Як оформлювати перефразування в APA?

Візуальне представлення тексту, який трансформується з оригінальної форми у відповідну перефразовану версію у форматі APA
Візуальне представлення тексту, який трансформується з оригінальної форми у відповідну перефразовану версію у форматі APA

Eskritor 2024-02-12

Як перефразувати у форматі APA?

Щоб перефразувати у форматі APA, виконайте такі дії:

 1. Уважно прочитайте оригінальний текст і визначте основні ідеї та ключові моменти.
 2. Відкладіть оригінальний текст і переформулюйте ідеї своїми словами, використовуючи власну структуру речень і стиль.
 3. Звіряйте свій переказ з оригінальним текстом, щоб переконатися, що він точно відображає ідеї автора, не змінюючи їхнього змісту.
 4. Посилайтеся на першоджерело ідеї або інформації в тексті, використовуючи ім’я автора та рік публікації.
 5. Наприкінці статті додайте посилання на першоджерело, дотримуючись рекомендацій формату APA.

Якщо вам потрібно більше натхнення щодо того, що саме написати, ви завжди можете скористатися онлайн-інструментами для перевірки на плагіат, такими як  Eskritor.

Як оформлювати посилання за “APA”?

Уважно прочитайте оригінальний текст, щоб зрозуміти

 1. авторські ідеї.
 2. Перефразуйте текст своїми словами, використовуючи власну структуру речень і стиль.
 3. Внутрішньотекстове посилання розміщуйте одразу після перефразованого тексту, вказуючи в дужках ім’я автора та рік публікації. Наприклад: (Smith, 2010).
 4. Якщо в оригінальному тексті є номери сторінок, вкажіть номер(и) сторінки з конкретною інформацією, яку ви перефразували. Наприклад: (Smith, 2010, с. 35).
 5. Якщо ви перефразовуєте кілька джерел в одному абзаці, перелічіть їх в алфавітному порядку за прізвищами авторів, розділяючи крапкою з комою. Наприклад: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Наприкінці статті додайте повний список літератури для першоджерела, дотримуючись рекомендацій формату APA. Позиція списку літератури повинна містити ім’я автора, рік видання, назву роботи та інформацію про публікацію (наприклад, видавництво та місцезнаходження для книг, назву журналу, том і номер випуску, діапазон сторінок для статей).
 7. Перевірте, чи ваш переказ точно відображає ідеї автора і чи правильно відформатоване цитування.
 8. Використовуйте програмне забезпечення для виявлення плагіату, наприклад, Turnitin або Grammarly, щоб виявити будь-які фрагменти, які можуть потребувати подальшого доопрацювання.
 9. Якщо ви не знаєте, як цитувати певне джерело, або вам потрібні додаткові вказівки, зверніться за допомогою до посібника APA або до свого викладача.

Які приклади ефективного перефразування в APA?

Ось кілька прикладів ефективного перефразування в APA:

Оригінальний текст: “Використання технологій у класі революціонізувало спосіб навчання учнів”.

Переказ: “Інтеграція технологій в освіту призвела до значних змін у навчальному процесі”.

Оригінальний текст: “Згідно з останніми дослідженнями, соціальні медіа стають все більш популярними серед молодого покоління”.

Перефразування: “Молоде покоління проявляє все більший інтерес до соціальних мереж, про що свідчать останні дослідження”.

Як перефразувати кількох авторів за APA?

Перефразувати кількох авторів за APA:

 1. У внутрішньотекстовому посиланні вказуйте всіх авторів, використовуючи символ “&”, щоб відокремити двох останніх авторів.
 2. Якщо авторів більше трьох, у всіх подальших посиланнях використовуйте тільки ім’я першого автора з додаванням “та ін.”.
 3. У списку використаних джерел перелічіть усіх авторів у тому порядку, в якому вони вказані на титульній сторінці, відокремлюючи кожне ім’я комою і ставлячи амперсанд перед прізвищем.

Як перефразувати цитату за APA?

Щоб перефразувати цитату в APA, виконайте такі дії:

 1. Уважно прочитайте оригінальну цитату і визначте головну ідею або ключовий момент.
 2. Відкладіть оригінальну цитату і переформулюйте ідею або тезу своїми словами, використовуючи власну структуру речень і стиль.
 3. Звірте свій переказ з оригінальною цитатою, щоб переконатися, що він точно відображає ідею або думку автора, не змінюючи її початкового значення.
 4. Посилайтеся на першоджерело цитати в тексті, використовуючи ім’я автора та рік публікації.
 5. Наприкінці статті додайте посилання на першоджерело, дотримуючись рекомендацій формату APA.

Чи можете ви перефразувати цілий абзац в APA?

Так, в APA можна перефразувати цілий абзац. Виконайте ті ж кроки, що й при перефразуванні коротшого уривка або цитати. Ось кроки:

 • Уважно прочитайте абзац і визначте основні ідеї та ключові моменти.
 • Переформулюйте їх своїми словами і в своєму стилі, використовуючи власну структуру речень.
 • Звіряйте свій переказ з оригінальним абзацом, щоб переконатися в точності.
 • Наприкінці абзацу зробіть внутрішньотекстове посилання на першоджерело та вкажіть його у списку використаних джерел.
 • Дотримуйтесь рекомендацій щодо формату APA для обох.

Як перефразувати довге речення в APA?

 • Під час перефразування в APA розбивайте довге речення на менші частини.
 • Зберігати первинний зміст речення і точно передавати ідеї автора.
 • Звірте свій переказ з оригінальним реченням, щоб переконатися, що він точно відображає ідеї автора, не змінюючи їхнього початкового змісту.
 • Наприкінці перефразованого речення зробіть внутрішньотекстове посилання на першоджерело, а в кінці статті – посилання на першоджерело, дотримуючись рекомендацій формату APA.

Чи можна використовувати прямі цитати у форматі APA замість перефразування?

 • Прямі цитати можна використовувати у форматі APA
 • Прямі лапки слід використовувати лише за необхідності
 • Прямі цитати обов’язково беруться в лапки з посиланням на першоджерело в тексті
 • Необхідно додати посилання на першоджерело
 • Надмірне використання прямих цитат може створити враження, що ви не взаємодієте з оригінальним текстом або критично ставитеся до ідей автора
 • Як правило, перевагу надають перефразуванню, використовуючи прямі цитати лише тоді, коли оригінальне формулювання особливо запам’ятовується або є важливим для вашого аргументу.

Чи можна перефразувати чужий переказ у форматі APA?

 • Перефразовувати чужий переказ у форматі APA, як правило, не рекомендується
 • Перефразування чужого переказу може призвести до неточностей або зміни сенсу оригінального тексту
 • Краще повернутися до першоджерела і перефразувати безпосередньо
 • Якщо першоджерело недоступне, посилайтеся на вторинне джерело у списку літератури та в тексті, чітко вказуючи, що ви посилаєтеся на вторинне джерело.
 • Переконайтеся, що переказ є точним і належним чином процитованим у тексті із зазначенням імені автора, року публікації та номера сторінки (за наявності).
 • Включіть запис у списку літератури для першоджерела та окремий запис у списку літератури для вторинного джерела, якщо ви цитуєте його безпосередньо

Як визначити, чи ефективно ви перефразували в APA?

Ви можете визначити, чи ефективно ви перефразували в APA, якщо ваша версія тексту написана своїми словами і точно відображає основні ідеї оригінального тексту. Ваша версія не повинна бути надто схожою на оригінальний текст, і вона повинна містити внутрішньотекстове посилання на першоджерело.

Як перевірити правильність переказу в APA?

 1. Уважно прочитайте оригінальний текст, щоб зрозуміти ідеї автора.
 2. Перефразуйте текст своїми словами, використовуючи власну структуру речень і стиль.
 3. Порівняйте свій переказ з оригінальним текстом, щоб переконатися, що він точно відображає ідеї автора, не копіюючи його точних слів і фраз.
 4. Переконайтеся, що ви не пропустили жодної важливої інформації і не змінили зміст оригінального тексту.
 5. Використовуйте програмне забезпечення для виявлення плагіату, наприклад, Turnitin або Grammarly, щоб виявити будь-які фрагменти, які можуть потребувати подальшого доопрацювання.
 6. Попросіть когось іншого прочитати оригінальний текст і ваш переказ, щоб переконатися, що ваш переказ точно відображає ідеї автора.
 7. Внесіть необхідні зміни у свій переказ, щоб переконатися, що він точно відображає ідеї автора.
 8. Посилайтеся на першоджерело ідеї або інформації в тексті, використовуючи ім’я автора та рік публікації.
 9. Наприкінці статті додайте посилання на першоджерело, дотримуючись рекомендацій формату APA.
 10. Якщо ви все ще не впевнені, чи правильно ви перефразували, проконсультуйтеся зі своїм викладачем або репетитором з письма для отримання рекомендацій та зворотного зв’язку.

У чому різниця між резюме та перефразуванням в APA?

Під реферуванням в APA розуміють процес переформулювання основних ідей і ключових моментів тексту своїми словами зі збереженням початкового змісту. Перефразування, з іншого боку, передбачає переказ певної ідеї або уривка з тексту своїми словами.

Хоча конспектування і перефразування передбачають переказ інформації з тексту своїми словами, конспектування є ширшим і загальнішим, тоді як перефразування є більш конкретним і цілеспрямованим. Під час конспектування слід зосередитися на головних ідеях та ключових моментах тексту, тоді як під час перефразування – на конкретній думці або уривку.

Як уникнути плагіату під час перефразування в APA?

 • Перефразовуючи, використовуйте власні слова та структуру речень
 • Точно відображати ідеї автора, не змінюючи їхнього початкового значення
 • Уважно прочитайте оригінальний текст і визначте основні ідеї та ключові моменти
 • Посилайтеся на першоджерело в тексті, вказуючи ім’я автора та рік публікації
 • Наприкінці статті додайте посилання на першоджерело, дотримуючись рекомендацій формату APA.
 • Використовуйте кілька джерел при дослідженні теми, щоб уникнути надмірної залежності від одного джерела

Яких поширених помилок слід уникати під час перефразування в APA?

Деякі поширені помилки, яких слід уникати під час перефразування в APA, включають такі:

 1. Змінюючи лише кілька слів в оригінальному тексті.
 2. Використання синонімів без зміни структури речення.
 3. Використовуючи ту саму структуру речень, що й в оригінальному тексті.
 4. Відсутність внутрішньотекстового посилання.

Якої довжини має бути переказ в APA?

В APA немає встановленої довжини для перефразування. Обсяг вашого переказу буде залежати від обсягу оригінального тексту та рівня деталізації, який вам потрібно передати. Однак важливо пам’ятати, що ваш переказ повинен бути своїми словами, а не просто копією оригінального тексту.

Які є ресурси, щоб навчитися перефразовувати в APA?

Існує кілька ресурсів, де можна навчитися перефразовувати в APA, зокрема:

 1. Блог про стиль APA
 2. Онлайн-лабораторія письма Пердью (OWL)
 3. Навчальні книги або посібники з академічного письма
 4. Університетські центри написання текстів або послуги репетиторів
 5. Онлайн-інструменти для перефразування (хоча важливо використовувати їх з обережністю і завжди перевіряти свою роботу)

Якщо вам знадобиться допомога після прочитання цього посібника, ви завжди можете звернутися до цих ресурсів, щоб дізнатися більше про перефразування в APA.

Як я можу розширити речення?

Як користуватися інструментом рерайтингу для есе?

Як використовувати інструмент рерайтингу, щоб уникнути плагіату?

Як перефразувати в MLA

Як перефразувати внутрішньотекстову цитату?

Коли варто перефразовувати інформацію?

Поділитися публікацією

AI Письменник

img

Eskritor

Створюйте AI згенерований контент