Što je GPT-3?

GPT-3 ili Generative Pre-trained Transformer 3 model je strojnog učenja neuronske mreže osposobljen za generiranje bilo koje vrste teksta. OpenAI SEO, Sam Altman opisao je razvoj GPT-3, treće generacije “najsuvremenijeg jezičnog modela”. Također, GPT-3 je prvi korak prema nekim ljudima u potrazi za općom umjetnom inteligencijom.

GPT-3 ima preko 175 milijardi parametara strojnog učenja dok je GPT-2 imao samo 1,5 milijuna parametara. Prije GPT-3, najveći obučeni jezični model bio je Microsoftov model Turing Natural Language Generation (NLG), koji je imao 10 milijardi parametara. GPT-3 je treniran na nekoliko skupova podataka, svaki s različitim težinama, uključujući Common Crawl, WebText2 i Wikipedia.

openAI izdaje gpt-3

Zašto je GPT-3 koristan?

Evo popisa razloga zašto je GPT-3 koristan:

Koja je povijest GPT-3?

Što može GPT-3?

 1. Generiranje jezika: GPT-3 može generirati tekst sličan ljudskom kao odgovor na upite, što ga čini korisnim za aplikacije kao što su chatbotovi, generiranje sadržaja, pa čak i kreativno pisanje.
 2. Prijevod jezika: Ima mogućnost prevođenja teksta s jednog jezika na drugi, što ga čini korisnim za međunarodnu komunikaciju i lokalizaciju.
 3. Dovršavanje jezika: GPT-3 može dovršavati rečenice ili odlomke na temelju zadanog odziva, što ga čini korisnim za automatsko dovršavanje i sažimanje.
 4. Pitanja i odgovori: GPT-3 može odgovoriti na pitanja na prirodnom jeziku, što ga čini korisnim za virtualne asistente i aplikacije za korisničku službu.
 5. Dijalog: može se uključiti u razgovore naprijed-natrag s korisnicima, što ga čini korisnim za chatbotove i druge agente za razgovor.
 6. Generiranje koda: GPT-3 može generirati isječke koda na temelju opisa prirodnog jezika, što ga čini korisnim za programere i programere.
 7. Analiza osjećaja: GPT-3 može analizirati osjećaj određenog teksta, što ga čini korisnim za aplikacije kao što su praćenje društvenih medija i analiza povratnih informacija korisnika.
 8. Generiranje teksta: Može generirati tekst u različite kategorije na temelju njegovog sadržaja, što ga čini korisnim za aplikacije kao što su moderiranje sadržaja i filtriranje neželjene pošte.
 9. Sažimanje: GPT-3 može sažeti duge tekstove u kraće uz očuvanje glavnih ideja, što ga čini korisnim za aplikacije kao što su prikupljanje vijesti i akademsko istraživanje.

Kako radi GPT-3?

 1. Generativna prethodna obuka: GPT-3 je prvo prethodno obučena na ogromnoj količini tekstualnih podataka s interneta, uključujući knjige, članke i web stranice. Tijekom ovog procesa, model koristi transformatorsku neuronsku mrežu za analizu konteksta svake riječi ili izraza i generiranje njihovog prikaza koji predviđa sljedeću riječ u rečenici. GPT-3 izračunava koliko je vjerojatno da se neka riječ može pojaviti u tekstu s obzirom na drugu u ovom tekstu. Poznata je kao uvjetna vjerojatnost riječi.
 2. Fino ugađanje: Nakon završetka predobuke, fino se podešava za određene zadatke izlažući ga manjoj količini podataka specifičnih za zadatak. Ovaj postupak finog podešavanja pomaže modelu da nauči kako izvršiti određeni zadatak, kao što je prijevod jezika ili generiranje koda kao što je python, prilagodbom njegovih algoritama da bolje odgovaraju novim podacima.
 3. Kontekstualna analiza: Kada dobije upit ili ulazni tekst, GPT-3 koristi slučajeve i svoju transformatorsku mrežu za analizu konteksta svake riječi ili izraza i generiranje njihovog prikaza. Ovo pomaže modelu da razumije značenje i odnose između riječi u ulaznom tekstu.
 4. Generiranje jezika: Na temelju svoje kontekstualne analize ulaznog teksta, generira tekst nalik ljudskom kao odgovor na upit. Model koristi svoje razumijevanje jezičnih zadataka i odnosa između riječi i fraza kako bi predvidio koja će riječ ili fraza najvjerojatnije doći na red.
 5. Iterativno usavršavanje: GPT-3 može generirati više izlaza na temelju istog ulaznog teksta, dopuštajući korisniku da odabere najbolji. Model se također može uvježbati na temelju povratnih informacija korisnika kako bi se poboljšao njegov rezultat tijekom vremena, dodatno usavršavajući njegovu sposobnost generiranja teksta nalik ljudskom.