi.
  • Näin vältät plagioinnin ja lisäät vaihtelua kirjoitukseesi.
 5. Vaihe 4: Tarkista tarkkuus
  • Kun olet muotoillut tiedot uudelleen, tarkista niiden oikeellisuus.
  • Varmista, että olet ymmärtänyt tekstin alkuperäisen merkityksen etkä ole muuttanut sitä millään tavalla.

Kuinka käyttää suoria lainauksia?

Kun käytät lähteitä kirjoituksessasi, on tärkeää ymmärtää, miten suoria lainauksia käytetään oikein. Suorat lainaukset ovat alkuperäisen kirjoittajan täsmällisiä sanoja, ja ne on suljettava lainausmerkkeihin. Seuraavassa on joitakin ohjeita suorien lainausten muotoiluun:

1. Käytä lainausmerkkejä:

 • Laita suora lainaus lainausmerkkeihin. Näin lukija tietää, että sanat eivät ole omia.
 • Esimerkki: Johnsonin (2010) mukaan ”suorat lainaukset on aina suljettava lainausmerkkeihin” (s. 20).

2. Käytä tekstin sisäisiä viittauksia:

 • Liitä lainauksen jälkeen tekstissä oleva viittaus alkuperäisen kirjoittajan mainitsemiseksi. I
 • Tekstiviittauksessa on mainittava kirjoittajan nimi ja sivunumero, jolta lainaus löytyy.
 • Esimerkki: Johnsonin (2010) mukaan ”suorat lainaukset on aina suljettava lainausmerkkeihin” (s. 20).

3. Käytä lohkolauseita pidemmissä kohdissa:

 • Jos suora sitaatti on yli 40 sanaa pitkä, käytä blokkilainausmerkkiä.
 • Aloita lohkolainauksessa uusi rivi ja sisennä koko lainaus.
 • Älä käytä lainausmerkkejä lainausmerkeissä.
 • Esimerkki: Johnson (2010) kirjoittaa: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id hendrerit risus, in eleifend lorem. Nulla facilisi. Fusce eget massa euismod, blandit ipsum a, suscipit elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed faucibus consectetur mi, nec tempor magna pellentesque non. Sed imperdiet elit id elit pulvinar, vel commodo purus luctus. (p. 20)

4. Käytä ellipsejä ja hakasulkeita:

 • Kun haluat jättää pois tai muuttaa osan suorasta lainauksesta, käytä ellipsejä ja hakasulkeita. APA- ja MLA-tyyleissä käytetään tyypillisesti 1-2 ellipsiä ja hakasulkeita.
 • Ellipsejä käytetään osoittamaan, että joitakin sanoja on jätetty pois alkuperäisestä tekstistä, ja hakasulkeita käytetään osoittamaan, että olet lisännyt tai muuttanut joitakin sanoja.
 • Esimerkki: Johnsonin (2010) mukaan ”suorat lainaukset tulisi aina sulkea […] merkkeihin” (s. 20).

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on parafraasointi?

Parafrasointi tarkoittaa tiedon uudelleenmuotoilua omin sanoin/omassa kirjoituksessasi säilyttäen samalla alkuperäisen merkityksen koskemattomana. Tätä tekniikkaa käytetään usein plagioinnin välttämiseksi tai monimutkaisen tiedon yksinkertaistamiseksi lukijoille.

Miksi sinun pitäisi muotoilla?

Parafrasointia voidaan tehdä monista eri syistä, kuten akateemisen kirjoittamisen, tutkimuksen ja sisällön luomisen vuoksi.

Onko rinnastaminen plagiointia?

Parafraasointi ei ole plagiointia, jos kirjoittajan ajatukset esitetään kokonaan omin sanoin ja lähde mainitaan asianmukaisesti.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat