One Subscription 2 Solutions

Du registrerade dig för Speaktor och du konverterar text till ljud, men vad händer om du behöver konvertera ljud till text? Oroa dig inte eftersom du kan använda ditt Speaktor-medlemskap och dina minuter på Transkriptor utan extra kostnad.

Tal till text

eskritor letter

Transkriptor

Transkribera automatiskt dina möten, intervjuer, föreläsningar och andra konversationer

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Text till tal

text reader

Speaktor

Konvertera automatiskt din text till röst

Steg 1
Spela in röst eller välj en fil

Steg 2
Transkribera det automatiskt

Konvertera tal till text i 4 steg

speech to text

Steg 3
Redigera texten

Steg:
4 Exportera din fil

Steg 1
Spela in röst eller välj en fil

Steg 2
Transkribera det automatiskt

Steg 3
Redigera texten

Steg:
4 Exportera din fil