Jedno predplatné 2 riešenia

Zaregistrovali ste sa do Speaktor a konvertujete text na zvuk, ale čo ak potrebujete previesť zvuk na text? Nebojte sa, pretože svoje členstvo a minúty Speaktor môžete využiť na Transkriptor bez dodatočných nákladov.

Reč na text

eskritor letter

Transkriptor

Automaticky prepisujte svoje stretnutia, rozhovory, prednášky a iné konverzácie

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Prevod textu na reč

text reader

Speaktor

Automaticky konvertujte text na hlas

Krok 1
Nahrajte hlas alebo vyberte súbor

Krok 2
Automaticky to prepíšte

Prevod reči na text v 4 krokoch

speech to text

Krok: 3
Upravte text

krok:
4 Exportujte svoj súbor

Krok 1
Nahrajte hlas alebo vyberte súbor

Krok 2
Automaticky to prepíšte

Krok: 3
Upravte text

krok:
4 Exportujte svoj súbor