Parhaat mainoskopiomallit todistetusti toimivat

Mainoskopion mallit
Mainoskopion mallit

Eskritor 2024-02-12

Mitä ovat mainoskopiomallit ja miksi ne ovat hyödyllisiä?

 • Mainoskopiomallit ovat valmiiksi suunniteltuja rakenteita mainosten luomista varten.
 • Ne tarjoavat lähtökohdan tehokkaan ja johdonmukaisen mainoskopion luomiseen.
 • Mallit voivat säästää aikaa ja varmistaa, että kaikki olennaiset osatekijät on otettu huomioon.
 • Mallit tarjoavat puitteet erilaisten mainosvaihtoehtojen testaamiseen ja optimointiin.
 • Mainostajat voivat vertailla suorituskykyä ja tarkentaa viestejä mainonnan suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Mainoskopiomallit voivat auttaa mainostajia virtaviivaistamaan mainosten luomista, lisäämään tehokkuutta ja parantamaan mainosten tehokkuutta.
 • Voit saada apua verkkotyökaluista, kuten Eskritorista .

Mikä on ongelma-ratkaisumalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja ongelma-ratkaisu -mainoskopiosta:

 • Korostaa ongelmaa ja esittelee tuotteen/palvelun ratkaisuna.
 • Sisältää huomiota herättävän otsikon, ongelman kuvauksen ja ratkaisun esittelyn.

Mikä on emotionaalinen mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja emotionaalisesta mainostekstistä:

 • Pyrkii luomaan yhteyden yleisöön syvemmällä tasolla.
 • Herättää tiettyjä tunteita, kuten pelkoa, jännitystä tai nostalgiaa.
 • Sisältää otsikon, tuote-/palvelukuvauksen ja toimintakutsun, joka vahvistaa tunnetta.

Mikä on suosittelu Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja suosittelumainoskopiosta:

 • Käyttää sosiaalisia todisteita vakuuttaakseen yleisön tuotteen/palvelun arvosta.
 • Sisältää tyytyväisen asiakkaan suosittelun.
 • Sisältää otsikon, joka korostaa suosittelua, tuotteen/palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on alennusmalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja alennusmainoskopiosta:

 • Korostaa alennusta tai tarjousta, jota tarjotaan rajoitetun ajan.
 • Se luo tehokkaasti kiireellisyyttä ja kannustaa yleisöä toimimaan nopeasti.
 • Se vetoaa yleisön arvonhaluun.
 • Alennusmainoskopioiden liiallinen käyttö voi johtaa koetun arvon ja kannattavuuden vähenemiseen.
mainos

Mikä on Vertailu Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja vertailumainoksen kopioinnista:

 • Korostaa tuotteen tai palvelun paremmuutta kilpailijoihin nähden.
 • Vertaa tuotetta tai palvelua kilpailijan tarjontaan.
 • Korostaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erottuvan.
 • Sisältää otsikon, kuvauksen ja toimintakutsun.

Mikä on Storytelling Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja tarinankerronnasta mainoskopiossa:

 • Käyttää tarinankerrontaa luodakseen tunnesuhteen yleisöön.
 • Sisältää tarinan, joka korostaa yleisön kohtaamaa ongelmaa.
 • Osoittaa, miten tuote tai palvelu ratkaisee ongelman.
 • Sisältää otsikon, tarinan ja kehotuksen toimintaan.

Mikä on monivalintamalli Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja monivalintamainoksesta:

 • Esittää yleisölle useita vaihtoehtoja, joista valita.
 • Luo tunteen henkilökohtaisuudesta ja sitoutumisesta
 • Tarjoaa tietoa yleisön mieltymyksistä.

Mikä on Urgency Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja kiireellisestä mainostekstistä:

 • Käyttää kiireellisyyttä luodakseen niukkuuden tunteen.
 • Korostaa rajoitettua saatavuutta tai erikoistarjouksen määräaikaa
 • Sisältää otsikon, tuote-/palvelukuvauksen ja toimintakutsun.

Mikä on kysymys Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja kysymyksen mainoskopiosta:

 • Esittää kysymyksen yleisön sitouttamiseksi
 • Korostaa kipupisteitä ja esittelee tuotteen/palvelun ratkaisuna.
 • Sisältää otsikon, ongelman kuvauksen ja ratkaisun kuvauksen.

Mikä on Benefit-Feature Ad Copy Template (Hyöty-ominaisuus mainoskopiointimalli)

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja hyöty-ominaisuus-mainoskopiosta:

 • Hyöty-ominaisuus-ilmoituskopiomallissa korostetaan tuotteen/palvelun ominaisuuksia ja niiden tarjoamia etuja.
 • Korostaa sitä, miten ominaisuudet voivat parantaa asiakkaiden elämää tai ratkaista heidän ongelmiaan.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan ominaisuutta ja sen hyötyä, tuotteen tai palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on sosiaalinen todiste Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja sosiaalisen todisteen mainoskopiosta:

 • Social Proof Ad Copy Template hyödyntää sosiaalista todistusaineistoa saadakseen yleisön ryhtymään toimiin
 • Käyttää asiakkaiden arvosteluja, suositteluja ja käyttäjien tuottamaa sisältöä esittelemään, miten tuote tai palvelu on auttanut muita.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan sosiaalista todistetta, tuotteen tai palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on Celebrity Endorsement Ad Copy Template (julkkismainoksen kopiointimalli)

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja julkkisten mainoskopioista:

 • Hyödynnetään julkkiksen uskottavuutta ja suosiota tuotteen tai palvelun mainostamiseen.
 • Luo luottamusta ja saa yleisön toimimaan.
 • Mainoskopio sisältää otsikon, jossa julkkis esiintyy, mainoksen kuvauksen ja kehotuksen toimintaan.

Mikä on interaktiivinen mainoskopiomalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja interaktiivisesta mainostekstistä:

 • Kannustaa yleisöä sitoutumaan ja osallistumaan
 • Käyttää interaktiivisia elementtejä, kuten tietokilpailuja, kyselyitä tai pelejä.
 • Luo yleisölle hauskan ja mieleenpainuvan kokemuksen.
 • Mainoskopio sisältää interaktiivisen elementin esittelevän otsikon, hyödyn kuvauksen, itse interaktiivisen elementin ja kehotuksen toimia.

Mikä on ennen-ja-jälkeen-mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja ennen ja jälkeen -mainoskopiosta:

 • Esittelee muutosta, joka voi tapahtua tuotetta tai palvelua käyttämällä.
 • Käyttää visuaalista esitystä tai kertomusta havainnollistamaan eroa ennen ja jälkeen.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan muutosta, ongelman/tarpeen kuvauksen, visuaalisen/kerronnallisen esittelyn ennen ja jälkeen sekä kehotuksen toimia.

Mikä on takuuilmoituksen kopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja takuumainoksen kopioinnista:

 • Käyttää takuuta luottamuksen luomiseksi ja yleisön taivuttamiseksi toimimaan.
 • Korostaa tarjottua takuuta ja sitä, miten se poistaa yleisön riskin.
 • Rakenteeseen kuuluu takuuta korostava otsikko, tuotteen tai palvelun kuvaus, takuu ja kehotus toimia.

Mikä on epäsovinnainen mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja epätavanomaisesta mainoskopiosta:

 • Irrottautuu perinteisestä formaatista ja luo yleisölle ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan kokemuksen.
 • Käyttää luovaa kopiointia, visuaalista materiaalia tai huumoria yleisön sitouttamiseksi ja kilpailijoista erottamiseksi.
 • Rakenne on avoin ja mahdollistaa enemmän joustavuutta ja luovuutta.

Mikä on Success Story Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja menestystarinan mainoskopiosta:

 • Kertoo tarinan siitä, miten tuote tai palvelu auttoi jotakuta saavuttamaan menestystä.
 • Tarjoaa sosiaalisen todisteen ja emotionaalisen yhteyden yleisöön.

Mikä on silmiä avaava mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja silmiä avaavasta mainoskopiosta:

 • Esittää yllättävän tai odottamattoman tosiasian tai tilastotiedon.
 • Luo yleisössä kiireen tai uteliaisuuden tunteen.

Mikä on pelkoon perustuva mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja pelkoon perustuvasta mainoskopiosta:

 • käyttää pelkoa luodakseen kiireen ja kannustaakseen yleisöä toimimaan.
 • Korostetaan toimimatta jättämisen seurauksia ja esitellään tuote tai palvelu ratkaisuna.
 • Rakenne sisältää otsikon, ongelman kuvauksen, ratkaisun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on hyötylähtöinen mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja hyötyyn perustuvasta mainostekstistä:

 • Se on vakuuttava kehys, jossa korostetaan tuotteen tai palvelun etuja.
 • Siinä korostetaan, miten tuote tai palvelu voi parantaa asiakkaan elämää tai ratkaista hänen ongelmansa.
 • Rakenteeseen kuuluu hyötyotsikko, tuotteen tai palvelun kuvaus ja kehotus toimintaan.

Mikä on keskustelunomainen mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja keskustelevasta mainoskopiosta:

 • Siinä käytetään ystävällistä ja epämuodollista sävyä yleisön sitouttamiseksi ja kahdenkeskisen keskustelun luomiseksi brändin kanssa.
 • Se auttaa luomaan yhteyden kohdeyleisöön ja tekemään tuotteesta tai palvelusta miellyttävän.
 • Siinä käytetään usein huumoria, henkilökohtaisuutta ja tarinankerrontaa yleisön huomion kiinnittämiseksi ja sen pitämiseksi mukana.

Mikä on Listicle Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja listamainoskopiosta:

 • Listicle-mainoskopiossa tiedot esitetään numeroituna luettelona, jotta tuotteen tai palvelun hyödyt tai ominaisuudet voidaan esitellä selkeästi ja tiiviisti.
 • Tämä muoto on tehokas yleisölle, jolla ei välttämättä ole aikaa lukea pitkiä tekstejä.
 • Listamainoksen kopio luo uskottavuutta tarjoamalla todisteita suorassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
 • Arvolupauksen mainoskopiomallissa korostetaan tuotteen tai palvelun ainutlaatuista arvoa.
 • Tämä kehys korostaa tuotteen tai palvelun etuja ja auttaa yleisöä ymmärtämään, miksi se on kilpailijoita parempi.
 • Tämän mainoskopion rakenteeseen kuuluu otsikko, jossa korostetaan ainutlaatuista arvolupausta, tuotteen tai palvelun kuvaus ja kehotus toimintaan.

Mikä on Facts & Stats Ad Copy Template -mainosmalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja tosiasioista ja tilastoista mainoskopiosta:

 • Faktat ja tilastot -mainoskopiossa käytetään tilastoja ja tietoja tukemaan tuotteen tai palvelun etuja tai ominaisuuksia.
 • Tämäntyyppinen mainoskopio luo uskottavuutta ja vetoaa yleisön loogiseen ja analyyttiseen puoleen.
 • Faktat ja tilastot vakuuttavat yleisön siitä, että tuote tai palvelu on investoinnin arvoinen.

Lisälukemista

Parhaat AI Ad Copy Generaattorit

Push-ilmoitustekstien kirjoittaminen

Miten tehdä Copywriting kuin Side Hustle

Mitä on AIDA-tekstinteksti?

Miten hallita Google Ads -tiliä pienyritykselle?

Kuinka kirjoittaa Google-mainosten kopioita?

Miten kirjoittaa kopioida Linkedin Ads?

Miten kirjoittaa mainoskopio Facebook-mainoksia varten?

Kuinka luoda mainosryhmiä Google Adsissa?

Miten parantaa Google Ads -mainosjärjestystä?

Kuinka muuttaa mainosryhmän tyyppiä Google Adsissa?

Miten parantaa mainosten relevanssia Google Adsissa?

Mitä on suoraviestintätekstien kirjoittaminen?

Parhaat copywriting kurssit vuonna 2023

Parhaat copywriting-kirjat vuonna 2023

Jaa viesti

AI Kirjailija

img

Eskritor

Luo AI luotua sisältöä