Parhaat mainoskopiomallit todistetusti toimivat

Mainoskopion mallit

Mitä ovat mainoskopiomallit ja miksi ne ovat hyödyllisiä?

 • Mainoskopiomallit ovat valmiiksi suunniteltuja rakenteita mainosten luomista varten.
 • Ne tarjoavat lähtökohdan tehokkaan ja johdonmukaisen mainoskopion luomiseen.
 • Mallit voivat säästää aikaa ja varmistaa, että kaikki olennaiset osatekijät on otettu huomioon.
 • Mallit tarjoavat puitteet erilaisten mainosvaihtoehtojen testaamiseen ja optimointiin.
 • Mainostajat voivat vertailla suorituskykyä ja tarkentaa viestejä mainonnan suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Mainoskopiomallit voivat auttaa mainostajia virtaviivaistamaan mainosten luomista, lisäämään tehokkuutta ja parantamaan mainosten tehokkuutta.
 • Voit saada apua verkkotyökaluista, kuten Eskritorista.

Mikä on ongelma-ratkaisumalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja ongelma-ratkaisu -mainoskopiosta:

 • Korostaa ongelmaa ja esittelee tuotteen/palvelun ratkaisuna.
 • Sisältää huomiota herättävän otsikon, ongelman kuvauksen ja ratkaisun esittelyn.

Mikä on emotionaalinen mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja emotionaalisesta mainostekstistä:

 • Pyrkii luomaan yhteyden yleisöön syvemmällä tasolla.
 • Herättää tiettyjä tunteita, kuten pelkoa, jännitystä tai nostalgiaa.
 • Sisältää otsikon, tuote-/palvelukuvauksen ja toimintakutsun, joka vahvistaa tunnetta.

Mikä on suosittelu Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja suosittelumainoskopiosta:

 • Käyttää sosiaalisia todisteita vakuuttaakseen yleisön tuotteen/palvelun arvosta.
 • Sisältää tyytyväisen asiakkaan suosittelun.
 • Sisältää otsikon, joka korostaa suosittelua, tuotteen/palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on alennusmalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja alennusmainoskopiosta:

 • Korostaa alennusta tai tarjousta, jota tarjotaan rajoitetun ajan.
 • Se luo tehokkaasti kiireellisyyttä ja kannustaa yleisöä toimimaan nopeasti.
 • Se vetoaa yleisön arvonhaluun.
 • Alennusmainoskopioiden liiallinen käyttö voi johtaa koetun arvon ja kannattavuuden vähenemiseen.
mainos

Mikä on Vertailu Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja vertailumainoksen kopioinnista:

 • Korostaa tuotteen tai palvelun paremmuutta kilpailijoihin nähden.
 • Vertaa tuotetta tai palvelua kilpailijan tarjontaan.
 • Korostaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erottuvan.
 • Sisältää otsikon, kuvauksen ja toimintakutsun.

Mikä on Storytelling Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja tarinankerronnasta mainoskopiossa:

 • Käyttää tarinankerrontaa luodakseen tunnesuhteen yleisöön.
 • Sisältää tarinan, joka korostaa yleisön kohtaamaa ongelmaa.
 • Osoittaa, miten tuote tai palvelu ratkaisee ongelman.
 • Sisältää otsikon, tarinan ja kehotuksen toimintaan.

Mikä on monivalintamalli Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja monivalintamainoksesta:

 • Esittää yleisölle useita vaihtoehtoja, joista valita.
 • Luo tunteen henkilökohtaisuudesta ja sitoutumisesta
 • Tarjoaa tietoa yleisön mieltymyksistä.

Mikä on Urgency Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja kiireellisestä mainostekstistä:

 • Käyttää kiireellisyyttä luodakseen niukkuuden tunteen.
 • Korostaa rajoitettua saatavuutta tai erikoistarjouksen määräaikaa
 • Sisältää otsikon, tuote-/palvelukuvauksen ja toimintakutsun.

Mikä on kysymys Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja kysymyksen mainoskopiosta:

 • Esittää kysymyksen yleisön sitouttamiseksi
 • Korostaa kipupisteitä ja esittelee tuotteen/palvelun ratkaisuna.
 • Sisältää otsikon, ongelman kuvauksen ja ratkaisun kuvauksen.

Mikä on Benefit-Feature Ad Copy Template (Hyöty-ominaisuus mainoskopiointimalli)

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja hyöty-ominaisuus-mainoskopiosta:

 • Hyöty-ominaisuus-ilmoituskopiomallissa korostetaan tuotteen/palvelun ominaisuuksia ja niiden tarjoamia etuja.
 • Korostaa sitä, miten ominaisuudet voivat parantaa asiakkaiden elämää tai ratkaista heidän ongelmiaan.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan ominaisuutta ja sen hyötyä, tuotteen tai palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on sosiaalinen todiste Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja sosiaalisen todisteen mainoskopiosta:

 • Social Proof Ad Copy Template hyödyntää sosiaalista todistusaineistoa saadakseen yleisön ryhtymään toimiin
 • Käyttää asiakkaiden arvosteluja, suositteluja ja käyttäjien tuottamaa sisältöä esittelemään, miten tuote tai palvelu on auttanut muita.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan sosiaalista todistetta, tuotteen tai palvelun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on Celebrity Endorsement Ad Copy Template (julkkismainoksen kopiointimalli)

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja julkkisten mainoskopioista:

 • Hyödynnetään julkkiksen uskottavuutta ja suosiota tuotteen tai palvelun mainostamiseen.
 • Luo luottamusta ja saa yleisön toimimaan.
 • Mainoskopio sisältää otsikon, jossa julkkis esiintyy, mainoksen kuvauksen ja kehotuksen toimintaan.

Mikä on interaktiivinen mainoskopiomalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja interaktiivisesta mainostekstistä:

 • Kannustaa yleisöä sitoutumaan ja osallistumaan
 • Käyttää interaktiivisia elementtejä, kuten tietokilpailuja, kyselyitä tai pelejä.
 • Luo yleisölle hauskan ja mieleenpainuvan kokemuksen.
 • Mainoskopio sisältää interaktiivisen elementin esittelevän otsikon, hyödyn kuvauksen, itse interaktiivisen elementin ja kehotuksen toimia.

Mikä on ennen-ja-jälkeen-mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja ennen ja jälkeen -mainoskopiosta:

 • Esittelee muutosta, joka voi tapahtua tuotetta tai palvelua käyttämällä.
 • Käyttää visuaalista esitystä tai kertomusta havainnollistamaan eroa ennen ja jälkeen.
 • Sisältää otsikon, jossa korostetaan muutosta, ongelman/tarpeen kuvauksen, visuaalisen/kerronnallisen esittelyn ennen ja jälkeen sekä kehotuksen toimia.

Mikä on takuuilmoituksen kopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja takuumainoksen kopioinnista:

 • Käyttää takuuta luottamuksen luomiseksi ja yleisön taivuttamiseksi toimimaan.
 • Korostaa tarjottua takuuta ja sitä, miten se poistaa yleisön riskin.
 • Rakenteeseen kuuluu takuuta korostava otsikko, tuotteen tai palvelun kuvaus, takuu ja kehotus toimia.

Mikä on epäsovinnainen mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja epätavanomaisesta mainoskopiosta:

 • Irrottautuu perinteisestä formaatista ja luo yleisölle ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan kokemuksen.
 • Käyttää luovaa kopiointia, visuaalista materiaalia tai huumoria yleisön sitouttamiseksi ja kilpailijoista erottamiseksi.
 • Rakenne on avoin ja mahdollistaa enemmän joustavuutta ja luovuutta.

Mikä on Success Story Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja menestystarinan mainoskopiosta:

 • Kertoo tarinan siitä, miten tuote tai palvelu auttoi jotakuta saavuttamaan menestystä.
 • Tarjoaa sosiaalisen todisteen ja emotionaalisen yhteyden yleisöön.

Mikä on silmiä avaava mainoskopiointimalli

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja silmiä avaavasta mainoskopiosta:

 • Esittää yllättävän tai odottamattoman tosiasian tai tilastotiedon.
 • Luo yleisössä kiireen tai uteliaisuuden tunteen.

Mikä on pelkoon perustuva mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja pelkoon perustuvasta mainoskopiosta:

 • käyttää pelkoa luodakseen kiireen ja kannustaakseen yleisöä toimimaan.
 • Korostetaan toimimatta jättämisen seurauksia ja esitellään tuote tai palvelu ratkaisuna.
 • Rakenne sisältää otsikon, ongelman kuvauksen, ratkaisun kuvauksen ja kehotuksen toimia.

Mikä on hyötylähtöinen mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja hyötyyn perustuvasta mainostekstistä:

 • Se on vakuuttava kehys, jossa korostetaan tuotteen tai palvelun etuja.
 • Siinä korostetaan, miten tuote tai palvelu voi parantaa asiakkaan elämää tai ratkaista hänen ongelmansa.
 • Rakenteeseen kuuluu hyötyotsikko, tuotteen tai palvelun kuvaus ja kehotus toimintaan.

Mikä on keskustelunomainen mainoskopiointimalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä tietoja keskustelevasta mainoskopiosta:

 • Siinä käytetään ystävällistä ja epämuodollista sävyä yleisön sitouttamiseksi ja kahdenkeskisen keskustelun luomiseksi brändin kanssa.
 • Se auttaa luomaan yhteyden kohdeyleisöön ja tekemään tuotteesta tai palvelusta miellyttävän.
 • Siinä käytetään usein huumoria, henkilökohtaisuutta ja tarinankerrontaa yleisön huomion kiinnittämiseksi ja sen pitämiseksi mukana.

Mikä on Listicle Ad Copy Template

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja listamainoskopiosta:

 • Listicle-mainoskopiossa tiedot esitetään numeroituna luettelona, jotta tuotteen tai palvelun hyödyt tai ominaisuudet voidaan esitellä selkeästi ja tiiviisti.
 • Tämä muoto on tehokas yleisölle, jolla ei välttämättä ole aikaa lukea pitkiä tekstejä.
 • Listamainoksen kopio luo uskottavuutta tarjoamalla todisteita suorassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
 • Arvolupauksen mainoskopiomallissa korostetaan tuotteen tai palvelun ainutlaatuista arvoa.
 • Tämä kehys korostaa tuotteen tai palvelun etuja ja auttaa yleisöä ymmärtämään, miksi se on kilpailijoita parempi.
 • Tämän mainoskopion rakenteeseen kuuluu otsikko, jossa korostetaan ainutlaatuista arvolupausta, tuotteen tai palvelun kuvaus ja kehotus toimintaan.

Mikä on Facts & Stats Ad Copy Template -mainosmalli?

Seuraavassa on muutamia keskeisiä faktoja tosiasioista ja tilastoista mainoskopiosta:

 • Faktat ja tilastot -mainoskopiossa käytetään tilastoja ja tietoja tukemaan tuotteen tai palvelun etuja tai ominaisuuksia.
 • Tämäntyyppinen mainoskopio luo uskottavuutta ja vetoaa yleisön loogiseen ja analyyttiseen puoleen.
 • Faktat ja tilastot vakuuttavat yleisön siitä, että tuote tai palvelu on investoinnin arvoinen.

Lisälukemista

Parhaat AI Ad Copy Generaattorit

Push-ilmoitustekstien kirjoittaminen

Miten tehdä Copywriting kuin Side Hustle

Mitä on AIDA-tekstinteksti?

Miten hallita Google Ads -tiliä pienyritykselle?

Kuinka kirjoittaa Google-mainosten kopioita?

Miten kirjoittaa kopioida Linkedin Ads?

Miten kirjoittaa mainoskopio Facebook-mainoksia varten?

Kuinka luoda mainosryhmiä Google Adsissa?

Miten parantaa Google Ads -mainosjärjestystä?

Kuinka muuttaa mainosryhmän tyyppiä Google Adsissa?

Miten parantaa mainosten relevanssia Google Adsissa?

Mitä on suoraviestintätekstien kirjoittaminen?

Parhaat copywriting kurssit vuonna 2023

Parhaat copywriting-kirjat vuonna 2023

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat