Làm thế nào để diễn giải một trích dẫn trong văn bản?

Diễn giải một trích dẫn trong văn bản

Diễn giải một trích dẫn trong văn bản

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách diễn giải một trích dẫn trong văn bản:

Bước 1: Đọc kỹ nguồn gốc

Trước khi bạn có thể diễn giải một trích dẫn trong văn bản,

 • Lần đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ ý nghĩa của văn bản gốc.
 • Đọc nguồn cẩn thận và ghi lại những điểm và ý chính.

Bước 2: Xác định các điểm chính

Khi bạn đã đọc nguồn gốc,

 • Xác định những điểm chính và ý tưởng bạn muốn sử dụng trong bài viết của mình.
 • Đánh dấu hoặc gạch chân những điểm này để giúp chúng dễ xác định hơn sau này.

Bước 3: Đặt nguồn ban đầu sang một bên

Khi bạn đã xác định được những điểm chính bạn muốn sử dụng,

 • Đặt nguồn ban đầu sang một bên.
 • Điều này sẽ giúp bạn tránh sao chép từ ngữ gốc và sẽ khuyến khích bạn sử dụng từ ngữ của riêng mình.

Bước 4: Viết lại các điểm chính bằng từ ngữ của riêng bạn

 • Sử dụng những điểm chính bạn đã xác định, viết lại chúng theo cách của bạn.
 • Đảm bảo sử dụng các từ đồng nghĩa và cách diễn đạt thay thế để truyền đạt cùng một ý nghĩa.
 • Bạn cũng có thể thay đổi cấu trúc câu để giúp nó độc đáo hơn.

Bước 5: So sánh diễn giải của bạn với nguồn ban đầu

Khi bạn đã hoàn thành việc diễn giải,

 • So sánh công việc của bạn với nguồn ban đầu.
 • Đảm bảo rằng bạn không vô tình sao chép bất kỳ từ ngữ gốc nào và nghĩa vẫn như cũ.

Bước 6: Trích dẫn nguồn chính xác

 • Sau khi diễn giải trích dẫn trong văn bản, điều cần thiết là ghi công cho tác giả gốc.
 • Đảm bảo trích dẫn nguồn chính xác theo phong cách trích dẫn bạn đang sử dụng.

Bước 7: Kiểm tra đạo văn

Trước khi gửi công việc của bạn,

 • Kiểm tra đạo văn để đảm bảo rằng bạn không vô tình sao chép bất kỳ từ ngữ gốc nào.
 • Có rất nhiều công cụ trực tuyến giúp bạn kiểm tra đạo văn, bao gồm Grammarly và Turnitin.
 • Bạn nên cung cấp đủ từ để làm rõ tác phẩm mà bạn đang đề cập đến từ danh sách Tác phẩm được trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo của bạn.

Bước 8: Sửa đổi và tinh chỉnh cách diễn giải của bạn

 • Cuối cùng, sửa đổi và tinh chỉnh cách diễn giải của bạn nếu cần.
 • Đảm bảo rằng nó trôi chảy và dễ hiểu. Nếu cần, hãy nhờ một người bạn hoặc đồng nghiệp đọc lại và đưa ra phản hồi.
người gõ trên máy tính của mình

Định dạng của trích dẫn trong văn bản là gì?

Khi diễn giải một định dạng trích dẫn trong văn bản, điều quan trọng là phải sử dụng các phương pháp định dạng và trích dẫn phù hợp để công nhận tác giả gốc. Dưới đây là một số yếu tố chính bao gồm:

 1. Họ của tác giả: Tên của tác giả của nguồn gốc phải có trong phần trích dẫn trong văn bản.
 2. Năm xuất bản: Năm xuất bản của nguồn gốc cũng phải có trong phần trích dẫn trong văn bản.
 3. Số trang: Nếu bạn đang diễn giải một phần cụ thể của nguồn ban đầu, điều quan trọng là bao gồm số trang nơi có thể tìm thấy phần đó.
 4. Dấu ngoặc kép: Nếu bạn đang trích dẫn trực tiếp một phần của nguồn gốc, bạn nên sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh văn bản được trích dẫn để chỉ ra rằng đó không phải là lời gốc của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về trích dẫn trong văn bản cho một cách diễn giải, sử dụng kiểu trích dẫn APA của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ:

Theo Smith (2015), không thể phóng đại tầm quan trọng của việc diễn giải trong bài viết học thuật. Cô ấy giải thích rằng diễn giải cho phép người viết sử dụng ý tưởng của người khác trong khi vẫn thể hiện sự hiểu biết của chính họ về tài liệu (tr. 23).

Theo kiểu APA này, tên tác giả (Smith), năm xuất bản (2015) và số trang nơi có thể tìm thấy thông tin (tr. 23) đều được đưa vào phần trích dẫn. Không cần dấu ngoặc kép vì đây là trích dẫn trong ngoặc đơn, không phải trích dẫn trực tiếp.

Tại sao diễn giải trích dẫn trong văn bản?

Diễn giải các trích dẫn trong văn bản là quan trọng vì một số lý do:

 1. Tránh đạo văn: Khi bạn sử dụng từ ngữ hoặc ý tưởng của người khác trong bài viết của mình mà không công nhận họ, đó là hành vi đạo văn. Diễn giải cho phép bạn sử dụng ý tưởng và nghiên cứu của người khác trong khi vẫn công nhận tác giả gốc.
 2. Thể hiện sự hiểu biết: Việc diễn giải đòi hỏi bạn phải hiểu đầy đủ ý nghĩa và mục đích của văn bản gốc. Bằng cách diễn đạt nó theo cách của riêng bạn, bạn đang cho thấy rằng bạn hiểu rõ về tài liệu.
 3. Tích hợp các nguồn: Diễn giải cho phép bạn tích hợp các nguồn bên ngoài vào bài viết của riêng bạn. Điều này có thể giúp hỗ trợ các lập luận và ý tưởng của bạn, đồng thời cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các tuyên bố của bạn.
 4. Đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật: Trong bài viết học thuật, điều quan trọng là trích dẫn các nguồn một cách chính xác và chính xác. Diễn giải cho phép bạn đáp ứng các tiêu chuẩn này và thể hiện tính chính trực trong học tập của bạn.

Báo giá khối là gì và cách sử dụng chúng?

Các trích dẫn khối trong APA 7 đề cập đến các trích dẫn trực tiếp có độ dài từ 40 từ trở lên và chúng thường được thụt vào lề trái 0,5 inch. Để giới thiệu một trích dẫn khối, bạn có thể sử dụng cụm từ tín hiệu hoặc dấu ngoặc đơn, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số hướng dẫn điển hình để sử dụng trích dẫn khối trong phiên bản thứ 7:

 • Độ dài: Khối trích dẫn được sử dụng cho các trích dẫn trực tiếp có độ dài từ 40 từ trở lên.
 • Thụt đầu dòng: Các trích dẫn khối phải được thụt lề từ lề trái 0,5 inch.
 • Dấu câu: Đặt dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy sau trích dẫn trong ngoặc đơn hoặc thông tin được diễn giải.
 • Trích dẫn: Trích dẫn cho một trích dẫn khối bao gồm họ của tác giả, nhiều tác giả, năm xuất bản và số đoạn nơi có thể tìm thấy thông tin (nếu có).
 • Cụm từ báo hiệu: Một cụm từ báo hiệu có thể được sử dụng để giới thiệu một đoạn trích dẫn bằng cách sử dụng tên tác giả và năm xuất bản.
 • Đoạn mới: Nếu bạn cần tiếp tục trích dẫn dài trong một đoạn mới, hãy thụt lề từ đầu tiên của đoạn mới 0,5 inch.

Đây là một ví dụ về trích dẫn khối:

Thông tin được diễn giải (Tác giả, Năm, tr. 2).

 • Theo phong cách MLA, các trích dẫn khối được sử dụng cho các trích dẫn trực tiếp có độ dài từ bốn dòng trở lên. Phần trích dẫn khối phải được thụt vào một inch từ lề trái và toàn bộ phần trích dẫn phải được đặt cách nhau hai lần.
 • Giống như APA 7, trích dẫn cho trích dẫn khối trong trích dẫn MLA bao gồm họ của tác giả và số trang. Ngoài ra, nếu trích dẫn khối kéo dài nhiều đoạn văn, thì mỗi đoạn văn phải được thụt vào một inch từ lề trái.

Các câu hỏi thường gặp

Diễn giải là gì?

Diễn giải là quá trình trình bày lại ý tưởng hoặc từ ngữ của người khác bằng ngôn từ của bạn. Nó liên quan đến việc lấy một phần cụ thể của văn bản và viết lại nó bằng cách sử dụng các từ và cấu trúc câu khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên nghĩa như văn bản gốc.

Tại sao Paraphrasing lại quan trọng?

Diễn giải là một kỹ năng quan trọng trong viết học thuật, vì nó cho phép bạn kết hợp các ý tưởng và nghiên cứu từ các nguồn khác vào bài viết của mình mà không cần sao chép trực tiếp từ ngữ hoặc ý tưởng của họ. Nó cũng giúp tránh đạo văn, đó là hành động sử dụng tác phẩm của người khác mà không công nhận họ.

Chia sẻ bài viết:

Nhà nước của nghệ thuật AI

Bắt đầu với Eskritor ngay!

Những bài viết liên quan

Hình ảnh màn hình máy tính hiển thị cuộc trò chuyện với GPT-3, được phủ bằng các sơ đồ minh họa các bước xử lý ngôn ngữ của AI
Eskritor

GPT-3 hoạt động như thế nào?

Các bước dưới đây giải thích cách hoạt động của GPT-3 để tạo phản hồi: Tại sao GPT-3 hữu ích? Dưới đây là danh sách các lý do tại sao

Một bản trình bày trực quan về kiến ​​trúc của ChatGPT, có mô hình máy biến áp cho phép khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ của nó
Eskritor

ChatGPT hoạt động như thế nào?

Ở cấp độ cao, ChatGPT là một mô hình học sâu sử dụng mạng thần kinh để tạo văn bản giống con người. Phiên bản cụ thể của mô hình,