Satu Langganan 2 Penyelesaian

Anda telah mendaftar untuk Speaktor dan anda menukar teks kepada audio, tetapi bagaimana jika anda perlu menukar audio kepada teks? Jangan risau kerana anda boleh menggunakan keahlian Speaktor dan minit anda di Transkriptor tanpa sebarang kos tambahan.

Ucapan Kepada Teks

eskritor letter

Transkriptor

Transkripsikan mesyuarat, temu bual, kuliah dan perbualan anda secara automatik

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Teks Untuk Ucapan

text reader

Speaktor

Tukar teks anda kepada suara secara automatik

Langkah 1
Rakam suara atau pilih fail

Langkah: 2
Transkripsikannya secara automatik

Tukar Ucapan Kepada Teks dalam 4 Langkah

speech to text

Langkah: 3
Edit teks

Langkah:
4 Eksport fail anda

Langkah 1
Rakam suara atau pilih fail

Langkah: 2
Transkripsikannya secara automatik

Langkah: 3
Edit teks

Langkah:
4 Eksport fail anda