Kuinka parantaa mainossijoitusta Google Adsissa

ad-rank-in-google-ads

Jos haluat maksimoida hakumainoksesi tehokkuuden ja lisätä verkkonäkyvyyttäsi, Googlen mainossijoitukseen vaikuttavien avaintekijöiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Mainoksen sijainti Googlen hakutulossivulla määräytyy useiden keskeisten osatekijöiden perusteella, kuten klikkauskustannuksista odotettuun klikkausprosenttiin ja mainoksen laatupisteytyksestä mainoksen sijoituskynnyksiin. Olitpa sitten uusi digitaalisen markkinoinnin asiantuntija tai kokenut SEO-asiantuntija, mainossijoituksen optimointi voi vaikuttaa merkittävästi mainoskampanjoidesi onnistumiseen. Tässä blogikirjoituksessa perehdymme syvällisesti strategioihin ja parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla voit parantaa mainossijoitustasi ja saavuttaa parempia tuloksia Google Adsin kilpailussa.

Mikä on Google-mainosten mainosjärjestys ja miksi se on ratkaiseva?

Mainossijoitus on keskeinen käsite Google Adsissa (joka tunnettiin aiemmin nimellä Google AdWords). Sillä tarkoitetaan mainoksen sijaintia sponsoroitujen hakutulosten joukossa Googlen hakukoneen tulossivulla (SERP). Ad Rank määräytyy useiden tekijöiden yhdistelmän perusteella, ja sen ymmärtäminen on tärkeää, jotta mainostajat voivat optimoida kampanjansa tehokkaasti ja saada mainoksilleen enemmän näkyvyyttä.

Ad Rankin kaava on seuraava:

Mainossijoitus = Tarjousmäärä x Laatupisteet

 • Tarjouksen määrä: Tämä on enimmäismäärä, jonka mainostaja on valmis maksamaan mainoksensa klikkauksesta. Se edustaa tarjousta pay-per-click (PPC) -huutokaupassa.
 • Laatupisteet: Tämä on mittari, jonka avulla Google arvioi mainoksen relevanssia ja laatua suhteessa avainsanaan ja käyttäjän hakukyselyyn. Laatupisteet lasketaan eri tekijöiden perusteella, mukaan lukien mainoksen klikkausprosentti (CTR), mainostekstin ja avainsanojen merkityksellisyys hakukyselyyn nähden, aloitussivun kokemus ja aiempi suorituskyky.

Merkitys mainosten sijoittelun määrittämisessä: Kun käyttäjä syöttää hakukyselyn, Google järjestää huutokaupan, jossa määritetään, mitkä mainokset näytetään ja missä järjestyksessä. Mainossijan avulla määritetään mainoksen sijainti hakutulossivulla. Mitä korkeampi mainoksen Ad Rank on, sitä todennäköisemmin se näkyy kärkisijoilla.

Vaikutus kampanjan onnistumiseen:

Mainossijalla on ratkaiseva merkitys Google Ads -kampanjoiden onnistumiselle useista syistä:

 • Mainoksen näkyvyys: Korkeampi mainosjärjestys lisää mainoksesi näkyvyyttä kärkisijoilla, joissa käyttäjät todennäköisemmin näkevät ja klikkaavat sitä. Tämä lisääntynyt näkyvyys voi johtaa korkeampaan klikkausprosenttiin (CTR) ja siihen, että sivustollasi vierailee enemmän potentiaalisia asiakkaita.
 • Kustannustehokkuus: Kustannustehokkuus: Optimoimalla laatupistemäärääsi voit parantaa mainossijoitustasi ilman, että tarjouksen määrää tarvitsee välttämättä nostaa. Tämä tarkoittaa, että voit saada parempia mainospaikkoja ja maksaa samalla mahdollisesti vähemmän kustakin klikkauksesta.
 • Merkityksellisyys ja käyttäjäkokemus: Googlen keskittyminen laatupisteisiin kannustaa mainostajia luomaan relevantteja ja kiinnostavia mainoksia. Tämä hyödyttää sekä käyttäjiä, jotka näkevät relevantimpia mainoksia, että mainostajia, jotka voivat houkutella verkkosivuilleen paremmin pätevää liikennettä.
 • Vaikutus mainoslaajennuksiin: Ad Rank vaikuttaa myös näytettävien mainoslaajennusten kelpoisuuteen. Mainoslaajennukset, kuten sivustolinkki- tai puhelinlaajennukset, voivat parantaa mainoksesi näkyvyyttä ja tarjota käyttäjille lisäarvoa.

Miten mainosjärjestys lasketaan Google Adsissa?

Google Adsin mainossijoitus lasketaan tarjouksen määrän, laatupistemäärän sekä mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotetun vaikutuksen yhdistelmällä. Tutustutaanpa kuhunkin komponenttiin ja siihen, miten ne vaikuttavat Ad Rankin kokonaislaskentaan:

Tarjouksen määrä:

Tarjousmäärä on enimmäismäärä, jonka mainostaja on valmis maksamaan mainoksensa klikkauksesta. Se edustaa rahallista arvoa, jonka mainostaja antaa tietylle avainsanalle tai sijoitukselle. PPC-huutokauppajärjestelmässä (pay-per-click) mainostajat kilpailevat toisiaan vastaan tarjoustensa perusteella. Mitä korkeampi tarjous, sitä todennäköisemmin mainos näkyy korkeammalla sijalla hakutulossivulla. Tarjousmäärä on ensimmäinen tekijä Ad Rankin laskennassa.

Laatupisteet:

Laatupisteet ovat tärkeä osa Ad Rankia. Koska se mittaa mainoksen relevanssia ja laatua suhteessa käyttäjän hakukyselyyn ja kohdistettuun avainsanaan. Korkeampi laatupistemäärä osoittaa, että mainos on erittäin relevantti käyttäjän hakuaikeiden kannalta. Tämä johtaa myönteisempään käyttäjäkokemukseen. Google laskee laatupisteet useiden tekijöiden perusteella:

a. Klikkausprosentti (CTR): CTR on niiden käyttäjien prosenttiosuus, jotka klikkaavat mainosta nähtyään sen. Korkeampi CTR viittaa siihen, että mainos on houkutteleva ja relevantti käyttäjille.

b. Mainoksen merkityksellisyys: Tämä mittaa, kuinka hyvin mainos vastaa käyttäjän hakukyselyä ja kohdennettuja avainsanoja. Se varmistaa, että käyttäjille näytetään heidän hakuaikeisiinsa perustuvia relevantteja mainoksia.

c. Laskeutumissivukokemus: Google arvioi laskeutumissivun relevanssia ja käyttäjäystävällisyyttä. Hyvin suunniteltu ja relevantti aloitussivu voi parantaa laatupistemäärää.

d. Historiallinen suorituskyky: Google ottaa huomioon mainoksen historiallisen suorituskyvyn ja sen odotetun tulevan suorituskyvyn. Mainokset, joilla on vahva historiallinen suorituskyky, voivat saada korkeamman laatupistemäärän.

 • Mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus: Mainoslaajennukset ja muut mainosmuodot voivat parantaa mainoksen näkyvyyttä. Esimerkkejä mainoslaajennuksista ovat sitelinkkilaajennukset, soittolaajennukset, sijaintilaajennukset ja strukturoidut pätkät. Nämä laajennukset laajentavat mainoksen tietoja ja tekevät siitä käyttäjiä kiinnostavamman ja kiinnostavamman. Ad Rankia laskiessaan Google ottaa huomioon myös mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotetun vaikutuksen. Se määrittää siis mainoksen yleisen relevanssin ja käyttäjäkokemuksen.

Google Adsin mainosjärjestyksen kaava:

Mainossijoitus = Tarjousmäärä x Laatuarvosana x Mainoslaajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus.

On tärkeää huomata, että vaikka mainostajalla olisi korkea tarjoussumma, huonolaatuinen mainos, jolla on alhainen laatupistemäärä, voi silti johtaa alhaisempaan mainossijoitukseen ja epäedullisempaan mainossijoitteluun. Toisaalta mainostaja, jolla on alhaisempi tarjoussumma mutta erittäin relevantti mainos. Korkealla laatupistemäärällä voidaan saavuttaa parempi mainossijoitus ja varmistaa korkeampi sijoitus hakutulossivulla.

Googlen tavoitteena on tarjota käyttäjille relevantteja ja laadukkaita mainoksia. Ad Rank on ratkaisevassa asemassa sen varmistamisessa, että käyttäjille näytetään merkityksellisimmät ja arvokkaimmat mainokset. Se luo win-win-tilanteen sekä mainostajille että hakukoneiden käyttäjille. Mainostajat voivat parantaa mainossijoitustaan optimoimalla tarjousstrategiansa, luomalla relevantteja ja kiinnostavia mainoksia sekä käyttämällä mainoslaajennuksia mainoksen näkyvyyden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Mikä rooli laatupisteillä on mainossijoituksen määrittämisessä?

Laatuarvolla on merkittävä rooli Google-mainosten mainosjärjestyksen määrittämisessä. Se on tärkeä mittari, jota Google käyttää arvioidessaan mainoksen relevanssia ja laatua suhteessa käyttäjän hakukyselyyn ja kohdennettuihin avainsanoihin. Korkeampi laatupistemäärä osoittaa, että mainos on käyttäjille merkityksellisempi ja arvokkaampi, mikä johtaa parempaan käyttökokemukseen. Laatuarvosana lasketaan jokaiselle Google Ads -tililläsi olevalle avainsanalle, ja sitä käytetään yhdessä tarjouksen määrän kanssa mainoshuutokaupan mainossijan määrittämiseksi.

Laatupisteiden osatekijät:

 • Mainoksen merkityksellisyys: Mainoksen relevanssi mittaa, kuinka hyvin mainoksesi vastaa käyttäjän hakukyselyä ja kohdistettuja avainsanoja. Google arvioi, liittyykö mainostekstisi läheisesti avainsanoihin, joista teet tarjouksen. On tärkeää varmistaa, että mainoskopiosi on suoraan relevantti kohdistamiesi avainsanojen kannalta, jotta saat korkeamman mainosrelevanssipistemäärän.
 • Laskeutumissivukokemus: Laskeutumissivukokemuksella tarkoitetaan käyttäjän kokemusta siitä, miten hän kokee, kun hän on klikannut mainostasi ja saapunut verkkosivustosi laskeutumissivulle. Google arvioi laskeutumissivun relevanssia, avoimuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Hyvin suunniteltu laskeutumissivu, joka tarjoaa käyttäjien etsimää tietoa, voi parantaa laatupisteitäsi.
 • Klikkausprosentti (CTR): CTR on niiden käyttäjien prosenttiosuus, jotka klikkaavat mainosta nähtyään sen. Korkeampi CTR osoittaa, että mainoksesi on kiinnostava ja relevantti käyttäjille. Google käyttää CTR:ää mittarina, jonka avulla se arvioi, kuinka relevantti ja hyödyllinen mainoksesi on käyttäjille, ja korkeampi CTR johtaa yleensä korkeampaan laatupistemäärään.

Laatupisteiden painoarvo mainossijoitukseen vaikuttamisessa on huomattava. Google yhdistää tarjoussumman ja laatupisteytyksen määrittääkseen kunkin huutokaupassa kilpailevan mainoksen mainossijan. Mainossijoitus puolestaan määrittää mainoksen sijainnin hakutulossivulla.

Korkeammat laatupisteet tuovat mainostajille useita etuja:

 • Korkeammat mainospaikat: Korkeamman laatupistemäärän omaavat ilmoitukset saavuttavat todennäköisemmin paremmat mainospaikat hakutulossivulla, vaikka niiden tarjoussummat olisivat alhaisemmat kuin kilpailijoilla, joiden laatupisteet ovat alhaisemmat. Tämä tarkoittaa, että mainostajat voivat saavuttaa huippupaikkoja ilman kohtuuttomia tarjouksia.
 • Pienemmät kustannukset: Kun sinulla on korkea laatupistemäärä, sinun on ehkä maksettava vähemmän per klikkaus saadaksesi paremman mainospaikan verrattuna kilpailijoihin, joilla on alhaisempi laatupistemäärä. Google palkitsee relevantit ja laadukkaat mainokset pienemmillä kustannuksilla, mikä tekee mainonnasta kustannustehokkaampaa.
 • Parempi mainonnan suorituskyky: Mainokset, joilla on korkea laatupistemäärä, ovat yleensä suuremmat klikkausprosentit ja paremmat konversioluvut. Käyttäjät sitoutuvat todennäköisemmin mainoksiin, jotka ovat relevantteja ja tarjoavat hyvän käyttökokemuksen, mikä parantaa kampanjan suorituskykyä.

Laatutuloksen parantaminen edellyttää relevanttien mainoskopioiden luomista, laskeutumissivujen arvokkaan sisällön varmistamista ja avainsanojen optimointia. Mainoskampanjoiden säännöllinen seuranta ja tarkentaminen laatupistepalautteen perusteella voi johtaa parempaan suorituskykyyn, korkeampaan mainossijoitukseen ja lopulta menestyksekkäämpiin Google Ads -kampanjoihin.

Miten tarjousmäärien lisääminen voi vaikuttaa mainossijoitukseen?

Tarjousmäärän kasvattaminen voi vaikuttaa suoraan mainossijoitukseesi Google Adsissa. Mainossijoitus määräytyy tarjouksen määrän ja laatupistemäärän yhdistelmän perusteella, ja tarjouksen nostaminen voi parantaa mainossijoitustasi, mikä puolestaan voi vaikuttaa mainoksesi sijaintiin hakutulossivulla.

Kun nostat tarjoussummia:

 • Parempi mainossijoitus: Korkeammat tarjoukset voivat johtaa korkeampaan mainossijoitukseen. Kuten aiemmin mainittiin, mainossijoitus lasketaan kertomalla tarjouksesi määrä laatuarvosanalla. Tarjouksen lisääminen lisää suoraan Ad Rank -laskennan tarjoussummaa.
 • Lisääntynyt näkyvyys: Korkeampi mainossijoitus tarkoittaa, että mainoksesi näkyy todennäköisemmin korkeammilla sijoilla hakutulossivulla. Ylimmillä sijoilla olevat mainokset saavat yleensä enemmän klikkauksia ja näkyvyyttä, mikä voi johtaa sivuston kävijämäärien kasvuun ja kampanjan suorituskyvyn paranemiseen.
 • Kilpailuetu: Korkeampi tarjous voi antaa sinulle kilpailuetua muihin mainostajiin nähden, jotka tekevät samoista avainsanoista alhaisemman tarjouksen. Sen avulla voit voittaa enemmän mainoshuutokauppoja ja varmistaa paremmat mainospaikat, vaikka kilpailijoillasi olisi paremmat laatupisteet.

Tasapainon löytäminen tarjouksen ja budjetin välille:

 • Kustannusten hallinta: Tarjousten lisääminen voi johtaa korkeampiin klikkauskustannuksiin (CPC), mikä voi vaikuttaa kokonaisbudjettiisi. Jos sinulla on rajallinen budjetti, sinun on oltava varovainen sen suhteen, kuinka paljon kasvatat tarjouksiasi, jotta et käytä budjettia liian nopeasti loppuun.
 • Laatupisteet ovat tärkeitä: Vaikka korkeammat tarjoukset voivat parantaa mainossijoitustasi, on tärkeää, että et luota pelkästään tarjousten lisäämiseen. Laatuarvolla on edelleen merkittävä rooli mainossijoituksen määrittämisessä. Kestävän menestyksen ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi keskity parantamaan laatupistemäärää luomalla relevantteja mainoksia ja tarjoamalla positiivinen käyttäjäkokemus.
 • ROI-harkinta: On tärkeää arvioida mainonnan sijoitetun pääoman tuottoa (ROI). Tarjousmäärän kasvattaminen on suhteutettava lisääntyneestä mainosaltistuksesta saataviin mahdollisiin tuloihin tai arvoon. Joskus alhaisemmilla tarjouksilla, laadukkailla mainoksilla ja tehokkaalla kohdentamisella voidaan saavuttaa parempi ROI kuin tarjousten korottamisella.

Tarjousten optimointi ja oikean tasapainon saavuttaminen:

 • Monitorin suorituskyky: Tarkastele säännöllisesti mainoskampanjasi suorituskykyä ja arvioi tarjousten mukautusten vaikutusta keskeisiin mittareihin, kuten CTR, konversioluku ja konversiokustannus. Käytä näitä tietoja tietoon perustuvien tarjouspäätösten tekemiseen.
 • Testaa asteittaisia korotuksia: Jos päätät korottaa tarjouksia, tee se asteittain, jotta voit tarkkailla vaikutusta Ad Rankiin ja suorituskykyyn. Äkilliset suuret tarjousten korotukset eivät välttämättä aina johda tulosten suhteelliseen paranemiseen.
 • Hyödynnä tarjousstrategioita: Google Ads tarjoaa erilaisia tarjousstrategioita, kuten manuaalista tarjoamista, CPA-tavoitetta (Cost Per Acquisition) ja ROAS-tavoitetta (Return on Ad Spend). Näiden strategioiden avulla voit optimoida tarjoukset mainostavoitteidesi ja budjettirajoitusten mukaan.
 • Keskity laatuun: Paranna aina ensisijaisesti mainosten laatua, relevanssia ja käyttäjäkokemusta. Korkea laatupistemäärä voi auttaa sinua saavuttamaan paremman mainossijoituksen pienemmällä tarjouksella, mikä vähentää mainonnan kokonaiskustannuksia.

Tarjoussummien kasvattaminen voi siis vaikuttaa mainossijoitukseen ja näkyvyyteen, mutta on tärkeää ottaa huomioon budjetti, ROI ja Quality Score. Tasapainoinen lähestymistapa, joka sisältää tarjousten optimoinnin, suorituskyvyn seurannan ja mainosten laatuun keskittymisen, johtaa tehokkaampiin ja menestyksekkäämpiin Google Ads -kampanjoihin.

Miksi mainoksen relevanssi on tärkeää mainossijoituksen parantamisessa?

Mainoksen relevanssi on ratkaiseva tekijä Google Ads -mainossijoituksen parantamisessa. Sillä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin mainoksesi vastaa hakijan aikomusta ja mainoksesi relevanssia kohdistamiesi avainsanojen ja hakukyselyjen kannalta. Mainosten relevanssi on tärkeä käsite, koska se vaikuttaa suoraan käyttäjäkokemukseen ja mainoskampanjoiden tehokkuuteen.

 • Käyttäjäkokemus: Googlen ensisijainen tavoite on tarjota käyttäjille mahdollisimman relevantteja ja arvokkaita hakutuloksia. Kun mainos on erittäin relevantti käyttäjän hakukyselyn kannalta, se parantaa yleistä käyttäjäkokemusta. Käyttäjät sitoutuvat todennäköisemmin mainoksiin, jotka vastaavat suoraan heidän tarpeisiinsa, mikä johtaa korkeampaan klikkausprosenttiin (CTR) ja parempaan käyttäjätyytyväisyyteen.
 • Korkeammat klikkausprosentit (CTR): Käyttäjän hakukyselyn kannalta merkitykselliset mainokset saavat yleensä korkeamman klikkausprosentin. Korkeampi CTR osoittaa, että käyttäjät pitävät mainosta kiinnostavana ja suoraan siihen liittyvänä, mitä he etsivät. Google palkitsee korkeamman CTR-luvun mainokset antamalla niille paremman laatupistemäärän, joka puolestaan vaikuttaa myönteisesti Ad Rankiin.
 • Parannettu mainossijoitus: Mainoksen relevanssi on yksi Quality Score -pistemäärän avainkomponenteista, samoin kuin aloitussivun kokemus ja odotettu CTR. Korkeampi laatupistemäärä johtaa parempaan mainossijoitukseen, mikä voi johtaa parempiin mainospaikkoihin hakutulossivulla.
 • Kustannustehokkuus: Näin mainostajat voivat saavuttaa paremman mainossijoituksen ja mainospaikat ilman kohtuuttomia tarjouksia. Tämä voi johtaa kustannustehokkaampaan mainosstrategiaan, sillä mainostajat voivat saavuttaa paremman näkyvyyden ja suorituskyvyn nostamatta merkittävästi tarjoustensa määrää.

Mainosten relevanssin varmistaminen ja Ad Rankin parantaminen:

 • Avainsanan merkityksellisyys: Valitse merkitykselliset ja täsmälliset avainsanat, jotka vastaavat mainoksesi sisältöä ja kohdeyleisösi hakutarkoitusta. Vältä laajoja avainsanoja, jotka voivat johtaa epäolennaisiin mainosnäytöksiin.
 • Vakuuttava mainoskopio: Luo mainoskopio, joka vastaa suoraan käyttäjän tarpeisiin ja tarjoaa selkeän arvolupauksen. Käytä kohdennettuja avainsanoja mainostekstissäsi osoittaaksesi relevanssisi.
 • Mainoslaajennukset: Hyödynnä mainoslaajennuksia, jotta voit antaa lisätietoja ja lisätä mainoksesi relevanssia. Sitelinkkilaajennukset, kutsulaajennukset ja jäsennellyt tekstinpätkät voivat parantaa käyttäjäkokemusta ja lisätä mahdollisuuksia houkutella klikkauksia.
 • Laskeutumissivun kohdistus: Varmista, että laskeutumissivu, jolle käyttäjät ohjataan mainosta klikattuaan, on relevantti ja vastaa mainoksen sisältöä ja käyttäjän hakutarkoitusta. Saumaton siirtyminen mainoksesta aloitussivulle parantaa käyttäjäkokemusta ja voi johtaa parempiin konversiolukuihin.
 • A/B-testaus: A/B-testauksen avulla voit kokeilla erilaisia mainosmuunnelmia ja viestien välittämistä, jotta voit määrittää, mitkä niistä vastaavat parhaiten kohderyhmääsi. Tämä iteratiivinen lähestymistapa voi auttaa sinua hienosäätämään mainonnan relevanssia ja parantamaan suorituskykyäsi ajan myötä.

Miten CTR (Click-Through Rate) vaikuttaa mainossijoitukseen?

Klikkausprosentti (CTR) on Google Adsin tärkeä suorituskykymittari, joka mittaa niiden käyttäjien prosenttiosuutta, jotka klikkaavat mainosta sen nähtyään. Se lasketaan jakamalla mainoksesi saamien klikkausten määrä sen näyttökertojen määrällä (näyttökertoja) ja kertomalla se sitten 100:lla, jolloin se ilmaistaan prosentteina. CTR vaikuttaa merkittävästi Ad Rankiin, ja sillä on useita tärkeitä vaikutuksia mainoskampanjoihisi.

CTR:n merkitys suorituskykymittarina:

 • Merkityksellisyysindikaattori: Korkeampi CTR osoittaa, että mainoksesi on relevantti ja houkutteleva käyttäjille. Se osoittaa, että mainoskopiosi, avainsanasi ja kohdentamisesi ovat tiiviisti linjassa sen kanssa, mitä käyttäjät etsivät, mikä johtaa positiiviseen käyttäjäkokemukseen.
 • Mainonnan suorituskyky: CTR on keskeinen indikaattori siitä, kuinka hyvin mainoksesi toimii. Alhainen CTR voi viitata siihen, että mainoksesi ei kiinnitä kohdeyleisösi huomiota tai että se ei vastaa heidän hakukyselyihinsä.
 • Laatupisteiden komponentti: Se on Googlen mittari, jolla arvioidaan mainoksesi relevanssia ja laatua. Korkeampi CTR voi johtaa parempaan laatupisteytykseen, mikä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti mainossijoitukseesi.
 • Kustannustehokkuus: Se tarkoittaa, että saat enemmän klikkauksia samalla mainosbudjetilla. Tämä voi johtaa kustannustehokkaampaan kampanjaan ja parempaan sijoitetun pääoman tuottoon (ROI).

Miten CTR:n parantaminen johtaa parempaan mainossijoitukseen:

 • Korkeampi laatupistemäärä: Kuten aiemmin mainittiin, CTR on yksi laatupisteytyksen osatekijöistä. Parantamalla CTR:ääsi kasvatat todennäköisyyttä saada korkeampi Quality Score. Korkeampi laatupistemäärä voi vaikuttaa myönteisesti mainossijoitukseesi.
 • Parannettu mainospaikka: Mainossijoitus määrittää mainoksesi sijainnin hakutulossivulla. Korkeampi CTR yhdistettynä muihin tekijöihin, kuten tarjouksen määrään ja mainoksen merkityksellisyyteen, voi johtaa korkeampaan mainossijoitukseen ja edullisempaan mainossijoitteluun.
 • Pienemmät kustannukset: Parempi mainossijoitus, joka johtuu parantuneesta CTR:stä, voi antaa sinulle mahdollisuuden saavuttaa korkeampia mainospaikkoja ilman, että sinun tarvitsee nostaa tarjoustasi merkittävästi. Tämä voi johtaa alhaisempiin kustannuksiin per klikkaus ja tehokkaampaan mainosbudjettiin.
 • Kilpailuetu: Korkeampi CTR voi antaa sinulle kilpailuetua muihin mainostajiin nähden. Jos mainoksesi CTR on parempi kuin kilpailijoillasi samoilla avainsanoilla, Google saattaa suosia mainostasi huutokaupassa, mikä saattaa johtaa mainoksesi parempiin sijoituksiin.

Parantaa CTR:ääsi ja parantaa mainossijoitustasi:

 • Asiaankuuluvat avainsanat: Käytä relevantteja ja täsmällisiä avainsanoja, jotka vastaavat mainoksesi sisältöä ja kohdeyleisösi hakuaikomuksia.
 • Vakuuttava mainoskopio: Luo mukaansatempaava ja vakuuttava mainoskopio, joka puhuttelee suoraan käyttäjän tarpeita ja tarjoaa selkeän arvolupauksen.
 • Hyödynnä mainoslaajennuksia: Ota käyttöön mainoslaajennuksia, kuten sitelink-laajennuksia ja soittolaajennuksia, parantaaksesi mainoksesi näkyvyyttä ja tarjotaksesi käyttäjille lisäarvoa.
 • A/B-testaus: Testaa jatkuvasti eri mainosvaihtoehtoja määrittääksesi, mitkä niistä vastaavat parhaiten kohderyhmääsi ja nostavat CTR-arvoa.

Miten mainoslaajennukset voivat parantaa mainossijoitustasi?

Mainoslaajennukset voivat todellakin parantaa mainossijoitustasi Google Adsissa tarjoamalla lisätietoja ja parantamalla mainosten yleistä relevanssia ja käyttäjäkokemusta. Niillä on merkittävä rooli siinä, että mainoksesi erottuu edukseen, mikä voi parantaa mainossijoitustasi ja mainoksen suorituskykyä.

Tässä kerrotaan, miten eri mainoslaajennukset voivat parantaa Ad Rankia:

Sitelink-laajennukset:

 • Sitelinkki-laajennusten avulla voit lisätä lisälinkkejä verkkosivustosi tietyille sivuille, jolloin käyttäjät saavat lisää mahdollisuuksia tutustua relevanttiin sisältöön. Sisällyttämällä sivustolinkkejä mainoksesi saa enemmän tilaa hakutulossivulla, mikä tekee siitä näkyvämmän ja houkuttelevamman käyttäjille. Kun käyttäjät näkevät hakukyselyynsä liittyvän monipuolisen joukon sivustolinkkejä, he löytävät todennäköisemmin etsimänsä, mikä johtaa korkeampaan klikkausprosenttiin (CTR).

Vaikutus mainossijoitukseen: Sitelinkkilaajennusten sisällyttäminen parantaa mainoksen odotettua CTR-arvoa, joka on yksi laatupisteytyksen osatekijöistä. Korkeampi CTR voi johtaa parempaan laatupisteytykseen, mikä vaikuttaa myönteisesti mainossijoitukseesi.

Kutsulaajennukset:

 • Callout-laajennusten avulla voit esitellä lisäetuja ja -tarjouksia mainoksessasi. Ne tarjoavat ylimääräistä tekstiä, jossa korostetaan tiettyjä ominaisuuksia, kampanjoita tai ainutlaatuisia myyntipisteitä. Hyödyntämällä kutsulaajennuksia tehokkaasti voit kertoa paremmin tuotteidesi tai palvelujesi arvosta käyttäjille.

Vaikutus mainossijoitukseen: Callout-laajennukset vaikuttavat mainoksesi yleiseen relevanssiin ja houkuttelevuuteen. Relevantit kutsut voivat lisätä käyttäjän sitoutumisen todennäköisyyttä, mikä johtaa korkeampaan CTR-arvoon ja mahdollisesti parempaan mainossijoitukseen.

Structured Snippet Extensions:

 • Strukturoitujen pätkien laajennusten avulla voit näyttää tiettyjä luokkia tai ominaisuuksia, jotka liittyvät tuotteisiisi tai palveluihisi. Se auttaa käyttäjiä ymmärtämään verkkosivustollasi saatavilla olevat eri tarjoukset ennen mainoksen klikkaamista. Esittämällä arvokasta tietoa etukäteen voit lisätä mahdollisuuksia houkutella käyttäjiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista.

Vaikutus mainossijoitukseen: Tämä vaikuttaa myönteisesti laatuarvosanaan ja mainossijoitukseen.

Kokonaisvaikutus mainossijoitukseen: Kun mainoslaajennuksia käytetään tehokkaasti, ne voivat lisätä mainoksesi yleistä relevanssia ja vetovoimaa käyttäjille. Merkityksellisyyttä mitataan laatupisteytyksen osatekijöillä, kuten odotetulla CTR:llä, mainoksen merkityksellisyydellä ja aloitussivun kokemuksella. Parantamalla näitä osatekijöitä mainoslaajennukset parantavat laatupistemäärääsi, mikä puolestaan parantaa mainossijoitustasi.

Lisäksi mainoslaajennukset vievät enemmän mainostilaa hakutulossivulla, mikä lisää mainoksesi näkyvyyttä. Tämä näkyvyys voi johtaa korkeampaan CTR:ään ja useampiin klikkauksiin, mikä parantaa edelleen laatupisteitäsi ja mainossijoitustasi.

Maksimoidaksesi mainoslaajennusten vaikutuksen mainossijoitukseesi:

 • Valitse asiaankuuluvat laajennukset: Käytä mainoslaajennuksia, jotka liittyvät suoraan mainokseen ja tarjoavat käyttäjille hyödyllistä tietoa.
 • A/B-testaus: Kokeile eri mainoslaajennusten yhdistelmiä selvittääksesi, mitkä niistä tuottavat parhaat tulokset CTR:n ja mainoksen kokonaissuorituskyvyn kannalta.
 • Monitorin suorituskyky: Analysoi säännöllisesti mainoslaajennusten suorituskykyä ja tee tarvittaessa muutoksia optimoidaksesi niiden vaikutuksen mainossijoitukseen.

Mitä hyötyä laskeutumissivun kokemuksen optimoinnista on mainossijoituksen kannalta?

Laskeutumissivun optimointi Google Ads -mainossijoitusta varten tarjoaa useita merkittäviä etuja. Käyttäjäystävällinen ja relevantti laskeutumissivukokemus on olennainen sekä mainostajille että käyttäjille, sillä se vaikuttaa suoraan Quality Scoreen ja Ad Rankiin. Tässä ovat tärkeimmät edut:

 • Korkeampi laatupistemäärä: Laskeutumissivun kokemus on yksi osatekijä, jota käytetään laatupistemäärän laskennassa. Google arvioi, kuinka hyvin aloitussivusi vastaa mainoksen sisältöä ja käyttäjän hakutarkoitusta. Positiivinen laskeutumissivukokemus, jossa on relevanttia ja arvokasta sisältöä, parantaa laatupistemäärää.
 • Parempi mainossijoitus: Hyvin optimoidusta aloitussivusta johtuva korkeampi laatupistemäärä voi vaikuttaa myönteisesti mainossijoitukseesi. Mainossijoitus määrittää mainoksesi sijainnin hakutulossivulla. Parempi Ad Rank tarkoittaa, että mainoksesi näkyy todennäköisemmin korkeammilla sijoilla, mikä lisää sen näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän klikkauksia.
 • Kustannustehokkuus: Korkeampi laatupistemäärä ja parempi mainosjärjestys voivat johtaa kustannustehokkaampaan mainontaan. Kun mainoksellasi on parempi Ad Rank, voit saavuttaa korkeampia mainospaikkoja ilman, että sinun tarvitsee tehdä ylisuuria tarjouksia. Tämä voi johtaa alhaisempiin kustannuksiin klikkausta kohden ja mainosbudjettisi tehokkaampaan käyttöön.
 • Parannettu käyttäjäkokemus: Käyttäjäystävällinen aloitussivu tarjoaa käyttäjille tietoa, jota he etsivät mainostasi klikattuaan. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta ja lisää todennäköisyyttä, että käyttäjät pysyvät sivustollasi, tutustuvat siihen tarkemmin ja mahdollisesti muuttuvat asiakkaiksi.
 • Korkeammat konversioluvut: Kun käyttäjillä on positiivinen kokemus aloitussivusta, he tekevät todennäköisemmin halutun toimen, kuten ostoksen, täyttävät lomakkeen tai tilaavat uutiskirjeen.

Keskeiset tekijät laskeutumissivun kokemuksen optimoimiseksi:

 • Merkityksellisyys: Varmista, että laskeutumissivun sisältö vastaa mainoksen viestejä ja kohdesanoja. Käyttäjien pitäisi löytää juuri se, mitä he odottavat klikattuaan mainostasi.
 • Käyttäjäystävällinen muotoilu: Luo käyttäjäystävällinen ulkoasu ja navigointi, jonka avulla käyttäjien on helppo löytää tarvitsemansa tiedot. Varmista, että sivu latautuu nopeasti ja on mobiiliystävällinen.
 • Selkeä Call-to-Action (CTA): Selkeä ja pakottava CTA, joka kehottaa käyttäjiä tekemään halutun toimen, kuten ostoksen tai lomakkeen täyttämisen.
 • Arvokas sisältö: Tarjoa arvokasta ja merkityksellistä sisältöä, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin ja tarjoaa merkityksellistä tietoa tuotteistasi, palveluistasi tai tarjouksistasi.
 • Luotettavuus ja avoimuus: Luota käyttäjiin tarjoamalla avoimia tietoja yrityksestäsi, yhteystietojasi ja tietosuojakäytäntöjäsi.

Aloitussivun kokemuksen optimointi on ratkaisevan tärkeää Google-mainosten laatupisteytyksen ja mainossijoituksen parantamiseksi. Käyttäjäystävällinen ja relevantti aloitussivu ei ainoastaan paranna mainoksesi suorituskykyä, vaan tarjoaa myös positiivisen käyttäjäkokemuksen, mikä johtaa parempiin konversiolukuihin ja kampanjan pitkän aikavälin menestykseen. Keskittymällä aloitussivujen optimointiin mainostajat voivat saavuttaa kilpailuetua, parempia mainospaikkoja ja kustannustehokkaita mainostuloksia.

Miten kilpailumaisema vaikuttaa mainossijoitukseesi?

Google Adsin kilpailutilanne voi vaikuttaa merkittävästi mainossijoitukseesi. Mainossijoitus määräytyy reaaliaikaisesti huutokauppaprosessin avulla, jossa useat mainostajat kilpailevat mainospaikoista tarjoustensa ja laatupisteytyksensä perusteella. Näin ollen kilpailijasi toimet voivat vaikuttaa suoraan mainoksesi näkyvyyteen ja suorituskykyyn. Seuraavassa kerrotaan, miten Google-mainonnan kilpailullinen luonne voi vaikuttaa mainossijoitukseesi ja miten voit pysyä edellä:

Tarjouskilpailu:

 • Tiettyjen avainsanojen tai toimialojen kovempi kilpailu voi johtaa suurempiin tarjousmääriin. Jos kilpailijasi ovat halukkaita tekemään aggressiivisempia tarjouksia, se voi nostaa kärkisijojen saavuttamiseen vaadittavia tarjouskynnyksiä, jolloin sinun on haastavampaa säilyttää näkyvä mainossijoituksesi.

Strategia: Vaikka tarjousten lisääminen on yksi vaihtoehto, on tärkeää keskittyä laatupisteiden optimointiin. Parantamalla mainosten relevanssia, aloitussivun käyttökokemusta ja klikkausprosenttia voit saavuttaa korkeamman mainossijoituksen ilman, että sinun tarvitsee tarjota kilpailijoita merkittävästi enemmän.

Laatupisteet Kilpailu:

 • Kilpailijasi toimet, kuten mainostensa relevanssin ja aloitussivun kokemuksen parantaminen, voivat mahdollisesti parantaa heidän laatupisteitään ja siten myös mainossijoituksiaan.

Strategia: Seuraa säännöllisesti kilpailijoitesi mainonnan suorituskykyä ja aloitussivuja. Tunnista alueet, joilla voit erottautua muista ja parantaa mainosten relevanssia ja laskeutumissivun käyttökokemusta. Keskittymällä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen voit säilyttää tai parantaa mainossijoitustasi.

Mainoslaajennukset ja -muodot:

 • Kilpailijat, jotka käyttävät mainoslaajennuksia ja -muotoja tehokkaasti, voivat saada enemmän huomiota ja korkeampia klikkausprosentteja.

Strategia: Hyödynnä mainoslaajennuksia, kuten sivustolinkkejä, kutsuja ja jäsenneltyjä katkelmia, parantaaksesi mainoksesi ulkoasua ja tarjotaksesi käyttäjille lisäarvoa. Kokeile erilaisia mainosmuotoja, jotta erottuisit kilpailijoista.

Budjettikilpailu:

 • Käytettävissä oleva mainosbudjetti voi vaikuttaa mainossijoitukseesi, varsinkin jos kilpailijoilla on suuremmat budjetit, jotka käytetään huippumainospaikkojen tarjoamiseen.

Strategia: Optimoi kampanjasi maksimoidaksesi budjettisi vaikutukset. Keskity korkean kannattavuuden omaaviin avainsanoihin ja mainosryhmiin ja aseta sopivat tarjoukset, jotta saat budjetistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti. Harkitse budjetin kohdentamista strategisesti tehokkaisiin kampanjoihin tai käyttäjien aktiivisuuden huippuaikoina.

Kausivaihtelut ja suuntaukset:

 • Kilpailutilanne voi muuttua kausiluonteisesti tai alan trendien mukaan, mikä vaikuttaa tarjousten määrään ja mainonnan suorituskykyyn.

Strategia: Pysy valppaana ja mukauta strategioita kausittaisten suuntausten ja kilpailutilanteen vaihteluiden perusteella. Suunnittele ruuhkahuippujen varalle ja säädä tarjouksia ja viestejä, jotta pysyt merkityksellisenä ja kilpailukykyisenä.

Kilpailija-analyysi:

 • Analysoi säännöllisesti kilpailijoitesi mainonnan suorituskykyä, aloitussivuja ja strategioita. Ymmärrä niiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta voit tunnistaa parannusmahdollisuuksia omissa kampanjoissasi.

Strategia: Käytä työkaluja ja alustoja kilpailijoiden toiminnan, avainsanojen ja mainoskopioiden seurantaan. Analysoi heidän aloitussivujaan ja tarjouksiaan saadaksesi tietoa mahdollisista erottautumisalueista.

Millä jatkuvalla seurannalla ja optimointistrategioilla voidaan parantaa mainossijoitusta ajan myötä?

Jatkuva seuranta ja optimointi ovat olennaisen tärkeitä, jotta mainossijoitusta voidaan parantaa ajan mittaan ja Google Ads -kampanjoiden tehokkuutta voidaan ylläpitää. Seuraavassa on keskeisiä strategioita jatkuvaa seurantaa ja optimointia varten:

 1. A/B-testaus: A/B-testauksessa luodaan useita mainosmuunnelmia ja testataan niitä toisiaan vastaan, jotta voidaan selvittää, mitkä niistä toimivat paremmin. Suorita säännöllisesti A/B-testejä löytääksesi voittavat mainosvaihtoehdot, jotka nostavat klikkausprosenttia (CTR) ja konversioita.
 1. Avainsanan tarkentaminen: Avainsanojen optimointi on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että mainoksesi näkyvät relevantille yleisölle. Tarkenna ja päivitä avainsanaluetteloasi jatkuvasti kohdistaaksesi relevantteja ja korkean konvertointikyvyn omaavia avainsanoja. Tarkastele hakusanaraportteja säännöllisesti uusien avainsanamahdollisuuksien ja negatiivisten avainsanojen tunnistamiseksi, jotta epäolennaiset haut voidaan sulkea pois.
 1. Tarjouskorjaukset: Tarjousten strateginen säätäminen mahdollistaa mainonnan suorituskyvyn optimoinnin eri tekijöiden, kuten kellonajan, laitteen, sijainnin tai yleisösegmentin perusteella. Analysoi suorituskykytiedot ruuhka-aikojen ja korkean konvertointikyvyn omaavien paikkojen tai väestöryhmien tunnistamiseksi.
 1. Laatupisteiden optimointi: Laatuarvosanan parantaminen vaikuttaa myönteisesti mainossijoitukseesi ja mainonnan suorituskykyyn. Työskentele jatkuvasti parantaaksesi mainoksen relevanssia, aloitussivun kokemusta ja odotettua CTR-arvoa. Optimoi mainoskopio vastaamaan avainsanoja ja aloitussivun sisältöä.
 1. Mainoslaajennusten testaus: Kokeile erilaisia mainoslaajennuksia ja -muotoja maksimoidaksesi mainosten näkyvyyden ja houkuttelevuuden. Testaa erilaisia mainoslaajennuksia, kuten sitelinkkejä, kutsuja ja jäsenneltyjä tekstinpätkiä, ja katso, mitkä niistä tuottavat parempia tuloksia.
 2. Kilpailija-analyysi: Seuraa kilpailijoitesi mainonnan suorituskykyä ja strategioita, jotta voit tunnistaa parannusmahdollisuuksia omissa kampanjoissasi. Analysoi kilpailijoiden avainsanoja, mainoskopioita ja mainoslaajennuksia saadaksesi tietoa markkinoiden suuntauksista ja mahdollisista erottautumisalueista.
Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat