Какво е AIDA копирайтинг?

AIDA-копирайтинг

Концепцията за AIDA възниква през 1898 г., когато Елиас Сейнт Елмо Люис, който в крайна сметка е включен в Залата на славата на рекламата, пише колонка (анонимно) за три рекламни принципа, които намира за полезни през цялата си кариера. AIDA е акроним, който представя четирите етапа на убеждаващото послание или комуникационния процес: АIDA означава внимание, интерес, желание и действие. Тази формула за писане служи като рамка, която ръководи копирайтъра при създаването на убедително и ефективно копие.

Какви са стъпките на формулата за копирайтинг AIDA?

Ето разбивка на всеки етап от формулата за копирайтинг AIDA:

 • Внимание: Първата цел на копирайтинга е да привлече вниманието на читателя. Обикновено авторите постигат това чрез привличащи вниманието заглавия, убедителни уводни редове или визуално привлекателни елементи. Целта на копирайтъра е да привлече интереса на читателя и да го накара да продължи да чете или да се занимава със съдържанието.
 • Интерес: След като сте привлекли вниманието на читателя, следващата стъпка е да предизвикате интереса му към това, което предлагате. Това включва подчертаване на предимствата, характеристиките или уникалните аспекти на продукта или услугата, които рекламирате.
 • Желание: След като привлече интереса на читателя, копирайтърът има за цел да предизвика желание или усещане за желание за продукта или услугата. Постигането на тази цел включва подчертаване на ползите, демонстриране на стойността и създаване на усещане за спешност. Копирайтърите често използват убедителен език, разказване на истории, социални доказателства, препоръки или примери, за да предизвикат желание у читателя.
 • Действие: Последният етап от модела AIDA е да подтикне читателя към действие. Това е призив за покупка, абонамент, регистрация, изтегляне, контакт или друго желано действие. Призивът за действие (CTA) трябва да бъде ясен, убедителен и лесен за проследяване. Тя трябва да насочи читателя към желаното преобразуване или следваща стъпка.

Моделът за копирайтинг AIDA е доказана рамка, която помага на копирайтърите да структурират ефективно своите послания. Следвайки тази последователност, копирайтърите привличат вниманието, изграждат интерес, пораждат желание и подтикват към действие целевата си аудитория.

Важно е да се отбележи, че макар AIDA да е широко използвана рамка, не всички копирайтърски текстове трябва стриктно да се придържат към този модел. В зависимост от контекста, аудиторията и целите копирайтърите могат да променят или адаптират подхода AIDA, за да го пригодят към конкретни ситуации и цели.

Как да използвате модела AIDA?

Привличане на вниманието

Както при всяка добра фраза за подсещане, трябва да започнете съдържанието си с кукичка. Това е особено важно при писането на теми на имейли и заглавия на статии, където често се конкурирате със стотици други.

За да измислите привличащо вниманието копие, започнете да мислите за това, което интересува вашата аудитория или личност на клиента.

След като сте привлекли вниманието на аудиторията си, трудната задача е да го задържите. Защо трябва да продължат да четат вашия имейл или публикация в блога? За целите на SEO това също така насърчава читателите да се задържат по-дълго на страницата ви и да се ангажират със съдържанието ви.

Създаване на желание

За да увеличите доверието в себе си, покажете примери за работа, казуси или препоръки, за да ги подтикнете към следващия етап.

Призив за действие

Завършете представянето или съдържанието си с ясен и кратък CTA. Бъдете директни по отношение на следващите стъпки, които искате да предприеме потенциалния лидер.

Как да пишем публикации в блога за конверсия с AIDA

Наред с цифровия маркетинг, стратегиите за маркетинг на съдържанието използват маркетинговата формула AIDA.

Без значение кога се насочвате към клиентите, искате читателите да прекарват повече време на сайта ви. Следвайте шаблона по-долу, за да намалите процента на отпадане, да увеличите ангажираността и дори да накарате хората да конвертират, след като прочетат публикацията ви.

 • Внимание: Използвайте впечатляващи заглавия на блогове, за да предизвикате интерес към темата си.
 • Интерес: Удовлетворете намеренията за търсене и впечатлете с чудесен дизайн.
 • Желание: Напишете копие, насочено към ползите, и включете полезни ресурси.
 • Действие: Включете връзки към друго съдържание, бутони CTA в страничната лента или формуляри за водене, за да увеличите конверсиите.

С помощта на рамката AIDA е възможно да подобрите платформите си в социалните медии, целевата си страница и степента на конверсия, както и да привлечете потенциални клиенти. С помощта на ефективната техника за копирайтинг се повишава осведомеността за марката и лицата на купувачите се привличат повече към вашата компания.

Докато предавате маркетинговото послание, опитайте се да погледнете с очите на читателя. Използвайте някои силни думи в имейл маркетинга, писмата за продажби и публикациите в социалните медии, например в LinkedIn.

Какво е PAS копирайтинг?

PAS е акроним, който често се използва в копирайта за представяне на трите етапа на убеждаващото послание или на комуникационния процес: Проблем, възбуждане, решение. Той е алтернативна рамка на модела AIDA и е особено ефективен за адресиране на болезнени точки и представяне на решения в копие.

Ето разбивка на всеки етап от модела за копирайтинг на PAS:

 • Проблем: Първият етап е ясно да се идентифицира и дефинира проблемът или болезнената точка, с която се сблъсква целевата аудитория. Това включва разбиране на техните предизвикателства, разочарования или нужди.
 • Раздвижване: След като проблемът е представен, копирайтърът се фокусира върху раздвижването и засилването на болката на читателя. Този етап включва разработване на последиците, въздействието или отрицателните резултати от проблема. Като набляга на емоционалните и практическите последици от проблема, копирайтърът създава усещане за спешност и мотивира читателя да потърси решение.
 • Решение: Последният етап от модела PAS е представянето на решението на проблема. Копирайтърът представя продукт, услуга или подход, който ефективно решава идентифицирания проблем.
Споделяне на публикацията:

Най-съвременните технологии за автоматична идентификация.

Започнете работа с Eskritor сега!

Свързани статии

Изображение на компютърен екран, показващ разговор с GPT-3, с диаграми, илюстриращи етапите на езиковата обработка на AI.
Eskritor

Как действа GPT-3?

Стъпките по-долу обясняват как GPT-3 работи, за да генерира отговори: Защо е полезен GPT-3? Ето списък с причините, поради които GPT-3 е полезен: Каква е историята на GPT-3? Разработването на

Визуална диаграма, показваща данни, свързани с влиянието на AI върху пазара на труда за автори на съдържание
Eskritor

Ще замени ли AI авторите на съдържание?

Да, писателите с изкуствен интелект могат да заменят някои писатели, но никога не могат да заменят добрите писатели. Тя ще замени някои видове работа по писане. Генераторите на съдържание с

Визуално представяне на архитектурата на ChatGPT с модела на трансформатора, който позволява разбирането на езика и генерирането му
Eskritor

Как работи ChatGPT?

На високо ниво ChatGPT е модел за дълбоко обучение, който използва невронна мрежа за генериране на текст, подобен на човешкия. Конкретната версия на модела, ChatGPT-3, се основава на техника, наречена